КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Юли 2021, 18:03

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2009, 15:06 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Цитат:
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г., обн., ДВ, бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 65 от 22.07.2008 г., в сила от 22.07.2008 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г.
Раздел I

Такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) За удостоверяване на преписи от актове, налични в книгите на службата по вписванията, се събира съответната нотариална такса по Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

(2) За издаване на незаверен препис от вписан акт от книгите на службата по вписванията се събира такса 5 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв.

Чл. 3. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2 .

Чл. 4. За вписване на особен залог и на допълнителни обстоятелства се събира съответната такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.

Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) За устни справки, предоставени присъствено в службата по вписванията, се събират следните такси:

1. за устна справка по лице или по имот - персонална или имотна партида - 3 лв.;

2. за разпечатка към извършена устна справка - таксата по т. 1 и 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница.

(2) За неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до Информационната система по чл. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, се събира такса 1 лв.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) За издаване на удостоверение за един имот, за едно лице или за определени лица в съсобственост за период до 10 години се събират следните такси:

1. за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.;

2. за издаване в срок до 3 работни дни - 20 лв.;

3. за издаване в срок до 8 работни часа - 50 лв.

(2) При неспазване на сроковете по ал. 1 таксата е в размер 10 лв.

(3) Когато удостоверението се изисква за период, по-голям от 10 години, таксата се събира с увеличение 30 на сто.

(4) Когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице, освен при съсобственост, или за повече от един имот, издават се отделни удостоверения, за всяко от които се събира съответната такса по ал. 1.

(5) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1.

(6) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект без кадастрални идентификатори, но които принадлежат на различни собственици, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1, независимо от броя на съсобствениците.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя заверен препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страна по акта, от нотариус или от банката, получила или извършила плащането.
..............................................

Раздел III

Плащане
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Таксите по раздели I, II и IIа постъпват по бюджета на Агенцията по вписванията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Тарифата се одобрява на основание чл. 4, букви "в" и "о" от Закона за държавните такси , чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ и чл. 12, ал. 1 от Закона за търговския регистър .
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 109 на Министерския съвет от 12 май 2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.)

§ 4. По висящите производства, по които са събрани такси по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, не се довнасят такси.
........................................................................


Последна промяна Richter на 17 Авг 2009, 15:07, променена общо 1 път
Темата е възстановена от кеша на Гугъл от 13 Юли 2009 17:50:37 GMT. Автор Администратор


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Ново мнениеПубликувано на: 25 Авг 2009, 08:36 
Изображение
Изображение

Според мен указанията по т. 8 противоречат на Закона за собствеността и Правилника за вписванията.
В този смисъл е и тълкуването на г-жа Сапунджиева


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Ново мнениеПубликувано на: 25 Авг 2009, 09:37 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 377
Съдия по вписванията написа:
Според мен указанията по т. 8 противоречат на Закона за собствеността и Правилника за вписванията.


Може ли малко подробности? Какво имаш в предвид?
Самата точка 8 от указанието е възпроизведена точно, както е в новата тарифа.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Ново мнениеПубликувано на: 25 Авг 2009, 09:50 
Удостоверенията по чл. 47 ПВ са за определен имот. Както пише и Сапунджиева - т. 2 от писмото й - ако в един УПИ, парцел, въобще парче земя, на което са построени няколко сгради, пък и дори многоетажна сграда, но всичките те - и земята и сградите и отделните обекти в тях са само мои - то това е един имот. И да ме товарят с отделни такси за всяка постройка и за всеки самостоятелет обект в сграда, при условие че съм единствен собственик на гореизброеното това противоречи на Закона за собствеността.
Някой няма ли да я атакува тая тарифа във ВАС :roll:


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Ново мнениеПубликувано на: 25 Авг 2009, 10:10 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 377
Съдия по вписванията написа:
ако в един УПИ, парцел, въобще парче земя, на което са построени няколко сгради, пък и дори многоетажна сграда, но всичките те - и земята и сградите и отделните обекти в тях са само мои - то това е един имот


За съжаление в законодателството ни няма легална дефиниция за недвижим имот, в смисъл какво точно обхваща, а не общото -недвижима вещ. Малко е прекалено да се смята, че парче земя съставено от няколко УПИта е един имот. Моите уважения, обаче според мен недвижим имот е всяка недвижима вещ, която е годна да бъде самостоятелен обект на разпоредителна сделка.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Ново мнениеПубликувано на: 07 Сеп 2009, 06:11 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Проект на постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията по вписванията и на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

Във връзка с влизане в сила от 1 октомври на новия Семеен кодекс в Министерството на правосъдието е изготвен проект на постановление, с което се предвижда изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията и на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.
Мотивите, поради които е необходимо приемане на подзаконовия акт от Министерския съвет се съдържат в доклада на вносителя.
Проект на Постановление на Министерския съвет
Проект на Доклад за приемане на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съветР Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №

от ..............2009 година


ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:


§. 1. В Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г. /Обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г. и бр. 39 от 2009 г./ се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се Раздел IIб - Такси, събирани по Семейния кодекс:
„ Раздел IIб
Такси, събирани по Семейния кодекс”

2. Създават се членове 16ж, 16з и 16и:
„Чл. 16ж. (1) За извършване на устни справки, предоставени присъствено в службата по регистрация се събират следните такси:
1. за устна справка по лице или акт за сключен граждански брак - 3 лв.;
2. за разпечатка към извършена устна справка – таксата по т.1 е 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. – за всяка следваща;
(2) За неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до централния електронен регистър по чл. 19, ал. 1 от Семейния кодекс се събира такса 1 лв.

Чл. 16з. За издаване на удостоверение за посочено лице или акт за граждански брак относно регистрирания режим на имуществените отношения, избран от съпрузите се събира такса от 10 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща.
(2) Когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице или за повече от един акт за граждански брак, се издават отделни удостоверения, за всяко от които се събира съответната такса по ал. 1.

„Чл. 16и. Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по регистрация се представя заверено копие от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител, заверен от заявителя.”

2. В чл. 17 израза „I, II и IIа” се заменя с „І, ІІ, ІІа и ІІб”.


§ 2. В Раздел Г. Такси, събирани от Министерство на правосъдието от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от 1992 г. /Обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г., изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., попр., бр. 24 от 1998 г., изм. и доп., бр. 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 19 и 89 от 16.10.2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.; бр. 6 и 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75 и 105 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от 2008 г. и бр. 39 от 2009 г./ се правят следните изменения и допълнения:

1. Т. 62а се изменя така:

„62а. /1/ За даване на съгласие за осиновяване по чл. 117, ал. 4 от Семейния кодекс от министъра на правосъдието - 50 лева;
/2/ За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване - 300 лв.

2. Създават се т. 62м и 62н със следното съдържание:

„62м. За издаване на документ /удостоверение/ за юридическа правоспособност - 12 лв.;
62н. За издаване дубликат на удостоверението по т. 62м – 6 лв.”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 3. Постановлението влиза в сила от 01.10.2009 г.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Бойко Борисов/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:
/Росен Желязков/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главен секретар на
Министерство на правосъдието:
/Ивелина Николова/


Директор на дирекция
“Съвет по законодателство”:
/Виктория Нешева/Извлечение от СК

Регистър на имуществените отношения на съпрузите
Чл. 19. (1) Брачните договори и приложимият законов режим се регистрират в централен електронен регистър към Агенцията по вписванията.
(2) Регистрацията се извършва служебно въз основа на уведомление от общината или кметството, в чийто регистър по гражданско състояние се съхранява актът за сключен граждански брак. Уведомлението се изпраща незабавно до териториалното звено на Агенцията по вписванията по седалището на съответния окръжен съд, в района на който се намира общината.
(3) Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак и се регистрират по реда на ал. 2 въз основа на документите, посочени в чл. 9, ал. 2 или по чл. 27, ал. 2 и 3.
(4) Регистърът по ал. 1 е публичен. За справки и удостоверения по регистъра се събират такси по тарифа, приета от Министерския съвет.
(5) Редът за воденето и съхраняването на регистъра се определя с наредба на министъра на правосъдието.
……………………….

Съгласие на министъра на правосъдието
Чл. 117. (1) Министърът на правосъдието дава съгласие за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България от осиновяващия, предложен от Съвета по международно осиновяване.
(2) Министърът на правосъдието отказва да даде съгласие при:
1. установяване на обстоятелства, които не са в интерес на детето;
2. допуснати съществени нарушения в процедурата по осиновяването.
(3) В случаите по ал. 2 Съветът по международно осиновяване прави ново предложение.
(4) За даване на съгласие за осиновяване се заплаща такса в размер, определен в тарифа на Министерския съвет.
…………

Разрешение за посредничество
Чл. 121. (1) За издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване се подава заявление до министъра на правосъдието.
(2) Разрешението се издава за срок 5 години.
(3) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение се заплаща такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.
(4) Отнемането на разрешението се извършва по мотивирано предложение на Съвета по международно осиновяване.проект


ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д О К Л А Д

от МАРГАРИТА ПОПОВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

През настоящата година бе приет нов Семеен кодекс /Обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г./, който е предвидено да влезе в сила от 1.10.2009 г.
С разпоредбите на чл. 19, ал. 4, чл. 117, ал. 4 и чл. 121, ал. 3 от този кодекс са установени държавни такси, чиито размери следва да се определят от Министерския съвет. Посочените норми предвиждат, че държавни такси се събират за:
- справки и удостоверения по регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията;
- даване на съгласие за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България по предложение на Съвета по международно осиновяване;
- разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване.

За прилагане на посочените законови норми и с оглед изпълнение задължението на Министерския съвет, предлагам настоящия проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. С проекта се предвижда изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията и на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Адресати на постановлението са лицата по Семейния кодекс, а именно: лицата, които извършват справки или искат издаване на удостоверения по регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията; юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност, които кандидатстват за издаване на разрешение за посредничество при осиновяване, както и осиновяващите лица, предложени от Съвета по международно осиновяване.
По същество със Семейния кодекс нови такси са установени само при справки и удостоверения по регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията.
Необходимо е да се подчертае, че с проекта не се предлага промяна в размера на таксата за даване на съгласие за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България по предложение на Съвета по международно осиновяване.

Наред с горното и с оглед финансовата ситуация в страната се предлага възмездяване занапред на разходите при издаване на удостоверение /документ/ за юридическа правоспособност, който се отпечатва на специална хартия, и при издаване дубликат на този документ чрез определяне на размер на такса. Предложението за определяне размер на такса за горните документи е с оглед разпоредбата на чл. 4, б. „о” от Закона за държавните такси. Като база за предложения размер са взети предвид фактически извършените разходи предимно за специалната хартия, на която се отпечатват и изписване на удостоверението. Изследвани са размерите, установени при такси за издаване на свидетелства и удостоверения за правоспособност в други тарифи. При определяне на предложения размер не са включени разходите за провеждане на изпита, за изпитната комисия, за изготвяне на протокол и пр.


С оглед изложеното и на основание чл. 13, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, МОЛЯ Министерският съвет да разгледа и приеме настоящия проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

МИНИСТЪР:
МАРГАРИТА ПОПОВА


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Ново мнениеПубликувано на: 14 Сеп 2009, 14:27 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Тълкувателно решение Nr.1/2008 г. гр.София, 21 май 2009 г. ВКС ОСГК
Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 26 март 2009 г. в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на ГК: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЖАНИН СИЛДАРЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА
КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ТЕОДОРА НИНОВА
ЛИДИЯ РИКЕВСКА
НАДЯ ЗЯПКОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
СТОИЛ СОТИРОВ
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
МАРИО ПЪРВАНОВ
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
АЛБЕНА БОНЕВА
АНИ САРАЛИЕВА
СВЕТЛА ДИМИТРОВА
СВЕТЛА ЦАЧЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА
СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЛЮБКА БОГДАНОВА
ЖИВА ДЕКОВА
ВЕСКА РАЙЧЕВА
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
КОСТАДИНКА АРСОВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
ДИЯНА ЦЕНЕВА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
БОЙКА ТАШЕВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
при участието на секретаря Райна Томбушева
постави на разглеждане дело № 1 по описа за 2008 г. на ОСГК докладвано от съдия Ценка Георгиева

Министърът на правосъдието на основание чл. 125 във връзка с чл. 124, ал. 1 от Закона за съдебната власт е направил искане Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по следния спорен въпрос:

Дължи ли се от общините внасяне на държавна такса за вписване на актове за частна общинска собственост, с оглед разпоредбата на чл. 84, т. 3 от Гражданския процесуален кодекс.

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Съгласно чл. 4, б. „а” от Правилника за вписванията, актовете за държавна собственост и актовете за общинска собственост подлежат на вписване. Разноските по охранителните производства, каквото е производството по вписване, са за сметка на молителя – чл. 541 ГПК. Съществува противоречива съдебна практика по въпроса дължат ли общините заплащане на държавна такса за вписване на актове за частна общинска собственост.

Според едното становище общините дължат държавна такса за вписване на актове за частна общинска собственост по силата на препращащата разпоредба на чл. 540 ГПК, съгласно която за охранителните производства се прилагат освен общите правила на кодекса, съответно и правилата на исковото производство, с изключение на чл. 207-266 и чл. 303-388. Разпоредбата на чл. 84, т. 3 ГПК, съгласно която общините се освобождават от заплащане на държавна такса, освен по искове за частни общински вземания и права върху вещи – частна общинска собственост, не попада в изключенията по чл. 540 ГПК, поради което намира приложение в охранителното производство при вписване на актове за частна общинска собственост.

Според другото становище в тези случаи общините не дължат държавна такса за вписване, тъй като употребеното в чл. 84, т. 3 ГПК понятие „искове” не дава възможност за разширителното му тълкуване. Изразът „искове” означава, че разпоредбата е относима единствено към исковото производство, а не и за охранителното производство, което има своя специфика и се различава значително от исковото производство.

Общото събрание на Гражданската колегия намира за правилно първото становище.

Разпоредбата на чл. 84 ГПК се намира в Общите правила на ГПК, и съгласно препращащата разпоредба на чл. 540 ГПК следва да се прилага и за охранителните производства. Спецификата на охранителните производства е съобразена от законодателя с изричното посочване на изключенията – чл. 207-266 и чл. 303-388. За останалите правила е посочено, че се прилагат „съответно”. Следователно употребеният в чл. 84, т. 3 ГПК израз „искове” също следва да се прилага в съответствие със спецификата на охранителните производства, започващи с писмена молба от заинтересованото лице – чл. 531 ГПК.

Законодателната преценка за освобождаване от заплащане на държавна такса, според изразеното в решение № 3/2008 г. на КС становище, се определя не от вида правен субект, а от характера на самото право, чиято защита се търси. Освобождаването от заплащане на държавна такса съобразно разграничението на собствеността на държавна публична и частна, и на общинска публична и частна, в разпоредбата на чл. 84 ГПК, е съобразено с характеристиката на обектите на публична собственост и с равнопоставеността на частните права на държавата, общините и останалите частноправни субекти. Принципното разрешение относно дължимостта на държавна такса при двата вида собственост е приложимо както в исковото, така и в охранителните производства. Обратното становище би създало привилегия за общините и би нарушило принципа за равнопоставеност на субектите на правото на частна собственост.

По изложените съображения Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съдР Е Ш И:

Общините дължат внасяне на държавна такса за вписване на актове за частна общинска собственост, на основание чл. 540 във вр. чл. 84, т. 3 ГПК.ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на ГК: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА
КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ТЕОДОРА НИНОВА
ЛИДИЯ РИКЕВСКА
НАДЯ ЗЯПКОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
СТОИЛ СОТИРОВ
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
МАРИО ПЪРВАНОВ
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
АЛБЕНА БОНЕВА
АНИ САРАЛИЕВА
СВЕТЛА ДИМИТРОВА
СВЕТЛА ЦАЧЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА
СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЛЮБКА БОГДАНОВА
ЖИВА ДЕКОВА
ВЕСКА РАЙЧЕВА
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
КОСТАДИНКА АРСОВА
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
ДИЯНА ЦЕНЕВА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
БОЙКА ТАШЕВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Ново мнениеПубликувано на: 25 Сеп 2009, 10:42 
Offline
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 19:05
Мнения: 76
Цитат:
ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Одобрена с ПМС № 186 от 13.08.1998 г., обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г., в сила от 15.08.1998 г., изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 1.07.2009 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 9/98 г., стр. 242; кн. 2/99 г., стр. 681
Библиотека закони - АПИС, т. 3, р. 6, № 509
I. Обикновени нотариални такси
(в лв.)
1. За извършване:
а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на нотариални актове за поправка на нотариални актове, за извършване на актове за отмяна на завещания, за съставяне на констативнипротоколи, за приемане на съхранение на саморъчни завещания, на документи и книжа безопределен материален интерес - 30
б) (изм. - ДВ, бр. 5 от 1999 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на констативнинотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд - 20
в) (нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на констативни нотариални актове за поправка на констативни нотариални актове по буква "б" - 20
г) (нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на договори задоброволни делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд - 20
д) (нова – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за констативни протоколи по Търговския закон - 50
Забележка. (Нова - ДВ, бр. 5 от 1999 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) В случаите,когато нотариалните действия по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделскитеземи са извършени от съдия по вписванията, таксите по букви "б", "в" и "г" не се събират.
2. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За обявяване и връщане на саморъчнизавещания и за връщане на предадени за съхранение документи и книжа - 10
Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхраняванопри нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1.
3. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от1.07.2009 г.) За нотариална покана върху екземпляритеза връчване, а останалите екземпляри се таксуват като преписи - 20
Забележка. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Таксата по т. 3 се събира и завръчване по искане на молителя на други съобщения и книжа при условията и по реда на чл. 37 –58 от Гражданския процесуален кодекс . Когато връчването се извършва служебно по силата на закон,събира се половината от таксата по т. 3.
4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес -върху първия екземпляр:
а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница - 10
б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница, а останалите екземпляри се таксуват като преписи. - 2
5. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписитена частни документи без определен материален интерес:
а) за първия подпис - 5
б) при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер на таксата по буква "а"
в) за всеки следващ подпис - 2
г) на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върхуимот, за всеки подпис - 10
д) при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква "г"
Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на дататаи подписите, а в противен случай се събира отделно.
6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:
а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница - 3
б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница - 2
7. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:
а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за устна справка за извършен акт или заудостоверяване по името на едно лице - 2
б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от1.07.2009 г.) за издаване на удостоверение за извършенакт или за удостоверяване по името на едно лице - 10
II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес
8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За издаване на нотариален акт или на договор за делба извън посочените в т. 1 се събира такса по следната таблица:
Удостоверяван материален интерес
Нотариална такса (в лв.)
до 100 лв. включително - 30
101 - 1000 лв - 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.
1001 - 10 000 лв. - 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.
10 001 - 50 000 лв. - 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.
50 001 - 100 000 лв. - 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.
100 001 - 500 000 лв. - 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.
над 500 000 лв. - 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от6000 лв.

9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
10. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.
11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.
Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща.
12. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми, молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т. 10 , но не по-малко от 25 лв.
13. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За управление на имущество - върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката:
за всеки месец - 20 на сто,
но не по-малко от 50 лв.
III. Нотариални такси според изразходваното време
(лв./час)
14. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За устен правен съвет иликонсултация - 8
15. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За писмен правен съвет иликонсултация и при посредничество за изясняване волята на страните - 15
16. За справки, набавяне на документи, книжа и др. - 5
Забележка. Таксите по т. 14 , 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като предиизвършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.
IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи
17. За изготвяне на проект на нотариален акт на поправка на нотариален акт, акт за отмяна на завещание, констативен протокол, саморъчно завещание и молба-декларация за обстоятелствена проверка се събира таксата по т. 1.
Забележка. Таксата по т. 17 за изготвяне на проект на акт за отмяна на завещание и на констативен протокол се събира само когато самият акт или констативен протокол не бъде издаден в същия ден. Ако в едномесечен срок актът или констативният протокол бъде издаден от същия нотариус, такса по т. 1 не се събира.
18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.
19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4.
20. За изготвяне:
а) на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8 ;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 11.
Забележка. Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира.
21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.
22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17 - 21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.
Забележка. Таксите по т. 17 - 21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус.
V. Допълнителна нотариална такса
23. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
а) извън нотариалната кантора в работно време - 25 на сто;
б) в нотариалната кантора в неработно време - 25 на сто;
в) извън нотариалната кантора в неработно време - 50 на сто;
г) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена - 50 на сто;
д) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена - в двоен размер.
————————————————————————————————
ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 3 на Министерския съвет от 13 януари 1999 г. за изменение и допълнение на Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, одобрена с
Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.
(ДВ, бр. 5 от 1999 г.)
§ 2. За доброволните делби на земеделски земи, гори и земи от горския фонд, извършени до влизането в сила на това постановление, таксата по буква "г" се заплаща от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 на Министерския съвет от 15 юни 1999 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 56 от 1999 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева .
§ 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.

Нека да е на разположение и нотариалната тарифа ;)


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 1 Юли
Ново мнениеПубликувано на: 18 Авг 2011, 11:11 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози
ТАРИФА
за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози

Приложение към чл. 1 на ПМС № 128 от 28.03.1997 г., обн., ДВ, бр. 28 от 4.04.1997 г., в сила от 1.04.1997 г., изм., бр. 37 от 1.04.1998 г., бр. 66 от 25.07.2003 г. кн. 5/97 г., стр. 148; кн. 5/98 г., стр. 544 т. 6, р. 1, № 38a
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.) За вписване на договори за залог, за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и за лизинг се събира такса 40 лв. за първия лист от заявлението и по 10 лв. за всяка следваща страница на заявлението и документа за съгласие, ако е приложен отделно.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.) За вписване на допълнителни обстоятелства по договори за залог, за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и за лизинг се събира такса 25 лв. за първия лист от заявлението и по 10 лв. за всяка следваща страница на заявлението и документа за съгласие, ако е приложен отделно.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.) За вписване на запор и за откриване на производство по несъстоятелност се събира такса 15 лв. за първия лист от заявлението и по 10 лв. за всяка следваща страница на заявлението и запорното съобщение.
Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.) За вписване на допълнителни обстоятелства във връзка със запор и открито производство по несъстоятелност се събира държавна такса 15 лв.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 1998 г., бр. 66 от 2003 г.) За издаване на удостоверения за липсата или за наличието на вписани обстоятелства се събира такса по 10 лв. за първия лист и по 5 лв. за всяка следваща страница на удостоверението.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 1998 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) За справки за липсата или за наличието на вписани обстоятелства без удостоверяване се събира такса по 7 лв. на страница.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) Когато справката е устна или се предава по електронен път, таксата е 10 лв.
Чл. 7. Таксите се заплащат по сметката на Централния регистър на особените залози, както следва:
1. за заявления за вписване - при подаването им;
2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2003 г.) за удостоверения и за искания за справки се заплаща такса 10 лв. за първия лист при поискването им; за останалите страници таксата се заплаща при получаването им.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123
на Министерския съвет от 15 юни 1999 г.
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 56 от 1999 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2. В нормативните актове на Министерския съвет и в приложенията към тях, влезли в сила преди 5 юли 1999 г., всички числа в стари левове се заменят с намалени 1000 пъти числа в нови левове.
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението се приема на основание § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за деноминация на лева.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 5 юли 1999 г.
ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
към Постановление № 154 на Министерския съвет от 15 юли 2003 г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 66 от 2003 г.)
§ 3. По висящи дела, преписки и нерешени молби, по които са събрани такси, допълнителни такси не се събират.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Измененията в Тарифата за ДТ за вписване в сила от 14 февр.
Ново мнениеПубликувано на: 14 Фев 2014, 09:04 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т
Препис
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 от 7 февруари 2014 година
ДВ бр. 13 от 14 февруари 2014 год.


ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г. (ОБН., ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 105 ОТ 2006 Г., БР. 65 ОТ 2008 Г., БР. 39 И 77 ОТ 2009 Г., БР. 104 ОТ 2011 Г. И БР. 27 ОТ 2013 Г.)


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:


§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа, съхранявани в Службата по вписванията, се събира такса 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.”
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава изречение второ:
„Когато цената, по която е таксуван документът, не е указана, таксата се определя върху оценка, определена по реда на приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) За вписване на удостоверение за промяна в правноорганизационната форма на търговско дружество и на молба за отмяна на съдебни решения, подлежащи на вписване, се събира такса в размер 10 лв.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на става ал. 1 и се изменя така:
„(1) За извършване на отбелязване (включително на актовете по
чл. 17 от Правилника за вписванията), за заличаване и за подновяване на вписване се събира половината от събраната такса за вписване.”
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато искането за отбелязване, заличаване и подновяване на вписване е направено за част от вземането, за което е вписана ипотека, или само за някои от имотите, се събира половината от таксата по чл. 2, изчислена върху сумата, за която се иска отбелязване, заличаване или подновяване, а ако такава не е посочена в искането - върху сумата, за която е направено първоначалното вписване.
(3) Когато се иска заличаване на вписването на ипотека от купувач на публична продан по реда на чл. 19, ал. 2 от Правилника за вписванията, от заинтересовано лице по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията или на основание съдебно решение, се дължи такса в размер 10 лв.”
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) За вписване на удостоверение за вписан в търговския регистър особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер 80 лв.”
2. Създава се ал. 2:
„(2) За извършване на отбелязвания и за заличавания (допълнителни обстоятелства по смисъла на Закона за особените залози) и за подновяване на вписване въз основа на удостоверение, издадено от търговския регистър, се събира половината от таксата по ал. 1.“
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) За извършена устна справка по персонална партида, предоставена в службата по вписванията, се събира такса 2 лв. Когато при устната справка се предоставя възпроизведено на хартиен носител копие от записите в Информационната система, както и когато се предоставя копие на документ или извлечение от документ, се събира допълнителна такса в размер един лв. за първа страница и 0,10 лв. за всяка следваща страница.
(2) За справка, извършвана чрез отдалечен достъп до Информационната система, се събира такса в размер един лв. за всяка справка.“

§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За издаване на удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за определено лице се събират следните такси:”;
б) в т. 1 числото „10” се заменя с „5”;
в) в т. 2 числото „20” се заменя с „10”;
г) в т. 3 числото „50” се заменя с „25”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания за един имот се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни – 30 лв.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При неспазване на сроковете по ал. 1 и 2 таксата по ал. 1 е в размер 5 лв., а по ал. 2 – 10 лв.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 46 от Правилника по вписванията за повече от едно лице, за всяко от лицата се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 1.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато с едно заявление се иска удостоверение по чл. 47 от Правилника по вписванията за повече от един имот, за всеки имот се издава отделно удостоверение и се събира съответната такса по ал. 2.“
6. Алинея 6 се отменя.
§ 7. В чл. 8, в ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 числото „40” се заменя с „35”.
2. В т. 5 числото „60” се заменя с „55”.
3. В т. 10 числото „60” се заменя с „55”.
4. В т. 11 числото „40” се заменя с „35”.
5. В т. 12 числото „15” се заменя с „10”.
6. В т. 13 числото „60” се заменя с „55”.
7. В т. 14 числото „70” се заменя с „65”.
8. В т. 15 числото „30” се заменя с „25”.
9. В т. 16 числото „15” се заменя с „10”.
10. В т. 17 числото „15” се заменя с „10”.
11. В т. 18 числото „60” се заменя с „55”.
12. В т. 19 числото „15” се заменя с „10”.
13. В т. 20 числото „15” се заменя с „10”.
§ 8. В чл. 9, в ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 числото „30” се заменя с „25”.
2. В т. 5 числото „35” се заменя с „30”.
3. В т. 10 числото „35” се заменя с „30”.
4. В т. 11 числото „30” се заменя с „25”.
5. В т. 12 числото „15” се заменя с „10”.
6. В т. 13 числото „35” се заменя с „30”.
7. В т. 14 числото „40” се заменя с „35”.
8. В т. 15 числото „20” се заменя с „15”.
9. В т. 16 числото „15” се заменя с „10”.
10. В т. 17 числото „15” се заменя с „10”.
11. В т. 18 числото „35” се заменя с „30”.
12. В т. 19 числото „15” се заменя с „10”.
13. В т. 20 числото „15” се заменя с „10”.
§ 9. В чл. 11 числото „15” се заменя с „10”.
§ 10. В чл. 16а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „35” се заменя с „30”;
б) в т. 2 числото „130” се заменя със „100”;
в) в т. 3 числото „160” се заменя със „110”;
г) в т. 4 числото „460” се заменя с „360”;
д) в т. 5 числото „460” се заменя с „360”;
е) в т. 6 числото „1700” се заменя с „1300”;
ж) в т. 8 числото „430” се заменя с „340”;
з) в т. 9 числото „130” се заменя със „100”;
и) в т. 11 числото „460” се заменя с „360”;
к) в т. 13 числото „50” се заменя с „40”;
л) в т. 14 числото „100” се заменя с „80”;
м) в т. 16 числото „100” се заменя с „80”;
н) в т. 17 числото „230” се заменя със „180”;
о) в т. 20 числото „50” се заменя с „40”.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 числото „60” се заменя с „50”;
б) в т. 3 числото „80” се заменя с „55”;
в) в т. 4 числото „230” се заменя със „180”;
г) в т. 5 числото „230” се заменя със „180”;
д) в т. 6 числото „850” се заменя с „650”;
е) в т. 8 числото „215” се заменя със „170”;
ж) в т. 9 числото „60” се заменя с „50”;
з) в т. 11 числото „230” се заменя със „180”;
и) в т. 13 числото „25” се заменя с „20”;
к) в т. 14 числото „50” се заменя с „40”;
л) в т. 16 числото „50” се заменя с „40”;
м) в т. 17 числото „115” се заменя с „90”;
н) в т. 20 числото „25” се заменя с „20”.
3. В ал. 3, в т. 1 числото „60” се заменя с „30”.
4. В ал. 4, в т. 1 числото „30” се заменя с „15”.
5. В ал. 5 числото „230” се заменя със „180”.
6. В ал. 6 числото „115” се заменя с „90”.
§ 11. В чл. 16б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50” се заменя с „40”.
2. В ал. 2 числото „25” се заменя с „20”.
§ 12. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „50” се заменя с „40”.
2. В ал. 2 числото „25” се заменя с „20”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 13. За висящите производства, по които са събрани такси, не се довнасят такси.
§ 14. Събраните до влизането в сила на постановлението такси по висящи производства не подлежат на връщане.
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Цветлин Йовчев

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов