КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Юли 2021, 21:05

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:20 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Колеги,
имали ли сте случай, в който да са искали освобождаване от внасяне на държавна такса за обявяване на саморъчно завещание от Вас, на основание чл.83, ал.2 от ГПК.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:38 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Аз имах преди доста време случай - не помня вече за какво беше, но след като се убедих, че стареца - беше доста възрастен - може да бъде освободен от ДТ отидох при колега районен съдия обясних му случая - той прие моите аргументи и така ...
Помегнахме на човека да напише една молма за освобождавен от ДТ, пратихме го при РС и после пак при нас ...
Но сега след като таксите са по сметка на АВ се замислих дали може въобще :roll:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:45 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
в нашия случай лицето е пуснало молба до председателя на РС за освобождаване

просто ме интересуваше възможно ли е и кой е компетентния орган за произнасяне


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:50 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Хафизе Адем написа:
в нашия случай лицето е пуснало молба до председателя на РС за освобождаване

просто ме интересуваше възможно ли е и кой е компетентния орган за произнасяне

Безспорно това е съдът. И категорично - може да бъде освободен.
Общата част на ГПК се прилага и за охранителните производства.

После кажи какво е решението на съда.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:57 
Мисля , че даже само председателя на съда може да освобождава от държавни такси , но не съм сигурна . Според мен ние не можем да освобождаваме от внасянето на държавни такси .


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 18 Сеп 2009, 08:53 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
и моето мнение е, че ние нямаме такива правомощия

но колегите от районния съд твърдят, че с новия ГПК това освобождаване касае само производството по делата пред тях - и те също не са компетентни да се произнасят за нашите такси и предпочитат да има наше определение, което да се обжалва пред ОС и те да кажат


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 18 Сеп 2009, 09:39 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 377
Хафизе Адем написа:
но колегите от районния съд твърдят, че с новия ГПК това освобождаване касае само производството по делата пред тях - и те също не са компетентни да се произнасят за нашите такси и предпочитат да има наше определение, което да се обжалва пред ОС и те да кажатСподелям мнението на районните съдии.... наистина в чл.83, ал.2 ГПК...."Такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят". Това те го правят в производството по иска, за който се претендира освобождаване. В случая какво дело ще образуват?....няма да е исково, както не може да бъде охранително производството. Не виждам "технология" по която РС ще се произнесе.
Няма спор. на основание чл.83 ГПК може да не се плащат и нашите такси. Лично аз в твоето положение, бих отказал, пък те да жалят.....


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 18 Сеп 2009, 12:38 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
така и ще направим: пък ако лицето реши - да обжалва. Поне ОС да кажат кой е компетентния орган за произнасяне в настоящия случай.

при резултат ще ви пиша!


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 06 Юли 2011, 11:10 
РЕШЕНИЕ № 1/92 г. от 15.VI.1993 г. по гр. д. № 2/92 г., ОСГК, докладчик съдията Кръстьо Яначков

По въпроса за приложението на чл. 5, буква "о" от Закона за държавните такси, във връзка с Тарифа № 1 към същия закон за таксите, събирани от съдилищата и от Министерството на правосъдието.

Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, кн. 6/93 г., стр. 9
чл. 5, б. "о" ЗДТ,

Тарифа № 1 към ЗДТ
По въпроса за приложението на чл. 5, буква "о" от Закона за държавните такси, във връзка с Тарифа № 1 към същия закон за таксите, събирани от съдилищата и от Министерството на правосъдието.

------------------------

На основание чл. 212 от Гражданския процесуален кодекс министърът на правосъдието е направил предложение Върховният съд, Общо събрание на гражданската колегия да издаде тълкувателно решение по въпроса: безусловно ли се освобождават от заплащане на предвидените в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата и от Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 71 от 1992 г.) такси лицата, посочени в чл. 5, б. "о" от ЗДТ.

В предложението се поддържа, че е налице противоречива практика на съдилищата, съдебноизпълнителните и нотариалните служби по прилагането на посочената разпоредба. Една голяма част от тях освобождавали посочените категории лица (инвалиди, бременни и майки с деца до 6-годишна възраст, а така също и сираците) от заплащане на държавни такси само ако са налице условията на чл. 63, ал. 1, б. "б" ГПК. Застъпва се и обратно становище, изразено в решение № 428 от 29 април 1992 г. по гр. д. № 462/92 г. на ВС II г. о., според което посочените категории лица се освобождават от държавна такса по силата на самия закон.

За да се произнесе Върховният съд, ОСГК съобрази:

Материята за държавните такси, които се събират от съдилищата и другите държавни учреждения, е регламентирана в ЗДТ. По своето естество държавните такси представляват финансови плащания, установени от държавата, които се събират от държавните учреждения във връзка с тяхната дейност, респ. услуги, извършени на учреждения, предприятия, организации и граждани. Държавните такси са приходи в полза на държавата в широкия смисъл на думата.

Физически и юридически лица, които се ползуват от дадена услуга или действие на съдилищата и другите държавни учреждения, са възможни платци на държавните такси. Освобождаването от такси трябва да е предвидено за всеки отделен случай по реда на освобождаванията от плащане.

Съгласно чл. 5, б. "м" ЗДТ (Изм., ДВ, бр. 55/91 г.) освобождават се от заплащане на държавни такси всички видове молби, заявления, именници, свидетелства и удостоверения за образование и за завършване на квалификационни курсове, както и други свидетелства, удостоверения и дубликатите от тях, които се издават от учебните и учебно- възпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от Министерството на народната просвета.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДТ (ДВ, бр. 55/1991 г.) бяха създадени нови разпоредби "н" и "о" на чл. 5 ЗДТ. Съгласно б. "н" се освобождават от заплащане на държавни такси чуждите граждани, приети по силата на междудържавните договори и спогодби за участие в конкурси за обучение в държавните висши и полувисши учебни заведения. Касае се за освобождаване от такси, които поначало се събират от учебно заведение за участие в конкурс. А съгласно б. "о" се освобождават от заплащане на държавни такси инвалидите, бременните и майките с деца до 6-годишна възраст, сираците, както и в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия.

До изменението на ЗДТ през 1991 г. той не съдържаше разпоредба, освобождаваща определена категория физически или юридически лица изцяло от заплащане на държавни такси за ползуване на дадена услуга или действие на съдилищата и другите държавни учреждения и това беше безспорно. Разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Конституцията на Република България утвърждава принципа, че гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон съобразно доходите и имуществото си. А съгласно ал. 2 данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват със закон.

Поставя се въпросът - дали с новосъздадената правна норма на чл. 5, б. "о" ЗДТ се прави изключение от общия принцип, посочен в чл. 60, ал. 1 от Конституцията на РБ.

Систематическото и логическо тълкуване на разпоредбата на чл. 5, б. "о" ЗДТ налага извод, че мястото й би трябвало да бъде при б. "м" на чл. 5 ЗДТ. Само така логиката на ЗПДЗЛТ (ДВ, бр. 55/91 г.) няма да противоречи на логиката на поставената за тълкуване правна норма, защото последната трябва да се основава и да е проникната от логиката на цялото. А логиката на ЗПДЗЛТ е преразглеждане на съществуващите привилегии за освобождаване от такси, като тези привилегии се ограничат. Съгласно новата разпоредба на чл. 4, б. "н" ЗДТ държавни такси се заплащат за участие в конкурси в държавни учреждения, кандидатстудентски конкурсни изпити в държавни висши и полувисши учебни заведения, за молби за преразглеждане на кандидатстудентски конкурсни работи, за издаване на разрешения и за преписи от документи в тези учреждения. Разпоредбата на чл. 5, б. "м" ЗДТ ограничава въведените държавни такси само за висшето и полувисше образование предвид безплатността на основното и средно образование. Разпоредбата на чл. 5, б. "н" ЗДТ създава привилегия за определен кръг лица да не плащат посочените такси в чл. 4, б. "н" ЗДТ в държавните висши полувисши учебни заведения. Разпоредбата на чл. 5, б. "о" ЗДТ безспорно установява привилегии относно неплащане на държавни такси. Поради това въпросът е - дали тази привилегия е досежно таксите по чл. 4, б. "н" ЗДТ или посочените лица се освобождават от плащане на държавни такси без оглед на вида на услугата или действието на съдилищата и другите държавни учреждения, които ползуват. Ако се приеме, че по силата на чл. 5, б. "о" ЗДТ посочените лица се освобождават от държавни такси по силата на самия закон, то означава, че посочената разпоредба въвежда едно изключение от общия принцип, въведен от Конституцията, че поначало гражданите и юридическите лица дължат плащане на държавни такси. Едно цялостно освобождаване от плащане на държавни такси на определена категория лица би могло да стане въз основа на правни норми, в които това освобождаване намира израз или се разбира. Съгласно чл. 52, ал. 3 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, когато членът се допълва с нови алинеи, точки или букви, те се поставят след наличните. Ако това затруднява тълкуването на текста, новите подразделения се поставят на съответното място, а тези, които са след тях, се преномерират. Цялостната редакция на разпоредбата на чл. 5, б. "о" ЗДТ относно освобождаването от държавни такси и особено думите "както и в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга...." налага извод, че е налице празнина (непълнота) на закона, а тя не може да бъде попълнена по пътя на тълкуването от ВС, ОСГК.

По изложените съображения предложението за издаване на тълкувателно решение следва да бъде отклонено, поради което ВС, ОСГК

РЕШИ:

Отклонява предложението на министъра на правосъдието, направено на основание чл. 212 ГПК за издаване на тълкувателно решение по въпроса: безусловно ли се освобождават от заплащане на предвидените в Тарифа № 1 към ЗДТ (ДВ, бр. 71/1992 г.) такси лицата, посочени в чл. 5, б. "о" ЗДТ.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: освобождаване от такси
Ново мнениеПубликувано на: 29 Юли 2011, 16:30 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
Определение № 205 от 18.05.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 189/2011 г., I г. о., ГК, докладчик председателят Теодора Нинова
чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК
--------------------------------------------------------------------------------
Производство по чл. 278 във връзка с чл. 274, ал. 3 ГПК.

Обжалвано е определение № 575 от 18.02.2011 г., постановено по ч. гр. дело № 218/2011 г. на Варненския окръжен съд в частта, с която е потвърдено определението от 08.12.2010 г. на съдия по вписванията при Агенция по вписванията - В. за постановяване отказ да се освободи молителя Б. Г. Б. от заплащане на такси и разноски в производството по вписване на искова молба по гр. дело № 1848/2010 г., на основание чл. 2 от Тарифата за заплащане на държавни такси.

Недоволен от определението е жалбоподателят Б. Г. Б. от [населено място], представляван от адвокат М. П. К. от В. адвокатска колегия, който го обжалва в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК като счита, че е допустимо касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по съществен процесуалноправен въпрос: "задължението съдът да обсъди всички доводи, възражения и доказателства наведени от страните о делото, като формулира собствени правни изводи в съответствие с чл. 180, ал. 1 ГПК (отм.) в противоречие с ТР № 04.01.2001 г. по гр. дело № 1/2000 г. на ОСГК на Върховния касационен съд".
За да постанови обжалваното определение окръжният съд е приел, че съгласно чл. 280 ЗСВ съдията по вписванията отказва вписвания, отбелязвания или заличаване в имотния регистър и се произнася за издаване на справки и удостоверения, извършва нотариални и други действия, предвидени със закон. Взето е предвид, че едностранния характер на това охранително производство изисква да представи всички доказателства, установяващи допустимостта и основателността на искането, при което в случая не е внесена държавна такса за вписване както изисква чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 4, б. "в" ЗДТ за извършени действия от службата по вписване към Агенция по вписвания. Отчетено е, че не са налице предпоставките за случаи и лица, които са освободени от държавна такса по вписване, а не са предвидени правомощия за съдията по вписванията да освобождава от заплащане на държавна такса като прилага по аналогия разпоредбата на чл. 83, ал. 2 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на I гражданско отделение като констатира, че определението е въззивно намира, че частната касационна жалба е допустима.
За да бъде допуснато касационно обжалване трябва да е налице някоя от трите специални предпоставки, уредени в чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ГПК.
Материалноправен или процесуалноправен въпрос е разрешен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд - основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, когато тази практика е задължителна - постановленията на Пленума на Върховния съд (тъй като тълкувателните решения на Общото събрание на гражданската колегия същия съд, приети при действието на Закона за устройство на съдилищата служат за ръководство на съдилищата) и тълкувателните на Общото събрание на гражданската и търговска колегии на Върховния касационен съд, приети при действието на Закона за съдебната власт. За това незадължителната практика на Върховния касационен съд макар и "трайно установена" или "преобладаваща" доколкото е все пак противоречива мястото й е в чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК. При новата касация Върховният касационен съд може да упражнява правораздавателната си функция /да правораздава по отделни дела/ само доколкото чрез това той уеднаквява съдебната практика или допринася за развитието на правото.
Така както са изложени основанията за допустимост касаят чл. 281, т. 3 ГПК.
В случая обжалваното определение не е постановено в противоречие с ТР № 1/2001 г. ОСГК във връзка с чл. 188 ГПК (отм.) - отделен е въпросът, че е постановено по нов процесуален ред-производство по чл. 577 ГПК от 2007 г.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на I-во гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 575 от 18.02.2011 г., постановено по ч. гр. дело № 218/2011 г. по описа на Варненския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов