КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Юни 2021, 13:40

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.10 ал.1 ЗСПЗЗ
Ново мнениеПубликувано на: 15 Яну 2010, 10:56 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Съгласно разпоредбата на чл.10 ал.1 ЗСПЗЗ възстановяват се правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи, които са притежавали преди образуването на ТКЗС или ДЗС, независимо от това дали са били включени в тях или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации.
Докато не се изпълни тази специална процедура по ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността върху имота в реални граници в лицето на ищците, респ. на наследодателя им, същите не биха могли да предявят собственичски иск, тъй като имотът не е индивидуализиран и не съществува годен обект на собственост.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.С. 15 юли 2008 г.

С. РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и пети юни през двехиляди и осма година в състав:
Председател: К. Т.
при участието на секретаря П. П., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 356 по описа за 2007 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Ищците Ц. Б. К. и Ц. В. М. са предявили против Т. Д. Д. иск за установяване правото им на собственост върху недвижим имот с пл. № 1071, с площ от 800 кв.м., находящ се в строителния полигон на с.А., в местността „М. д.”, община С., при съседи: път, К. В. М., К. И. и Т. С., както и иск за отмяна на нотариален акт № 133, т.ІV, н.д. № 803/2007 г. на съдия по вписванията при СлРС.

В исковата си молба, ищците твърдят, че наследодателят им К. В. М. е придобил правото на собственост върху процесния имот през 1951 г. по силата на договор за покупко-продажба. След смъртта му, собствеността върху процесния имот преминала по наследство върху ищците, които са признати за собственици по силата на нотариален акт № 1, т.ІІІ, н.д. № 881/1992 г. Поддържат още, че през 2007 г. ответника се снабдил с нотариален акт № 133, т.ІV, н.д. № 803/2007 г., с който бил признат за собственик на процесния имот на основание наследство и давностно владение. По изложените съображения, молят да бъде постановено решение, с което да бъде признато за установено по отношение на ответника правото на собственост на ищците върху процесния имот, както и да бъде отменен нотариалния акт, по силата на който ответника е признат за собственик на същия.

Предявените искове са с правно основание чл.97 ал.1 от ГПК /отм./ и чл.431 ал.2 от ГПК /отм./.

Ответникът Т. Д. Д., чрез пълномощника си по делото, оспорва изцяло така предявените искове, като твърди, че ищците не са могли да придобият процесния имот по давност, тъй като до 1987 г. същия е имал земеделски характер и е следвало да бъде възстановен по реда на ЗСПЗЗ. Сочи, че процесния имот е възстановен с решение № А0051/27.09.1993 г. на ПК гр.С. в полза на наследодателя му Д. Д. Ш..

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

Видно от удостоверения за наследници № 302/24.10.2007 г. и № 311/24.10.2007 г., издадени от Община С., ищците са наследници на починалия през 1990 г. К. В. М., като ищцата Ц. М. е негова съпруга, а ищцата Ц. К. е негова внучка.

По силата на нотариален акт № 1, т.ІІІ, н.д. № 881/1992 г. ищците Ц. М. и Ц. К. са признати за собственици на основание наследство и давностно владение съответно на ¾ ид.части и ¼ ид.част на недвижим имот, представляващ празно дворно място от 800 кв.м., имот пл.№ 1071, находящ се в населената застроена част на с.А., извън регулационния план на селото, попадащ в строителния полигон на същото, в м.”М. д.”, при съседи: път, К. М., К. И. и Т. С..

С решение № А0051/27.09.1993 г. на ПК гр.С. е възстановено правото на собственост на наследниците на Д. Д. Ш. върху змеделски земи, находящи с в землището на с.А., между които в т.6 е посочена ливада с площ 1,258 дка, пета категория, в местността „М. д.”, землището на с.А..

С нотариален акт № 133, т.ІV, н.д. № 803/2007 г., ответника Т. Д. Д. е признат за собственик по наследство и давност върху дворно място с площ от 735,9 кв.м., находящо се в строителния полигон на с.А., м.”М. д.” и съставляващо имот пл. № 1071 по действащия кадастрален план на селото.

Представено е удостоверение № УТС-00-67/23.04.2008 г., изходящо от Община С., от което се установява, че процесния имот пл. № 1071 в м.”М. д.”, в землището на с.А., е бил извън регулация до момента на одобряване на строителния полигон на местността с решение № РД-02-14-234/25.06.1987 г. След тази дата имота попада в строителния полигон на селото.

По делото са разпитани свидетелите И. П., Д. А., Д. Д. и Т. П., от показанията на които се установява, че процесния имот е имал земеделски характер и през 1951 г. е бил включен във фонда на ТКЗС. Свидетелите П. и Антов заявяват, че процесния имот е бил собственост на наследодателя на ищците – К. В. М.. Свидетелите Д. и П. твърдят, че процесния имот е бил собственост на наследодателя на ответника – К. Д., който го влядал до включването му в ТКЗС през 1951 г.

При така установените обстоятелства съдът намира, че предявеният установителен иск е недопустим поради липса на правен интерес от същия, и производството по делото следва да бъде прекратено като процесуално недопустимо. Предмет на същия е правото на собственост върху земеделски имот, тъй като видно от данните по делото, процесния имот е бил извън регулация до 1987 г., след която дата е включен в строителния полигон на с.А., както и през 1951 г.същия е бил включен във фонда на ТКЗС.

Съгласно разпоредбата на чл.10 ал.1 ЗСПЗЗ възстановяват се правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи, които са притежавали преди образуването на ТКЗС или ДЗС, независимо от това дали са били включени в тях или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации. В този смисъл процесният имот подлежи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ. За да бъде налице обект на собственост като предмет на търсената с иска петиторна защита, е необходимо да бъде изпълнена процедурата по възстановяване на имота по реда на ЗСПЗЗ, данни за каквато в полза на ищците, не са представени по делото. Докато не се изпълни тази специална процедура по ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността върху имота в реални граници в лицето на ищците, респ. на наследодателя им, същите не биха могли да предявят собственичски иск, тъй като имотът не е индивидуализиран и не съществува годен обект на собственост. Ето защо, наличието на позитивно решение на общинската служба /поземлената комисия/ за възстановяване правото на собственост върху земеделските имоти по специалния ред за земеделската реституция, предвиден в ЗСПЗЗ, е абсолютна процесуална предпоставка за предявяване на собственически иск. За наличието на тази предпоставка съдът следи служебно и ако констатира липсата й , е длъжен да прекрати образуваното исково производство по този иск. В случая, както бе посочено по-горе, ищците не разполагат с решение на общинската служба /поземлената комисия/, с което да им е било възстановено правото на собственост върху спорния имот № 1071 находящ се в строителния полигон на с.А., С. област. С оглед твърденията на отвеника за наличието на позитивно решение на поземлената комисия за възстановяване на правото на собственост върху процесния имот в полза на наследодателя му, би могло да се обоснове само съществуването на интерес за ищците от предявяването на иск за разрешаване спор за материално право към минал момент по чл.14 ал.4 от ЗСПЗЗ, но не и от иск по чл.97 ал.1 от ГПК /отм./. Последният като преждевременно заведен, се явява недопустим.

По изложените съображения и искът по чл.431 ал.2 ГПК /отм./, доколкото същия има по отношение на предявения главен иск по чл.97 ал.1 от ГПК /отм./ акцесорен характер, се явява също недопустим.

С оглед изхода на спора и на основание чл.64 ал.3 от ГПК /отм./ ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника направените от него разноски по делото в размер на 310 лева.

С оглед на горното,съдът

О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените от Ц. Б. К. и Ц. В. М., двете с адрес с.А., против Т. Д. Д., с адрес гр.С., кв.”О.”, иск за установяване правото им на собственост върху недвижим имот с пл. № 1071, с площ от 800 кв.м., находящ се в строителния полигон на с.А., в местността „М. д.”, община С., при съседи: път, К. В. М., К. И. и Т. С., както и иск за отмяна на нотариален акт № 133, т.ІV, н.д. № 803/2007 г. на съдия по вписванията при СлРС.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.№ 356/2007 г.по описа на С. районен съд.

ОСЪЖДА Ц. Б. К. и Ц. В. М., двете с адрес с.А., да заплатят на Т. Д. Д., с адрес гр.С., кв.”О.”, сумата от 310 лева, представляваща направени от него разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред С. окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов