КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Анкета сред съдиите по вписванията
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=409
Страница 1 от 1

Автор:  Александър Лазаров [ 20 Сеп 2010, 12:14 ]
Заглавие:  Анкета сред съдиите по вписванията

Уважаеми колеги,

От февруари’2009 в АГКК, АВ и техните регионални структури се използва ИИСКИР. Част от справките и услугите, които се изпълняват в офисите на АГКК и на АВ, се предоставят и чрез интернет. В момента се разработва техническо задание за развитие на ИИСКИР - компонент Кадастър, като в тази връзка се провеждат анкети и една от тях е сред служителите на АВ и съдиите по вписвания. Анкетата с въпроси към клиентите на АГКК е налична в сайта на агенцията http://www.cadastre.bg и в сайта http://www.icadastre.bg.
Изтегляне на формуляра за Анкетата- (Anketa GrupaV_16_09.doc )
Целта на анкетата е:
- да се направи обобщена оценка на разработената информационна система въз основа на натрупания опит;
- да съберат предложения за необходими промени в ИИСКИР, които да доведат до подобряване поддържането на данните в системата и преди всичко до подобряването на услугите.

Целта на техническото задание е възлагане на дейности, чрез които:
- ИИСКИР да се развие съобразно действащата нормативна уредба, потребностите на АГКК, АВ, регионалните им подразделения и потребителите на услуги;
- чрез новата версия на ИИСКИР да се подобрят процесите в информационната система за поддържане на данните и предоставяне на услугите, да се съкрати още повече времето за изпълнение на част от услугите, да се облекчи достъпът на потребителите до услуги в кадастъра, да се увеличи спектъра от услуги и не на последно място –да се съкрати времето при разпореждания с обекти на кадастъра при повишена сигурност;
- ИИСКИР да се развие в съответствие с тенденциите в обществото за широко прилагане на електронните услуги и електронното управление.

Моля анкетата да бъде разпространена между съдиите по вписванията, като се надяваме на активно участие и голям брой отговори. Анкетата е анонимна, като е препоръчително да бъде посочена професията на отговарящия.

Отговорите на въпросите е препоръчително да се изпратят в електронен вид, но ще бъдат взети предвид и ако са на хартия.

Отговорите от анкетата се очакват до 01.10.2010 на адрес markova.s@cadastre.bg или в писмен вид на адрес: София 1618, кв. „Павлово”, ул.”Мусала” № 1 (анкета за ИИСКИР).

Като благодари за отделеното от Вас време, АГКК очаква Вашите компетентни отговори.

Изображение
Активиран е линк за публичен достъп Anketa_GrupaB_16_09.doc

Александър Лазаров
Изпълнителен директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/