КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Данъчна оценка и скица при вписване на последователни сделки
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=566
Страница 1 от 1

Автор:  emiasi [ 06 Яну 2011, 11:49 ]
Заглавие:  Данъчна оценка и скица при вписване на последователни сделкиДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ПО
ВПИСВАНИЯТА ПРИ
МИНИСТЕРСТВО НА
ПРАВОСЪДИЕТО

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ
КЪМ АГЕНЦИЯТА ПО
ВПИСВАНИЯТА
По повод постъпили в Министерство на правосъдието питания
относно:
1. допустимо ли е да се използва едно и също
удостоверение за данъчна оценка при покупко-
продажба на недвижим имот и непосредствено след
това учредяване на ипотека върху същия недвижим
имот
2. допустимо ли е скицата-копие от кадастралната карта,
издадена на името на продавача, да се използва от
купувача, в качеството му на ипотекарен длъжник в
друга, втора процедура /учредяване на ипотека
непосредствено след продажбата/, без съгласието на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър /чл. 57
от ЗКИР/
и с цел уеднаквяване на практиката по тези въпроси на всички съдии по
вписванията в страната и на всички служби по вписванията към Агенцията
по вписванията, беше проучена практиката на по-големите районни
съдилища, респ. по-големите служби по вписванията /София, Пловдив,
Варна, Русе, Бургас, Плевен, Кърджали, Хасково/. В Министерство на
правосъдието постъпиха становища от ръководителите на съдиите по
вписванията при изброените районни съдилища, подкрепени със сериозни
аргументи в указаната посока.
Предвид изложеното и на основание чл.5,т.8 от Устройствения
правилник на Министерство на правосъдието, моля да се предприемат
спешни мерки за уеднаквяване на практиката по тези въпроси на съдиите

по вписванията във всички районни съдилища в страната, както и на
служителите от всички служби по вписванията към Агенцията по
вписванията, както следва:

1. при вписване на две или повече поредни сделки,
каузално свързани /продажба и ипотека/, извършени в
един и същи ден, може да се използва едно и също
удостоверение за данъчна оценка, издадено на името на
продавача по първата сделка, приложено по същата
2. при вписване на две и повече поредни сделки, каузално
свързани /продажба, ипотека/, извършени в един и
същи ден, може да се използва скицата-копие от
кадастралната карта, издадена на името на продавача
по първата сделка, приложена по същата.

08.10.2008 год.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР
ИЛОНКА РАЙЧИНОВА

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/