КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 05 Авг 2021, 11:09

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ИМ за делба...скици...ДО...такса
Ново мнениеПубликувано на: 02 Ное 2011, 14:34 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр. Кюстендил,07.03.2011г.

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на седми март две хиляди и единадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА САВОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА
МИХАИЛ МАЛЧЕВкато разгледа докладваното от младши съдия Малчев ч.в.гр.дело №125 по описа на КОС за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по реда на чл.274, ал.2 вр. с чл.577, ал.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на С.К.К. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. К.Р., със съдебен адрес гр.Кюстендил, ул. „Неофит Рилски” №4, ет.2, против определение №2/27.01.2011г. на Ю.Г. – съдия по вписванията при Районен съд – Кюстендил, с което е отказано вписването на исковата молба, по която е образувано гр.д.№ 204/2010г. по описа на КРС.
Жалбоподателят заявява, че правният интерес от вписването на исковата молба е възникнал през 2010г., когато е образувано гр.д.№ 204/2010г. и че следователно цената на иска се определя към този момент – 2010г. Твърди, че поради това независимо кога ще се извърши конкретното таксувано действие, базата за определяне на таксата си остава една и тя е тази, която произтича от цената на иска. Поддържа, че при делбения процес има два размера на материалния интерес (две цени на иска), първият от които е безусловен, а вторият – евентуален. Посочва, че първият от двата размера е данъчната оценка при предявяването на иска, а вторият размер се установява във фазата по извършване на делбата чрез заключението на вещо лице, което определя пазарната стойност на делбените имоти. Счита, че с оглед на изложеното по-горе и доколкото делбеният процес все още е в своята първа фаза, материалният интерес от делбения иск е равен на данъчната оценка към момента на предявяването му – 2010г. Изтъква, че за тази оценка към молбата за извършване на вписването е приложено надлежно и актуално за момента на предявяване на иска удостоверение за данъчна оценка и поради това не е имало пречки за извършване на моленото вписване. По същество моли за отмяна на атакуваното определение.
Съдът, след като обсъди доводите, изложени в частната жалба и се запозна с материалите по делото, прие за установено следното:
Съдията по вписванията към КРС е бил сезиран с молба вх. №185/27.01.2011г. от С.К.К. за вписване на искова молба, касаеща делба на недвижим имот по гр.д.№ 204/2010г. по описа по КРС. Към молбата за вписване са приложени: искова молба с вх. №2538/02.02.2010г., депозирана в КРС, по която е образувано гр.д.№ 204/2010г.; оригинал от удостоверение за данъчна оценка №300/17.02.2010г., издадена от МДиТ към Община Кюстендил; копия от скица №521/27.01.2010г. на поземлен имот с идентификатор 41112-50303, схема №1550/18.03.2010г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 4112.503.3.1.1 и схема №1547/18.03.2010г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 4112.503.3.1.2, издадени от СГКК – Кюстендил; копия от два броя удостоверения за наследници на Елена Иванова Бачева и Крум Стойчев Бачев; копия от акт за женитба, нот. акт за дарение на недвижим имот, нот. акт за право на строеж, нот. акт за отчуждаване по регулация и нот. акт за покупко-продажба; вносна бележка за косов превод в полза на Агенция по вписванията.
От така представените приложения е видно, че удостоверението за данъчна оценка №300/17.02.2010г., издадена от МДиТ към Община Кюстендил, на базата на която следва да се определи таксата за вписване, е с изтекъл срок на валидност към момента на депозиране на молбата за вписване в Службата по вписванията. Не са актуални и представените към молбата за вписване скица и схеми, издадени от СГКК – Кюстендил.
С обжалваното определение съдията по вписванията е намерил, че предвид изтеклия срок на валидност на приложените данъчна оценка, скица и схеми, следва да откаже впиване на процесната искова молба, като е цитирал разпоредби от Правилника за вписванията, които въвеждат изисквания за тяхната актуалност.
При така установените обстоятелства Кюстендилски окръжен съд намира от правна страна следното:
Частната жалба е допустима - подадена е срещу подлежащо на обжалване определение, от надлежна страна и в срок.
При изпълнение на своите задължения съдията по вписванията следва да се съобразява с правилата, уредени в Правилника за вписванията (ПВ). В случая е поискано вписване на искова молба, с която се иска делба на описания в същата недвижим имот. За да извърши вписването, съгласно чл.12 ПВ се изисква представянето на исковата молба, отправена до съда, по която е събрана държавната такса за образуваното производство, препис или препис извлечение на молбата. Исковата молба, по отношение на която се иска да бъде извършено вписването, следва да отговаря в случая на изискванията на чл.6, ал.3 ПВ, според който, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, какъвто безспорно е имота, посочен в исковата молба, описанията се извършват съобразно данните по чл.60, т.1-7 ЗКИР, като в тези случаи се прилага към акта скица - копие от кадастралната карта. Представените към молбата за вписване копия от скици и схеми, издадени от СГКК – Кюстендил на 27.01.2010г. и 18.03.2010г., не са презаверени след изтичането на шест месеца от издаването им съгласно изискването на чл.35, ал.1 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Констатирайки това обстоятелство съдията по вписванията правилно е отказал да впише исковата молба.
Съгласно ал.2 на чл.3 от Приложение №2 на ЗМДТ таксата за вписване следва да се определи от данъчната оценка на имота, като за целта към молбата следва да се приложи актуално удостоверение за данъчна оценка. В разглеждания случай се установява, че представеното удостоверение за данъчна оценка е с изтекъл срок на валидност. В тази връзка обосновано съдията по вписвания е отказал и на това основание да впише исковата молба. Не може да бъде споделена тезата на процесуалния представител на жалбоподателя, че таксата за вписвания следва да бъде определяна на базата на данъчната оценка, актуална към момента на подаване на исковата молба, но с изтекъл срок на валидност към моментна на депозиране на молбата за вписване. Вписването на исковата молба е отделно охранително производство, което се извършва от съдията по вписванията и за него има предвидени специални правила в ПВ и други. В тази връзка не може да се прилагат различни изисквания към документите, необходими за впиване на исковите молби, в зависимост от момента, в който ищецът е подал молбата за вписването. Допускайки обратното би се създала възможност за злоупотреба с права и неравнопоставено положение на ищците, подали молби за вписване с актуални данъчна оценка и скици. В случая молбата за вписване е депозира близо една година след завеждане на исковата молба. След като ищецът е решил да изчака и да подаде доста по-късно молба за вписване, същият следва да я снабди с актуални документи към момента на подаването й, като не следва да се ползва от представените такива към исковата молба, които са с изтекъл срок на валидност.
Съгласно практиката на ВКС правилата, предвидени в ГПК за отстраняване на нередовностите, отнасящи се до исковото производство, са неприложими за съдията по вписванията. За последният важат разпоредбите, предвидени в друг нормативен акт, уреждащ вписването - а именно ПВ, който предвижда в разпоредбата на чл.12, ал.2, че вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията като актът се записва незабавно, в рамките на работния ден в предназначения за това входящ регистър, а върху самия акт се нанасят номерът под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването. Следователно, изискването, постановено с горепосоченото разпоредба за незабавно вписване на акта, не предполага никаква възможност за прилагане на чл.129 ГПК, предвиден за исковото производство. Ето защо с постановеното определение, предмет на настоящата частна жалба, съдията по вписванията правилно е постановил отказ за вписване, за което е имал действително основания.
По гореизложените съображения въззивният съд намира, че разглежданата частна жалба следва да бъде оставена без уважение.
Воден от горното, Кюстендилски окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение №2/27.01.2011г. на Ю.Г. – съдия по вписванията при Районен съд – Кюстендил, с което е обективиран отказ за вписване на исковата молба, по която е образувано гр.д.№ 204/2010г. по описа на КРС.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС, с частна касационна жалба в едноседмичен срок от получаване на препис от него.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов