КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 16 Юни 2021, 15:37

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Заличаване на ипотека след принудителна публ продажба по ЗОЗ
Ново мнениеПубликувано на: 03 Апр 2014, 08:45 
Иванов, човече, не ми е до това, от 1 април съм уволнен от министърката точно заради този казус. Мислете му.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Заличаване на ипотека след принудителна публ продажба по ЗОЗ
Ново мнениеПубликувано на: 03 Апр 2014, 16:53 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
Кофти работа.. :cry:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Заличаване на ипотека след принудителна публ продажба по ЗОЗ
Ново мнениеПубликувано на: 01 Ное 2014, 15:54 
http://www.legalregion-ss.com/uploads/a ... 852814.htm

Р Е Ш Е Н И Е
№95
гр. Силистра, 13.08.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Силистренски окръжен съд, гражданско отделение, в открито съдебно заседание проведено двадесет и осми май две хиляди и четиринадесета, като разгледа докладваното търговско дело № 278/2013 год. по описа на СОС и за да се произнесе, взе предвид следното:
Ииск с правно основание по чл. 124 от ГПК, във вр. с чл. 537, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл. 88 и чл. 90 от ЗКИР.
Ищецът – „Обединена българска банка” АД, , чрез процесуален представител и съдебен адрес гр. София, ж.к. „Изток”, ул. „Тинтява”, № 13Б, ет. 6, желае съда на основание чл. 124 от ГПК, вр. с чл.604 от ГПК и чл. 179 ЗЗД, да обяви за нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките учредени с договори за ипотека сключени със следните нотариални актове:
А) Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № , том , peг. № , дело № на нотариус З. Н., вписан под № на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията -гр. Силистра с Вх.рег. № от., Акт №, том, дело № г. и
Б) Нотариален акт за договорна ипотека №, том, peг. №, дело № от г. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията - гр. Силистра с Вх.рег. № от., Акт №, том, дело №. В условията на евентуалност ако съда приеме, че не е налице нищожност ищеца желае съда да установи недопустимостта на вписванията (отбелязванията) на заличаването на горните ипотеки, и да постанови заличаване на вписванията (отбелязванията) за заличаване на процесните ипотеки от 17.10.2013 г. в Имотния регистър към Службата по вписванията в гр. Силистра, извършени въз основа на молбите за заличаване с Вх. №/. и с Вх. №/ по описа на Служба по вписванията в гр. Силистра.
Алтернативно, ищецът желае на основание чл. 124 от ГПК, вр. с чл. 537, ал. 2 от ГПК, и чл. 179 от ЗЗД, съда да обяви за нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките, като признае за установено по иска, предявен от „Обединена Българска Банка." АД, срещу ответника, че на 17.10.2013г. в Имотния регистър към Службата по вписванията в гр. Силистра в нарушение на законовите изисквания на чл. 179 ЗЗД, без да са представени изискуемите от закона документи и без да са спазени изискванията на закона са извършени вписвания (отбелязвания) на заличаване на договорни ипотеки съгласно:
А) Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №, том , peг. № , дело № г. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията -гр. Силистра с Вх.рег. № от, Акт № , том, дело № . и
Б) Нотариален акт за договорна ипотека № , том , peг. № , дело № от г. па нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба но вписванията при Агенция по вписванията - гр. Силистра с Вх.рег. № от г., Акт № , том , дело № г. и евентуално, ако съда приеме, че не е налице нищожност, да установи недопустимостта на вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките и да постанови отмяна на постановените охранителни актове от 17.10.2013г. за заличаване на цитираните ипотеки, въз основа на молбите за заличаване с Вх. №/г. и с Вх. №/…г. по описа на Служба по вписванията в гр. Силистра. Претендира сторените деловодни разноски.
Ответникът – „БП Индъстрис” ЕООД, редовно уведомен за иска депозира писмен отговор, в който изразява становище за допустимост но неоснователност на предявените алтернативни искове. Излага съображения в подкрепа на тезата си и моли съда да отхвърли ищцовите претенции.
Съдът, след като се запозна с приетите, като доказателства по делото книжа прие за установено следното:
от фактическа страна
Ищецът по делото е бил в облигационни отношения с „Бросс холдинг” АД, възникнали по повод договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” от ……….г. сключен по повод облигационен заем, по който ищецът е имал качеството на банка – довереник по облигационна емисия ІSІN код BG ……., издадена от „Бросс Холдинг” АД. За обезпечение на задълженията по посоченото правоотношение страните по договора са сключили и две договорни ипотеки обективирани в Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № , том, peг. № , дело № г. на нотариус З.Н., и Нотариален акт за договорна ипотека № , том, peг. № , дело № от г. на нотариус З. Н.
Върху предприятието на „Бросс Холдинг" АД, е учреден особен залог, вписан в Търговския регистър по партидата на дружеството под № . Особеният залог на търговското предприятие обезпечава задължения на залогодателя „Бросс Холдинг" АД, произтичащи от Договор от г., сключен с „Диси&Кем компани", като заложен кредитор, вписан като акт № , том , вх. peг. № на Служба по вписванията - гр. Силистра. След като настъпили предпоставките обуславящи възможността за принудително изпълнение по ЗОЗ, заложния кредитор „Диси&Кем компани", пристъпил към такова върху търговското предприятие на залогодателя „Бросс Холдинг" АД. В резултат на последвалата продажба ответника по настоящото дело - „БП Индъстрис" ЕООД, е придобил при условията на чл. 37 от ЗОЗ, недвижимите имоти, собственост на залогодателя, които са и предмет на коментираните по – горе договорни ипотеки. Правоприемството е обективирано в нотариален акт № , том , рег. №, н.д. № от г. на нотариус Зл. Н. с рег. № 307. Продажната цена по сделката е преведена изцяло по сметка на депозитаря съобразно изискванията на ЗОЗ.
С молби вх. № г. и г. до Служба по вписванията - гр. Силистра на основание чл. 175, ал. 1 от ЗЗД, приобретателя на имотите - „БП Индъстрис" ЕООД, чрез представител е поискало заличаване на вписаните върху придобитите имоти вещни тежести. Така подадените молби са били приети от съдията по вписванията при ИР към АВ – Силистра, за допустими и основателни, поради което същият е постановил тежестите върху имотите да се заличат.
Спор между страните по така установената фактическа обстановка няма.
От правна страна
Съдът се е произнесъл по допустимостта на исковите претенции с четеното в закрито съдебно заседание Определение № 127 от 13.03.2014г., постановено по настоящото дело по реда на чл. 374 от ГПК. Разгледани по същество съдът намира предявените искове за неоснователни по следните причини:
Правното основание на исковата претенция според съда е това посочено от ответника в алтернативно предявения иск по чл. 124 от ГПК, във вр. с чл. 537, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл. 88 и чл. 90 от ЗКИР. Съдът намира, че хипотезата на посочения от ищеца като основание на основния иск чл. 604 от ГПК, регламентира друг вид обществени отношения, а именно вписванията, отбелязванията и заличаванията извършвани уредени в чл. 595 от ГПК, чието приложно поле е извън правоотношението – предмет на настоящото производство, поради което ще обсъди в мотивите към решението само алтернативно предявената искова претенция.
Основният довод изтъкнат от ищеца в подкрепа на исканията му е обстоятелството, че процесните договорни ипотеки са заличени от съдията по вписванията в нарушение на реда регламентиран с чл. 179, ал. 1 от ЗЗД, и чл. 19, ал. 1 от Правилника за вписванията, тъй като липсва едната от двете алтернативни хипотези за това – да е налице съгласие от кредитора или влязло в законна сила съдебно решение имащо за предмет заличаване на ипотеките. Ищецът чрез своя представител изразява становище, че продажбата на длъжниково имущество по реда на чл. 37 от ЗОЗ, се различава по своите правни последици от публичната продан по ГПК, поради което купувачът не придобива имота – предмет на проданта чист от вещни тежести, което пък води до нищожността на извършеното от съдията по вписванията отбелязване за заличаване на ипотеките. Допълнително ищецът изтъква, че молбите инициирали коментираното заличаване са подадени от „БП Индъстрис" ЕООД, лице без нужната за това активна легитимация, което според ищеца води до тяхната недопустимост.
Извън изложеното ищецът твърди незаконосъобразност на извършената по реда на ЗОЗ, продажба на обособени части от търговското предприятие на „Бросс Холдинг" АД, сочейки това като допълнителен довод в подкрепа на исковите си претенции. Съобразявайки обстоятелството, че е предвиден специален ред за обжалване и отмяна на действията на кредиторите и депозитаря по реда на ЗОЗ, съдът намира, че не следва в настоящото производство да изследва твърдените от ищеца нарушения на процедурата по ЗОЗ, и не следва да обсъжда наведените в тази връзка доводи, тъй като по делото липсват данни за влязъл в сила съдебен акт имащ за предмет тези конкретни правоотношения.
Ответникът по иска „БП Индъстрис" ЕООД, оспорва ищцовите доводи, като развива тезата, че в качеството си на купувач по реда на чл. 37 от ЗОЗ, е придобил процесните имоти необременени от вещни тежести, тъй като този придобивен способ е сходен по своите правни последици с публичната продан уредена в чл. 175, ал. 1 от ЗЗД, поради което по силата на закона действието на учредените в полза на ищеца ипотеки е отпадало и правилно съдията по вписванията е уважил молбата му да отбележи това в имотния регистър.
Основното искане в настоящото производство е да бъдат обявени за нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на процесните договорни ипотеки. В този смисъл съда приема, че основната претенция на ищеца е да се прогласи нищожността на извършени от съдията по вписванията действия представляващи нотариални удостоверявания. Този извод на съда се основава на хипотезата на чл. 569, ал. 1, т. 5 от ГПК, съгласно, която нотариални удостоверявания са вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване. В този смисъл нищожни биха били действията на съдията по вписванията само ако попадат в някоя от изчерпателно изброените в текста на чл. 576 от ГПК, хипотези. Това е така защото законодателят изрично е посочил и изброил случаите, в които нотариалните удостоверявания /каквито несъмнено са предмет на настоящото производство/ са нищожни. Съобразявайки изложеното ОС намира, че действията на съдията по вписванията извършени по повод молбите на „БП Индъстрис" ЕООД, за заличаване на ипотеките не са нищожни, тъй като не попадат в нито една от изброените в чл. 576 от ГПК, хипотези, което пък води до извода за неоснователност на исковите претенции с които се иска именно прогласяване на нищожността на извършените заличавания. Според настоящия съдебен състав посоченото основание е достатъчно да обуслови неоснователността на исковите претенции, но за пълното съда намира за уместно да коментира и ищцовото искане съда да признае за установено по иска, предявен от „Обединена Българска Банка." АД, срещу ответника, че на 17.10.2013г. в Имотния регистър към Службата по вписванията в гр. Силистра в нарушение на законовите изисквания на чл. 179 ЗЗД, без да са представени изискуемите от закона документи и без да са спазени изискванията на закона са извършени вписвания (отбелязвания) на заличаване на посочените в исковата молба договорни ипотеки.
За да подкрепи тезата си ищецът се позовава на законовите изисквания на чл. 179 ЗЗД, считайки, че неспазването им води до нищожност на процесните нотариални удостоверявания. ОС намира, че конкретния случай не попада в приложното поле на посочената правна норма, която урежда възможността за заличаване със съгласието на кредитора на договорна ипотека или по силата на влязло в сила съдебно решение установяващо липсата на задължението обезпечено с нея. Не такъв е случая, в който ипотекирания имот е бил предмет на принудително изпълнение и е изнесен на публична продан, като след извършването й всички ипотеки и други вещни права върху него се погасяват. В този случай отпадането на тежестите възниква по силата на закона и става факт след успешното приключване на проданта. Действително липсва правна норма регламентираща изрично аналогията между правните последици на чл. 37 от ЗОЗ и чл. 175 от ЗЗД, по отношение на тежестите обременяващи имота – предмет на проданта, но съобразявайки духа на закона настоящия съдебен състав намира, че такава е налична. В тази връзка ОС споделя изложените от ответника доводи изразяващи се в следното: Несъмнено продажбата по реда на ЗОЗ от заложния кредитор представлява своеобразно принудително изпълнение спрямо имуществото на залогодателя. В тази връзка и предвид изричната разпоредби на чл. 21, ал. 3, от ЗОЗ, която предвижда, че вписването създава противопоставимост по отношение на третите лица може да се приеме, че продажбата по ЗОЗ има погасителен ефект спрямо последващите права на трети лица върху имота – предмет на продажбата. От текста на чл. 37, ал. 4 от ЗОЗ, който препраща към чл. 482 ГПК, може да се направи извод за това, че продажбата по реда на чл. 37 от ЗОЗ се ползва със стабилитет, подобен на този на публичната продан. В разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗОЗ, е предвидено, че третите лица с противопоставими права на заложния кредитор, каквито са именно и предшестващите го ипотекарни кредитори, имат съответни парични вземания, от което пък следва, че правата им спрямо недвижимия имот са погасени. Налице е и житейска логика обуславяща изложените правни изводи съобразно която ако продажбата по ЗОЗ, не води до погасяване на вписаните върху продаваното имущество вещни тежести, то това би затруднило неимоверно изпълнението по реда на този закон, тъй като едва ли някой би купил имущество обременено с противопоставимите му права, принадлежащи на кредиторите на предишния собственик.
Изложеното до тук според настоящия съдебен състав води до извода, че с извършването на проданта по чл. 37, ал. 2 от ЗОЗ, настъпва нейният погасителен ефект по отношение на учредените върху продаденото имущество вещни тежести, което става по силата на закона и обвързва съдията по вписванията да извърши съответното отбелязване.
ОС не споделя и ищцовото становище за недопустимост на извършеното заличаване основан на твърдението за липса на активна легитимация у „БП Индъстрис" ЕООД, да иска извършването му. Според съда ответника в настоящото производство в качеството си на приобретател закупил обременени с тежести имоти по реда на ЗОЗ има правен интерес да иска заличаването на ипотеките, което пък обуславя и наличието на активната му процесуална легитимация за това.
Съобразявайки изложеното ОС намира всички предявени искове за неоснователни, което го мотивира да ги отхвърли.
Водим от гореизложените съображения съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ иска на „Обединена българска банка” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, район „Възраждане", ул. "Света София" № 5, съда на основание чл. 124 от ГПК, вр. с чл.604 от ГПК, и чл. 179 ЗЗД, да обяви за нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките учредени с договори за ипотека сключени със следните нотариални актове:
А) Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № том peг. №, дело №. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията -гр. Силистра с Вх.рег. № от., Акт № 9, том , дело № г. и
Б) Нотариален акт за договорна ипотека №, том, peг. №, дело № от г. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията - гр. Силистра с Вх.рег. № от г., Акт №, том дело №. В условията на евентуалност ако съда приеме, че не е налице нищожност ищеца желае съда да установи недопустимостта на вписванията (отбелязванията) на заличаването на горните ипотеки, и да постанови заличаване на вписванията (отбелязванията) за заличаване на процесните ипотеки от 17.10.2013 г. в Имотния регистър към Службата по вписванията в гр. Силистра, извършени въз основа на молбите за заличаване с Вх. №г. и с Вх. №. по описа на Служба по вписванията в гр. Силистра.
ОТХВЪРЛЯ предявения алтернативен иск на „Обединена българска банка” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, район „Възраждане", ул. "Света София" № 5, на основание чл. 124 от ГПК, вр. с чл. 537, ал. 2 от ГПК, и чл. 179 от ЗЗД, съда да обяви за нищожни вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките, като признае за установено по иска, предявен от „Обединена Българска Банка." АД, срещу ответника, че на 17.10.2013г. в Имотния регистър към Службата по вписванията в гр. Силистра в нарушение на законовите изисквания на чл. 179 ЗЗД, без да са представени изискуемите от закона документи и без да са спазени изискванията на закона са извършени вписвания (отбелязвания) на заличаване на договорни ипотеки съгласно:
А) Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №, том , peг. №, дело №. на нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията -гр. Силистра с Вх.рег. № от., Акт № , том, дело №. и
Б) Нотариален акт за договорна ипотека №, том , peг. №, дело № от г. па нотариус З. Н., вписан под № 307 на в регистъра на НК, който акт е вписан в Служба но вписванията при Агенция по вписванията - гр. Силистра с Вх.рег. № от., Акт №, том , дело №. и евентуално, ако съда приеме, че не е налице нищожност, да установи недопустимостта на вписванията (отбелязванията) на заличаването на ипотеките и да постанови отмяна на постановените охранителни актове от 17.10.2013г. за заличаване на цитираните ипотеки, въз основа на молбите за заличаване с Вх. №7562/17.10.2013г. и с Вх. №7562/17.10.2013г. по описа на Служба по вписванията в гр. Силистра.
Решението подлежи на обжалване пред апелативен съд - Варна в двуседмичен срок от връчването му на страните.
Препис от решението да се връчи на страните.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Заличаване на ипотека след принудителна публ продажба по ЗОЗ
Ново мнениеПубликувано на: 02 Дек 2014, 16:14 
Offline

Регистриран на: 28 Ное 2014, 14:35
Мнения: 19
Осъществявайки своята дейност, съдията по вписванията би могъл да постанови евентуално и неправилни актове, но видно от горното решение, на Красимир Дечев не му се налага да се крие зад тази възможност. Вашият коментар, Зинаида Златанова, Сабрие Сапунджиева, инсп. Стефан Евтимов и главен инспектор, чието име не знам. Или ще дадете коментар пред съответния прокурор скоро ?


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Заличаване на ипотека след принудителна публ продажба по ЗОЗ
Ново мнениеПубликувано на: 06 Мар 2015, 23:16 
Аз първоначално бях склонен да приема, че продажбата по ЗОЗ би следвало да погаси и ипотеките. Продължавам да вярвам, че това е житейски и логически най-правилно и справедливо за купувача, иначе много лесно може да се ощети кредитора или поне да се обезсмисли продажбата по реда на ЗОЗ- кой би купил имот с ипотека ?
От друга страна, съм съгласен изцяло с разсъжденията по-горе в подкрепа на тезата, че от гл.т. на сега действащата нормативна уредба няма правно основание да се приеме, че ефектът на продажбата по ЗОЗ е същият като този по ГПК. Най-малкото депозитарят няма как изобщо да присъединява ипотекарен кредитор, защото той проверява само извлечението от ЦРОЗ за наличието на залози и няма основание да разпредели получената сума на ипотекарния кредитор. Единственият начин може би е кредиторът по ЗОЗ да продаде имота по реда на ГПК, след като си е образувал изпълнително дело и да иска да му се разпределят парите на основание, че той има първи по ред залог (това е в хипотезата, че залогът е преди ипотеката). Но така се губи ефектът от бързината и по-леката процедура по ЗОЗ.
Би трябвало в тази връзка да има законодателни промени и да може продажбата по ЗОЗ да се приравни на тази по ГПК.
Някой има ли представа решението на Сливенски окръжен съд дали е обжалвано и какво се е случило?
п.с. Не смятам, че съдия Дечев е постъпил правилно като е заличил ипотеката, но го поздравявам за това, че има собствено мнение и наистина е показал вътрешно убеждение. Ако са го уволнили заради това- още по-жалко за системата ми.
Нямам особено добро мнение за съдиите по вписванията, особено в по-малките населени места, тъй като в практиката ми многократно съм се натъквал на всякакви безумни изисквания, лишени от всякаква правна и житейска логика. В никакъв случай не искам да обиждам когото и да било, но наистина би било добре някои от тях да започнат да мислят като юристи и четат закона.
Ако обаче ги е страх, че могат да сгрешат и да попаднат в ситуацията на съдия Дечев, тогава бих ги разбрал донякъде, което още веднъж ме кара да се плаша в каква държава живеем.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Заличаване на ипотека след принудителна публ продажба по ЗОЗ
Ново мнениеПубликувано на: 10 Мар 2015, 09:08 
Фирма ужили две банки чрез офшорна схема с благословията на съда в Силистра
Източник: Лили Границка, Mediapool.bg 09.03.2015 0 - A +

Фирма ужили две банки чрез офшорна схема с благословията на съда в Силистра Снимка: Mediapool.bg
Да си построиш химически завод с 9 млн. евро от ОББ и ДСК. След това да изчистиш задълженията като препродадеш предприятията през сложни схеми на няколко офшорки с помощта на друга банка, известна като банката на бившата групировката СИК. И за финал, да претендираш пред "ужилените" ОББ и ДСК да ти платят хонорар от 1.3 млн. лева за измамата.

Както изглежда, основна заслуга за случването на тази невероятна история, има Окръжният съд в Силистра.

"Тревожното е, че магистратите, които в случая са от Окръжен съд в Силистра, не само не възпрепятстват тези схеми, а съдействат за прилагането им и като резултат се стига до увреждане на интересите не просто на две финансови институции, а на нормалното функциониране на цялата банкова и съдебна система", се казва в официално съобщение на ОББ и ДСК.

На 11 март в силистренския съд предстои поредното дело по казуса "Бросс Холдинг" АД, с което двете финансови институции се опитват да си съберат нещо от отпуснатите заеми.

Историята

Историята започва през 2006 г., когато по това време варненското дружество "Бросс Холдинг" емитира облигации за 6 млн. евро на Българската фондова борса. Довереник по облигационния заем е ОББ. Парите са необходими за изграждането на "Индустриален парк Силистра" на терен от 70 дка с два химически завода. Единият завод е за производство на технически аерозоли, силикони, уплътнители, продукти от полимеризация. Предвидено и изграждане на склад за опаковки и склад за готовата продукция.

Средствата не достигат и през април 2011 г. банка ДСК отпуска още 3 млн. евро на "Бросс Холдинг" за доизграждането на завода и складовете.

Като обезпечение на задълженията си "Бросс Холдинг" учредява в полза на двете банки ипотека върху сградите на заводите и залог върху новите машини.

"Бросс Холдинг" е правоприемник на основаното още през 1996 г. дружество "Бросс" със собственици Здравко Петров Гючлиев и Сергей Петров Липчев, показва справка в Търговския регистър. Първоначално дружеството е регистрирано във Варна, но когато започват делата по прехвърлянията на офшорки, седалището му се мести в Силистра. Mediapool не успя да се свърже с двамата собственици.

Заводите са построени, заемите са усвоени, но "Бросс холдинг" спира да обслужва кредитите. По тях са направени по няколко вноски, като последното плащане е от 30 септември 2012 г., става ясно от публикуваните съдебни решения в Търговския регистър.

Според банките двата завода са работещи и добре функциониращи, но погасяване на вноските от страна на "Бросс холдинг" няма. Това кара ОББ и ДСК да поискат по съдебен ред да си съберат вземанията.

На ход са офшорките

Тогава собствениците на "Бросс Холдинг" пристъпва към схема, чиято цел е да отклони плащанията по задълженията си, да изчисти от тежести активите си и така да направи несъбираеми вземанията на двете банки, твърдят от ОББ и ДСК.

Така през 2013 г. "Бросс Холдинг" АД сключва договор за учредяване на залог върху цялото си търговско предприятие по реда на Закона за особените залози в полза на офшорното дружество "Диси&Кем Компани", което е регистрирано на Сейшелите.

Скоро след това "Диси&Кем Компани" продава активите на "Бросс Холдинг" по реда на Закона за особените залози на "БП Индъстрис" ЕООД, в което мажоритарен собственик е кипърска офшорка. Тази фирма от своя страна пристъпва към заличаване на ипотеките, учредени от "Бросс Холдинг" върху заводите в полза на банките ДСК и ОББ.

"Така на практика заводите се оказват собственост на трето лице, напълно изчистени от тежести и недосегаеми от кредиторите", посочват ОББ и ДСК.

Според финансовите институции заличаването на ипотеките е недопустимо от правна страна действие, но става възможно с помощта на "услужлив" съдия по вписванията. В случая това е Красимир Дечев, който е уволнен през 2014 г. от тогавашния правосъден министър Зинаида Златанова след решение на Висшия съдебен съвет. Дечев обжалва решението пред ВАС и последната инстанция на Върховния административен съд връща преписката отново на правосъдния министър с указания да преразгледа решението си. Така с помощта на ВАС Дечев е възстановен на поста и днес отново правораздава. "Изпълнили сме решението на ВАС" и по тази причина Красимир Дечев е възстановен на поста си, каза от Министерството на правосъдието в отговор на запитване на Mediapool.

С това обаче схемата не приключва. Кипърската офшорка "БП Индъстрис" учредява залог на цялото предприятие, придобито от "Диси&Кем Компани", преди това собственост на "Бросс Холдинг", в полза на "Интернешънъл Асет Банк", посочват от ОББ и ДСК.

"Интернешънъл Асет Банк" е наследник на Първа източна международна банка, известна като банката на бившата групировка СИК (според публикации в печата и грама на американското посолство, изтекла в Уикилийск).

"Интернешънъл Асет Банк" на свой ред, продава по реда на Закона за особените залози предприятието на следващата офшорка - "Феникс Кемикъл" ЕООД за 100 лева.

Според Търговския регистър дружеството "Феникс Кемикъл" е регистрирано на Британските вирджински острови и се води собственост на молдовската гражданка Татяна Воздовская, а управител на дружеството е Йордан Любенов Джингаров.

"Забележителното в случая е, че на практика "Феникс Кемикъл" купува за 100 лв. два химически завода в Силистра, обезпечени със залог към двете банки за 10 млн. лв. В тази плетеница от учредени залози и продажби изначалните кредитори ОББ и ДСК са напълно елиминирани", се казва в съобщението на ОББ и ДСК.

Замитането на следите с помощта на съда

За да бъде окончателно преградена възможността за събиране на вземанията на двете банки, "Бросс Холдинг" пристъпват към добре познатата схема с обявяване в несъстоятелност, посочват от ОББ и ДСК.

Така "Диси&Кем Компани" влиза в ролята на най-голям кредитор. Дружеството твърди, че имат вземания в размер на 43 млн. лева към "Брос Холдинг". "В случая става въпрос за фиктивни вземания, представляващи главно неустойки по договор за доставка в огромен размер и вземания по договор за заем", посочват от ОББ и ДСК.

Вземанията за 43 млн. лв. са признати от Силистренския окръжен съд с неподлежащо на обжалване неприсъствено решение. То е постановено в симулативен процес между "Диси&Кем Компани" и "Бросс Холдинг", което въобще не прави опит да се защити срещу най-големия си "кредитор".

В същото време реалните кредитори ДСК и ОББ не са допуснати от Силистренския окръжен съд до участие в процеса. Двете банки са искали да оспорят вземането на "Диси&Кем Компани".

Симулативното" дело е разгледано и решено от съдия Галина Енчева в рамките на един ден, твърдят от ОББ и ДСК. Така вземанията на "Диси&Кем Компани", потвърдени от съда, са включени от избрания от офшорната компания синдик на "Бросс Холдинг" – Иван Карабоев в допълнителен списък на приетите в производството по несъстоятелност вземания.

Хонорар от 1.3 млн. лв. за измамата

"Може би най-подлият от всички ходове, използван от симулативния кредитор "Диси&Кем Компани", очевидно измислен с цел да обезсърчи действителните кредитори да се борят за правата си, е да използва благоразположения към "Бросс Холдинг" силистренски съд и в производства, в които се очаква поредното неблагоприятно за банките решение, да поиска присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1.3 млн. лв.", посочват ОББ и ДСК.

"Диси&Кем Компани" във всички производства, които вече са повече от десет по случая, се представлява от юрисконсулта Илиян Илиев Роев. "Така сейшелският "кредитор", който никога не е имал дейност в България, няма нито обекти, нито офис или представителство в страната, назначава юрисконсулт, който вероятно е единственият му български служител на непълно работно време със заплата от 300 лв.", посочват ОББ и ДСК.

Този юрисконсулт, без да се явява лично пред съда, депозира по делото становище от една страница, заедно с искане за присъждане на възнаграждение в полза на дружеството от 1.3 млн. лв., което е минималното адвокатско възнаграждение при спор за вземане от 43 млн. лв.

Ако Окръжният съд в Силистра присъди хонорара от 1.3 млн. лв., то ДСК и ОББ не само, че няма да получат нищо за погасяване на вземанията си, но ще трябва да платят и хонорар на "мнимия кредитор". Дали съдия Пламен Неделчев ще присъди хонорара, предстои да видим на 11 март, посочват от ОББ и ДСК.

Решението на съда е от ключово значение не само за конкретния казус. Случаят "Бросс Холдинг" има опасност да се превърне в порочна и трайна практика на прилагане на некоректни схеми за избягване от задълженията, смятат от ОББ и ДСК.

А развоят на казуса в Окръжния съд в Силистра дава основания да се смята, че проблемът с "гнилите ябълки" в българската съдебна система е достигнал епидемични размери. Терминът бе използван от френския посланик Ксавие Лапер дьо Кабан, който в края на миналата година разказа историята за фалита на две френски дъщерни компании, които на практика се присвояват от български фирми с помощта на Софийския градски съд.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов