КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 02 Авг 2021, 15:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 7 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: При липса на ЕГН се посочва място и дата на раждане
Ново мнениеПубликувано на: 03 Юли 2011, 10:56 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


Гр.София, 16.03.2011г.


Софийски окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети март две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Евгения Генева

Членове: 1. Мадлена Желева
2. Кирил Павлов

Разгледа докладваното от Генева ч.гр.д. № 207/2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.577 вр.чл.278 ГПК.


Образувано е по частна жалба на Е. И. С. срещу отказа на съдията по вписванията при РС-гр.Етрополе за вписване на решение №12-3/2004г. на ОбСЗГ-гр.Е. обективиран в определение от24.02.2011г.


Частната жалба е депозирана в срока по чл.577,ал.1 вр.чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима.Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:


Производството е инициирано от жалбоподателя с молба, към която е било приложено удостоверение за наследниците на С. П. С., в което за част от тях е посочен ЕГН, а за останалите-само дата на раждане, без да се посочва място на раждането.Съгласно разпоредбата на (б.6, ал.1,б.”а” от Правилника за вписванията, подлежащите на вписване актове трябва да съдържат единния граждански номер на страните, а когато няма такъв-мястото и датата на раждане.Ето защо следва да се приеме, че не са били спазени изискванията на Правилника.В случая липсват данни, че някои от наследниците изобщо не са имали ЕГН, поради което е следвало да се посочат ЕГН на всички титуляри на право на собственост по земеделска реституция.Следва да се отбележи, че дори и да бяха налице такива данни, изискването за посочване на месторождение в тази хипотеза е задължително.Посочването на постоянния адрес на лицето не удовлетворява това изискване, тъй като последният не винаги съответства на мястото на раждане.

По изложените съображения обжалваният отказ за вписване е законосъобразен и следва да бъде потвърден.


Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение от 24.02.2011г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд-гр.Етрополе, с което по заявление вх.3/24.02.2011г. на Е. И. С. от с.Т. е постановен отказ да бъде вписано решение № 12-3 от 2004г. на ОСЗГ-гр.Етрополе.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

На основание чл.7, ал.2 от ГПК на жалбоподателя да бъде връчен препис от настоящото определение.

Председател:

Членове:1.

2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: чл. 6, ал. 1, б. „а” от Правилника за вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 03 Юли 2011, 10:59 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. София, 14. 03. 2011 г.


СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, първи въззивен състав в закрито съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КИРИЛ ПАВЛОВ
ЛИЛИЯ РУНЕВСКА
като разгледа докладваното от съдията Желева ч. гр. д. № 205/ 2011 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 577 вр. чл. 278 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. И. С. срещу отказа на съдията по вписванията при Районен съд – гр. Етрополе за вписване на решение № 12-А/2006 г. на Общинска служба „Земеделие и гори” – гр. Е., обективиран в определение от 24. 02. 2011 г. В жалбата се поддържат доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като се прави искане за отмяната му.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 577, ал. 1 вр. чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Съдът като прецени данните по делото прие следното:
Производството, в което е постановен обжалваният отказ, е започнало по искане на Е. С. за вписване на решение № 12-А от 16. 11. 2006 г. на Общинска служба „Земеделие и гори” – гр. Е. за възстановяване на правото на собственост на наследниците на С. П. С. върху земеделски земи в землището на с. Я. Към решението е било приложено удостоверение за наследници 5 от 14. 05. 2009 г. на кметство с. Л. за наследниците на С. П. С., в което само за част от наследниците е посочен ЕГН, а за останалите – само дата на раждане, без да се посочва място на раждането.
За да откаже вписването, съдията по вписванията е приел, че не са спазени изискванията на закона, тъй като липсва ЕГН на всички съсобственици.
При горните факти съдът прие следното от правна страна.
Частната жалба е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, б. „а” от Правилника за вписванията, подлежащите на вписване актове трябва да съдържат единния граждански номер на страните, а когато няма такъв – мястото и датата на раждане.
В случая за вписване е било представено решение на органа по земеделска реституция за възстановяване на собствеността на наследниците на Станьо Петков С. върху земеделски земи в землището на с. Я. и в приложеното към него удостоверение за наследници на С. С. е липсвало отразяване на ЕГН на всички от наследниците. За лицата без отразено ЕГН е била посочена датата на раждане, но липсват данни за мястото им на раждане.
Ето защо следва да се приеме, че не са били спазени изискванията по горецитираната разпоредба от Правилника за вписванията, тъй като подлежащият на вписване акт и приложеното към него удостоверение за наследници не са съдържали ЕГН на всички субекти на земеделска реституция. С оглед липсата на данни, че някой от носителите на възстановеното право не е имал въобще ЕГН, без значение е дали документите са визирали мястото и датата им на раждане.
Независимо от горното и с оглед доводите на частния жалбоподател трябва да се посочи, че досежно лицата без отразено ЕГН, по отношение на които е посочена дата на раждане, липсват данни за месторождението им. За такова не може да се приеме населеното място, посочено като постоянен адрес на лицата, тъй като месторождение и адрес на лицето не винаги съвпадат.
По всички изложени съображения обжалваният отказ за вписване като законосъобразен следва да бъде потвърден.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 24. 02. 2011 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд – гр. Етрополе, с което по заявление вх. 0/24. 02. 2011 г. на Е. И. С. е постановен отказ да бъде вписано решение № 12-А/2006 г. на Общинска служба „Земеделие и гори” – гр. Е.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК на жалбоподателя да бъде връчен препис от настоящето определение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Практика - ОС София
Ново мнениеПубликувано на: 03 Юли 2011, 11:01 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №109
Гр. София, 10.03.2011 г.


СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на десети март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ ЩЕРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ЯНИТА ЯНКОВА
2. ГЕОРГИ МУЛЕШКОВ,

като разгледа докладваното от съдия Георги Мулешков ч. гр. д. № 201 / 2011 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.278 ГПК.
Е. И. С. от с. Т. , С. област, е обжалвал определение от 24.02.2011 г. на съдията по вписванията при РС – Етрополе, за отказ да се впише решение № 08 – Н / 2008 г. на ОбСЗГ – Е..
В жалбата са изложени съображения за неправилност на определението.
Частната жалба е допустима, но по същество е неоснователна.
Съдията по вписванията е отказал вписване на решението по съображения, че липсва ЕГН на всички собственици.
Съгласно разпоредбата на чл.6 ал.1 б. „а” от Правилника за вписванията, подлежащите на вписване актове трябва да съдържат единния граждански номер на страните, а когато няма такъв – мястото и датата на раждане.
От представеното по делото удостоверение за наследници е видно, че за част от собствениците на имотите е посочен единният граждански номер, а за друга част – само датата на раждане. За никого от втората група собственици обаче не е посочено мястото на раждане. Отразяването на населеното място, в което лицата имат постоянен адрес, не санира тази липса, тъй като постоянният адрес и мястото на раждане не винаги са идентични.
Ето защо като краен резултат обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.
Воден от горното, Софийският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА постановеното по заявление с вх. рег. № 69 / 24.02.2011 г. на Е. И. С. от с. Т. , С. област, определение от 24.02.2011 г. на съдията по вписванията при РС – Етрополе, за отказ да се впише решение № 08 – Н / 20087 г. на ОбСЗГ – Е..
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния касационен съд на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя, на когото да се връчи препис.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Практика - ОС София
Ново мнениеПубликувано на: 03 Юли 2011, 11:02 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. София, 17.03.2011 г.


СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, трети въззивен състав в закрито съдебно заседание на седемнадесети март през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ДОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА КОЛЕДЖИКОВА
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

като разгледа докладваното от съдията ДОНКОВА ч. гр. д. № 198/ 2011 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 577 вр. чл. 278 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. И. С. срещу отказа на съдията по вписванията при Районен съд – гр. Етрополе за вписване на решение № 08-1/31.07.2000г. на Поземлена комисия – гр. Е., обективиран в определение от 24.02.2011 г. В жалбата се поддържат доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като се прави искане за отмяната му.
Частната жалба е подадена в срока по чл.577, ал.1 вр. чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима.
Съдът като прецени данните по делото прие следното:
Производството, в което е постановен обжалваният отказ, е започнало по искане на Е. С. за вписване на решение № 08-1 от 31.07.2000 г. на Общинска служба по земеделие и гори – гр. Е. за възстановяване на правото на собственост на наследниците на П. С. Й. върху гори и земи от горския фонд в землището на с. Я.. Към решението е било приложено удостоверение за наследници № 11 от 01.02.2010 г. на кметство с. Л. за наследниците на П.С. Й., в което само за част от наследниците е посочен ЕГН, а за останалите – само година на раждане, без да се посочва дата и място на раждането.
За да откаже вписването, съдията по вписванията е приел, че не са спазени изискванията на закона, тъй като липсва ЕГН на всички съсобственици.
При горните факти съдът прие следното от правна страна.
Частната жалба е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1, б.„а” от Правилника за вписванията, подлежащите на вписване актове трябва да съдържат единния граждански номер на страните, а когато няма такъв – мястото и датата на раждане.
В случая за вписване е било представено решение на органа по земеделска реституция за възстановяване на собствеността на наследниците на П.С. Й. върху гори и земи от горския фонд в землището на с. Я. и в приложеното към него удостоверение за наследници на П.Й. е липсвало отразяване на ЕГН на всички от наследниците. За лицата без отразено ЕГН е била посочена годината на раждане, но липсват данни за датата и мястото им на раждане.
Ето защо следва да се приеме, че не са били спазени изискванията по горецитираната разпоредба от Правилника за вписванията, тъй като подлежащият на вписване акт и приложеното към него удостоверение за наследници не са съдържали ЕГН на всички субекти на земеделска реституция. С оглед липсата на данни, че някой от носителите на възстановеното право не е имал въобще ЕГН, без значение е дали документите са визирали мястото и датата им на раждане.
Независимо от горното и с оглед доводите на частния жалбоподател трябва да се посочи, че досежно лицата без отразено ЕГН, по отношение на които е посочена дата на раждане, липсват данни за месторождението им. За такова не може да се приеме населеното място, посочено като постоянен адрес на лицата, тъй като месторождение и адрес на лицето не винаги съвпадат.
По всички изложени съображения обжалваният отказ за вписване като законосъобразен следва да бъде потвърден.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 24.02.2011 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд – гр. Етрополе, с което по заявление вх. № 68/24.02.2011 г. на Е. И. С. е постановен отказ да бъде вписано решение № 08-1/31.07.2000 г. на Общинска служба по земеделие и гори – гр. Е..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Практика - ОС София
Ново мнениеПубликувано на: 03 Юли 2011, 11:03 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. София, 14. 03. 2011 г.


СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, първи въззивен състав в закрито съдебно заседание на четиринадесети март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КИРИЛ ПАВЛОВ
ЛИЛИЯ РУНЕВСКА
като разгледа докладваното от съдията Желева ч. гр. д. № 157/ 2011 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 577 вр. чл. 278 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. И. С. срещу отказа на съдията по вписванията при Районен съд – гр. Етрополе за вписване на решение № 4660*/2000г. на Поземлена комисия – гр. Етрополе, обективиран в определение от 16. 02. 2011 г. В жалбата се поддържат доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като се прави искане за отмяната му.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 577, ал. 1 вр. чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Съдът като прецени данните по делото прие следното:
Производството, в което е постановен обжалваният отказ, е започнало по искане на Е. С. за вписване на решение № 4660* от 1. 02. 2000 г. на Поземлена комисия – гр. Е. за възстановяване на правото на собственост на наследниците на С. П. С. върху земеделски земи в землището на с. Я. Към решението е било приложено удостоверение за наследници 5 от 14. 05. 2009 г. на кметство с. Л. за наследниците на С. П. С., в което само за част от наследниците е посочен ЕГН, а за останалите – само дата на раждане, без да се посочва място на раждането.
За да откаже вписването, съдията по вписванията е приел, че не са спазени изискванията на закона, тъй като липсва ЕГН на всички съсобственици.
При горните факти съдът прие следното от правна страна.
Частната жалба е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, б. „а” от Правилника за вписванията, подлежащите на вписване актове трябва да съдържат единния граждански номер на страните, а когато няма такъв – мястото и датата на раждане.
В случая за вписване е било представено решение на органа по земеделска реституция за възстановяване на собствеността на наследниците на С. П. С. върху земеделски земи в землището на с. Я. и в приложеното към него удостоверение за наследници на С. С. е липсвало отразяване на ЕГН на всички от наследниците. За лицата без отразено ЕГН е била посочена датата на раждане, но липсват данни за мястото им на раждане.
Ето защо следва да се приеме, че не са били спазени изискванията по горецитираната разпоредба от Правилника за вписванията, тъй като подлежащият на вписване акт и приложеното към него удостоверение за наследници не са съдържали ЕГН на всички субекти на земеделска реституция. С оглед липсата на данни, че някой от носителите на възстановеното право не е имал въобще ЕГН, без значение е дали документите са визирали мястото и датата им на раждане.
Независимо от горното и с оглед доводите на частния жалбоподател трябва да се посочи, че досежно лицата без отразено ЕГН, по отношение на които е посочена дата на раждане, липсват данни за месторождението им. За такова не може да се приеме населеното място, посочено като постоянен адрес на лицата, тъй като месторождение и адрес на лицето не винаги съвпадат.
По всички изложени съображения обжалваният отказ за вписване като законосъобразен следва да бъде потвърден.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 16. 02. 2011 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд – гр. Етрополе, с което по заявление вх. № 54/16. 02. 2011 г. на Е. И. С. е постановен отказ да бъде вписано решение № 4666*/2000 г. на Поземлена комисия – гр. Е.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
На основание чл. 7, ал. 2 ГПК на жалбоподателя да бъде връчен препис от настоящето определение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Практика - ОС София
Ново мнениеПубликувано на: 03 Юли 2011, 11:20 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. София, 01.04.2011 г.


СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, втори въззивен състав в закрито съдебно заседание на първи април през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ ЩЕРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА СЛАВЧЕВА
ГЕОРГИ МУЛЕШКОВ

като разгледа докладваното от съдията Славчева ч. гр. д. № 202/2011 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 577 вр. чл. 278 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. И. С. срещу отказа на съдията по вписванията при Районен съд – гр. Етрополе за вписване на решение № 12-Н/22.10.2008 г. на ОбСЗ-гр. Е., обективиран в определение от 24.02.2011 г. В жалбата се поддържат доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като се прави искане за отмяната му.
Частната жалба е подадена в срока по чл.577, ал.1 вр. чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима.
Съдът като прецени данните по делото прие следното:
Производството, в което е постановен обжалваният отказ, е започнало по искане на Е. С. за вписване на решение № 12-Н/22.10.2008 г. на Общинска служба по земеделие и гори – гр. Е. за възстановяване на правото на собственост на наследниците на С.П.С. върху гори и земи от горския фонд в землището на с. Я.. Към решението е било приложено удостоверение за наследници 5 от 14.05.2009 г. на кметство с. Л.за наследниците на С.П.С., в което само за част от наследниците е посочен ЕГН, а за останалите – само година на раждане, без да се посочва дата и място на раждането.
За да откаже вписването, съдията по вписванията е приел, че не са спазени изискванията на закона, тъй като липсва ЕГН на всички съсобственици.
При горните факти съдът прие следното от правна страна.
Частната жалба е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1, б.„а” от Правилника за вписванията, подлежащите на вписване актове трябва да съдържат единния граждански номер на страните, а когато няма такъв – мястото и датата на раждане.
В случая за вписване е било представено решение на органа по земеделска реституция за възстановяване на собствеността на наследниците на С.П.С. върху гори и земи от горския фонд в землището на с. Я. и в приложеното към него удостоверение за наследници на С.С. е липсвало отразяване на ЕГН на всички от наследниците. За лицата без отразено ЕГН е била посочена годината на раждане, но липсват данни за датата и мястото им на раждане.
Ето защо следва да се приеме, че не са били спазени изискванията по горецитираната разпоредба от Правилника за вписванията, тъй като подлежащият на вписване акт и приложеното към него удостоверение за наследници не са съдържали ЕГН на всички субекти на земеделска реституция. С оглед липсата на данни, че някой от носителите на възстановеното право не е имал въобще ЕГН, без значение е дали документите са визирали мястото и датата им на раждане.
Независимо от горното и с оглед доводите на частния жалбоподател трябва да се посочи, че досежно лицата без отразено ЕГН, по отношение на които е посочена дата на раждане, липсват данни за месторождението им. За такова не може да се приеме населеното място, посочено като постоянен адрес на лицата, тъй като месторождение и адрес на лицето не винаги съвпадат.
По всички изложени съображения обжалваният отказ за вписване като законосъобразен следва да бъде потвърден.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 24.02.2011 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд – гр. Етрополе, с което по заявление вх. 5/24.02.2011 г. на Е. И. С. е постановен отказ да бъде вписано решение № 12-Н/22.10.2008 г. на Общинска служба по земеделие – гр. Е..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Практика - ОС София
Ново мнениеПубликувано на: 05 Юли 2011, 18:02 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. София, 29.04.2011 г.

СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, трети въззивен състав в закрито съдебно заседание на двадесет и девети април през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. Д.
ЧЛЕНОВЕ: Д. К.
П. Г.

като разгледа докладваното от съдията К. ч. гр. д. № 199/2011г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 577, вр. чл. 278 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. И.С., чрез пълномощника му адв.Б., срещу определение от 24.02.2011г. на съдия по вписванията при РС-Е. за отказ за вписване на решение № 04-1/15.08.2000г. на ОСЗГ – гр.Е. В жалбата се поддържат доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като се иска отмяната му.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 577, ал. 1, вр. чл. 275, ал. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Съдът като прецени данните по делото прие следното:
Производството е образувано по искане на Е. С. за вписване на решение № 04-1 от 15.08.2000г. на ОСЗГ – гр.Е. за възстановяване на правото на собственост върху отнети гори и земи от горския фонд на наследниците на Ст. П. С. в землището на с.Л., общ. Е.. Към решението е било приложено удостоверение за наследници 5 от 14.05.2009г. на кметство с.Л. на наследниците на С.П. С., в което за част от наследниците е посочен ЕГН, а за останалата част – датата и годината на раждането им, без да се посочва мястото на раждането.
С определение от 24.02.2011г. съдията по вписванията при РС-Е. е отказал да впише цитираното решение, тъй като актът не отговаря на чл. 6, ал. 1, б.”а” от Правилника за вписванията – липсва посочен ЕГН на всички съсобственици.
При горните факти съдът прие следното от правна страна:
Частната жалба е неоснователна.
Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1, б.„а” от Правилника за вписванията, подлежащите на вписване актове трябва да съдържат единния граждански номер на страните, а когато няма такъв – мястото и датата на раждане.
В случая за вписване е било представено решение на органа по земеделска реституция за възстановяване на собствеността на наследниците на С.П.С. върху гори и земи от горския фонд в землището на с. Л., общ. Е. и в приложеното към него удостоверение за наследници на С.С. е липсвало отразяване на ЕГН на всички от наследниците. За лицата без отразено ЕГН са били посочени дата и годината на раждане, но липсват данни за мястото им на раждане.
Следва да се приеме, че не са били спазени изискванията по горецитираната разпоредба от Правилника за вписванията, тъй като подлежащият на вписване акт и приложеното към него удостоверение за наследници не са съдържали ЕГН на всички субекти на земеделска реституция. С оглед липсата на данни, че някой от носителите на възстановеното право не е имал въобще ЕГН, без значение е дали документите са визирали мястото и датата им на раждане.
Независимо от горното и с оглед доводите на частния жалбоподател трябва да се посочи, че досежно лицата без отразено ЕГН, по отношение на които е посочена дата на раждане, липсват данни за месторождението им. За такова не може да се приеме населеното място, посочено като постоянен адрес на лицата, тъй като месторождение и адрес на лицето не винаги съвпадат.
По всички изложени съображения обжалваният отказ за вписване като законосъобразен следва да бъде потвърден.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 24.02.2011 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд – гр. Е., с което по заявление вх. 1/24.02.2011 г. на Е. И. С. е постановен отказ да бъде вписано решение № 04-1/15.08.2000 г. на Общинска служба по земеделие и гори – гр. Е..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 7 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов