КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Юли 2021, 05:53

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.175,ал.1 от ЗЗД
Ново мнениеПубликувано на: 15 Юни 2011, 21:03 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 146
гр. Видин , 15.03.2011 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Видински окръжен съд,гражданска колегия в закрито заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година в състав:
Председател:Ц. К.
Членове:

при секретаря и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията К. гр..дело № 131 по описа за 2011г. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.577,ал.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „О…”АД със седалище и адрес на управление гр.С…,район „О…”,ул.”В…” № … В…” № … представлявана от изпълнителните директори Г..Б. и В… Т… против определение № 2 от 24.02.2011 г. на съдия по вписванията при Районен съд-В. във вр. с молба вх.№ 907 от 24.02.2011 т. За заличаване на вписана договорна ипотека т…. г. с вх.рег… г.В жалбата са развити оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания акт на съдия по вписванията.Иска се отмяната му и указване да бъде извършено исканото заличаване на договорната ипотека.

Окръжният съд намира,че жалбата е процесуално допустима-подадена е в срок от надлежна страна,а разгледана по същество е основателна.

Установено е,че във връзка с проведена публична продан на недвижим имот по изп.дело № 20107240400194 и изп.дело № 2010724000195 по описа на ЧСИ В.Т… с рег.№ 7*4 с район на действие Окръжен съд-В. с постановление за възлагане на недвижим имот влязло в сила на 23.11.2010 г. на частния жалбоподател е бил възложен недвижим имот -…. ид.части от ПИ с идентификатор..с площ от 3232.00кв.м. с адм.адрес гр.В….,ул.”В….” № … и стар идентификатор… предназначен за друг обществен обект,комплекс,ведно с прилежащата сграда с идентификатор…, разположена в ПИ с идентификатор…с площ от 868.00 кв.м. и адм.адрес гр.В….,ул”В….” № …/в момента действаща игрална зала за организиране на хазартни игри:обособени две игрални зали със сервизни помещения към тях:офис с обслужващи части и сервизни помещения и сутерен под цялата сграда.

Постановлението за възлагане е вписано в имотния регистър към Службата по вписванията гр.В. с рег.№… от г.,акт.№ …,т...

С молба от 24.02.2011 г. на основание чл.175 от ЗЗД във вр. с чл.19,ал.2 от ПВ е поискано заличаване на вписана договорна ипотека т.І… г. с вх.рег.№ … г..

С определение от 23-02.2011г./по всяка вероятност е техническа грешка и става въпрос за 24.02.2011 г./съдия по вписванията при Районен съд-В. е отказал заличаване на вписаната договорна ипотека т…. г.,вх.рег.№… г. За да стори това съдия по вписванията е взел пред вид, че върху процесния имот е имало вписани 6 бр.ипотеки като от тях две-дог.ипотека т… № ..вх.рег.№… г. и дог.ипотека т.ІІ,№ … дв.вх.№г.са в полза на молителя.Останалите 4 бр.-т….г. вх.рег.№ … г.,т…. г. с рег.№… г.,т…. г. вх.№ … г и ипотека т…. г. с вх… г. са в полза на С….К…..Тълкувайки разпоредбите на ЗЗД и ПВ, касаещи заличаване на ипотека върху недвижим имот придобит на публична продан съдията по вписванията приема,че след като чл.19, ал.2 от ПВ изисква за заличаване на такъв имот да се удостовери,че проданта е утвърдена с влязло в сила решение и ,че ипотекарния кредитор не е дал съгласието си пред съдия изпълнителя да остане в сила ипотеката то той препраща към разпоредбата на чл.179 от ЗЗД в която се съдържат две кумулативно дадени изисквания за заличаване на ипотеката-освен удостоверение от съдия изпълнителя и съдебно решение с което фактически да се установи дали това вземане обезпечено с ипотека не съществува.

Окръжният съд не възприема подобно тълкуване като счита,че то действително противоречи на духа на закона и обезсмисля разпоредбата на чл.175 от ЗЗД,че с извършването на публичната продан всички ипотеки върху него се погасяват. Законодателят е предвидил с разпоредбата на чл.175, ал.2 от ЗЗД изключение от това правило и запазване на ипотеката, ако купувачът, по съгласие с ипотекарния кредитор поеме обезпеченото задължение. В такъв случай протоколът, с който съдебния изпълнител констатира това съгласие,се отбелязва към вписването в имотния регистър. В конкретния случай с оглед на представеното удостоверение № … от 21.02.2011 г.на ЧСИ В.Т…съгласие между „О….”АД като купувач на имота и ипотекарния кредитор „С….”АД няма.

Изложените в частната жалба съображения се възприемат изцяло от съда, те отчитат и разбирането за йерархията на нормативните актове и същността на правилниците като подзаконови нормативни актове. Безспорно е, че уредените в ЗЗД няколко хипотези за погасяване на ипотеките ще бъдат възпроизведени и в Правилника за вписванията и те са съответно-чл. 179, ал. 1 от ЗЗД въз основа съгласие на кредитора и съответстващия му текст на чл. 19, ал. 1 от ЗВ,който единствено изисква прилагането на нотариално заверено съгласие на кредитора,втората хипотеза на чл. 179, ал. 1 влязло в сила законно решение и съответстващия текст на чл. 19, ал. 1 от ПВ в който се изисква прилагане на препис от влязло в сила решение,третата хипотеза на чл. 172, ал.1 от ЗЗД и съответстващия и текст на чл. 22 от ЗВ-по молба на заинтересования,когато са изминали 10 години от вписването без то да е подновено и последната четвърта хипотеза,която се обхваща и от настоящия случай-чл. 175, ал. 1 ат ЗЗД с извършване на публична продан,освен ако не е дадено съгласие да се запази ипотеката и съответстващия и текст на чл. 19, ал. 2 от ЗВ в който случай необходимите доказателства са влязло в сила решение, което в конкретния случай е постановление за възлагане на недвижимия имот и документ удостоверяващ, че ипотекарния кредитор не е дал съгласието си пред съдия изпълнителя да остане в сила ипотеката.

С извършването на публичната продан и влизане в сила на постановлението на ЧСИ В.Т… за възлагане на процесния недвижим имот, учредените ипотеки върху имота са погасени по силата на закона-чл.175,ал.1 от ЗЗД.
Обжалваното при това положение определения на съдия по вписванията с което е отказано заличаване на вписванията на договорна ипотека т….. г.,вх..рег.№ … г. ще следва да бъде отменено като преписката ще следва да бъде върната с указание да бъде извършено заличаването.

Поради изложените съображения и на основание чл.278,ал.2 от ГПК във вр. с чл.274 във вр. с чл.577 от ГПК Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

Отменя определение с изх.№ 2 от 24.02.2011 г.на съдия по вписванията при Районен съд-В., с което е отказано заличаване вписването на договорна ипотека т…. г. с вх.рег.№ …. г. върху … ид.ч. от ПИ с идентификатор … с площ от 3232.00кв.м.с адм.адрес гр.В….,ул”В…” № … и стар идентификатор ….,предназначен за друг обществен обект,комплекс,ведно с прилежащата сграда с идентификатор …..,разположена в ПИ с идентификатор …. с площ 868.00 кв.м. и адм.адрес гр.В….,ул.”В….№ …/в момента действаща игрална зала за организиране на хазартни игри,обособени в две игрални зали със сервизни помещения към тях,офис с обслужващи части и сервизни помещения и сутерен под цялата сграда като връща преписката с указание да бъде извършено заличаването.

Определението е окончателно.

Окръжен съдия:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Заличаване съгл. чл. 175 ЗЗД и чл. 19, ал. 2 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 15 Юни 2011, 21:11 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ..244............
гр. Видин, 11.05.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети май две хиляди и единадесета година в състав:

Председател:А.П.
Членове: 1. Д. М.
2. С.С.

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 211 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577,ал.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „О…АД със седалище и адрес на управление гр.С…,р… „О…”,ул.”В..” № представлявана от изпълнителните директори Г. Б. и В.Т. против определение № 5 от 30.03.2011 г. на съдия по вписванията при Районен съд-В. във вр. с молба вх.№ 1499 от 30.03.2011 т. за заличаване на вписана договорна ипотека том ..,… г. , вх. Рег. № … от 13.05.2008г. В жалбата са развити оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания акт на съдия по вписванията. Иска се отмяната му и указване да бъде извършено исканото заличаване на договорната ипотека.

Окръжният съд намира, че жалбата е процесуално допустима-подадена е в срок от надлежна страна, а разгледана по същество е основателна.

Установено е,че във връзка с проведена публична продан на недвижим имот по изп.дело № … и изп.дело № ….по описа на ЧСИ В.Т… с рег.№ … с район на действие Окръжен съд-В. с постановление за възлагане на недвижим имот, влязло в сила на 23.11.2010 г., на частния жалбоподател е бил възложен недвижим имот -…. ид.части от ПИ с идентификатор … с площ от … кв.м. с административен адрес гр.В…,ул.”В…” № …и стар идентификатор …, предназначен за друг обществен обект, комплекс, ведно с прилежащата сграда с идентификатор …, разположена в ПИ с идентификатор …. с площ от … кв.м. и адм.адрес гр.В….,ул”В….” № …/в момента действаща игрална зала за организиране на хазартни игри:обособени две игрални зали със сервизни помещения към тях: офис с обслужващи части и сервизни помещения и сутерен под цялата сграда.

Постановлението за възлагане е вписано в имотния регистър към Службата по вписванията гр. В…. с рег.№127 от 18.01.2011 г.,акт.№ 41,т.І.

С молба от 30.03.2011 г. на основание чл.175 от ЗЗД във вр. с чл.19,ал.2 от ПВ е поискано заличаване на вписана договорна ипотека т.2 …. г. с вх.рег.№ …. г..

С определение от 30.03.2011г. съдия по вписванията при Районен съд - В. е отказал заличаване на вписаната договорна ипотека т.2 ….. г. с вх.рег.№ …. г..

За да стори това съдия по вписванията е взел предвид, че върху процесния имот е имало вписани 6 бр.ипотеки като от тях две-дог.ипотека т.ІV № ….вх.рег.№….. г. и дог.ипотека т.ІІ,№ .. дв.вх.№…. г. са в полза на молителя. Останалите 4 бр.-т.І,…г. вх.рег.№ …. г.,т….,….г. с рег….г.,т….,….г. вх.№ …. г и ипотека т….,… г. с вх…..г. са в полза на С….К… К… Г… АД. Тълкувайки разпоредбите на ЗЗД и ПВ, касаещи заличаване на ипотека върху недвижим имот придобит на публична продан, съдията по вписванията приема, че след като чл. 19, ал. 2 от ПВ изисква за заличаване на такъв имот да се удостовери, че проданта е утвърдена с влязло в сила решение и, че ипотекарният кредитор не е дал съгласието си пред съдия изпълнителя да остане в сила ипотеката, то той препраща към разпоредбата на чл.179 от ЗЗД в която се съдържат две кумулативно дадени изисквания за заличаване на ипотеката-освен удостоверение от съдия изпълнителя и съдебно решение с което фактически да се установи дали това вземане обезпечено с ипотека не съществува.

Окръжният съд не възприема подобно тълкуване като счита, че то противоречи на духа на закона и обезмисля разпоредбата на чл.175 от ЗЗД, че с извършването на публичната продан всички ипотеки върху него се погасяват. Законодателят е предвидил с разпоредбата на чл. 175, ал. 2 от ЗЗД изключение от това правило и запазване на ипотеката, ако купувачът, по съгласие с ипотекарния кредитор поеме обезпеченото задължение. В такъв случай протоколът, с който съдебния изпълнител констатира това съгласие, се отбелязва към вписването в имотния регистър. В конкретния случай с оглед на представеното удостоверение № … от … г. на ЧСИ В.Т…, съгласие между „О…”АД като купувач на имота и ипотекарния кредитор „С…..”АД няма.

Предвид разпоредбата на чл. 175, ал. 1 от ЗЗД и чл. 19, ал. 2 от ПВп, приложими в случая, необходимите доказателства са влязло в сила решение- влязло в сила постановление за възлагане на недвижимия имот и документ удостоверяващ, че ипотекарният кредитор не е дал съгласието си пред съдия изпълнителя да остане в сила ипотеката.

С извършването на публичната продан и влизане в сила на постановлението на ЧСИ В.Т…. за възлагане на процесния недвижим имот , учредените ипотеки върху имота са погасени по силата на закона-чл. 175, ал. 1 от ЗЗД.

Обжалваното при това положение определение на съдия по вписванията, с което е отказано заличаване на вписванията на договорна ипотека т…. г. с вх.рег.№ …. г. следва да бъде отменено като преписката следва да бъде върната с указание да бъде извършено заличаването.

Поради изложените съображения и на основание чл.278,ал.2 от ГПК във вр. с чл.274 във вр. с чл.577 от ГПК Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

Отменя определение с изх.№ 5 от 30.03.2011 г.на съдия по вписванията при Районен съд- В., с което е отказано заличаване вписването на договорна ипотека т…. г. с вх.рег.№ …. г. върху …. ид.ч. от ПИ с идентификатор ….. с площ от …. кв.м. с административен адрес гр.Видин, ул”…..” № … и стар идентификатор …., предназначен за друг обществен обект, комплекс, ведно с прилежащата сграда с идентификатор …., разположена в ПИ с идентификатор … с площ …. кв.м. и административен адрес гр.В…, ул.”В….” №… /в момента действаща игрална зала за организиране на хазартни игри, обособени в две игрални зали със сервизни помещения към тях, офис с обслужващи части и сервизни помещения и сутерен под цялата сграда/ като връща преписката с указания да бъде извършено заличаването.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Заличаване съгл. чл. 175 ЗЗД и чл. 19, ал. 2 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 15 Юни 2011, 21:28 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №246
гр. Видин , 11.05.2011 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Видински окръжен съд,гражданска колегия в закрито заседание на единадесети май две хиляди и единадесета година в състав:
Председател:А.П.
Членове:1. Д. М.
2.С.С.

при секретаря и в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдия С.С. гр..дело № 213по описа за 2011г. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по реда на чл.577,ал.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „О…”АД със седалище и адрес на управление гр.С…,район „О….”,ул.”В…” № …, представлявана от изпълнителните директори Г…. Б… и В… Т… против определение № 6 от 30.03.2011 г. на съдия по вписванията при Районен съд-В. във вр. с молба вх.№ 1500 от 30.03.2011 т. За заличаване на вписана договорна ипотека т….,…. г. с вх.рег.№ ...г.В жалбата са развити оплаквания за незаконосъобразност на обжалвания акт на съдия по вписванията.Иска се отмяната му и указване да бъде извършено исканото заличаване на договорната ипотека.

Окръжният съд намира,че жалбата е процесуално допустима-подадена е в срок от надлежна страна,а разгледана по същество е основателна.

Установено е,че във връзка с проведена публична продан на недвижим имот по изп.дело № …. по описа на ЧСИ В.Т… с рег… с район на действие Окръжен съд-В. с постановление за възлагане на недвижим имот влязло в сила на 24.11.2010 г. на частния жалбоподател е бил възложен недвижим имот -… ид.части от ПИ с идентификатор…. с площ от 3232.00кв.м. с адм.адрес гр.В…,ул.”В…” № … и стар идентификатор …. предназначен за друг обществен обект,комплекс,ведно с прилежащата сграда с идентификатор…., разположена в ПИ с идентификатор….с площ от … кв.м. и адм.адрес гр.В…,ул”В…” № …/в момента действаща зала за организиране на хазартни игри:обособени две игрални зали със сервизни помещения към тях:офис с обслужващи части и сервизни помещения и сутерен под цялата сграда.

Постановлението за възлагане е вписано в имотния регистър към Службата по вписванията гр.В. с рег.№… от г.,акт.№ ….

С молба от 30.03.2011 г. на основание чл.175 от ЗЗД във вр. с чл.19,ал.2 от ПВп. е поискано заличаване на вписана договорна ипотека т…,… г. с вх.рег.№ … г..

С определение от 30.03.2011г.Съдия по вписванията при Районен съд-В. е отказал заличаване на вписаната договорна ипотека т…,… г.,вх.рег… г.За да стори това съдия по вписванията е взел пред вид,че върху процесния имот е имало вписани 6 бр.ипотеки като от тях две-дог.ипотека т…. № …вх.рег.№….г. и дог.ипотека т….,№ … дв.вх.№… г.са в полза на молителя.Останалите 4 бр.-т…., г. вх.рег.№ … г.,т…,… г. с рег.№…/… г.,т….,…г. вх.№ …. г и ипотека т….,…г. с вх.№ … г. са в полза на С…К.К.Г. АД..Тълкувайки разпоредбите на ЗЗД и ПВп. касаещи заличаване на ипотека върху недвижим имот придобит на публична продан Съдията по вписванията приема,че след като чл. 19, ал. 2 от ПВп. изисква за заличаване на такъв имот да се удостовери,че проданта е утвърдена с влязло в сила решение и че ипотекарния кредитор не е дал съгласието си пред съдия изпълнителя да остане в сила ипотеката то той препраща към разпоредбата на чл.179 от ЗЗД в която се съдържат две алтернативно дадени изисквания за заличаване на ипотеката-съгласие на кредитора,дадено в нотариално заверена форма или вляазло в законна сила съдебно решение, с което фактически да се установи дали това вземане обезпечено с ипотека не съществува.

Окръжният съд не възприема подобно тълкуване като счита,че то действително противоречи на духа на закона и обезсмисля разпоредбата на чл. 175, ал. 1 от ЗЗД, а именно,че с извършването на публичната продан всички ипотеки върху него се погасяват.Законодателя е предвидил с разпоредбата на чл.175,ал.2 от ЗЗД изключение от това правило и запазване на ипотеката,ако купувачът,по съгласие с ипотекарния кредитор поеме обезпеченото задължение.В такъв случай протоколът,с който съдебния изпълнител констатира това съгласие,се отбелязва към вписването в имотния регистър.В конкретния случай с оглед на представеното удостоверение № … г.на ЧСИ В.Т… съгласие между „О…”АД като купувач на имота и ипотекарния кредитор „С.К.К.Г.”АД няма.

Изложените в частната жалба съображения се възприемат изцяло от съда.Те отчитат и разбирането за йерархията на нормативните актове и същността на правилниците като подзаконови нормативни актове.Безспорно е,че уредените в ЗЗД няколко хипотези за погасяване на ипотеките ще бъдат възпроизведени и в Правилника за вписванията и те са съответно:
Разпоредбата на чл.179,ал.1 от ЗЗД -въз основа съгласие на кредитора и съответстващия му текст на чл.19,ал.1 от ПВп.,който единствено изисква прилагането на нотариално заверено съгласие на кредитора.
Втората хипотеза на чл.179,ал.1- влязло в сила законно решение и съответстващия текст на чл.19,ал.1 от ПВп., в който се изисква прилагане на препис от влязло в сила решение.
Третата хипотеза на чл.172,ал.1 от ЗЗД и съответстващия и текст на чл.22 от ПВп.-по молба на заинтересования,когато са изминали 10 години от вписването без то да е подновено.
И последната четвърта хипотеза,която се обхваща и от настоящия случай-чл.175,ал.1 ат ЗЗД с извършване на публична продан,освен ако не е дадено съгласие да се запази ипотеката и съответстващия и текст на чл.19,ал.2 от ПВп в който случай необходимите доказателства са влязло в сила решение,което в конкретния случай е Постановление за възлагане на недвижимия имот от ЧСИ и документ удостоверяващ,че ипотекарния кредитор не е дал съгласието си пред съдия изпълнителя да остане в сила ипотеката.


С извършването на публичната продан и влизане в сила на постановлението на ЧСИ В.Т. за възлагане на процесния недвижим имот ,учредените ипотеки върху имота са погасени по силата на закона „ex lege”-чл.175,ал.1 от ЗЗД.

Обжалваното при това положение определения на Съдия по вписванията, с което е отказано заличаване на вписванията на договорна ипотека т….,…г.,вх..рег.№ …г. ще следва да бъде отменено като преписката ще следва да бъде върната с указание да бъде извършено заличаването.

Поради изложените съображения и на основание чл.278,ал.2 от ГПК във вр. с чл.274 във вр. с чл.577 от ГПК Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Определение с изх.№ 6 от 30.03.2011 г.на Съдия по вписванията при Районен съд -В. , с което е отказано заличаване вписването на договорна ипотека т…,…г. с вх.рег.№ … г. върху … ид.ч. от ПИ с идентификатор … с площ от ….м.с адм.адрес гр.В….,ул”В….” № … и стар идентификатор …,предназначен за друг обществен обект,комплекс,ведно с прилежащата сграда с идентификатор ….,разположена в ПИ с идентификатор …. с площ 868.00 кв.м. и адм.адрес гр.В…,ул.”В…№ …./в момента действаща игрална зала за организиране на хазартни игри,обособени в две игрални зали със сервизни помещения към тях,офис с обслужващи части и сервизни помещения и сутерен под цялата сграда /като ВРЪЩА преписката с указание да бъде извършено заличаването.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов