КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Юли 2021, 03:49

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 03 Сеп 2009, 12:23 
Offline
Аватар

Регистриран на: 04 Мар 2010, 09:24
Мнения: 20
03-09-2009 г. Брифинг в МП по проект за укрепване капацитета на администрацията на министъра, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията

Цитат:
На 4 септември 2009 г. /петък/ от 13.00 ч. в заседателната зала на Министерство на правосъдието заместник-министрите на правосъдието Даниела Машева и Жанета Петрова ще представят пред журналисти проект по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”.
Основната цел на проекта е обогатяване на професионалната квалификация в дирекция „Съвет по законодателство” в министерството, която подпомага министъра на правосъдието по правомощията му да изработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с устройството и функционирането на съдебната система, както и укрепване на капацитета чрез обучения на служителите в Инспектората /по ЗСВ/, които подпомагат министъра по отношение взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт.
Проектът включва също подобряване на квалификацията на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания, както и повишаване на мотивацията им чрез въвеждане на единна система за атестация.
Бюджетът на проекта възлиза на 1 208 378 лв.

Хубав бюджет :D

За колко ли време ще им стигне :?

Цялата обява от сайта на Държавен вестник - що ли е махнат линка от сайта на МП :roll:


Последна промяна Smotanson на 04 Мар 2010, 11:20, променена общо 1 път

Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Брифинг в МП по проект за укрепване капацитета ...
Ново мнениеПубликувано на: 03 Сеп 2009, 20:32 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Smotanson написа:
03-09-2009 г. Брифинг в МП по проект за укрепване капацитета на администрацията на министъра, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията

Цитат:
На 4 септември 2009 г. /петък/ от 13.00 ч. в заседателната зала на Министерство на правосъдието заместник-министрите на правосъдието Даниела Машева и Жанета Петрова ще представят пред журналисти проект по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”.
Основната цел на проекта е обогатяване на професионалната квалификация в дирекция „Съвет по законодателство” в министерството, която подпомага министъра на правосъдието по правомощията му да изработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с устройството и функционирането на съдебната система, както и укрепване на капацитета чрез обучения на служителите в Инспектората /по ЗСВ/, които подпомагат министъра по отношение взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт.
Проектът включва също подобряване на квалификацията на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписвания, както и повишаване на мотивацията им чрез въвеждане на единна система за атестация.
Бюджетът на проекта възлиза на 1 208 378 лв.

Хубав бюджет :D
За колко ли време ще им стигне :?
М Е Т О Д И К А ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
Чл. 1. (1) Тази методика е изготвена в съответствие с изискванията на чл. ***, ал. * от Закона за съдебната власт и определя реда на провеждане на атестирането, както и компетентните органи и документите, които следва да се изготвят при атестиране на съдиите по вписванията за:
1. повишаване в длъжност или за преместване;
2. повишаване в ранг;
3. периодично атестиране на всеки 5 (пет) години от последното атестиране до навършване на 60 годишна възраст;
4. назначаване за ръководител на службата по вписванията или за заместник на ръководителя.
(2) Комисията по предложенията и атестирането към Инспектората на Министерството на правосъдието провежда атестирането на съдиите по вписванията, както и на ръководители на службите по вписванията.
(3) Процедурата по атестиране започва с решение на комисията по предложенията и атестирането по предложение на заинтересования съдия по вписванията, или на ръководителя на съответната служба по вписванията, или на административния ръководител на съответния съд, или на главния инспектор, или на министъра на правосъдието. Предложения може да прави и Българската асоциация на съдиите по вписванията.
(4) За осъществяване на атестирането комисията по предложенията и атестирането се подпомага от помощни атестационни комисии. Всяка комисия се състои от трима съдии и/или съдии по вписванията. Членовете на помощните атестационни комисии трябва да са с по-висок ранг от този на атестирания и да работят или да са работили не по малко от 5 (пет) години по материята на атестирания.
(5) Когато при хипотезата на чл. ***, ал. * от ЗСВ комисията по предложенията и атестирането на съдии по вписванията възлага извършването на проверка на помощна атестационна комисия, се определя и крайния срок, в който проверката следва да бъде извършена.
(6) Членовете на помощните атестационни комисии се определят със заповед на Министъра на правосъдието за всеки конкретен случай съобразно принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение от съдии и/или съдии по вписванията, отговарящи на изискванията на ал. 4.
(7) Административният ръководител на съответният съд и ръководителя службата по вписванията не могат да участват в състава на помощните атестационни комисии.
(8) Съставът на помощните атестационни комисии за атестиране на ръководител на служба по вписванията се определя на по реда на ал. 6 и 7.
(9) За член на помощната атестационна комисия не може да бъде определено лице, когато се провежда атестиране лично на него, на негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен включително, както и при други обстоятелства, които дават основание да се предполага, че е заинтересован от вземането на определено решение.
(10) Помощните атестационни комисии:
1. проверяват образуването и движението на преписки и/или дела, избрани на случаен принцип, по които е работил атестираният през периода на атестиране;
2. придобиват преки впечатления за работата на атестирания съдия по вписванията;
3. при необходимост събеседват с атестирания.
(11) Членовете на помощните атестационни комисии имат право на достъп до пълната информация относно атестирания съдия по вписванията, ръководител и заместник на ръководителя.
Чл. 2. Атестирането на съдиите по вписванията и на ръководител на служба по вписванията се извършва чрез общи и специфични критерии.
Чл. 3. (1) Общите критерии за атестиране на съдия по вписванията и на ръководител са:
1. брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата – до 10 (десет) точки;
2. спазване на сроковете – до 15 (петнадесет) точки;
3. брой потвърдени и отменени актове и основанията за това – до 15 (петнадесет) точки;
4. разбираемо и обосновано мотивиране на актовете – до 15 (петнадесет) точки;
5. резултати от проверките на Инспектората към Министерството на правосъдието – до 5 (пет) точки;
6. поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестирането – до 5 (пет) точки;
7. спазване на правилата за професионална етика на съдиите – до 10(десет) точки.
(2) При атестирането се отчита и общата натовареност на съответния съдебен район, както и натовареността на атестирания съдия по вписванията - до 5 (пет) точки.
Чл. 4. Специфичните критерии за атестиране на съдия по вписванията са:
1. спазване на сроковете – до 10 (десет) точки;
2. умение за водене на производството по вписване, даването на разпореждания, издаване на определения и съставяне на протоколи – до 10 (десет) точки.
Чл. 5. При атестирането на ръководител се анализират и отчитат и резултатите от дейността на службата по вписванията, която той ръководи.
Чл. 6. Специфичните критериите за оценка за заемане на ръководна длъжност са:
1. способност за работа в екип и разпределение на задачи в него – до 15 (петнадесет) точки;
2. способност за вземане на решения – до 20 (двадесет) точки;
3. представителност – до 15 (петнадесет) точки, в т.ч.
а) поведение, което издига авторитета на съдебната власт – до 10 (десет) точки;
б) умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица – до 5 (пет) точки.
Чл. 7. (1) При атестирането помощните атестационни комисии спазват критериите по чл. 2 – 6, заложени в Единния формуляр, неразделна част от тази методика.
(2) Единният формуляр включва:
1. кадрова справка;
2. становище на административния ръководител на съответния съд;
3. общи критерии за атестиране по чл. *** от ЗСВ;
4. специфични критерии по чл. *** от Закона за съдебната власт;
5. оценки по общите и специфичните критерии за атестиране;
6. комплексна оценка.
(3) Комплексната оценка от атестирането може да е положителна или отрицателна.
Чл. 8. (1) Положителната атестация на съдия по вписванията има три степени:
– задоволителна от 30 (тридесет) до 50 (петдесет) точки;
– добра от 51 (петдесет и една) до 80 (осемдесет) точки;
– много добра от 81 (осемдесет и една) до 100 (сто) точки.
(2) При оценка по-малка от 30 (тридесет) точки комплексната оценка е отрицателна.
(3) Положителната атестация на ръководител на службата по вписванията има три степени:
– задоволителна от 50 (петдесет) до 80 (осемдесет) точки;
– добра от 81 (осемдесет и една) до 120 (сто и двадесет) точки;
- много добра от 121 (сто двадесет и една) до 150 (сто и петдесет) точки.
(4) При оценка по-малка от 50 (петдесет) точки комплексната оценка е отрицателна.
(5) Отрицателната атестация е основание, при наличие на което може да не се увеличава трудовото възнаграждение на атестирания до следващата положителна атестация.
Чл. 9. Помощните атестационни комисии представят обобщен доклад за резултатите от проверката, който съдържа и предложение за комплексна оценка.
Чл. 10. (1) Комисията по предложенията и атестирането провежда атестирането на съдия по вписванията и на ръководител, като изслушва по преценка заинтересованите лица. Комисията може да изисква събирането на допълнителна информация във връзка с показателите за атестиране.
(2) Комисията по предложенията и атестирането предоставя на атестирания резултатите от атестирането преди внасянето им за решение от Министъра на правосъдието
(3) Атестираният може да подаде в 14-дневен срок писмено възражение срещу резултатите от атестирането в изготвения Единен формуляр. Възражението се разглежда от комисията по предложенията и атестирането, която изготвя становище.
Чл.11. (1) Комисията по предложенията и атестирането внася резултатите от атестирането, писменото възражение, ако има такова, становището си по него и предложение за комплексна оценка за решение от Министъра на правосъдието в 14-дневен срок от приключване на атестацията.
(2) Министърът на правосъдието разглежда резултатите от проведеното атестиране, постъпилото възражение и становището на комисията по предложенията и атестирането, по своя преценка изслушва атестирания и се произнася в 14 (четиринадесет) дневен срок.
(3) Министърът на правосъдието се произнася и по отрицателна атестация в едномесечен срок от постъпването й. В този срок задължително се изслушва атестираният, като му се дава възможност да представи и писмени възражения. Лицето се уведомява най-късно 7 (седем) дни преди деня, на който ще бъде изслушано.


Приложение
ЕДИНЕН ФОРМУЛЯР ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА И НА РЪКОВОДИТЕЛ НА СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Част І
Кадрова справка

Лични дани за лицето
(име, презиме, фамилия,)


Дата и място на раждане:

ЕГН

Телефон, е-mail

Служба по вписванията

Длъжност:

Юридически стаж:
- в орган на съдебната власт;
- извън органите на съдебната власт

Допълнителни квалификации и специализации

Повишаване на място в ранг и заплата
(последен ранг)

Дата, място и резултати от предходната атестация

Период на атестацията:
Част ІІ
Становище на административния ръководител на съответния съд


Районен съд

Административен ръководител

Становище:Част ІІІ
Общи критерии за атестиране по чл. *** ЗСВ
Съдия по вписванията

Брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата
1.1 Покупко-продажби
1.2 Ипотеки
1.3 Завещания
1.4 Възбрани
1.5 Откази
1.6 Справки, удостоверения
1.7 .......други
Забележка:

2 Спазване на сроковете

2.1 Срочност на изготвяне на съдебните актове


2.2 Спазване на законовите срокове
година брой свършени дела

Забележка:

3. Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това
Година подлежащи на обжалване обжалвани потвърдени изцяло отменени изменени прекратени уважени жалби за бавност

Забележка:


4. Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете
5. Резултати от проверките на Инспектората към Министерството на правосъдието
6. Поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестирането7. Спазване правилата за професионална етика

8. Обща натовареност на съответния съдебен район и служба по вписванията, както и натовареност на атестирания

Забележка:

ЧАСТ ІV
Специфични критерии за атестиране по чл. *** от ЗСВ
Съдия по вписванията

Констатации
Спазване на сроковете


Умение за водене на производството по вписване, съставяне на протоколи и определения


Част V
Специфични критерии за заемане на
ръководна длъжност в службата по вписванията
по чл. *** ал. * от ЗСВ
Констатации
1. Способност за работа в екип и разпределение на задачи в него

2. Способност за вземане на решения

3 Представителност:

А) поведение, което издига авторитета на съдебната власт

Б) умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица


Част VІ
Оценки по общите критерии за атестиране на
съдия по вписванията и на ръководител

№ Критерии на атестацията Оценка: Коментари и забележки
1 Брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата


2 Спазване на сроковете
3 Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това

4 Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете

5 Резултати от проверките на Инспектората към МП
6 Поощрения и наказания, през периода, за който се извършва атестирането
7
Спазване правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите
8
Обща натовареност на съответния съдебен район и служба по вписванията, както и натовареност на атестиранияЧаст VІІ
Оценки по специфичните критерии за атестиране
Съдиия по вписнаията
№ Критерии на атестацията Оценка: Коментари и забележки
1 Спазване на сроковете
2 Умение за водене на производството по вписване, съставяне на протоколи и определения

Част VІІІ
Оценки по специфичните критерии за
заемане на ръководна длъжност по чл. *** ал. * от ЗСВ

Критерии на атестацията Оценка: Коментари и забележки
1.Способност за работа в екип и разпределение на задачи в него2.Способност за вземане на решения3 Представителност:

А) поведение, което издига авторитета на съдебната власт
Б) умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица
Част ІХ
Предложение за комплексна оценка от помощната атестационна комисия


Положителна: Точки
1. Задоволителна
2. Добра
3. Много добра
Отрицателна:

Коментар от помощната атестационна комисия:


Помощна атестационна комисия в състав:
1…………………………………….. …………..
(име и фамилия) (подпис)
2…………………………………….. …………..
(име и фамилия) (подпис)
3…………………………………….. …………..
(име и фамилия) (подпис)
Част Х
Комплексна оценка на комисията по предложенията и атестирането
на съдии по вписванията към Инспектора на МП

Положителна: Точки
1. Задоволителна
2. Добра
3. Много добра
Отрицателна:

Коментар от комисията по предложенията и атестирането на съдии по вписванията относно комплексната оценка:


Единният формуляр е изготвен на.…………………..............
(дата)

Единният формуляр ми бе връчен на:

………………………..….
(дата)

……………………………………….. …………..
(име и фамилия) ( подпис)

Необходими са обаче промени в ЗСВ, които да доведат до промяна на статута на съдиите по вписванията. Органа по назначението изобщо не е критерий - справка Пекинските правила за независимостта на съдебните органи
Цитат:
12. Съдиите, назначавани или изборни, трябва да имат гарантиран срок на пълномощия до задължително излизане в пенсия по възраст или изтичане на срока на пълномощията, там където такъв е установен.

П.П. Проектът е от пролетта на тази година. Изпратен до МП по email и подписан с УЕП.


П.П. Коментара за бюджета е меко казано неуместен. Като правило бюджетът никога не стига - знам го от майка си - има над 40 години стаж като икономист в бюджетната сфера


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Брифинг в МП по проект за укрепване капацитета ...
Ново мнениеПубликувано на: 14 Сеп 2009, 04:13 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
04-09-2009 г. Проект за укрепване капацитета на администрацията на министъра, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията бе представен в МП


Цитат:
Заместник-министрите на правосъдието Даниела Машева и Жанета Петрова представиха днес пред журналисти проект по Оперативна програма „Административен капацитет” - „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”. Бюджетът на проекта е 1 208 378 лв.
Основната цел е повишаване на професионалната квалификация на служителите в дирекция „Съвет по законодателство” в министерството, която подпомага министъра на правосъдието по правомощията му да изработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с устройството и функционирането на съдебната система. Друга цел е укрепване на капацитета чрез обучения на служителите в Инспектората по Закона за съдебната власт, които подпомагат министъра по отношение взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт.
По време на проекта ще бъдат обучени 15 държавни експерти от Съвета по законодателство, 20 от Инспектората и по 113 съдии по вписвания и държавни съдебни изпълнители /за всеки съдебен район по един/.
На брифинга бе съобщено още, че в рамките на проекта ще бъде разработена за пръв път у нас единна система за атестиране на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията. В момента система за атестиране имат само магистратите – съдии, прокурори и следователи. По последни данни на МП държаните съдебни изпълнители у нас са 221, а съдиите по вписванията - 199.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Стартира обучение на ДСИ и съдии по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 04 Мар 2010, 09:44 
Offline
Аватар

Регистриран на: 04 Мар 2010, 09:24
Мнения: 20
Стартира обучение на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията
Изображение
Цитат:
София /КРОСС/ Стартира обучение на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Обучението ще бъде в рамките на проекта „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията". Това съобщиха Виктория Нешева - ръководител на проекта, и представители на Министерството на правосъдието, предаде репортер на Информационна агенция КРОСС. Проектът ще бъде финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", като стойността на проекта е 1 208 388 лв. Избраните изпълнители са Консорциум „Обучение и право", Консорциум „Адвокатско дружество „Събев и съдружници" и „Ивент Дизайн", както и „Гравис България" АД. Основните дейности, които ще се извършат при изпълнението на стартиращия етап на проекта, са: подготовка на учебна програма и материали, обучение на обучаващи в две направления /по приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър и приложението на частта „Охранително производство" на новия Гражданско процесуален кодекс/, пилотни обучения, изработване на интерактивни мултимедийни учебни материали, анализ на текущото състояние на подходите за мотивиране на обучаващите се, анализ на приложимите практики на други държави от ЕС и подготовка на методиката по атестиране на съдиите по вписвания и на държавните съдебни изпълнители. Продължителността на изпълнението на дейностите е 7 месеца.


В обособена позиция 1 ще бъдат обучавани държавни съдебни изпълнители. Целта е повишаване на квалификацията им във връзка с новия Граждански процесуален кодекс. Акцентът на обученията ще бъде поставен върху тълкуване на действащите правни норми, което да осигури възможност за законосъобразно и ефективно провеждане на изпълнителния процес в практиката. С тази позиция ще се заемат „Адвокатско дружество „Събев и съдружници" и „Ивент Дизайн".
В обособена позиция 2, която включва обучение на съдии по вписванията, ще се занимава Консорциум „Обучение и право". Специфичната цел на обособената позиция 2 е подобряване на квалификацията на съдиите по вписванията. Ще бъдат извършени отново обучение на обучаващи и пилотни обучения, подготовка на доклад на обучението и обявяване на работната програма и изработване на интерактивни мултимедийни учебни материали.
С обособена позиция 3 ще бъде разработена единна система за атестиране на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията. Неин изпълнител е „Гравис България" АД.На срещата присъстваше и секретарят на Агенцията на държавните съдебни изпълнители Мария Колева. Тя обвини „Адвокатско дружество „Събев и съдружници", че преди време са работили против държавните съдебни изпълнители, но изрази надежда да са преодолели недоразуменията. В отговор ръководителят на дружеството Емилия Павлова обясни, че тогава са работили за реформата в търговското право и действията им не са били насочени срещу държавните съдебни изпълнители./ЮТ/Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 13 Май 2010, 08:30 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Мнения, оценки и препоръки на съдиите по вписванията относно състоянието на Службата по вписванията на Република България


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 13 Май 2010, 08:36 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Мнения, оценки и препоръки на държавните съдебни изпълнители относно състоянието на държавното съдебно изпълнение в Република България


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 13 Май 2010, 08:42 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ София 12 май 2010 г.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 13 Май 2010, 08:45 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ОТКРИТИ ВЪПРОСИ ОТ АНКЕТА СЪС СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ

АПРИЛ 2010
доц. Иво Христов, доц. Иван Чалъков


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 09 Ное 2010, 09:48 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Съдии по вписванията: Бързината не гарантира, че документът е верен
Бързината, който е основен фактор в работата на служителите на Агенцията по вписванията е за сметка на качеството. Около това мнение се обединиха съдии по вписванията, които участваха в кръгла маса, на която бяха обсъдени резултатите от изпълнението на проект за обучение на съдии по вписванията, предаде репортер на БГНЕС.
08.11.2010
Цитат:
Бързината, който е основен фактор в работата на служителите на Агенцията по вписванията е за сметка на качеството. Около това мнение се обединиха съдии по вписванията, които участваха в кръгла маса, на която бяха обсъдени резултатите от изпълнението на проект за обучение на съдии по вписванията, предаде репортер на БГНЕС. Темета бе повдигната от Гергана Чинева – съдия по вписванията от Районен съд Бургас. Тя заяви, че в Агенцията по вписванията в Бургас работят 3 служителки, тъй кат щатът е бил намален на половина. "За всички е най–добре да има сигурност, а не да се набляга на бързината", каза Чинева. Тя заяви, че така не може да се гарантира, че документът е верен. Този проблем, по думите й е ескалирал с въвеждането на новата информационна система. В Бургас вече са се натъкнали на няколко фрапантни случая на грешки. Грешките при въвеждането в системата води до грешки и в издаваните справки. Те най–вече се хващат при удостоверения, но съдиите колкото и да се опитват не успяват да контролират дали тази грешка е поправена трайно. Тя разказа за случай, при който са се натъкнали на ипотека на банка, която е вписана 2 дни преди молбата за удостоверение да не излиза в разпечатките в персоналната партида на съответното лице. Така се издава удостоверение само с описаната продажба, но не и с ипотеката. В случая грешката е поправена от молителя. И съдията от Лом Илушка Пастулкова каза, че хората са малко и работят до късно. Тя обърна внимание на това, че не се назначават хора. Новият изпълнителен директор на Агенцията по вписванията Виолета Николова каза, че и в момента се прави анализ на натовареността на районите и заяви, че се предвижда увеличаване на щата на Агенцията по вписванията. По проекта за обучение на съдии по вписванията "Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието" са обучени 185 съдии. Стойността на проекта, който се финансира от ОПАК е малко над 330 000 лева. Проведени са 20 специализирани обучения. /БГНЕС /www.bgnes.com

--------------------------------------------------------------------------------


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 09 Ное 2010, 10:32 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209

185 съдии от цялата страна преминаха 7- месечно обучение за повишаване на квалификацията.
Участвалите заявиха, че многократно са настоявали да се проведат подобни курсове.
Проектът е под ръководството на Министерството на правосъдието и е финансиран с пари от Европейския съюз
Изображение


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов