КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

чл.7а от Тарифата на АВ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=603
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 31 Яну 2011, 16:22 ]
Заглавие:  чл.7а от Тарифата на АВ

Определение № 252 от 13.04.2010 г. на ОС - Добрич по ч. гр. д. № 235/2010 г., ТК
чл. 7а Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията

чл. 183 ГПК

--------------------------------------------------------------------------------


Постъпила е жалба от ЕАД "Ф. К.", гр. С., ул. "А. Б." №*, рег. с ЕИК *********, представлявано от председателя на СД Х. Н. Х., ЕГН ********** чрез адв. М. П. П., САК срещу определение № 24/16.02.2010 г. на съдия по вписванията при РС гр. Д., с което е оставена без уважение молбата за вписване на споразумение за прехвърляне на вземане от 29.12.20** г. между жалбоподателя и * АД, гр. С., ЕИК *********, представлявано от И. Л. Д. ЕГН ********** и Т. А. А. ЕГН **********, ***, Булстат *********, обезпечено с договорни ипотеки, вписани в СВ, гр. Д. под №** т. * с вх. рег. ****/**. **.20** г. и №** с вх.рег.*****/**.**.20** г.

Съдът, като се запозна с мотивите на жалбата и тези на определението на съдия по вписванията, намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество, е неоснователна, по следните съображения:

По преписката е представено платежно нареждане за плащане на дължимата държавна такса по електронен път, незаверено по надлежния начин. Правилно и законосъобразно, на основание чл. 7а от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, съдията по вписванията е приел, че е следвало да се представи заверен препис от документа за внесена държавна такса, който според текста на Тарифата може да бъде заверен от страната по акта, нотариус или банката, извършила или получила плащането. Текстът цели да се създаде сигурност при плащане по електронен път и почива на общите разпоредби на ГПК - чл. 183 от Кодекса, който предвижда преписи от документи на хартиен носител да се представят в заверен от страната препис.

С тези мотиви определението на съдия по вписванията при РС, гр. Д. № 24 от .../16.02.2010 г. по молба с вх. № 986/16.02.2010 г. следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно, а подадената жалба - оставена без уважение.

Водим от горното, Окръжният съд

ОПРЕДЕЛИ:

Потвърждава определение № 24 от .../16.02.2010 г. на съдия по вписванията при Служба по вписванията към Д. районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/