КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Данъчната оценка - даказателство за задължения на прехвърлителя
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=35&t=881
Страница 1 от 1

Автор:  Moderator [ 10 Мар 2011, 09:48 ]
Заглавие:  Данъчната оценка - даказателство за задължения на прехвърлителя

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр.С. , 10.01.2011г.

Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на десети януари двехиляди и единадесета година в състав:

Председател: Евгения Генева

Членове:1. Мадлена Желева
2. Лилия Руневска

Разгледа докладваното от Генева ч.гр.д. № 1108/2010г. на СОс и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.278 ГПК.

Образувано е по частна жалба на К. К. С. от с.Х. против определение № 15/30.11.2010г. на съдията по вписванията при РС-С. , с което е отказано вписването на нот.акт № 101,т.|ІІІ, рег.№ 4878, д.№ 460/30.11.2010г. на нотариус № 486 Р.Г.Жалбоподателката се оплаква, че съдията по вписванията неоснователно е отказал да впише нотариалния акт, тъй като можел сам да изчисли данъчната оценка на имота според представените две удостоверения; описанието на имота в нотариалния акт наистина не съответствало на описанията в двете данъчни оценки, но имотъ по нотариален акт всъщност бил идентичен с двамат описани в оценките имоти.

Слез преценка на данните по делото поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира частната жалба процесуално допустима, но неоснователна по следните съображения:

За да постанови отказ, съдията по вписванията е приел, че данъчната оценка на имота не е надлежно доказана и че не е удовлетворено изискването на чл.264, ал.1 от ДОПК за представяне на доказателства за липса на данъчни задължения на продавачите.Този извод е обоснован и правилен. Молителите са представили 2 бр. удосотверения за данъчна оценка по чл.264, ал.1 ДОПК:№ 1463 и № 1465 от 16.11.2010г.В двете са посочени шестима собственици с отметка,че нямат данъчни задължения, докато прехвърлителите по нотариалния акт са дванадесет.В първата горепосочена оценка имотът е описан като парцел І за имот 59 по ЗРП от 2004г. , 58,59 от кадастралния план, одобрен в 2004г., земя с обща площ 577 кв., в във второто горепосочено удостоверение е описан парцел І за имот 58 по ЗРП от 2004г., 58 и 59 по кадастралния план за същата година, , представляващ жилище,три второстепенни сгради и земя с обща площ 1891 кв.м.В нотариалния акт е описан УПИ І-58,59, целият с площ 2468 кв.м.Следователно, не е ясно откъде произтича разликата в площта на терена, посочена в двете удостоверения.Ето защо последните не могат да бъдат приети като достоверни доказателства както за оценката на имота, така и за дънъчните заодължения на прехвърлителите.

Водим от горното, съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 15/30.11.2010г. на съдията по вписванията при СлВп-РС - гр. С. ,за отказ да впише нотариален акт по молба вх.рег.№ 1526/30.11.2010г.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му.

Председател:

Членове:1.

2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/