КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Заличаване ипотека при заличаване в ТР на ип. кредитор
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4337
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 25 Сеп 2013, 18:18 ]
Заглавие:  Заличаване ипотека при заличаване в ТР на ип. кредитор

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №1678
гр. Пловдив 03.06.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският окръжен съд, Х-ти гр. с. в закрито заседание на трети юни две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Е. А.
Членове: В. Б.
П. Ч.

като разгледа докладваното от съдия Ч. ч. гр. д. №1229/13 г. по описа на П. окръжен съд, намери за установено следното:

Производство по реда на чл. 577 във връзка с чл. 274 и следващите от ГПК.

Обжалвано е определение от 18.03.2013г. на съдията по вписвания при Пловдивския районен съд, с което отказва заличаване вписването на договорна ипотека акт № 26, т. 7/01.08.2003г. по описа на СВ гр. П. въз основа на молба с нотариално заверен подпис и съдържание от М.Х.К. – управител на „И.” ООД, ЕИК *********, гр. С., депозирана с вх. № 6724/18.03.2013г. по входящия регистър на Службата по вписванията гр. П.

Частният жалбоподател „И.” ООД, ЕИК *********, гр. С. моли съда да отмени обжалваното определение по съображения, подробно изложени в жалбата и да бъде допуснато вписване на постановлението за възлагане.

Пловдивският окръжен съд, Х-ти граждански състав, като прецени данните по делото, намира следното:

Отказът да заличи вписването на договорната ипотека съдията по вписванията е мотивирал с обстоятелството, че заличаването се извършва при наличие на изчерпателно изброени основания – съгласие на кредитора, съдебен акт, с който се постановява заличаването, публична продан на ипотекирания имот и изтичането на десет годишен период от вписването на ипотеката, а в настоящия случай заличаването на ипотеката се иска въз основа на друго основание, различно от изброените четири основание за заличаване.

Този извод на съдията по вписванията е правилен. Той се подкрепя и от обстоятелството, че с частната жалба се представя препис от нотариалните актове за учредяване на договорната ипотека и продажбата на имота на молителя, от които се установява, че „И.” ООД, гр. С. купува имота не от ипотекарния длъжник – „Т.” ООД, гр. П., а от друго лице – „С. к.” ЕООД, гр. С., за което няма данни какви са отношенията му с „Т.” ООД, защото в договора за продажба от 29.06.2011г., с който „И.” ООД купува процесния имот е посочен нотариален акт № 119/2005г., който не е представен по делото и с който вероятно продавачът се легитимира като собственик на имота и така в крайна сметка остава неясен актуалния статус на ипотеката.

За пълнота следва да се посочи, че представената с частната жалба съдебна практика е неотносима към конкретния казус, тъй като урежда случай, в който страните са уговорили смъртта на физическото лице като краен срок на действие на ипотеката, а в настоящия казус отношенията не са такива.

Изложеното налага извода, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно е следва да се потвърди.

Воден от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 18.03.2013г. на съдията по вписвания при Пловдивския районен съд, с което отказва заличаване вписването на договорна ипотека акт № 26, т. 7/01.08.2003г. по описа на СВ гр. П. въз основа на молба с нотариално заверен подпис и съдържание от М.Х.К. – управител на „И.” ООД, ЕИК *********, гр. С., депозирана с вх. № 6724/18.03.2013г. по входящия регистър на Службата по вписванията гр. П.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Върховния касационен съд.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/