КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Контролът по § 6 ПР на ЗУТ не е в правомощията на СВ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=35&t=884
Страница 1 от 1

Автор:  Moderator [ 13 Мар 2011, 06:21 ]
Заглавие:  Контролът по § 6 ПР на ЗУТ не е в правомощията на СВ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №515
Гр. София, 28.12.2010 г.


СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми декември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ИРИНА СЛАВЧЕВА
2. ГЕОРГИ МУЛЕШКОВ,

като разгледа докладваното от съдия Георги Мулешков ч. гр. д. № 1015 / 2010 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.278 ГПК.
Подадена е частна жалба от М. Б. Н. и Г. Б. Г.– и двамата от гр. С., срещу Определение № 10 / 02.11.2010 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд – Сливница.
С обжалваното определение съдията по вписванията е постановил отказ да бъде вписан нотариален акт № 56 от 02.11.2010 г., том ІІІ, рег. № 4433, дело № 422 / 2010 г. на нотариус Р. Г., рег. № 486 на Нотариалната камара.
В жалбата са изложени доводи за неправилност на обжалваното определение.
Жалбата е допустима.
Разгледана по същество, същата е основателна.
В нотариалния акт се съдържат установените с чл.6 ал.1 б. „в” от ПВп императиви. Имотът, предмет на сделката, е индивидуализиран с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, местност), номера, площта и границите и съседите. По смисъла на чл. 32а ПВп съдията по вписванията следи за спазването само на установените в този нормативен акт изисквания. Осъществяването на контрол върху приложението на § 6 ПР на ЗУТ обаче не е в рамките на правомощията на съдията по вписванията. Преценката дали е отпаднало вещното действие на регулацията по отношение на имота, предмет на сделката, се извършва от изповядващия тази сделка нотариус.
От представеното удостоверение за данъчна оценка, макар в него да е използвано понятието „парцел”, може да се направи извод, че то е издадено именно за недвижимия имот, описан в нотариалния акт.
Ето защо атакуваното определение следва да бъде отменено.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Определение № 10 / 02.11.2010 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд - Сливница, с което е постановен отказ да бъде вписан нотариален акт № 56 / 02.11.2010 г., том ІІІ, рег. № 4433, дело № 422 / 2010 г. на нотариус Р. Г., рег. № 486 на Нотариалната камара.
ВРЪЩА делото на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд - Сливница, като му УКАЗВА да разпореди вписване на нотариален акт № 56 / 02.11.2010 г., том ІІІ, рег. № 4433, дело № 422 / 2010 г. на нотариус Р. Г., рег. № 486 на Нотариалната камара.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/