КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Сеп 2021, 23:34

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Ипотека публична продан обезсилването й изтичане на 10 год.
Ново мнениеПубликувано на: 30 Мар 2016, 13:52 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 76 08.02 . 2016 год.,гр.Пазарджик


Пазарджишки окръжен съд,гражданска колегия ,първи въззивен състав в закрито заседание на пети февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Трънджиева

ЧЛЕНОВЕ: Венцислав Маратилов

Димитър Бозаджиев

като разгледа В ч.гр.д.№ 14 по описа на съда за 2016 година,докладвано от съдията Трънджиева,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.577 във връзка с чл.274 от Граждански процесуален кодекс.

Обжалван е отказ на Съдия по вписванията при РС Пещера ,постановен с определение от 11.12.2015 година.

Жалбоподателят Първа инвестиционна банка АД излага оплаквания,че отказа да бъде извършено вписване по тяхна молба на основание чл.172 от ЗЗД във връзка с чл.18 ал.4 от ПВ е незаконосъобразен.

Жалбоподателите сочат,че вземане на банката е обезпечено с учредяване на ипотека върху недвижим имот,собственост на П.Г. и Слави Генов.Предприети са действия по принудително изпълнение ,като имота е изнесен на публична продан,съставено е постановление за възлагане ,като за купувач на имота е бил обявен взискателя.

По молба по реда на чл.303 от ГПК на П.Г. и К.Г. ВКС отменил постановлението за възлагане и върнал делото на ЧСИ за извършване на нова публична продан.

Предвидения в чл.172 от ЗЗД десетгодишен срок бил изтекъл на 15.11.2015 година.

Банката ,на основание чл.172 ЗЗД поискала вписване на ипотеката наново и по тази нейна молба бил постановен обжалвания отказ.

Жалбоподателят обсъжда нормите на ал.1 и 2 на чл.172 от ЗЗД и мотивира основателността на претенцията си за извършване на ново вписване на договорната ипотека със съответните последици от това.

Обосновава правния си интерес,като сочи,че ипотеката не е подновена , тъй като към момента на изтичане на 10 годишния срок ,постановлението за възлагане не е било отменено.

Считат,че чрез приложените към молбата за вписване доказателства са изпълнили изискванията на чл.172 ал.3 от ЗЗД и чл.4 от ПВ.

Молят обжалвания отказ да бъде отменен и разпоредено вписване на подновяването на договорната ипотека.

Съдът , намира частната жалба за допустима ,а разгледана по същество за неоснователна , по следните съображения:

Първа инвестиционна банка АД е направила искане до Съдия по вписванията при РС Пещера с молба вх.№ 2293/11.12.2015 година на основание чл.172 от ЗЗД във връзка с чл.18 ал.4 от ПВ ,да бъде вписана договорна ипотека , учредена с нотариален акт № 83 от 15.11.2005 година.Приложили са нотариалния акт , с който е учредена ипотеката , доказателства за твърденията им относно хода на изпълнителното производство и решение на ВКС.

С определение № 4 от същата дата,съобщено на жалбоподателя на 14.12.2015 година съдията по вписванията е постановил обжалвания отказ.

Мотивите на отказа са неясни.Съдията по вписванията се е задоволил само да коментира нормата на чл.172 ал.3 от ЗЗД и чл.18 ал.4 от ПВ.Овен това следва да се отбележи,че не се касае до вписване на молба ,а до вписване на договорна ипотека.

Действието на вписването на договорната ипотека може да бъде продължено , ако вписването се поднови преди изтичане на 10 годишен срок.Ипотека ,която не е подновена в този срок ,но не е заличена, има за последица само изрично визираната в чл. 172, ал. 2 ЗЗД - ипотеката може да се впише наново, но се променя редът й /от новото вписване/.От разпоредбите на чл . 172, ал. 2, изр. първо ЗЗД и чл. 18, ал. 4 ПВ може да се направи извода ,че не се касае до сключване на нов ипотечен договор, тъй като в този случай законовият термин би бил "учредена". След като законът говори за "ново вписване", а не за "ново учредяване", то не се изисква ново сключване на ипотечен договор, ново съгласие на длъжника и спазване на другите изисквания на чл. 167 ЗЗД, както и правилата за вписване на новоучредена договорна ипотека. Редът за подновяване или ново вписване на договорна ипотека е уреден в чл. 18 от ПВ- по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, като молбата трябва да съдържа данните за първоначалното вписване. Други особени правила за ново вписване на ипотека по чл. 172, ал. 2 ЗЗД и чл. 18, ал. 4 ПВ не са уредени .От принципното разбиране за еднаквия ред на извършване на подновяването по чл. 172, ал. 1 ЗЗД и новото вписване по чл. 172, ал. 2 ЗЗД на договорна ипотека, като разликата между двете хипотези е само запазване или не на реда на вписването, изхожда и практиката на ВКС по Определение № 278/30.06.2010 г. по ч. гр. д. № 238/2010 г., II г. о. и Определение № 69/26.01.2012 г. по ч. т. д. № 818/2011 г., I т. о.

В конкретния случай ,тъй като жалбоподателя очевидно не отрича ,че десетгодишния срок е изтекъл/видно е и от доказателствата по делото / , то очевидно неговото искане намира правното си основание в чл.172 ал.2 на ЗЗД,въпреки ,че молбата до СВ е в известна степен неясна.

От представени по делото доказателства и извършена служебна справка от съда е установено ,че пред съда е висящо и друго производство,за наличието на което в частната жалба не се съдържат никакви данни.

На същата дата е направен отказ от СВ по молба на П.Г..Отново мотивите на отказа не са ясни ,но видно е,че молбата е касаела искане за заличаване на вписаната ипотека , поради изтичане на 10 – годишния срок ,като молителката се е позовала на нормата на чл.22 от ПВ. Тази молба е с вх.№ 2284/11.12.2015 година , тоест ,постъпила е преди молбата на Първа инвестиционна банка АД.

Този отказ е обжалван с частна жалба от П.Г. и К.Г..

По повод подадената молба и констатирайки служебно наличието на висящо производство по тази жалба ,съдът е счел ,че изхода на спора по това дела – ч.гр.д.№ 13/2016 година е преюдициален относно спора по настоящото дело и спрял производството до приключването му.

Против това определение е постъпила частна жалба,по която е разпоредено връчване на преписи на заинтересованите страни.

Преди приключване на тази процедура е постановен съдебен акт по В ч.гр.д.№ 13/2016 година , който е окончателен.

С това пречките по движение на делото са отстранени и производството следва да бъде възобновено.

С определение по В ч.гр.д.№ 13/2016 година , приемайки за основателна частната жалба , съдът е отменил отказа , постановен с Определение от 11.12.2015г. от Съдия по вписванията при Районен съд-Пещера по преписка вх.№ 2284/11.12.2015г. по описа на Служба по вписванията-Пещера за заличаване на ипотека,учредена с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 83, том VІ, рег.№ 7298, дело № .. на нотариус Георги Карамитев с рег.№ 387 на НК,с район на действие ПРС,и вписан в Службата по вписванията гр.Пещера с вх.рег. №…./15.11……г., Акт № …,т.1,нот.дело № ../..г.,като е указал на Съдията по вписванията при Районен съд Пещера да извърши исканото заличаване.

Този изход на спора по В ч.гр.д.№ 13/2016 година е достатъчен сам по себе си ,за да се обоснове правилността на обжалвания в настоящото производство отказ за вписване на същата договорна ипотека.

По арг. от чл. 179, ал. 3, ЗЗД заличаването на ипотеката има конститутивно действие, поради което не може да се впише наново ипотека, която е била заличена на основание чл. 22 ПВ във вр. с чл. 172, ал. 1 ЗЗД по искане на длъжника или на друго заинтересовано лице, когато са изтекли 10 години от датата на вписването.

Това е достатъчно ,за да се обоснове правилността на отказа да се впише ипотеката по искането на Първа инвестиционна банка АД, макар и по различни съображения /доколкото има съображения в обжалваното определение/.

Мотивиран от изложеното Пазарджишки окръжен съд

О П Р Е Д Е Л ИВЪЗОБНОВЯВА производството по В ч.гр.д.№ 14/2016 година по описа на Окръжен съд Пазарджик.

ПОТВЪРЖДАВА отказ на Съдията по вписванията при РС Пещера ,извършен с определение № 4/11.12.2015 година на Съдията по вписванията по молбата на Първа инвестиционна банка АД с вх.№ 2293/11.12.2015 година.

Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов