КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Юли 2021, 13:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015
Ново мнениеПубликувано на: 11 Ное 2014, 09:56 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД

№ ЛС-И-1196
София 10.11.2014 г.

Производството е по чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона
за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с чл. 2 от Наредба №
36/07.01.1998г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за
нотариуси. За да се произнеса взех, предвид следното:
След проведения конкурс за нотариуси, съгласно Заповед № ЛС-08-
122/29.11.2007г. на министъра на правосъдието, част от вакантните места
за нотариуси са останали незаети, налице са и вакантни места по съдебни
райони поради преместване на нотариуси при условията на чл. 346 от
Закона за нотариусите и нотариалната дейност и поради загубване на
правоспособност на нотариуси в случаите по чл. 35, т. 1, 2 и 3 от Закона за
нотариусите и нотариалната дейност. В изпълнение на чл. 66 от
Административнопроцусуалния кодекс, на 19.09.2014г., на официалната
интернет страница на Министерството на правосъдието е оповестен
публично проект на заповед за насрочване на конкурс за заемане на
вакантните места за нотариуси по съдебни райони и е публикувано
съобщение до всички заинтересовани лица и организации, че имат
възможност в едномесечен срок да представят писмени предложения и
възражения относно изготвения проект на заповед. След като се запознах и
обсъдих постъпилите в хода на процедурата по чл. 65 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс сигнал вх. № 94-Б-96/25.09.2014 г.
от нотариус Бисер Демирев Вълев, възражение вх. № 94-Я-36/09.10.2014г.
от нотариус Яна Яворова Алтънова, възражение вх. № 94-Б-96/17.10.2014г.
от нотариус Бисер Демирев Вълев, предложение вх. № 94-Д-
228/20.10.2014г. от нотариус Димитър Джонов и становище вх. № 92-17-
98/23.10.2014г. от Съвета на нотариусите, намирам че същите са
неоснователни.
Предвид изложеното и с цел равномерното разполагане на
нотариусите на територията на страната, съобразно нормативните
изисквания, за да се гарантира на гражданите равен достъп до правосъдие,
да се създадат подходящи условия за предоставяне на нотариални услуги и
да се предотврати нелоялната конкуренция при осъществяване на
нотариалната дейност,
НАРЕЖДАМ :

1. Насрочвам конкурс с писмен и устен изпит за заемане на
вакантните места за нотариуси по съдебни райони, както следва :
1.1. За съдебния район на Районен съд Айтос - 3 места
1.2. За съдебния район на Районен съд Ардино - 2 места
1.3. За съдебния район на Районен съд Асеновград - 3 места
1.4. За съдебния район на Районен съд Белоградчик - 1 място
1.5. За съдебния район на Районен съд Бургас - 2 места
1.6. За съдебния район на Районен съд Бяла - 1 място
1.7. За съдебния район на Районен съд Бяла Слатина - 1 място
1.8. За съдебния район на Районен съд В.Преслав - 2 места
1.9. За съдебния район на Районен съд Велинград - 2 места
1.10. За съдебния район на Районен съд Видин - 2 места
1.11. За съдебния район на Районен съд Г.Оряховица - 4 места
1.12. За съдебния район на Районен съд Гоце Делчев - 3 места
1.13. За съдебния район на Районен съд Димитровград - 2 места
1.14. За съдебния район на Районен съд Добрич - 1 място
1.15. За съдебния район на Районен съд Дулово -1 място
1.16. За съдебния район на Районен съд Етрополе -1 място
1.17. За съдебния район на Районен съд Златоград -1 място
1.18. За съдебния район на Районен съд Ивайловград - 2 места
1.19. За съдебния район на Районен съд Исперих -1 място
1.20. За съдебния район на Районен съд Казанлък - 2 места
1.21. За съдебния район на Районен съд Карлово - 3 места
1.22. За съдебния район на Районен съд Кнежа - 1 място
1.23. За съдебния район на Районен съд Котел - 1 място
1.24. За съдебния район на Районен съд Крумовград - 2 места
1.25. За съдебния район на Районен съд Кула - 1 място
1.26. За съдебния район на Районен съд Кърджали - 1 място
1.27. За съдебния район на Районен съд Лом - 3 места
1.28. За съдебния район на Районен съд Луковит - 1 място
1.29. За съдебния район на Районен съд Мадан - 1 място
1.30. За съдебния район на Районен съд М.Търново - 2 места
1.31. За съдебния район на Районен съд Момчилград - 2 места
1.32. За съдебния район на Районен съд Никопол -1 място
1.33. За съдебния район на Районен съд Нови Пазар - 3 места
1.34. За съдебния район на Районен съд Омуртаг -1 място
1.35. За съдебния район на Районен съд Оряхово - 2 места
1.36. За съдебния район на Районен съд Пазарджик - 5 места
1.37. За съдебния район на Районен съд Перник -1 място
1.38. За съдебния район на Районен съд Плевен -1 място
1.39. За съдебния район на Районен съд Пловдив - 3 места
1.40. За съдебния район на Районен съд Попово - 1 място
1.41. За съдебния район на Районен съд Провадия - 2 места
1.42. За съдебния район на Районен съд Първомай -1 място
1.43. За съдебния район на Районен съд Разград -1 място
1.44. За съдебния район на Районен съд Русе -1 място
1.45. За съдебния район на Районен съд Свиленград -1 място
1.46. За съдебния район на Районен съд Свищов -1 място
1.47. За съдебния район на Районен съд Своге -1 място
1.48. За съдебния район на Районен съд Севлиево -1 място
1.49. За съдебния район на Районен съд Силистра - 3 места
1.50. За съдебния район на Районен съд Сливен - 6 места
1.51. За съдебния район на Районен съд Средец - 1 място
1.52. За съдебния район на Районен съд Тополовград - 2 места
1.53. За съдебния район на Районен съд Трън - 2 места
1.54. За съдебния район на Районен съд Трявна -1 място
1.55. За съдебния район на Районен съд Тутракан -1 място
1.56. За съдебния район на Районен съд Търговище - 2 места
1.57. За съдебния район на Районен съд Харманли - 1 място
1.58. За съдебния район на Районен съд Хасково - 2 места
1.59. За съдебния район на Районен съд Шумен - 6 места
1.60. За съдебния район на Районен съд Ямбол - 2 места

2. Писменият изпит да се проведе на 19.04.2015 г. от 10.00 часа в
сградата на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. „Славянска"
№ 1.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса
кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено с решение на
конкурсната комисия по чл. 12, ал. 2 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност, което се поставя на таблото за обяви в
Министерството на правосъдието - гр. София, ул. „Славянска" № 1 и се
публикува на официалната интернет страницата на министерството, най-
малко 5 (пет) дни преди датата на писмения изпит. Поставянето на таблото
и публикуването на интернет страницата се счита за официално
уведомяване на кандидатите.
3. Документите по чл. 11 от Закона за нотариусите и нотариалната
дейност за участие в конкурса се подават с писмено заявление (образец)
до министъра на правосъдието на адрес: гр. София, ул. „Славянска" № 1, в
едномесечен срок от датата на обнародването на настоящата заповед в
„Държавен вестник".
4. За участие в конкурса се заплаща такса в размер на 50 (петдесет)
лева по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ - ЦУ,
BIC код - BNBG BGSD, IB AN - BG09 BNBG 9661 30 001737 01.
5. До устен изпит се допускат кандидатите, издържали писмения
изпит с оценка не по-малко от добър (4). Списъкът и графикът на
допуснатите до устен изпит кандидати да се обявят най-малко 5 (пет) дни
преди началото на устния изпит на таблото за обяви в сградата на
Министерството на правосъдието и да се публикуват на официалната
интернет страницата на министерството. Поставянето на таблото и
публикуването на интернет страницата се счита за официално уведомяване
на кандидатите.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на
ресорния заместник - министър.
Копие от заповедта да се връчи на заместник - министър Петко
Петков и на директора на дирекция „Съдебна и други специализирани
дейности" - за сведение и изпълнение.
3
Заповедта да се съобщи писмено на Съвета на нотариусите на
Нотариалната камара, да се постави на таблото за обяви в Министерството
на правосъдието - гр. София, ул. „Славянска" № 1 и да се публикува на
официалната интернет страницата на министерството.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник".
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ХРИСТО ИВАНОВ


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015
Ново мнениеПубликувано на: 03 Дек 2014, 15:15 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

гр. С О Ф И Я
ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
гр. СОФИЯ

Ж А Л Б А
от Бисер Демирев Вълев, нотариус с район на действие, района на Айтоски-
районен съд, вписан в нотариалната камара под № 324, с кантора в гр. Айтос,
ул. Станционна № 56, тел. 0884789891, ел.адрес: notar324@gmail.corn/7

УВАЖАЕМИ Г-н ПРЕДСЕДАТЕЛ ,


Не съм доволен от ЗАПОВЕД № ЛС-И-1196/10.11.2014г. издадена от
Министъра на правосъдието, на основание чл.10, ал.2, във връзка с чл.10,
ал.1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност/ЗННД/. Издадената
заповед е незаконосъобразна , противоречи на Конституцията и директивите
на ЕС за правата на човека.

ДОВОДИТЕ МИ ЗА ТОВА СА СЛЕДНИТЕ:

В ЗННД/1997г./, законодателят е предвидил два критерия, за откриване
места за нотариуси юбективен и субективен.Обективният критерий е
закрепен в нормата на чл.10, ал.1 от ЗННД, а субективният в чл.10, ал.4 от
същия закон.Споредчл. 10 /1/ (Изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Местата за
нотариуси в определен район не могат да бъдат по-малко от две. На 10 000
жители в определен район се открива едно място за нотариус, а според
чл.10./4/ (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) При необходимост на повече от
определените по ал. 1 нотариуси министърът на правосъдието може по
свой почин да открие допълнителни места за нотариуси в съответния район.
За извършване цялостна реформа в нотариалната дейност, МП следваше
да се съобрази и с двата законови критерия, при обяваване на конкурса за
нотариуси, като наблегне на субективния критерий.Особено право за това му
даваше обстоятелството, че нормата на чл.10, ал.1 от ЗННД е морално
остаряла, тъй като е приета преди 17 години, във връзка с конституирането на
частният нотариат.Тази норма в момента не е съобразена със общностното
право на Европейския съюз, към който България се присъединява след
01.01.2007г. и преди всичко със свободното движение на гражданите в
рамките на ЕС.Тази норма не е съобразена с обстоятелството, че и чужденци
могат да работят и живеят в България, да откриват фирми, да закупуват
имоти.Тази норма не е съобразена с човекопотока и с действителното
положение в отделните съдебни райони. Ето защо МП е трябвало да
наблегне на субективният критерий, при насрочването на конкурса,
съобразен с обективната действителност за всеки район в страната, а не само
да изхожда от материално правната предпоставка. Това изисква време и е
свързано със задълбочен анализ на нотариалната дейност, извършен от
специално назначена за целта комисия, със следните задачи:
-изискване справка от Нотариалната камара, за броя на нотариалните
удостоверявания, за отделните съдебни райони, считано от 01.01.2009г.
когато встъпиха в длъжност нотариусите от последният конкурс/2008г/.
-изискване справка от Агенцията по вписванията, за извършените вписвания в
отделните съдебни райони, считано от 01.01.2009г.
-изискване справка от МРРБ/НБД"Население"/за лицата с двойно
гражданство, предимно турски граждани, с постоянен адрес в Р. България и
настоящ адрес в Р. Турция.
-изскване справка от Миграционните служби за чужденците, придобили
временно, продължително или постоянно пребиваване на територията на Р.
България.
-Изискване на справка от АВ и ИК за броя на чужденците, открили фирми и закупили недвижими имоти в Р. България. Според неофициални данни,
публикувани в пресата около 300000 руснаци, притежават около 500000
имота в България, като почвече от 1/3 са съсредоточени в Южното
Черноморие.МП следваше са установи, колко хиляди руснаци/колко хиляди
чужденци/ са се установили постоянно или временно и в кои райони на
България. Те увеличават ли броя на жителите? В кои райони са разположени
500000 имота и колко нотариуси следва да има там.?

Едва след изясняване на цялостната картина и при доказана
необходимост за повече от определените по ал. 1 нотариуси, министърът
на правосъдието можеше по свой почин да насрочи конкурса, като открие
и допълнителни места за нотариуси в съответния район.Това е
държавническо мислене и доказване пред обществеността, че реформите в
МП не се правят на парче, а според реални критерии.Смея да твърдя, че в
определени съдебни райони, където чужденците масово закупуват
недвижими имоти, трябва да бъдат открити по почин на МП десетки места за
нотариуси.Ако това не стане, ще се повтори картината от и след конкурса
проведен от МП през 2008г., когато са допускани явни закононарушения.

Така през 2007г.в период на икономически растеж и огромен пазар на
недвижимите имоти, Министъра на правосъдието със заповед № ЛС 08-
122/22.11.2007год.обяви 2 места за нотариуси, в съдебен район гр.София.
Обявяването само на две места е показателно, че към края на 2007г.не е
имало нужда от повече нотариуси за този район. Конкурсът е проведен през
2008г и двете места са заети,
През 2009г. при разгара на икономическата криза, свит пазар на
недвижимите имоти и фалит на фирми, без конкурс и при твърде съмнителни обстоятелства в съдебен район гр София, бяха преместени 12 нотариуса, чрез
откриване на допълнителни места, по чл.10, ал.4 от ЗННД.
Считам, че при всички премествания не са спазени изискванията на
чл.34 Б,ал.1 от ЗННД, във връзка с чл.10,ал.4 от с.закон. Какво имам предвид:
-Ако в края на 2007г.е имало нужда от още 14 нотариуса за съдебен район
гр.София, то със заповед № ЛС 08-122/22.11.2007г. следваше да се обявят за
конкурса през 2008г., още 14, а не 2 места.
За дванадесет месеца през 2009г.са преместени 12 нотариуса.Това води
до два извода: Че всеки календарен месец на 2009г. в района на гр.София е
имало нужда от допълнително место - както вече посочих в период на
криза??? Че без конкурс, администрацията на министерството може да
нарушава закона и да открива когато си поиска допълнителни места.
Освен изложеното по-горе, основните ми доводи за
незаконосъобразност на ЗАПОВЕД № ЛС-И-1196/10.11.2014Г. издадена от
Министъра на правосъдието, са следните:

1/Обжалваната заповед не съответства с целите на ЗННД- за пълно
правно обслужване в областта на нотариалните удостоверявания, създава
привилегии за определени съдебни райони и противоречи с материално
правни разпоредби както на вътрешното, така и на международното
законодателство.
Министъра на правосъдието се позовава на материалноправната
разпоредба на чл.10,ал.1 от ЗННД. Тази норма не е в синхрон с Европейските
изисквания и е морално остаряла. В момента в България няма жители и
жителство, а лица с постоянен адрес и лица с настоящ адрес, а за
чужденците - лица със временно, продължително или постоянно
пребиваване на територията на Р. България.
Още през далечната 1990г. президента Желю Желев издаде Указ
№51/07.08.1990г., публикуван в ДВ бр.64/10.08.1990г., с който ЖИТЕЛСТВТО
БЕ ОТМЕНЕНО.

Ноторно известно на Министъра на правосъдието е , че от 01.01. 2007г.
България е пълноправен член на Европейския съюз. В Европейския съюз за
жителство не се говори, тъй като в Учредителния договор на ЕС, е
предвидено, че всички граждани, имат правото на свободно придвижване и
пребиваване в рамките на ЕС. Ето защо и в България, вместо жителство са
приети други термини: граждани с постоянен или настоящ адрес.

От обжалваната заповед не е ясно какво е имал предвид МП, като се
позовава на броя на жителите: дали само на граждани с постоянен адрес,
дали само на граждани с настоящ адрес, дали само български граждани или
и чужденци - постоянно или временно пребиваващи на територията на Р.
България, съобразно международните договори. Нещо повече, според Чл. 8.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2012 г.)от ЗННД, правоспособност на нотариус може
да придобие не само дееспособно физическо лице ,което е български
гражданин, а и гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария.Това доказва по безспорен
начин, че след като гражданите на други държави, членки на ЕС, могат да
придобиват правоспособност на нотариус , то същите граждани имат
правото и да ползват нотариални услуги, и са част от населението на
държавата.
2/Също така ноторно известно е ,че Граждани на държавите - членки на
Европейския съюз (ЕС), или на държавите -страни по Споразумението за
Европейското икономическо пространство (СЕИП), могат да придобиват
право на собственост върху недвижими имоти, като специален режим има
само относно земеделските земи. Всеки гражданин на ЕС може да закупи сграда и земя, като физическо лице. Всеки гражданин на чужда държава може
да закупи покрит недвижим имот. При издаването на своята заповед МП, не
е взел предвид, броят на чужденците: имащи фирми, закупили недвижими
имоти, работещи и установили се временно или постоянно в Р. България.

В момента има граждани с постоянен адрес или с настоящ адрес, но
няма жители и жителство. В момента има чужденци - временно или
постоянно пребиваващи на територията на Република България, които обаче
не са взети в предвид. Така например в гр. Поморие, според публикация в
пресата, постоянно живеят около 6000 руски граждани. Същото е
положението в гр. Несебър, КК"Слънчев бряг", гр. Бургас, гр. Варна и т.н. На
всички е ясно, че в курортните селища, работят десетки хиляди строители,
хотелиери, ресторантьори, сервитьори, производители на храни и напитки,
продавачи, служители, таксиметрови шофьори, чистачи и т. н. , които са се
установили там, идвайки от други съдебни райони. Същите имат нужда и се
ползват от нотариални услуги: декларации, пълномощни, продажба на МПС,
договори за наем, нотариални актове за придобиване и разпореждане с
недвижими имоти, но не са взети в предвид от Министъра на правосъдието,
при изготвяне на заповедта за конкурс.

В районите с турско население има записани десетки хиляди с постоянен
адрес в гр. Кърджали, гр. Разград, гр. Шумен, гр. Айтос, с. Руен и т.н. Касае се
обаче за хора с двойно гражданство, като тези десетки хиляди живеят
постоянно , с настоящ адрес в Р. Турция, но за разлика от курортните селища
хората с двойно гражданство, увеличават бройката на съответния съдебен
район и са взети в предвид, за конкурса.

За какъв конкурс се готвим сега? Ако в един район няма работа за двама
нотариуси за конкурса се обявяват още две свободни места, само защото
статистиката сочи 40000 „жители"? Това е несправедливо и
противоконституционно, защото действащият ЗННД, създава привилегии
за определени съдебни райони/Несебър, Поморие, Бургас, Варна, София,
Банско и т.н./ а в малките райони, нотариатите ще бъдат закрити.
3/ Неправилно броят на нотариусите в сегашните райони на действие се
определя от действащият Закон за нотариусите и нотариалната дейност,
единствено според броя на жителите, а не според извършените нотариални
удостоверявания. Конкретен пример:В района на гр.Несебър и Сл.Бряг има
работа за десетки нотариуси, а са определени и заети само 3 места. Касае се
за огромен сграден фонд и хиляди закупени апартаменти, магазини, офиси,
хотели. Същото е в София, Банско, Поморие, Приморско, Варна, Бургас и др.
Една извадка от Агенцията по вписванията би посочила на МП, къде трябва
да бъдат открити нови места за нотариуси. Защо Министерството на
правосъдието мълчи по този въпрос? Касае се за нечувана несправедливост.
Няма открито место за Районът на гр. Несебър, с най-големият сграден фонд
на единица площ, със стотици хиляди сделки? 3а района на гр. Бургас, са
обявени само две бройки, въпреки че брокерите на недвижими имоти
директно сочат, цитирам: "300-хилядния черноморски град, вече се превръща
в новата Малка Москва", както се нарича цял квартал с руснаци в гр.
Поморие."
Необходим е нов проекто-закон, с нова философия и визия на
нотариалната дейност, съобразена с европейските стандарти.

По тази причина, считам, че в района на Айтоския районен съд, не
живеят с постоянен адрес повече от 39000 души, поради което конкурс, може
да се обяви само за едно незаето место за нотариус, а не за 3 места.Над
10000 са лицата са с двойно гражданство.

С оглед на гореизложеното ВИ МОЛЯ,
да постановите решение, с което да отмените ЗАПОВЕД № ЛС-И-
1196/10.11.2014г. издадена от Министъра на правосъдието, на основание
Чл. 10, ал.2, във връзка с чл.10, ал.1 от Закона за нотариусите и нотариалната
дейност/ЗННД/, поради незаконосъобразност.
З/Моля Ви на основание чл.166, ал.1 от АПК, ДА СПРЕТЕ изпълнението на
обжалваната заповед, до влизане в законна сила на съдебното решение.
ДОКАЗАТЕЛСТВА:

1/Моля служебно да изискате от МРРБ- НБД"Население", справка за броя на
гражданите с постоянен и с настоящ адрес на територията на съдебен район-
гр. Айтос, обхваща селищата в Община Айтос и Община Руен, както и на
лицата с двойно гражданство.

2/Моля служебно да изискате справка от Миграционните служби за
чужденците, придобили: временно, продължително или постоянно
пребиваване на територията на Р. България.
З/Моля служебно да се изиска от АВ-Търговски ретистър, броя на фирмите,
открити в България от чужди граждани, както и броя на чужденците с Булстат.

Прилагам и Моля да бъдат приети като доказателства:

1.Удостоверение от НК на РБ, от което е видно, че съм вписан като нотариус
№ 324, с район на действие РС-Айтос и имам правен интерес да обжалвам.
2.Справка на МП и извадка от Български правен портал, за преместени
нотариуси, без конкурс.

3.Публикация за закупените недвижими имоти.

Жалбата и приложенията подавам с препис за МП.


ОСОБЕНО ИСКАНЕ:
1/Тъй като по отношение нормата на чл.10, ал.1 изр. 2 от ЗННД" На 10 000
жители в определен район се открива едно място за нотариус", до този
момент няма легално тълкуване на критерия "ЖИТЕЛИ"и не може да се
приложи "доктрината за ясната правна норма", а същата касае всички
граждани на ЕС, установили се постоянно или временно на територията на Р.
България

M О Л Я да отправите

преюдициално тълкувателно запитване до Съдът на ЕО за произнасяне по
приетия от българският законодател критерий - брой на жителите в
определен район и какво включва той, след като жителството в Р. България
е отменено през 1990г. а в Учредителния договор на ЕС, е предвидено, че
всички граждани, имат правото на свободно придвижване и пребиваване в
рамките на ЕС.
2/ В практиката си Съдът на ЕО приема, че националният съд, който е длъжен
да отправи преюдициално тълкувателно запитване до Съда на ЕО, може да се
счита освободен от това задължение в случаите, в които Съдът на ЕО вече е
отговорил на идентичен въпрос, поставен по-рано в рамките на друго
производство, или когато отговорът на въпроса произтича по очевиден начин
от юриспруденцията на Съда. С оглед на това , ако Съдът на ЕО вече е бил
сезиран с поставеният в настоящата жалба въпрос, или този въпрос е в
компететност на Върховния АС, Ви Моля да направите предложение до
Председателя на ВАС за издаване на тълкувателно решение относно
законодателния критерий - брой на жителите, възприет в чл.10, ал.1 от
ЗННД. Този критерий свързан ли е с постоянният или настоящ адрес на
българските граждани, както и със статута и адреса на чужденците,
придобили: временно, продължително или постоянно пребиваване на
територията на Р. България, открили фирми и работещи в България.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: КОНКУРС ЗА НОТАРИУСИ 2014-2015
Ново мнениеПубликувано на: 19 Фев 2015, 05:16 
Здравейте! Предлагам пълна разработка на темите за предстоящия изпит за нотариуси /2015/. Разработила съм всичките 50 /петдесет/ въпроса посочени в Наредба № 36 за условията и реда за провеждане на конкурса за нотариуси и актуализирани с уредбата към 2015г. Разработвам ги от два месеца. Работила съм като помощник-нотариус няколко години и съм се съобразила и с практиката по някои от въпросите. Темите съм ги разработвала за себе си, тъй като мислих да кандидатствам на предстоящия конкурс. Обемът им е 378 листа. Цена – 100 лева. Гарантирам, че разработката ще Ви свърши чудесна работа. Материята е доста обемна и е пръсната в различни нормативни документи. Това ще Ви отнеме доста време за търсене, отсяване на информацията и подготовка. Моята разработка е в напълно синтезиран вид. Направо за четене и бърза подготовка в електронен вариант. За повече информация: Мобилен: 0888 26 99 05 или на мейл: temi_konkurs@abv.bg.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов