КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Юни 2021, 19:07

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: НА за изменение и допълнение на ипотека след изменение на КК
Ново мнениеПубликувано на: 23 Яну 2013, 17:31 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 02 Окт 2009, 10:28
Мнения: 24
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

РАЙОНЕН СЪД, ГР. РАЗГРАД

№ 54/ 21.08.2012г.

Постъпила е молба с вх. № 4545 от 21.08.2012г. по входящия регистър на АВ- Службата по вписванията – Разград от нотариус В.Т, с № 312 по регистъра на НК с районен на действие гр.Разград, на основание чл.25, ал.4 от ЗННД, във връзка с чл.571 от ГПК, с която се иска извършване на нотариално действие по реда на чл.569, т.5 от ГПК – вписване на акт за изменение и допълнение на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, вписан под № 49, том І дело № 673 от 2009 г., вх. рег.№ 1416/02.04.2009 година по описа на службата по вписванията.
Към молбата са приложени 6 бр. акта, копие от нот.акт за ДИ, Заповед № КД-14-17-177/27.06.2012 година на Началника на СГКК Разград, Заповед № 657/07.06.2012 г. на кмета на Община Разград, скица на поземлен имот идентификатор 61710.505.306, скица на поземлен имот идентификатор 61710.505.7272, и платежно нареждане за внесена ДТ за вписване по сметка на агенцията по вписвания.
Съдията по вписванията след като взе предвид представените доказателства намира искането за неоснователно, поради следните съображения:
Представеният за вписване акт за изменение на вече учредена и вписана под № 49, том І, дело 673/2009 г. по описа на службата по вписванията, договорна ипотека не е от категорията на актовете подлежащи на вписване, изброени в чл.4 и сл. от Правилника за вписванията.
От съдържанието на така представеният за вписване акт за изменение на договорна ипотека се установява, че с него се иска на практика изменение на обекта на обезпечението – ипотекирания имот. Към момента на учредяването на договорната ипотека, чието изменение и допълнение се иска, предмет на обезпечението е бил имот с идентификатор 61710.505.306, съгласно действащата към момента на учредяването на ипотеката КККР на град Разград, ведно с построените в този поземлен имот сгради с идентификатори № 61710.505.306.2 и 61710.505.306.1.
От представения за вписване в настоящото производство нотариален акт е видно, че по отношение на него е имало изменение на КККР, изразяващо се в разделянето на имота на два новообразувани имоти, като това изменение е извършено със Заповед № КД-14-17-177/27.06.2012 година на Началника на СГКК Разград, издадена по реда на 54 ЗКИР.
Това изменение по никакъв начин не засяга ипотечното право, тъй като ипотеката, учредена върху конкретно определен недвижим имот, обезпечава вземането на кредитора, независимо от това, какви промени или изменения от обективен характер ще настъпят във времето в този имот – чл. 174 ЗЗД. При разделянето на един ипотекиран имот на части, винаги получените части ще имат правното положение, което е имал целият имот. Следователно, ипотеката ще продължава да тежи върху всяка една от тези части, и то за цялото обезпечено вземане (В този смисъл вж. Проф. П.Венедиков „Ипотеки, залог, привилегии”, стр.81).
Редът и начинът по който се правят промените, произтичащи от изменението на КККР е регламентиран в чл. 54, ал.(3) ЗКИР. При разделянето на недвижим имот, какъвто е и настоящият случай, промяната се извършва не с нотариален акт за изменение и допълнение, а по административен ред, като АГКК незабавно предава на СВ скица-копие и извлечение от одобрения кадастрален регистър на недвижимите имоти за всеки отделен новообразуван имот. За защита интересите на кредитора ще бъде достатъчно спазването на служебните задължение, свързани с воденето на съответния регистър при СВ без да е необходимо иницииране от негова страна на действия по отбелязване или вписване.
Действително съгласно разпоредбата на чл.20а, ал.2 от ЗЗД всички договори, включително и договора за учредяване на договорна ипотека могат да бъдат изменяни по взаимно съгласие на страните, но законът допуска вписване или отбелязване към първоначалното вписване само на измененията на ипотеките изчерпателно посочени в чл.171 ЗЗД, а именно прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека –чл.99 ЗЗД, залагане на такова вземане-чл.162 ЗЗД, встъпване в ипотечно вземане—чл.101 ЗЗД, налагане на запор върху него, подновяване на задължение, обезпечено с ипотека –чл.107 ЗЗД и заместване в такова задължение- чл.102 ЗЗД.
Депозираният акт за изменение на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека не е сред нито една от посочените в чл.171 ЗЗД хипотези и съответно не подлежи нито на вписване, нито на отбелязване.
Допустимо е вписване на нов нотариален акт, поправящ грешките или допълващ непълнотите на предходен, вече издаден такъв, но само ако те са били факт към момента на нотариалното удостоверяване. В противен случай всяко изменение на ПУП, съответно кадастрална карта, би налагало да се извършват изменения и допълнения във всички актове, касаещи недвижими имоти.
В глава LІV на ГПК, която урежда нотариалното производство, липсват правила относно вписването на поправката и изменения на нотариалните актове.
В чл.2 от Правилника по вписванията е изведен принципът, че вписвания и отбелязвания се допускат само за случаите, които са изрично предвидени в законите и в правилника. В случая законодателят има предвид актовете, за които конкретната правна норма изисква тези актове да бъдат вписани. Разпоредбите, уреждащи вписването са императивни и е недопустимо тяхното разширително тълкуване.
Същото така в настоящия случай не е изпълнено и изискването на чл.6, ал.3 от ПВ, досежно представяне на скица-копие за новообразувания имот с идентификатор 61710.505.7271.
Предвид изложеното, и като се съобрази с трайната съдебна практика на ВКС,(относно основанията за постановяване на отказ – Определение № 410 от 28.11.2008 г. на ВКС по г.д. № 1899/2008, ІІІ г.о, Определение № 219 от 14.05.2009 г. на ВКС по г.д. № 166/2009, ІІ г.о, Определение № 58 от 25.01.2011 г. по г.д. № 42/2011, І т.о ТК на ВКС и др.), която има задължителен характер, съдията по вписванията счита че представеният за вписване акт не е от категорията на подлежащи на вписване актове, поради което на основание чл.32а, ал.(1), изр. първо, пр.второ от ПВ,

О П Р Е Д Е Л И:

Отказва да разпореди вписване в книгата по чл.33.”в” ПВ на нотариален акт за изменение и допълнение на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека по молба вх. № 4545 подадена молба от нотариус Виолета Тодорова № 312 по регистъра на Нотариалната камара с район на действие РС-Разград.
Държавната такса не подлежи на възстановяване.
Определението да се впише в регистъра на отказите по чл.33б.”л” ПВ, след като се подреди в книгата по чл.33б. „м” ПВ.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Разград с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на определението.
Да се изпратят съобщения за уведомяването на страните.
Съдия по вписванията:
Севил Ремзиева


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов