КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

просрочена жалба срещу отказ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=42&t=964
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 11 Юли 2010, 08:47 ]
Заглавие:  просрочена жалба срещу отказ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Габрово, 02.11.2009 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Габровски окръжен съд в закрито заседание на втори ноември през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. ТОПАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: В. ГЕНЖОВА

Г. КОСЕВА

при секретаря ..........., като разгледа докладваното от съдията Косева ч.гр.д. № 197 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:Производството е по реда на чл.577 ГПК.

Обжалван е отказ за вписване, обективиран в определение № 4 от 09.09.2009 г. на Съдията по вписванията при РС - Габрово, постановен досежно нот. акт за поправка на покупко-продажба № 48 т.ІІ, рег. №4642, дело №240/09.09.09 г. на Нотариус рег. №299 на НК, с район на действие - района на РС - Габрово.

Подадената на 23.09.2009 г. жалба от Л.Б. - синдик на “Подем” АД /в несъстоятелност/ - Варна е недопустима, тъй като е подадена след изтичане на законният едноседмичен срок. Видно от приложената обратна разписка на л.17 от делото, както и приложеното на л.14 от същото писмо изх. №15/10.09.2009 г., определението на Съдията по вписванията е съобщено на 11.09.2009 г. на “Подем” АД /в несъстоятелност/ - Варна. Следователно едноседмичният срок за подаване на жалба срещу това определение е изтекъл на 18.09.2009 г. /редовен работен ден/. Жалбата обаче е подадена на 23.09.2009г. - т.е. 4 дни след изтичане на законният срок. Следователно същата е недопустима, като просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по гр.д. №197/2009 г. по описа на ГОС да се прекрати.

Водим от гореизложеното съдътО П Р Е Д Е Л И :ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената на 23.09.2009 г. жалба на Л.Б. - синдик на “Подем” АД - в несъстоятелност - Варна, със съдебен адрес: гр. Варна, **** срещу определение № 4 от 09.09.2009 г. на Съдията по вписванията при РС - Габрово, като недопустима.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаване на определението, пред ВКС на РБ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/