КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Юли 2021, 05:37

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 16 Дек 2010, 10:08 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Активирани са линкове за публичен достъп:

МЕТОДИКА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
по обществена поръчка с предмет:
„Обучение на държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията и разработване на единна система за атестирането им” съгласно договор № К09-24-4-С/28.05.2009 г. между Министерството на правосъдието и Управляващия орган на ОПАК
МЕТОДИКА.doc:
http://dox.bg/files/dw?a=5c118053d7

Предложения и въпроси по „Методика за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията”, представена от „Гравис България”АД
От Виктория Нешева, ръководител на проекта „Укрепване капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”

Бележки_по_Методика_Нешева.doc:
http://dox.bg/files/dw?a=53bc90b652


М Е Т О Д И К А ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
проект на Каранедев

атестиране_на_съдии-по_вписванията.rtf:
http://dox.bg/files/dw?a=715448ea69


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 23 Яну 2011, 19:46 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА ЗА АТЕСТАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ВПИСВАНИЯТА И ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Предлагам следните корекции по представения ми проект:

Период на атестиране
Чл.2. Всички държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията подлежат на периодично атестиране на всеки две години .
Спорен е въпроса на колко години ДСИ и СВ подлежат на атестиране. Предлагам срокът по чл.2 да не се променя и да остане на 2 /две/ години. Мотивите ми са следните: ДСИ и СВ нямат възможност за кариерно израстване в йерархията на съдебната система, а единствено могат да се издигнат до ръководител в служба и то само в районите, където това е възможно /с повече от един ДСИ или СВ/.По – честото атестиране ще доведе до качествени резултати в работата.Съответно при получаването на оценки 1 и 2 от атестирането ще създадат възможност за материалното стимулиране.За сега ДСИ и СВ стартират със заплата по – ниска от тази на младшия съдия.При много добра професионална работа това несправедливо различие ще може да се преодолее бързо. Честото производство на атестация ще премахне чувството на безконтролно отношение и ще доведе до по – добри резултати и за стремеж към постигането на такива. Предвид разнородната практика в дейността на СВ това ще способства за нейното бързо уеднаквяване.

Предлагам промяна на чл.11, ал.6, който гласи: При атестирането на съдиите по вписванията в Комисията се включват още четири лица: две - предложени от ръководителя на Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ и две - предложени от Българската асоциация на съдиите по вписванията.
Считам за неудачно в състава на Комисията по атестация да участва съдия по вписванията и той да бъде излъчван от ОС на асоциацията на съдиите по вписванията, тъй като същата няма пълна представителност на всички съдии по вписванията, защото в нея не членуват всички колеги, а е възможно и създаването на повече от една такава организация. Друг аргумент е този, че има в много случаи различна, често противоположна съдебна практика в различните съдебни райони-значи ли това, че съдия по вписванията, член на Атестационната комисия, от район с противоположна съдебна практика, правилно би оценил работата на колега от проверявания район и дори да се стигне до санкция на проверявания. Считам, че трябва да има единен проверяващ орган за съдиите по вписванията в цялата страна, което да доведе до еднакви и равни критерии за всички, а като последица от това и създаване на уеднаквена съдебна практика в дейността на СВ. В този вид чл.11, ал.6 ще е в разрез с принципа на равнопоставеност регламентиран в чл.5.
Според мен вместо БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА да предлага колеги, които да участват в Атестационната комисия е по – добре да се заменят с хабилитирани преподаватели по гражданскоправни науки, които действително ще разбират и ще са запознати с нормативната уредба, с която съдиите по вписванията следва да се ръководят в своята дейност.Освен това те ще покриват изискванията, на които трябва да отговарят членовете на Атестационната комисия, съгласно чл.12 т.1 – 4.
С оглед на горните мотиви чл.11, ал.6 следва да има следното съдържание:
„При атестирането на съдиите по вписванията в Комисията се включват още четири лица: двама хабилитирани преподаватели по гражданскоправни науки и двама инспектори, предложени от ръководителя на Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ.”
Тази промяна налага и корекция на ал.7 на чл. 11, който гласи:
„С оглед осигуряване пълна представителност, спазване на квотния принцип и предотвратяване на евентуален конфликт на интереси при работата на Комисията, Министърът на правосъдието определя по предложение на ръководителя на Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ четирима резервни членове, по предложение на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България – двама резервни членове и по предложение на Българската асоциация на съдиите по вписванията - двама резервни членове.”
Ал.7 на чл.11 е редно да има следното съдържание:
„С оглед осигуряване пълна представителност, спазване на квотния принцип и предотвратяване на евентуален конфликт на интереси при работата на Комисията, Министърът на правосъдието определя по предложение на ръководителя на Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ четирима резервни членове, по предложение на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България – двама резервни членове и двама хабилитирани преподаватели по гражданскоправни науки в Атестационната комися, оценяваща съдиите по вписванията.”

Предлагам промяна на чл.11, ал.8, която в сегашната си редкация гласи:
„Председателят на районния съд, където упражнява дейността си атестираният, може да участва лично в заседанията на Атестационната комисия без право на глас или да представи писмено становище относно своята преценка за професионалните и морални качества на атестирания.”
Ал.8 на чл.11 следва да е със следната редакция:
“Председателят на районния съд, където упражнява дейността си атестираният, участва лично в заседанията на Атестационната комисия с право на глас.”
Мотиви за предложението:
Председателят на районния съд е пряк ръководител на съдията по вписванията и съответно има пряко наблюдение върху работата му.В повечето случаи неговата оценка за професионалните и морални качества ще е най-точна и справедлива.Освен това натовареността, която измерваме чрез брой на сделки, които съдията е разпоредил за вписване, удостоверения, преписи, справки и т.н. не описва пълно картината на натовареност.При съдията по вписванията често идват граждани и представители на ЮЛ, които търсят консултации по сделки с фактическа правна сложност и големи материални интереси, интересувайки се за това какво трябва да представят, да се изчислят такси и т.н.Даването на подобни консултации е наложително поради разнородната практика на съдиите по вписванията.Така хората са заинтересувани да идват и да питат за изискванията на съдията, за да са изрядни в документацията си и за безпроблемното минаване сделките им.Тази натовареност не може да бъде доказана по друг начин освен чрез оценката на председателя на районния съд, която трябва да е задължителна и да има тежест при оценяването.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се приеме председателя да има право на глас ще се увеличи състава на Атестационната комисия.Предлагам ако това стане в Комисията да участва само един хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки, за да се запази броя от 5 души.

Предлагам промяна на ал.9 на чл.11, която в сегашната си редакция гласи следното:
„По решение на Атестационната комисия същите възможности могат да бъдат предоставени и на ръководителя на съответната служба, където съществува такава”.
Ал.9 на чл.11 следва да е със следната редакция:
„По решение на Атестационната комисия ръководителя на съответната служба, където съществува такава, може да участва лично в заседанията на Комисията без право на глас или да представи писмено становище относно своята преценка за професионалните и морални качества на атестирания”.

Предлагам промяна на т.1 на чл.12, която в сегашната си редакция гласи:
„Да имат подходящ стаж и служебен опит в материята”.

Точка 1 на чл.12 следва да се коригира така:
„Да има –– години юридически стаж и опит в материята”.

Мотиви: Смятам, че терминът “подходящ стаж” е несериозен.Никъде няма легално определение за този термин и това ще доведе до възможността да оценяват некомпетентни хора.
Да отпадне и думата “служебен” и да остане само “опит в материята”.Малко хора имат опит като съдии по вписванията, предвид младостта на този институт.Затова смятам, че това трябва да са хора най-малко с 8 – годишен стаж в областта, задължително поне на вещното, наследственото и облигационното право.

Предлагам чл.17 “Критерии за атестиране”, точките от първа до четвърта да отпаднат и съдържанието да бъде следното:

Чл. 17. Периодичната атестация отразява степента на изпълнение на служебните задължения на съответната длъжност в съответствие с целите, функциите и престижа на системите по съдебно изпълнение и вписванията, като се отчитат следните критерии:

І . При атестиране на съдиите по вписванията:
1. брой , вид и сложност на извършените вписвания , отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията ,
1. брой на издадените удостоверения за наличие или липса на извършени вписвания , отбелязвания и заличавания ,
2. спазване на предвидените в закона срокове за извършване на съответното действие,
3. брой потвърдени и отменени актове /откази за вписване , отбелязване и заличаване/ и основанията за това ,
4. разбираемо и обосновано мотивиране на актовете ,
5. резултати от проверките на Инспектората към Министерството на правосъдието,
6. поощрения и наказания през периода , за който се извършва атестирането ,
7. / брой постъпили жалби срещу съдията по вписванията при и по повод изпълнението на служебните задължения , както и наложените наказания и образувани дисциплинарни производства през периода , за който се извършва атестирането/ ,
9 .спазване на правилата на професионалната етика на съдиите по вписванията ,

10. брой извършени нотариални удостоверявания – правни сделки с нотариални актове, удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти , удостоверяване на дата ,съдържанието и подписите на частни документи,нотариални покани, приемане и връщане на предадени на съхранение документи и книжа .


ІІ . Специфичните критерии за атестиране на съдиите по вписванията са :

1. способност за ръководство и организиране на производството по вписването /работата на съдията по вписванията /
2. способност за своевременно вземане на решения по възникнали въпроси в хода на осъществяване на правомощията на съдията по вписванията

Критериите, които съм посочил са по предложение на съдия по вписванията при РС Перник - Десислава Лозанова.Подкрепям нейното становище.Може да се добави и друга точка – Брой на необжалвани откази. Това ще е показателно, че съдията по вписванията правилно е отказал вписването, отбелязването или заличаването, тъй като страните са разбрали за порочността на акта и мотивите на съдията, убедени са в неговата компетентност и законосъобразност на действията му.
Не съм съгласен с предложението, което се прокарва по чл.17, т.4 и чл.20, т.3 гражданите да имат отношение при оценяването, като се взема тяхното мнение.Скромният ми опит като съдия по вписванията показва, че гражданите са с негативно отношение, което се дължи на дългото обикаляне по институции – вадене на скици, удостоверения, данъчни оценки и т.н., за които съответно се заплащат не малко такси.По този път съдията по вписванията е последната “бариера” към края на техните “мъки” и съответно понася удара на събралото негативно отношение от бюрократичните спънки на някои институции, ако съответно основателно е отказал извършването на исканите от тях действия.В много случаи самите хора /страни/ още при нотариусите, когато става дума сделки, желаят заобикалянето на закона и действат с ясното съзнание, че това не е редно.Цитирам думи на колега – помощник нотариус: “Нагледала съм се на какво ли не….Хората ако могат да намерят нещо незаконно ще са много щастливи.Съгласни са на всичко само не и на редното.”Смятам, това показва каква би била оценката на по-голямата част от гражданите.
Естествено в стремежа си да въведем някакъв ред ние понасяме недоволството на гражданите.Не мога да скрия и факта, че има много хора, които са благодарни от бързите действия на съдията по вписванията и качественото обслужване от служителите на Службата по вписванията.Но пак да отбележа, че това не е най-добрия начин за оценка.
Считам за неприемливо юридическите лица и държавните органи, с които работи съдията по вписванията също да взимат отношение по работата му, което да се отразява на оценката при атестация.Обикновено като техни представители идват служители без необходимото познание в областта на вписването, понякога и без познание в областта, в която работят и това създава конфликтни ситуации. Представителите им – юристи често и те не са запознати със специфичната материя на вписването.Проблемът тук не е само в тях, а се дължи до някъде в разнородната практика на съдиите в цялата страна.Докато не се създаде ясна и непротиворечива нормативна база по вписванията, която да способства за еднаквото прилагане на законите на територията на цялата страна, този критерий за оценяване е неприложим.
С оглед на гореизложеното предлагам чл. 25, ал.1 и ал.2 да отпадне!
Предлагам в чл.33 “Стимулиране” след ал.1 да се добави нова ал.1.1 със следното съдържание:
“От постъпване на работа преди навършване на 6 прослужени години възнаграждението на ДСИ или СВ може да бъде завишено до размера на възнаграждението на съдия в районен съд, в случай че при първата си атестация е получил оценка 1 /36-30 точки/.
- след ал.2 на чл.33 да се добави нова алинея 2.2 със следното съдържание:
“След прослужени 6 години възнаграждението на ДСИ или СВ може да бъде завишено до размера на възнаграждението на съдия в окръжен съд, в случай че при първа атестация след този период е получил оценка 1 /36-30 точки/

Мотиви към гореизложеното:
Считам за редно атестирания, който е показал изключително изпълнение на служебните си задължение да бъде поощряван веднага, защото това ще е стимул да продължава да работи по същия амбициозен начин. Изпълнявайки работата си значително над изискванията за длъжността е показателно за професионалните качества, пригодност и потенциал на атестирания.И след като законодателят е стопирал тяхното кариерно израстване по етажите на съдебната система, то те несъмнено заслужават по-бързото приравняване на материалните им стимули до тези длъжности, които съгласно ЗВС позволява.Мисля, че това ще мотивира всички колеги – отличници да продължават да затвърждават позициите си на тези длъжности и в бъдеще това да им помогне за едно реално кариерно израстване.Освен това производството по вписването има нужда от такива хора повече от всякога и това е един справедлив начин те да останат и да помагат, както с идеи за законодателни промени, така и със знания и опит на своите колеги.


МИРОСЛАВ РАЕВ – СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ РС-ДИМИТРОВГРАД

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: становище по проекта за методика
Ново мнениеПубликувано на: 28 Мар 2011, 15:17 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

По представения на нашето внимание Проект на Методика за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията /наричан по-долу Методиката/, изразявам следното СТАНОВИЩЕ:

Приемането на такава Методика следва да има своето правно основание в ЗСВ, където е уреден статутът на съдиите по вписванията.
Законодателят с разпоредба на чл. 209а от ЗСВ урежда вида на акта и компетентния орган за приемане на «правила във връзка с атестацията» на съдии, прокурори и следователи и на административни ръководители и заместници на административните ръководители / Чл. 209а. ЗСВ: Висшият съдебен съвет приема наредба за показателите и методиката за атестиране на съдии, прокурори и следователи и на административни ръководители и заместници на административните ръководители, както и за реда за провеждане на атестирането. С наредбата се определят и критериите за отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт. Наредбата се обнародва в "Държавен вестник"/.
По същия начин следва да бъде решен и въпросът за атестацията на съдиите по вписванията. Методиката за атестиране следва да се приеме въз основа изрично правно основание. Необходимо е да се осмисли възможността за проект за изменение и допълнение на ЗСВ в тази насока.

1. По отношение разпоредбата на чл. 2 от Методиката: ”Всички държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията подлежат на периодично атестиране на всеки две години.”

В практиката са установени следните основания за извършване на атестация: 1. при повишаване в длъжност или ранг, 2. при преместване/напр. чл. 286 ЗСВ/, 3. назначаването за ръководител /напр. чл. 289, ал. 1 ЗСВ/, 4. периодични атестации /напр. чл. 291 ЗСВ/.
В настоящата Методика се урежда единствено и само периодичната атестация със срок от 2 години. Слабост е, че липсва разпоредба, която да предвижда атестация да се провежда за период, през който атестираният е работил реално. В този смисъл липсва гаранция за равнопоставеност на атестираните лица- напр. Ако атестираният ползва отпуск за дълъг период от време или болнични за дълъг период. Налице е противоречие с разпоредбата за равноспоставеност, установена в чл. 5 от Методиката.
В Методиката не е предвидена атестация в хипотезата на преместване по чл. 286 ЗСВ, както и не е направено разграничение между атестация на съдии по вписванията и атестация на ръководителите на служби, там където са налице такива, съгласно чл. 289, ал. 1 от ЗСВ. Подходът при изготвяне на атестация, както и критерии за оценка, следва да са различни с акцент върху ръководните и лидерски умения и опит при ръководителите на служби. Такава разлика се прави в действащото законодателство. Пример в тази насока е Наредба №1/2009 за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, която още в заглавието прави разграничението в субектите на атестация.
Съгласно уредбата в ЗСВ за статута на съдиите по вписванията не са предвидени повишаване в длъжност или ранг, ето защо в съответствие със закона в Методиката не са предивдени атестации за повишаване в длъжност или в ранг. Необходимо е да се осмисли възможността за проект за изменение и допълнение на ЗСВ в тази насока, с оглед кариерно израстване. Производството по атестация не е самоцел, именно възможността за кариерно израстване му придава тежест и смисъл.

2. По отношение разпоредбата на чл. 11, ал. 6 от Методиката: ”При атестирането на
съдиите по вписванията в Комисията се включват още четири лица: две - предложени от ръководителя на Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ и две - предложени от Българската асоциация на съдиите по вписванията.”

Положително е, че членове на Атестационната комисия могат да бъдат избирани от професионалната организация на съдиите по вписванията. В тази връзка справедливо в производството по атестация участие могат да вземат не само на видни теоретици, но и доказани практици, запознати с професионалните казуси и проблеми в сферата на охранителното производство.
Вярно е, че “Българска асоциация на съдиите по вписванията”/БАСВ/ няма пълна представителна власт като професионална организация. Съгласете се такава пълнота би била допустима, единствено, ако съгласно закона членството е изискване за упражняване на професията. Целите на професионалната организация са уредени в чл. 3 от Устава на БАСВ и са пряко свързани с обединяване на всички действащи съдии по вписванията в България за спомагане защитата на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси.
Изискванията, уредени в чл. 12 от Методиката, ще определят рамка на избора за членове на Атестационната комисия и ще са гаранцията за спазване принципите на професионализъм /чл. 8 от Методиката/ и резултатност /чл. 9 от Методиката/ в производството по атестация.
В тази връзка правя следното предложение за разпоредбата на чл. 12 от Методиката:
Чл. 12. Членовете на Атестационната комисия, извън Председателя, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Да имат юридически стаж на длъжност съдия по вписванията – най-малко 5 години.
2. Да притежават допълнителни квалификации и специализации по охранително производство.
3. Да притежават опит в професионални обучения.
4. Да могат да планират и осъществяват атестационните производства чрез съставяне на въпросници и програми за интервюта, анализ на информацията и документите и обобщаване на резултатите
5. Особено предимство се дава на съдии по вписванията, отличен по чл.291, ал. 2 от ЗСВ.


3. По отношение разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от Методиката за предоставяне на информация: ”Чл. 15. (3) Подлежащите на атестация са длъжни своевременно да попълнят получените въпросници и да ги предоставят на Атестационната комисия заедно с друга релевантна за процедурата информация.”
Липсва яснота какво може да бъде съдържанието на “друга релевантната информация”, не са поставени граници за предоставяната информация. Това е предпоставка за нарушаване правата на атестирания. Може да се уточни с примерно посочване какво се има предвид.

4. По отношение разпоредбата на чл.16, ал. 3 от Методиката: «Извънредни заседания могат да бъдат проведеждани по искане на министъра, по инициатива на председателя на Комисията или на повече от половината от членовете на Комисията.»

С представената Методика се приема, че основен вид атестация е периодичната на срок от 2 години. Липсва предвидена възможност атестираният сам да ппредложи чрез органа по атестация- Министъра на правосъдието, започването на производство по атестация, респективно да поиска свикването на изънредно заседание на Атестационната комисия. По този начин се оставя без правна възможност атестираният сам да поиска атестацията си, ако 2- год. срок от последната му атестация е изтекъл. Лишава се от евентуалната възможност да ползва последиците от една успешна атестация - от подобряване професионалното развитие и материално стимулиране.

5. По отношение разпоредбата на чл.16, ал. 4 от Методиката: “Атестационната комисия може да заседава само в пълен състав.”

В Методиката не е предвидена възможността и начина в заседанията да се включват резервните членове при отсъстващи редовни членове. Възможно е да се стигне до ситуацията Атестационната комисия да не заседава, тъй като не е налице пълен състав. Разпоредбата на чл. 11, ал. 7 от Методиката предвижда резервни членове от квотата на БАСВ, но само и единствено “с оглед осигуряване пълна представителност, спазване на квотния принцип и предотвратяване на евентуален конфликт на интереси при работата на Комисията”.

6. По отношение разпоредбата на чл. 18, т. 2 от Методиката: “Критериите за атестиране се определят по съдържание в съответствие с: - етичните правила.”

Към настоящия момент няма приети етични правила или етичен кодекс за съдиите по вписванията. Следва да се помисли за изготвянето на проект, като се ползват добрите практики на Етичния кодекс на българските магистрати, с оглед обстоятелството, че съдиите по вписванията са органи на съдебната система.

7. По отношение разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 2 от Методиката: “Оценяването се извършва чрез: качествени показатели въз основа на получени отзиви, мнения, жалби.”

Качествените показатели не могат да се позовават на получени “отзиви, мнения, жалби”.
На първо място, този подход за атестация е типичен за държавни служители в публичната администрация, работещи изключително и само чрез непосредствено общуване с граждани. Този подход не е подходящ за орган в съдебната система, при който принципът на независимостта и върховенството на закона е основен.
На второ място, при получени “отзиви, мнения, жалби” основен въпрос е проверката на тяхната достоверност /напр. не са подадени от анонимно лице/ и тяхната основателност. При подадени “отзиви, мнения, жалби” особено в негативно отношение е необходимо да се гарантира правото на защита на лицето, като му се предостави възможност да даде становище, да се съберат доказателства, да се изготви заключение от компетентния орган по основателността на “отзивите, мненията, жалбите”, да се предприемат необходимите действия. Значимото при атестация следва да не е количеството на “получени отзиви, мнения, жалби”, а тяхната достоверност и основателност. Това ще гарантира вярност и обективност при даване на оценка.

8. По отношение разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Методиката: “Оценяването се извършва чрез: непосредствено наблюдение и представени лични впечатления – на председателя на съответния районен съд и ръководителя на съответната служба (където съществува такава), а така също от колеги и граждани.”

Както бе посочено по-горе този подход за атестация- “получаване на мнение от наблюдение и лични впечатления от граждани”, е типичен за държавни служители в публичната администрация, работещи изключително и само чрез непосредствено общуване с граждани/пр. скрит клиент/. Този подход не е подходящ за орган в съдебната система, при който принципът на независимостта и върховенството на закона е основен. В практиката служителите на службите по вписвания към АВ са тези, които имат пряк контакт с гражданите-молители. В преобладаващия брой служби съдиите по вписванията нямат достъп до граждани.
В случая не става ясно и на какъв принцип биха се избирали граждани, които да дадат оценка за личните си впечатления. Резултатите от такива допитвания са предопределени в зависимост от това дали молбите на гражданите са уважени или не са уважени.

9. По отношение разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 5 от Методиката: “Оценяването се извършва чрез: интервю с атестирания, при установена от Атестационната комисия необходимост.”

Предлагам да се премахне изразът: “при установена от Атестационната комисия необходимост”, тъй като няма предложени обективни критерии за преценка на тази “необходимост”. Това отново изискване отново нарушава принципът на равнопоставеност при атестация.
Положително е Атестационната комисия да бъде запозната лично с атестирания, членовете да съберат преки впечатления за него.

9. По отношение “Количествени показатели за оценяване на постигнати резултати при изпълнението на служебните задължения на съдиите по вписванията”, уредени в чл. 23 от Методиката предлагам следното изменение и следните критерии:

1. брой, вид и сложност на извършените вписвания, отбелязвания и заличавания по разпореждане на съдията по вписванията, с оглед наличие или липса на заповед по чл. 70 от ЗКИР;
2. брой и видове /за определено лице, за определени недвижими имоти, удостоверения по чл. 32, ал. 4 от ЗДС / на издадените удостоверения за наличие или липса на извършени вписвания, отбелязвания и заличавания, брой издадени заверени преписи;
3. спазване на предвидените в закона срокове за извършване на съответното действие;
4. съотношение между обжалваните и подлежащите на обжалване актове;
5. брой потвърдени и отменени актове /откази за вписване, отбелязване и заличаване/ и основанията за това /данни за грубо незнание на закона или пр.отменени с указания за без движение и въпросът за приложимостта на БД в охранителното производство/;
6. разбираемо и обосновано мотивиране на актовете;
7. резултати от проверките на Инспектората към Министерството на правосъдието;
8. поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестирането;
9. /брой постъпили жалби срещу съдията по вписванията при и по повод изпълнението на служебните задължения, /би следвало да се вземе предвид основателността на жалбите, а не единствено и само техният брой/ както и наложените наказания и образувани дисциплинарни производства през периода, за който се извършва атестирането/;
10. спазване на правилата на професионалната етика на съдиите по вписванията /липсва приет етичен кодекс на съдиите по вписванията/;
11. брой обявени саморъчни завещания оставени на съхранение в архива на съответната служба по вписвания, брой вписвания на преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот, както и брой оттеглени саморъчни завещания, оставен на съхранение в СВ;
12. брой извършени нотариални удостоверявания, когато съдията по вписванията изпълнява функциите на нотариус – правни сделки с нотариални актове, удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, удостоверяване на дата, съдържанието и подписите на частни документи, нотариални покани, приемане и връщане на предадени на съхранение документи и книжа;
13. участието в квалификационни курсове и програми, в научни конференции и други.

ІІ . Специфичните критерии за атестиране на съдиите по вписванията са :
1. способност за ръководство и организиране на производството по вписването /работата на съдията по вписванията/
2. способност за своевременно вземане на решения по възникнали въпроси в хода на осъществяване на правомощията на съдията по вписванията
В този смисъл да се промени и атестационния формуляр в приложение № 3.

По отношение на „Показатели за оценяване на личностните качества на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията при изпълнение на служебните задължения и отношението с граждани, организации и органи”:
Чл. 25. /1/ Проявените личностни качества при изпълнение на служебните задължения и отношение с граждани, юридически лица и държавни органи се изразява качествено и количествено чрез получени отзиви, мнения, сигнали, жалби.
/2/ Показателите за оценяване на личностните качества на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията при изпълнение на служебните задължения и отношение с граждани, юридически лица и държавни органи отчитат спазването на правилата за професионална етика, както в служебната дейност, така и в извънслужебното поведение на атестираните
?!.

По ал. 1 отново следва да се вземе предвид не само количеството на получени “отзиви, мнения, сигнали, жалби”, но основен въпрос е проверката на тяхната достоверност /напр. не са подадени от анонимно лице/ и тяхната основателност. При подадени “отзиви, мнения, жалби” особено в негативно отношение е необходимо да се гарантира правото на защита на лицето, като му се предостави възможност да даде становище, да се съберат доказателства, да се изготви заключение от компетентния орган по основателността на “отзивите, мненията, жалбите”, да се предприемат необходимите действия. Значимото при атестация следва да не е количеството на “получени отзиви, мнения,сигнали, жалби”, а тяхната достоверност и основателност. Това ще гарантира вярност и обективност при даване на оценка.
По ал. 2 не става ясно каква е връзката между атестацията, спазването на професионалната етика и извънслужебното поведение на атесирания/личен живот/. Не са конкретизирани моралните и етични изисквания към извънслужебното поведение на атестирания- какво би се ценило в производството по атестация?

ІV. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО АТЕСТИРАНЕТО
Разпоредбата следва да се измени, тъй като на практика при оценяването се вземат предвид само количествени показатели от приложение № 3, но не и качествените. В крайна сметка комплексната оценка се припокрива с оценката от приложението по чл. 27 от Методиката.

По отношение „Възражение срещу резултатите от атестирането”
Чл. 29 (2) Възражението следва да бъде подадено до атестиращия орган в 7-дневен срок от датата, на която атестираният е получил протокола и атестационния формуляр за комплексна оценка от атестирането. Когато копие от възражението е изпратено и до професионална организация (Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България или Българската асоциация на съдиите по вписванията), същата може да изпрати свое становище в 3-дневен срок на атестиращия орган.

Не е уточнено в какви хипотези и в какъв срок възражението на атестирания се изпраща до БАСВ .


По отношение: Разглеждане на възражението
Чл. 30. (1) Атестиращият орган се произнася по възражението в 7-дневен срок от получаването му.
(2) Атестиращият орган може да потвърди или да коригира /измени, но дали е възможно влошаване положение на лицето, което е възразило?/ комплексната оценка на атестирания.
(3) Решението на Атестиращия орган е окончателно.
(4) Препис от него се изпраща на председателя на съответния районен съд и на атестирания, респективно на съответната професионална организация, когато тя е била ангажирана/предпоставка за неравноспоставеност- за едни случаи, които не са определени ясно се изпараща съобщение, а за други не се уведомява/.


По отношение: Стимулиране
Чл. 33. (1) От постъпване на работа до навършване на 6 прослужени години /този срок включва 3 атестации, ако се приеме, че срокът за атестиране е 2 години/ възнаграждението на държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията може да бъде /това е правна възможност, а не задължение. Липсва равноспоставеност, защото липсва ясен принцип за увеличаване размера на възнаграждението/ завишено /по- скоро увеличено/ до размера на възнаграждението на съдия в районен съд, в случай че при две последователни /защо да са две последователни атестации, би следвало последната атестация да има значени, напр. Ако двете последователни атестации с високи оценки са за първите две атестации от извършените 3 атестации/ атестации през този период атестираният е получил комплексна оценка не по-ниска от 2 (24-29 точки).

(2) След прослужени 6 години възнаграждението на държавен съдебен изпълнител или съдия по вписванията може да бъде /това е правна възможност, а не задължение. Липсва равноспоставеност, защото липсва ясен принцип за увеличаване размера на възнаграждението/ завишено /по- скоро увеличено/ до размера на възнаграждението на съдия в окръжен съд, в случай че при две последователни атестации след определения в тази алинея срок /атестациите се извършват в срок на 2 години, това мълчаливо увеличава срокът, когато е налице възможността да бъде увеличено възнаграждението на атестирания- от 6 години се изискват 2 последователни атестации с високи оценки, което при оптимален вариант означава след прослужени 10 години/ атестираният е получил комплексна оценка не по-ниска от 2 (24-29 точки).

Необходимо е да се прецени целесъобразността от атестиране с толкова кратък срок, тъй като не е уточнено какво следва за атесирания от извършването на периодичната атестация. Указани са единствено и само правни възможности за увеличаване възнаграждение или получаване на отличие, без да липсва сигурност, че при определени резултати следват точно определени последици. В тази връзка в Меодиката атестирането не е свързано пряко и с възможностите на чл. 291, ал. 2 от ЗСВ.

По отношение: Поощрения
Чл. 34. (1) При получени три последователни атестационни оценки не по-ниски от 2 (24-29 точки) държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията могат да бъдат/правна възможност или задължение/ поощрявани от министъра на правосъдието с отличия.


VI. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок до шест месеца от утвърждаване на методиката следва да бъде извършено атестиране на всички действащи държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията, които имат прослужени шест години към момента на започване на атестационната процедура/приемане на настоящата методика, за какъв период ще бъде осъществено производството по атестиране- за 2 календарни години или за 2 години назад от началото на съответното произв. по атестация/.


Там, където се ползва „по-малък срок”, може да се замени с „по-кратък срок”.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
Ново мнениеПубликувано на: 28 Мар 2011, 15:41 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
МЕТОДИКА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА /проект от дата 24.02.2011г./

Връзка за изтегляне:
http://upload.bg/?get_file=7818d453ff8e ... 21b7a15782


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 29 Мар 2011, 08:50 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
Становище по проекта за Методика от дата 24.02.2011г.:

1. По отношение разпоредбата на чл. 2 от Методиката периодичната атестация отново се предвижда като правило.
Разграничаването на видове атестации - при преместване/напр. чл. 286 ЗСВ/ и назначаването за ръководител /напр. чл. 289, ал. 1 ЗСВ/ не са взети предвид в основното съдържанието на Методиката.
Разпоредбата на § 3 от ПР на Методиката предвижда: "Резултатите от последната по време атестация се прилагат и при процедурите на преместване (чл. 270, респективно чл. 286 от ЗСВ) и за назначаване на ръководител (чл. 273, ал. 1, респективно чл. 289, ал. 1 от ЗСВ)."
От една страна, липсва разграничаване на видовете атестация, както е при действащите нормативни актове, уреждащи производство по атестиране на органите на съдебната система /Наредба № 1/2009г. за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител/.
От друга страна, възниква въпросът по какъв начин резултатите от атестация се „прилагат” в процедури по преместване и назначаване на ръководител. Дали вложеният смисъл е на "ползване, вземане предвид" на резултатите в друго, различно производство или смисълът е на: "прилагане на същата процедура по атестация" при преместване и назначаване на ръководител.
Уредбата в преходни разпоредби създава неяснота. Тази неяснота би могла да създаде вбъдеще проблеми в прилагането на § 3 от ПР на Методиката.

2. По отношение състава на Атестационната комисия /чл. 11 от Методиката/:
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Методиката Атестационна комисия подпомага атестиращия орган /Министъра на правосъдието/ при вземането на решения по въпросите на професионалната квалификация и кариерното развитие на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Съставът на Атестационната комисия се определя със заповед на Министъра на правосъдието. Общият брой на членовете на комисията е 5 души.
Понастоящем разпоредбата на ал. 5 от чл. 11 гласи: „При атестирането на съдиите по вписванията в Комисията се включват още четири лица: двама инспектори от Инспектората на Министъра на правосъдието по ЗСВ, един хабилитиран преподавател по гражданско право или граждански процес и председателят на съответния районен съд, съобразно компетентността, за всяка една от процедурите.”
В разпоредбата на чл. 11, ал. 5 думите: „един хабилитиран преподавател по гражданско право или граждански процес” могат да бъдат заменени с: „един съдия от гражданска или търговска колегия при Върховен касационен съд”.
Съответно следва да бъде променена и разпоредбата на чл. 11, ал. 6 от Методиката относно двамата резервни членове.

Мотиви:
Направеното предложение отчита спецификата в статута на съдиите по вписвания, като орган в съдебната система. Вземат се предвид действащи нормативни актове, уреждащи производството по атестиране на органите на съдебната система. Съгласно чл. 69 от Наредба № 1/2009г. за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител съставът на помощните атестационни комисии се състои от членовете – съдии, прокурори, следователи от по-горен по степен съд
Съдиите по вписвания са органи единствено и само към районните съдилища /чл. 279 ЗСВ/. Актовете на съдиите по вписвания, с които се отказва извършване на нотариално удостоверяване подлежат на обжалване с частна жалба пред окръжния съд /чл. 577 ГПК вр. с чл. 274 и сл. от ГПК/. Съгласно установената съдебна практика определенията на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частните жалби, подлежат на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК. Съдебният контрол върху посочените актове на съдиите по вписвания се осъществява от съответния ОС, респ. от ВКС. В тази връзка съдиите от съответните ОС и ВКС имат преки впечатления, основани на съдебната практика, за качеството, законосъобразността и мотивираността на актовете на съдиите по вписвания. В случай, че се приеме направеното предложение, критерият за качество на работа и професионализъм ще бъде с гарантирана достовереност. Справедливо би отчитала разликата при отменени актове в зависимост от основанията за това, дали това се дължи на грубо незнание на закона или се касае за неяснота в закона, водеща до различна съдебна практика.
В случая не следва да се бърка и възприема становището, че става въпрос за преразглеждане на производства по обжалване /чл. 577 от ГПК/. Направеното предложение кореспондира и е в синхрон с ролята на ВКС в съдебната система. Съгласно чл. 124 от Конституцията на Република България Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

Съдиите от ВКС познават особеностите на производството по атестация в съдебната власт, тъй като те участват в атестационни комисии, съгласно Наредба № 1/2009г. за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
В случай, че се възприеме изложената идея, следва да се отправи запитване до ВКС относно направеното предложение за участие на съдия от ВКС в Атестационна комисия за оценка работата на съдии по вписванията и ДСИ.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
Ново мнениеПубликувано на: 29 Мар 2011, 08:55 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
МЕТОДИКА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА /проект от дата 08.03.2011г./


Връзка за изтегляне:
http://upload.bg/?get_file=11f10ebf86b7 ... 23033cdc61


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 29 Мар 2011, 09:28 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
МЕТОДИКА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА-
критериите за оценяване, подредба и точкуване в приложения 2 и 3 /по проекта от 08.03.2011г./


Представянето на проект за методика за атестиране на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията има за цел да подготви и попълни празнотата в закона относно оценката на работата на тези два органа, част от съдебната власт. Участниците в този проект имат отговорната задача да търсят и положат здрави основи в едно бъдещо производство по атестация на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията. Производството по атестация следва да се превърне в действен инструмент за оценка работата на тези два съдебни органа, да се осигури качество в съдебния изпълнителен процес и съдебното охранителното производство по вписване, да се поеме отговорност за това; да се разбере, че обществената роля на съдиите по вписванията и държавните съдебни изпълнители изисква безупречна репутация, а не компромис с доверието в сигурността на съдебната власт. Производството по атестация следва да се превърне в действен инструмент, а не в чисто формален процес. С оглед на това основна роля заемат критериите за оценяване, тяхната подредба и точкуване в приложения 2 и 3 към Методиката.

По отношение разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от Методиката:
Предоставяне на информация
Чл. 14. (1) Инспекторатът на Министъра на правосъдието по ЗСВ трябва да планира дейността си по начин, който да осигури необходимата информация за всички атестационни процедури.
(2) Председателите на районни съдилища, респ. ръководителите на служби, където съществуват такива, осигуряват навременното изготвяне и изпращане до Атестационната комисия на изисканата информация.
(3) Подлежащите на атестация са длъжни своевременно да попълнят получените въпросници и да ги предоставят на Атестационната комисия.

Необходими са специално определени приложения/бланки/въпросници, които да са еднообразни за всяка една от групите- съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители, в противен случай се нарушава принципът за равнопоставеност на атестираните лица. В тази информация може да се предвиди кадрова справка за атестираното лице, подобно на тази в НАРЕДБА№1 от 5.11.2009 г. за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител:

Кадрова справка

Лични дани за лицето (име, презиме, фамилия)

Дата и място на раждане:

ЕГН

Телефон, е-mail

Орган на съдебната власт. Длъжност:

Юридически стаж:
– в орган на съдебната власт
(конкретизира се всяка заемана длъжност и периодът на заемането й в съответния орган на съдебната власт)
– извън органите на съдебната власт

Допълнителни квалификации и специализации

Повишаване на заплата

Дата, място и резултати от предходната атестация

Период на атестацията:
По отношение разпоредбата на чл. 22 от Методиката “Количествени показатели за оценяване на постигнати резултати при изпълнението на служебните задължения на съдиите по вписванията”:

Чл. 22. Количествените показатели спрямо дейността на съдиите по вписванията за периода на атестирането са следните:
- брой на постановени актове по вписвания, включително отбелязвания и заличавания;
- брой и видове на издадените удостоверения за наличие или липса на извършени вписвания, отбелязвания и заличавания, както и брой издадени заверени преписи;
- брой обявени саморъчни завещания, оставени на съхранение в архива на съответната служба, брой вписвания на преписи от обявените завещания с обект недвижим имот и права върху недвижим имот, както и брой оттеглени саморъчни завещания, оставени на съхранение в Службата по вписванията;
- брой извършени нотариални удостоверявания, когато съдията по вписванията изпълнява функциите на нотариус /правни сделки в нотариална форма, удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, удостоверяването на дата, съдържание и подпис на частни документи, нотариални покани, приемане и връщане на предадени на съхранение документи и книжа и др./;
- спазване на предвидените в закона срокове;
- брой обжалвани актове;
- брой на потвърдени след процедурата по обжалване актове;
- брой на необжалвани откази;
- фактическа и правна сложност на производствата;


Същата може да бъде изменена и допълнена в следния смисъл:
Чл. 22. Количествените показатели спрямо дейността на съдиите по вписванията за периода на атестирането са следните:
- брой и вид на постановени актове по вписвания, включително отбелязвания, подновявания и заличавания, както фактическа и правна сложност на съответните производства;
- брой и видове на издадените удостоверения за наличие или липса на извършени вписвания, отбелязвания и заличавания, както и брой издадени заверени преписи;
- брой обявени саморъчни завещания, оставени на съхранение в архива на съответната служба, брой вписвания на преписи от обявените завещания с обект недвижим имот и права върху недвижим имот, както и брой оттеглени саморъчни завещания, оставени на съхранение в Службата по вписванията;
- брой извършени нотариални удостоверявания, когато съдията по вписванията изпълнява функциите на нотариус /правни сделки в нотариална форма, удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, удостоверяването на дата, съдържание и подпис на частни документи, нотариални покани, приемане и връщане на предадени на съхранение документи и книжа и др./;
- наличие на заповед по чл. 70 от ЗКИР;
- приемане архив на нотариус и извършва нотариални действия по наличните в архива документи и книжа /чл. 36, ал. 3 и чл. 38 от ЗННД връзка с чл.22 и сл. от НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори/, заместване на нотариус /чл. 48 от ЗННД/;
- съотношение между натовареността на службата по вписвания като цяло спрямо други служби на вписвания в страната, както и съотношение на натовареността на службата по вписвания като цяло и натовареността на конкрения съдия по вписвания при изпълняване на функциите му;

- спазване на предвидените в закона срокове;
- брой обжалвани актове;
- брой на потвърдени след процедурата по обжалване актове;
- брой на необжалвани откази;
- съотношение между обжалваните и подлежащите на обжалване актове, съотношение брой потвърдени и отменени актове и основанията за това/ наличие на противоречива съдебна практика по правните въпроси, данни за грубо незнание на закона и др./.

Мотиви:
1.Критерият "брой и вид на постановени актове по вписвания, включително отбелязвания, подновявания и заличавания, както фактическа и правна сложност на съответните производства" характеризира обема и естеството на работата на атестирания. Очертават работата на атестирания по отношение на количеството възложени и разгледани от него преписки, както и очертават способността на атестирания да разглежда и решава преписки с правна сложност. По отношение "фактическа и правна сложност на съответните производства" се оценя способността на атестирания да разглежда и да се произнася по охранителните производства с правна сложност. «Фактическа и правна сложност» е налице в зависимост от: обема на правните въпроси, подлежащи на разрешаване в производствата; наличието на противоречива практика по правните въпроси; наличие на значителен обем доказателства по преписката с разнопосочно съдържание, подлежащи на преценка; брой на страните и участниците в охранителните производства; брой на недвижимите имоте- предмет на акта, подлежащ на вписване; количество на доказателствените материали по преписката, подлежащи на обсъждане.
Добре би било тези количествени критерии да не се оценят като цяло с определен брой точки, а да бъдат разделени на подкритерии, които да се оценят и общият брой на точките от подкритериите да образува броят точки на количествения критерий. По този начин ще се получи един достоверен, индивидуален и точен подход в оценката на работата на атестирания.
2. Количествените критерии, касаещи съотношение/напр. съотношение между натовареността на службата по вписвания като цяло спрямо други служби на вписвания в страната, както и съотношение на натовареността на службата по вписвания като цяло и натовареността на конкрения съдия по вписвания при изпълняване на функциите му/ да са с приоритет, да дават повече на брой точки- например 3 точки. Създава се по-пълна картина за работата на атестираното лице. Съпоставянето, сравняването и анализа може да дадат по-точна представа за мястото на атестираното лице в работната обстановка, как същото лице се вписва в работната среда и условията, които е поставено. Приемането на количествени показатели само като «брой» по-скоро косвено дава представа за работната среда /брой входирани преписки, натовареност/, върху която атестираното лице не може да влияе. Броят входирани преписки се влияе от обективни причини с териториално –административен, икономически, демографски характер. С оглед принципа на равнопоставеност и самостоятелност на атестационното производство количествените критерии, касаещи «брой», следва да бъде с по-малко точки спрямо критериите на «съотношения» - например 2 точки. В противен случай оценките на най-натоварените и най-слабо натоварени служби в страната са предсказуеми.
3. Предвиждането на критериите: наличие на заповед по чл. 70 от ЗКИР, както и приемане архив на нотариус и извършва нотариални действия по наличните в архива документи и книжа /чл. 36, ал. 3 и чл. 38 от ЗННД връзка с чл.22 и сл. от НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори/, заместване на нотариус /чл. 48 от ЗННД/, е необходимо с оглед значението им за нотариално охранителното производство. В случая се касае за по-голяма пълнота в дейностите на съдиите по вписвания, която следва да бъде отразена в атестационното производство.
4. Критерият " спазване на предвидените в закона срокове " очертава проявената в дейността на атестирания експедитивност и дисциплинираност, включващи: оптимална организация и планиране на дейността на атестирания; съобразяване с предвидените в съответните закони срокове при изпълнение на служебните задължения; недопускане на закъснения и неоснователни отлагания при разглеждането на преписките.
5. Критерият " съотношение между обжалваните и подлежащите на обжалване актове, съотношение брой потвърдени и отменени актове и основанията за това/ наличие на противоречива съдебна практика по правните въпроси, данни за грубо незнание на закона и др./" очертава качеството на работата на атестирания по отношение нивото на правните му познания и способността му да постановява законосъобразни актове. Оценят се задълбочени теоретични правни познания на атестирания и способността му за правилното им прилагане съобразно закона и съдебната практика при решаването на преписките; способността за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата, необходими за правилното решаване на казусите по преписките; умение за правилна оценка на установените релевантни факти.
Отново би следвало с оглед принципа на равнопоставеност и самостоятелност на атестационното производство количествените критерии, касаещи «брой», да бъде с по-малко точки спрямо критериите на «съотношения» - например 2 точки. С приоритет да бъдат количествените критерии на съотношение, да се оценят с повече- например 3 точки. Съпоставянето, сравняването и анализа са основата за адекватна, точна, индивдиуална и правилна оценка на атестирания.
Водещо значение при критерия „съотношение брой потвърдени и отменени актове и основанията за това” да има преценката на основанията, дали се касае за противоречива съдебна практика по правните въпроси / напр.каквато е приложимостта на института без движение в производството по вписване/, или има данни за грубо незнание на закона.

По отношение разпоредбата на чл. 23 от Методиката “Качествени показатели за оценяване на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията”, в частта:
Чл.23. Качествените показатели са:
1. Професионална пригодност, която се определя от:
- разбиране на задачите и нуждите на професията;
- степен на подготвеност и възможност за работа с нормативните актове;
- добро водене и контрол на документацията;
- способност за използване на комуникационни и информационни технологии;
- умения за устно и писмено изразяване - способност за структуриране и анализ на документацията и изготвяне на съответни изводи и предложения;
2. Професионална мотивация, която се определя от:
- прилагане на системен анализ към работата /цели, очаквания, ресурси, изпълнение/;
- умения за работа при наличие на ограничения /по време, срокове, бюджет и т.н./;
- оценка и адекватно използване на възможностите на заеманата служебна позиция, с оглед изпълнение на държавната политика в съответната област;
- способност за установяване и поддържане на служебни контакти;
- инициативност и проява на творчество;
- самооценка на постигнатите резултати;
3. Потенциал за кариерно развитие, който се определя от:
- участие в квалификационни курсове и обучения;
- получени награди и други поощрения;
- заведени дисциплинарни производства срещу атестирания;
- наложени наказания, когато има такива;


Да бъдат добавено следното към т. 1:
- разбираемо и обосновано мотивиране на актовете
-резултати от проверките на Инспектората към Министерство на правосъдието


Критерият "разбираемо и обосновано мотивиране на актовете" очертава качеството на работата на атестирания по отношение способността му за аналитично мислене и умението му за правилен анализ на правнорелевантните факти, а именно: умение за концентриране върху предмета на преписките; изчерпателно обсъждане на въпросите по преписките при постановяване на определения за отказ; конкретност, логичност и последователност при мотивиране на актовете; умения за използване на ясен професионален език, в т.ч. езикова култура и грамотност.
Критерият " резултати от проверките на Инспектората към Министерство на правосъдието " очертава обективно констатираните резултати в дейността на атестирания във връзка с организацията по произнасяне по възложените му преписки, сроковете за приключването им и анализа на постановените от него актове, включително касае наличието, респ. отсъствието, на препоръки към атестирания за подобряване организацията по произнасяне по преписките, както и спазването на тези препоръки.

В точка 3 да се премахне «заведени дисциплинарни производства срещу атестирания». Нарушва се основният конституционен принцип на невиновност до доказване на противното. Заведеното дисциплинарно производство не означава доказана вина. Считам, че подточка «наложени наказания, когато има такива» е достатъчна в случая, тъй като очертава официално признатите негативни прояви на атестирания за периода на атестиране.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
Ново мнениеПубликувано на: 29 Мар 2011, 09:45 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
По отношение въпросите за критериите/количествени – общи и специфични, качествени/ при оценка работата на съдиите по вписванията:

В проекта за методика може да се предвиди кадрова справка за атестираното лице, подобно на тази в НАРЕДБА№1 от 5.11.2009 г. за показателите и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител:


Кадрова справка

Лични дани за лицето (име, презиме, фамилия)

Дата и място на раждане:

ЕГН

Телефон, е-mail

Орган на съдебната власт. Длъжност:

Юридически стаж:
– в орган на съдебната власт (конкретизира се всяка заемана длъжност и периодът на заемането й в съответния орган на съдебната власт)
– извън органите на съдебната власт

Допълнителни квалификации и специализации

Повишаване на заплата

Дата, място и резултати от предходната атес-
тация

Период на атестацията:По отношение разпоредбата на чл. 22 от Методиката “Количествени показатели за оценяване на постигнати резултати при изпълнението на служебните задължения на съдиите по вписванията”:

Чл. 22. (1) Количествените показатели спрямо дейността на съдиите по вписванията за периода на атестирането са общи и специални.
(2) Общите количествени показатели са следните:
- брой и вид на постановени актове по вписвания, включително отбелязвания, подновявания и заличавания, както фактическа и правна сложност на съответните производства;
- брой и видове на издадените удостоверения за наличие или липса на извършени вписвания, отбелязвания и заличавания, както и брой издадени заверени преписи;
- брой обявени саморъчни завещания, оставени на съхранение в архива на съответната служба, брой вписвания на преписи от обявените завещания с обект недвижим имот и права върху недвижим имот, както и брой оттеглени саморъчни завещания, оставени на съхранение в Службата по вписванията;
- съотношение между натовареността на службата по вписвания като цяло спрямо други служби на вписвания в страната, както и съотношение на натовареността на службата по вписвания като цяло и натовареността на конкрения съдия по вписвания при изпълняване на функциите му;
- спазване на предвидените в закона срокове;
- брой обжалвани актове;
- брой на потвърдени след процедурата по обжалване актове;
- брой на необжалвани откази;
- съотношение между обжалваните и подлежащите на обжалване актове, съотношение брой потвърдени и отменени актове и основанията за това/ наличие на противоречива съдебна практика по правните въпроси, данни за грубо незнание на закона и др./.
(3) Специалните количествени показатели са следните:
- брой извършени нотариални удостоверявания, когато съдията по вписванията изпълнява функциите на нотариус /правни сделки в нотариална форма, удостоверяване на правото на собственост върху недвижими имоти, удостоверяването на дата, съдържание и подпис на частни документи, нотариални покани, приемане и връщане на предадени на съхранение документи и книжа и др./;
- наличие на заповед по чл. 70 от ЗКИР;
- приемане архив на нотариус и извършва нотариални действия по наличните в архива документи и книжа /чл. 36, ал. 3 и чл. 38 от ЗННД връзка с чл.22 и сл. от НАРЕДБА № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори/, заместване на нотариус /чл. 48 от ЗННД/;


Мотиви:
1. Разграничението на количествените критерии на общи и специални е необходимо, тъй като по този начин най-пълноценно се обхващат всички специфики и видове натовареност в дейността на съдиите по вписванията. Считаме, че предвиждането и отчитането в атестационното производство на специфичните критерии защитава интересите на голяма група съдии по вписванията, които изпълняват нотариални функции, заместват нотаиуси, изпълняват специфични дейности по вписването във връзка със започнало производство по създаване на имотен реигистър, чл. 70 от ЗКИР.
2.Критерият "брой и вид на постановени актове по вписвания, включително отбелязвания, подновявания и заличавания, както фактическа и правна сложност на съответните производства" характеризира обема и естеството на работата на атестирания. Очертават работата на атестирания по отношение на количеството възложени и разгледани от него преписки, както и очертават способността на атестирания да разглежда и решава преписки с правна сложност. По отношение "фактическа и правна сложност на съответните производства " се оценя способността на атестирания да разглежда и да се произнася по охранителните производства с правна сложност. «Фактическа и правна сложност» е налице в зависимост от: обема на правните въпроси, подлежащи на разрешаване в производствата; наличието на противоречива практика по правните въпроси; наличие на значителен обем доказателства по преписката с разнопосочно съдържание, подлежащи на преценка; брой на страните и участниците в охранителните производства; брой на недвижимите имоте- предмет на акта, подлежащ на вписване; количество на доказателствените материали по преписката, подлежащи на обсъждане; казус с международен елемент.
Добре би било тези количествени критерии да не се оценят като цяло с определен брой точки, а да бъдат разделени на подкритерии, които да се оценят и общият брой на точките от подкритериите да образува броят точки на количествения критерий. По този начин ще се получи един достоверен, индивидуален и точен подход в оценката на работата на атестирания.
3. Количествените критерии, касаещи съотношение/напр. съотношение между натовареността на службата по вписвания като цяло спрямо други служби на вписвания в страната, както и съотношение на натовареността на службата по вписвания като цяло и натовареността на конкрения съдия по вписвания при изпълняване на функциите му/ да са с приоритет, да дават повече на брой точки- например 3 точки. Създава се по-пълна картина за работата на атестираното лице. Съпоставянето, сравняването и анализа може да дадат по-точна представа за мястото на атестираното лице в работната обстановка, как същото лице се вписва в работната среда и условията, които е поставено. Приемането на количествени показатели само като «брой» по-скоро косвено дава представа за работната среда /брой входирани преписки, натовареност/, върху която атестираното лице не може да влияе. Броят входирани преписки се влияе от обективни причини с териториално –административен, икономически, демографски характер. С оглед принципа на равнопоставеност и самостоятелност на атестационното производство количествените критерии, касаещи «брой», следва да бъде с по-малко точки спрямо критериите на «съотношения» - например 2 точки. В противен случай оценките на най-натоварените и най-слабо натоварени служби в страната са предсказуеми.
4. Критерият " спазване на предвидените в закона срокове " очертава проявената в дейността на атестирания експедитивност и дисциплинираност, включващи: оптимална организация и планиране на дейността на атестирания; съобразяване с предвидените в съответните закони срокове при изпълнение на служебните задължения; недопускане на закъснения и неоснователни отлагания при разглеждането на преписките.
5. Критерият "съотношение между обжалваните и подлежащите на обжалване актове, съотношение брой потвърдени и отменени актове и основанията за това/ наличие на противоречива съдебна практика по правните въпроси, данни за грубо незнание на закона и др./" очертава качеството на работата на атестирания по отношение нивото на правните му познания и способността му да постановява законосъобразни актове. Оценят се задълбочени теоретични правни познания на атестирания и способността му за правилното им прилагане съобразно закона и съдебната практика при решаването на преписките; способността за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата, необходими за правилното решаване на казусите по преписките; умение за правилна оценка на установените релевантни факти.
Отново би следвало с оглед принципа на равнопоставеност и самостоятелност на атестационното производство количествените критерии, касаещи «брой», да бъде с по-малко точки спрямо критериите на «съотношения» - например 2 точки. С приоритет да бъдат количествените критерии на съотношение, да се оценят с повече- например 3 точки. Съпоставянето, сравняването и анализа са основата за адекватна, точна, индивдиуална и правилна оценка на атестирания.
Водещо значение при критерия „съотношение брой потвърдени и отменени актове и основанията за това” да има преценката на основанията, дали се касае за противоречива съдебна практика по правните въпроси / напр. представяне на нови, липсващи по преписката в СВ, документи към ЧЖ срещу ппределението за отказ; при приложимостта на института без движение в производството по вписване, при който особеното е, че съдът приема аргументите на съдията по вписвания, но отменя определението за отказ и дава срок на молителя за изправяне на нередовностите/, или има данни за грубо незнание на закона.

По отношение разпоредбата на чл. 23 от Методиката “Качествени показатели за оценяване на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията”, в частта:
Чл.23. Качествените показатели са:
1. Професионална пригодност, която се определя от:
- разбиране на задачите и нуждите на професията;
- степен на подготвеност и възможност за работа с нормативните актове;
- добро водене и контрол на документацията;
- способност за използване на комуникационни и информационни технологии;
- умения за устно и писмено изразяване - способност за структуриране и анализ на документацията и изготвяне на съответни изводи и предложения;
2. Професионална мотивация, която се определя от:
- прилагане на системен анализ към работата /цели, очаквания, ресурси, изпълнение/;
- умения за работа при наличие на ограничения /по време, срокове, бюджет и т.н./;
- оценка и адекватно използване на възможностите на заеманата служебна позиция, с оглед изпълнение на държавната политика в съответната област;
- способност за установяване и поддържане на служебни контакти;
- инициативност и проява на творчество;
- самооценка на постигнатите резултати;
3. Потенциал за кариерно развитие, който се определя от:
- участие в квалификационни курсове и обучения;
- получени награди и други поощрения;
- наложени наказания, когато има такива;


Да бъде добавено следното към т. 1:
- разбираемо и обосновано мотивиране на актовете
-резултати от проверките на Инспектората към Министерство на правосъдието


Критерият "разбираемо и обосновано мотивиране на актовете" очертава качеството на работата на атестирания по отношение способността му за аналитично мислене и умението му за правилен анализ на правнорелевантните факти, а именно: умение за концентриране върху предмета на преписките; изчерпателно обсъждане на въпросите по преписките при постановяване на определения за отказ; конкретност, логичност и последователност при мотивиране на актовете; умения за използване на ясен професионален език, в т.ч. езикова култура и грамотност.
Критерият " резултати от проверките на Инспектората към Министерство на правосъдието " очертава обективно констатираните резултати в дейността на атестирания във връзка с организацията по произнасяне по възложените му преписки, сроковете за приключването им и анализа на постановените от него актове, включително касае наличието, респ. отсъствието, на препоръки към атестирания за подобряване организацията по произнасяне по преписките, както и спазването на тези препоръки.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обучение на ДСИ и съдии по вписванията ....
Ново мнениеПубликувано на: 24 Ное 2011, 09:42 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 28 Сеп 2009, 08:50
Мнения: 15
СТАНОВИЩЕ ЗА АТЕСТАЦИЯ /ПРЕДЛОЖЕНИЯ/

Относно : Механизми и критерии, относно режима на чл.291 ЗСВ


I. Стаж за прослуженото време 6 год. на съответната длъжност съдия по вписванията /непрекъсване на длъжността/.
II. Предвид натовареността на съдиите по вписванията, да се има предвид брой вписвания съпоставими с брой съдии по вписванията в съответната служба.

III. Брой на нотариусите действащи в района на компетентност на съдията по
вписванията.

IV. Професионални качества- като: принципност, безпристрастност,
равнопоставеност като проявено отношение от съдията по вписвания към
нотариуси, адвокати, институции/наличие на жалби или сигнали/
V. Случай, в които съдията по вписвания изпълнява и функциите на нотариус/поради отсъствие или липса на такъв, с оглед натовареността/.
VI. Сложността на вписванията, като видове сделки по съдържание напр./ипотеки, апорти, видове обезпечения/.
VII. Брой на отказите за целия период на прослуженото време.

VIII. Брой на обжалвани откази /потвърдени или отменени от Окръжен съд/.

IX. Атестирането да се осъществява с формуляр предвид на всички горепосочени
данни, като се попълва от атестирания, предава се на председателя на PC и заедно с
неговото предложение се изпраща в Министерство на правосъдието.
Данните необходими за формуляра се изискват от съответната служба по вписванията по разпореждане на Председателя на PC и заедно с неговото предложение се изпраща в Министерство на правосъдието за крайно становище. Формуляра е одобрен и изготвен от Министерство на правосъдието.

ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Име, Презиме, Фамилия
Месторабота
ЕГН
Телефон, факс
Длъжност
Юридически стаж:
-като съдия по вписванията
-има ли прекъсване на изпълнение
длъжността- съдия по вписванията
Допълнителни квалификации и специализации
I. Общ брой точки по десетобалната система........................................

Период на атестацията 2007 2008 2009 20.. 20..
Брой на съдиите по вписвания
Брой вписвания
Брой ипотеки
Брой апорти
Брой преобразуване на дружества
Брой заличаване на ипотеки
Брой възбрани
Брой завещания
Брой удостоверения
Брой справки
Брой разпореждания
Брой откази
Брой обжалвани откази пред ОС
Брой потвърдени откази от ОС
Брой отменени откази от ОС
Брой откази без произнасяне от ОС
Брой на действащите нотариуси
Изпълняващ длъжност нотариус, в районите където няма или отсъства
II.Общ брой точки по десетобалната система

Наказания през периода на атестиране
Поощрения през периода на атестиране
Спазване на професионалната етика
Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете
Забележки от проверки на Инспектората на Министерство на правосъдието
Умения за планиране на работата
Поведение, което издига авторитета на Районния Съд
Умение за комуникация с други държавни органи, граждани, нотариуси и юридически лица
Способност за работа в екип
Способност за вземане на решения
III. Общ брой точки по десетобалната система..................................


15.02.2009г.Съдия по вписванията в РС Добрич:
Теменуга Георгиева


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов