КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

заличаване на ипотеки
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=35&t=2402
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 20 Фев 2012, 16:08 ]
Заглавие:  заличаване на ипотеки

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Гр. София, 23.01.2012 г.


СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИРИНА СЛАВЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ЯНИТА ЯНКОВА
2. ГЕОРГИ МУЛЕШКОВ,

като разгледа докладваното от съдия Георги Мулешков ч. гр. д. № 980 / 2011 г. по описа на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.278 ГПК.
Подадена е жалба от И. Г. К. от с. К. срещу Определение № 2 / 14.11.2011 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд – Ихтиман. С обжалваното определение е бил постановен отказ да бъдат заличени две договорни ипотеки - № 91 , том І, д. №1624 от 16.11.1993 г. на ИРС и № 4, том І, д. № 25 от 23.01.1995 г. на ИРС.
Жалбата е допустима, но по същество е неоснователна.
От доказателствата по делото е видно, че въз основа на две молби на кредитора, подадени през 2005 г., ипотеките са били подновени (чл.172 ЗЗД). Съгласно чл.179 ал.1 ЗЗД, вписването на ипотека може да бъде заличено при наличието на една от следните две алтернативно предвидени предпоставки – въз основа на съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или въз основа на влязло в законна сила съдебно решение. Жалбоподателят нито твърди, нито доказва някоя от тези предпоставки да е налице. Доводите за изплатен дълг и за нарушена процедура по прилагането на чл.172 ЗЗД са ирелевантни в настоящото производство. Тези доводи могат да бъдат разгледани в едно исково производство, но не и по пътя на обжалването на отказа на съдията по вписванията да извърши заличаване.
По изложените съображения атакуваното определение следва да бъде потвърдено.
Воден от горното, Софийският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 2 / 14.11.2011 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд – Ихтиман, с което по молба вх. рег. № 1857 / 14.11.2011 г., подадена от И. Г. К. от с. К. , е бил постановен отказ да бъдат заличени две договорни ипотеки - № 91 , том І, д. №1624 от 16.11.1993 г. на ИРС и № 4, том І, д. № 25 от 23.01.1995 г. на ИРС.
Определението може да бъде обжалвано с частна касационна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя, на когото да се връчи препис.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/