КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Окт 2020, 02:36

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Спиране на охранително производство чл.536, ал.1, т.2 от ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 18 Окт 2010, 13:24 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 492
София, 02.09.2009
Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми август две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ХАРИЗАНОВА
АЛБЕНА БОНЕВА

и в присъствието на прокурора ….. изслуша докладваното от съдията Красимира Харизанова дело № 2251/2008 година по описа на ІІ гр.отделение на ВКС.
Производството е по чл. 274 ал.2 пр.2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на от гр. Н. чрез пълномощника й адв. В от ПАК срещу определение № 238/20. Х.2008 г. по гр.д. № 680/2008 г. на Смолянския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане частната й жалба срещу отказ на нотариус М. М. Д. с район на действие РС – гр. З. за образуване на нотариално производство за издаване на констативен нотариален акт. Като основание за допустимост на касационното обжалване е посочен съществения процесуалноправен въпрос, от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, дали в рамките на охранително производство е предвидено обжалване на акт – на нотариус или на съд, с който то се спира.

Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275 ал.1 от ГПК и е процесуално допустима.

По молба на К. М. С. , жалбоподател в настоящото производство, Е. К. В. , Д. К. Д. и И. К. Б. , и четирите от гр. Н., е образувано нот.д. № 274/2008 г. при нот. Мая Д. , с район на действие РС – гр. З. за извършване на обстоятелствена проверка за констатиране на право на собственост върху недвижим имот. Извършен е разпит на трима свидетели, двама от които установяват, че за имота е налице спор със сем. Карафезиеви.
Преди образуване на нот. дело пред същия нотариус на 18.06.2007 г. е депозирана молба от Р. А. К. от гр. Н., в която се твърди, че между него и К. М. С. е налице съдебен спор за процесния недвижим имот.
Въз основа на събраните писмени и гласни доказателства по нотариалното дело, с постановление от 21.08.2008 г. по нот.д. № 274/2008 г. нотариус М. Д. спира производството на осн. чл. 536, ал. 1, т.1 и 2 от ГПК до приключване на спора между молителите и Р. К. с влязъл в сила съдебен акт.
Против постановлението на нотариуса е подадена частна жалба пред Смолянския окръжен съд от К. М. С. , по която е образувано ч.гр.д. № 680/2008 г. Съдът приема, че обжалваният акт не подлежи на обжалване. Мотивите са, че в ГПК не е предвиден процесуален ред за обжалване на актове, с които се спира охранително производство.

ВКС, състав на ІV ГО намира, че частната жалба следва да бъде допусната до разглеждане, тъй като по поставения процесуално правен въпрос липсва съдебна практика, поради което той е от значение за развитието на правото – налице е основанието по чл. 280 ал.1 т.3 от ГПК.

Разгледано по същество, обжалваното определение е постановено в съответствие с разпоредбите на ГПК, регламентиращи спиране на охранителното производство – чл. 536 ал.1 от ГПК, както и препращащата норма на чл. 540 от ГПК към общите правила на исковото производство, която обаче изрично изключва в този случай приложението на разпоредбите от чл. 207 до 266 от ГПК, в които се включват и текстовете на чл. 229-231 от ГПК относно спиране, възобновяване и прекратяване на исковото производство. С други думи в съответствие с процесуалните правила Смолянският окръжен съд в определението си е приел, че постановлението на нотариуса за спиране на издаването на нотариалния акт по обстоятелствена проверка не подлежи на съдебен контрол.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И: ДОПУСКА касационно обжалване на частната жалба при условията на чл. 280 ал.1 т.3 от ГПК.
ОСТАВЯ В СИЛА определението на Смолянския окръжен съд от 28. Х.2008 г. постановено по в.гр.д. № 680/2008 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Определение №492/02.09.2009 по ч.гр.д.№2251/2008, IIгр.о.ВКС
Ново мнениеПубликувано на: 17 Дек 2012, 11:38 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 656
София, 12.12.2012г.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. Н.
ЧЛЕНОВЕ: К. А.
Л. А.

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Л. А.
ч.гр.дело № 523 /2012 год.

Производството е по чл. 274, ал. 2 пр. 1 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. настоятелство [населено място], чрез пълномощника му адв.Р. Г. от АК [населено място] срещу определение № 588/9.7.2012 г. по гр. д. № 210/2012 г. на Окръжен съд-К., с което е оставена без разглеждане частната му жалба срещу определение № 649 от 11.5.12 г на съдията по вписванията пра Районен съд –А., действащ като нотариус на основание чл.82 ал.1 от ЗННД.С това определение съдията по вписванията е спрял на основание чл.536 ал.1 т.2 от ГПК производството по молба-декларация вх.рег. № 642/11.5.12 г за признаване правото на собственост по обстоятелствена проверка върху недвижим имот по чл.587 ал.2 от ГПК. В частната жалба се подържат подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното определение и се иска отмяната му.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК и е процесуално допустима.
По молба на Д. настоятелство [населено място], жалбоподател в настоящото производство е образувана нотариална преписка вх.рег № .../.... г на съдията по вписванията Т. Т. при Районен съд А., действаща като нотариус на основание чл.82 ал.1 от ЗННД за извършване на обстоятелствена проверка за констатиране на право на собственост върху недвижим имот на основание чл.587 ал.2 от ГПК вр.чл.9 от ЗВСОНИ.
С молба вх.рег.№ 643/11.5.12 г Е. Е. З. от [населено място], [фирма] е заявил, че е собственик на недвижим имот, представляващ магазин за промишлени стоки, разположен на първи етаж на триетажната административна сграда в [населено място], [улица] площ от 52 кв.м.Към молбата си е представил нотариален акт за покупко-продажба № ..., т...., дело № .../... от ..... г на районен съдия Г. Г. при Районен съд А. и моли да не се извършва обстоятелствена проверка за издаване на нотариален акт на Д. настоятелство или на което и да е друго лице за същия имот.
Въз основа на събраните писмени доказателства по нотариалното дело, с постановление № 649 от 11.05.2012 г. по преписка вх.№ 642/11.5.12 г съдията по вписванията спира производството на осн. чл. 536, ал. 1, т. 2 от ГПК като дава едномесечен срок, считано от връчване на съобщението до Д. настоятелство [населено място] за предявяване на иск.
Против определението на съдията по вписванията е подадена частна жалба от Д. настоятелство [населено място] пред Окръжен съд К., по която е образувано ч. гр. д. № 210/2012 г.С обжалваното определение съдът е приел, че атакувания акт не подлежи на обжалване и е оставил частната жалба без разглеждане с мотиви, че в ГПК не е предвиден процесуален ред за обжалване на актове, с които се спира охранително производство.
ВКС, състав на I ГО намира, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.В този смисъл съществува безпротиворечива съдебна практика. Определение № 492 от 2.09.2009 г. на ВКС по гр. д. № 2251/2008 г., IV г. о., ГК.
Обжалваното определение е постановено в съответствие с разпоредбите на ГПК, регламентиращи спиране на охранителното производство - чл. 536, ал. 1 от ГПК, както и препращащата норма на чл. 540 от ГПК към общите правила на исковото производство, която обаче изрично изключва в този случай приложението на разпоредбите от чл. 207 до 266 от ГПК, в които се включват и текстовете на чл. 229-231 от ГПК относно спиране, възобновяване и прекратяване на исковото производство. С други думи в съответствие с процесуалните правила Окръжен съд К. е приел, че определението на съдията по вписванията за спиране на издаването на нотариалния акт по обстоятелствена проверка не подлежи на съдебен контрол.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 588/9.7.2012 г. по гр. д. № 210/2012 г. на Окръжен съд-К.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Спиране на охранително производство чл.536, ал.1, т.2 от ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 17 Дек 2012, 13:47 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 671
гр.София, 17.12.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в закрито заседание на дванадесети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. Н.
ЧЛЕНОВЕ: К. А.
Л. А.

изслуша докладваното от
председателя (съдията) Т. Н.
ч.гражданско дело под № 525/2012 година

Производство по чл.274, ал.2 ГПК.
Обжалвано е определение № 1459 от 20.09.2012 год., постановено по ч.гр.дело № 977/2012 год. по описа на П. апелативен съд за потвърждаване определение № 583 от 09.07.2012 год. по ч.гр.дело № 205/2012 год. на К. окръжен съд за оставяне без разглеждане частната жалба на Д. настоятелство-гр.А. срещу определение № 648 от 11.05.2012 год. на съдията по вписванията при А. районен съд, действащ и като нотариус на основание чл.82, ал.1 ЗННД, с което на основание чл.536, ал.1, т.2 ГПК е спряно производството по молба-декларация вх.рег.№ 641 от 11.05.2012 год. за признаване правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 ГПК във връзка с чл.9 ЗВСОНИ, представляващ „К.”, разположена първи етаж на триетажна административна сграда с пл.№ 198, построена в УПИ ІІІ, от кв.11 по плана на [населено място] на [улица], цялата с площ от 76 кв.м. ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
Недоволен от определенията е жалбоподателят Д. настоятелство, представлявано от адвокат Р. Г., който го обжалва в срока по чл.275, ал.1 ГПК като счита, че са недопустими, респ. необосновани, неправилни поради нарушения на материалния закон и съществени процесуални правила понеже не са съобразени с чл.3, ал.1 и чл.9 ЗВСОНИ във връзка с чл.5, б.”а”ПВ, чл.12 ГПК, а окръжният съд не се е произнесъл и по същинското обжалване. Подробни съображения се излагат като по същество на спора и се претендира отмяна на определението на съдията по вписванията, чието незаконосъобразно действие приемат за отказ да бъде извършено нотариалното удостоверяване. Твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК във връзка с чл.274, ал.3, т.1 ГПК.
Частната касационна жалба е редовна и допустима.
Разгледана по същество е неоснователна.
Определението на въззивния съд е валидно, допустимо и правилно като при постановяването му е спазен процесуалния закон, същото е съобразено и с трайната съдебна практика.
При постановяване на обжалвания съдебен акт въззивният съд е спазил предвижданията на ГПК, уреждащи спиране по чл.536, ал.1 ГПК – на охранително производство както и разпоредбата на чл.540 ГПК, която препраща към общите правила на исковото производство, изключваща в този случай приложението на чл.207-266 ГПК, респ. чл.229-231 ГПК.
По изложените съображения частната касационна жалба следва да се остави без уважение, поради което Върховният касационен съд, състав на І-во гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1459 от 20.09.2012 год., постановено по ч.гр.дело № 977/2012 год. по описа на П. aпелативен съд, ІІ-ри граждански с ъстав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Спиране на охранително производство чл.536, ал.1, т.2 от ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 23 Апр 2013, 09:05 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 283
София, 17.04.2013 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на десети април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. В.
ЧЛЕНОВЕ: К. Е.
Б. Й.

изслуша докладваното от съдия К. Е. ч. т. д. № 1723/2013 година


Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма], [населено място] /неправилно обозначена като „касационна”/ срещу определение № 73 от 07.02.2013 г. по в. ч. гр. д. № 34/2013 г. на С. окръжен съд. Със същото е оставена без разглеждане и е прекратено производството по подадената от това дружество частна жалба срещу определение № 1 от 15.01.2013 г. на съдията по вписванията при С. районен съд, с което е спряно производството по Акт за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделски земи.
В частната жалба се поддържа, че въззивното определение е неправилно, но изложените в нея съображенията не касаят допустимостта да бъде обжалвано спирането на охранителното производство, а допустимостта на самото спиране. Според частния жалбоподател, с постановеното на основание чл. 536, ал. 1, т. 2 ГПК спиране на производството по вписване, съдията по вписванията е превишил правата си, тъй като съгласно изричната норма на чл. 280 ЗСВ, той разполага с правомощие единствено да разпореди или да откаже вписване, отбелязване и заличаване в Имотния регистър, както и издаване на справки и удостоверения, но не и с правомощие да постанови спиране на вписването.
Към частната жалба е приложено и изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Следва да се отбележи обаче, че доколкото предмет на обжалване е акт, с който се прегражда разглеждането на делото, т. е. осуетява се разглеждането по същество на въззивната частна жалба, в случая е налице хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 1, изр. 1 ГПК, а не хипотезата на чл. 274, ал. 3 ГПК. Ето защо, касационното обжалване не е обусловено от предпоставките, визирани в чл. 280, ал. 1 ГПК. Поради това, изложените в тази насока съображения на частния жалбоподател не следва да бъдат обсъждани.
По основателността на частната жалба.
За да остави без разглеждане частната жалба на [фирма], [населено място] срещу постановеното от съдията по вписванията при С. районен съд определение, с което е спряно охранителното производство по вписване на Акт за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделски земи, въззивният съд е приел, че същата е недопустима, тъй като определението по чл. 536, ал. 1, т. 2 ГПК не прегражда производството и в закона не е предвидена изрично възможността за обжалването му. В тази връзка решаващият състав се е позовал и на практиката на ВКС – определение № 656 от 12.12.2012 г. по ч. гр. д. № 523/2012 г. на І г. о.
Определението е правилно.
Изцяло следва да бъде споделено изразеното от въззивния съд разбиране за недопустимостта да бъде обжалвано определението по чл. 536 ГПК за спиране на охранителното производство. Правилно е отчетена липсата на предвидена в закона възможност за обжалване на този акт. Независимо от съдържащото се в чл. 540 ГПК препращане, общата норма на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК в случая е неприложима, тъй като тя е относима към обжалването на определенията, с които се прегражда развитието на спорния исков процес, но не и към постановените в охранителното производство актове, доколкото проверката за законосъобразност на същите е предмет на самостоятелна правна регламентация. Следва да се отбележи, че с приемането на новата ал. 3 на чл. 536 ГПК /ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г./ законодателят е предвидил изрично възможността за обжалване на определението за спиране на охранителното производство само в хипотезата на чл. 19, ал. 5 ЗТР, т. е. при спиране на охранителното производство по вписване, заличаване и обявяване на актове в Търговския регистър. Доколкото посочената норма въвежда изключение от правилото за необжалваемост, разширителното й тълкуване е недопустимо и следователно същата не може да бъде приложена към определенията, касаещи спиране на производството по вписване в Имотния регистър.
Предвид изложените съображения, подадената от [фирма], [населено място] частна жалба е неоснователна.
Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 73 от 07.02.2013 г. по в. ч. гр. д. № 34/2013 г. на С. окръжен съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов