КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2021, 04:41

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 13 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: ЧСИ не е проц.легитимиран да обж.отказите на СВп
Ново мнениеПубликувано на: 21 Фев 2011, 15:51 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№56

гр. София, 14.02.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, II гражданско отделение, в закрито заседание на втори февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
като разгледа докладваното от съдията Николова ч. гр. д. № 14/2011 год. по описа на Върховния касационен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2, във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частната жалба на МБ - частен съдебен изпълнител № 838 с район на действие Софийски градски съд, против определение № 344 от 19.11.2010 год. по ч. гр. д. № 642/2010 год. на Хасковския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му против определението от 3.11.2010 год. на съдията по вписванията при РС-Хасково.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на обжалваното определение с молба за отмяната му. Счита, че правото му да обжалва отказа на съдията по вписванията произтича от закона - чл. 18 ЗЧСИ, уреждащ действията на частния съдебен изпълнител по възлагане от взискателя.
Върховният касационен съд, в настоящият състав на II г. о., като взе предвид доводите на жалбоподателя и обсъди данните по делото, намира следното:
По образуваното по молбата на взискателя "Е -България" ЕАД изпълнително дело, частният съдебен изпълнител Милен Бъзински е поискал съдията по вписванията при PC - Хасково да впише възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжника по изпълнението М.З.П., с посочения в молбата идентификатор по кадастралната карта на гр. Хасково.
С определение от 3.11.2010 год. съдията по вписванията е отказал вписване на исканата възбрана, поради липса на представена към молбата за вписване на възбраната скица-копие от кадастралната карта, съгласно изискването на чл. 6, ал. 3 ПВп.
Хасковският окръжен съд с обжалваното определение е приел подадената от частния съдебен изпълнител против отказа на съдията по вписванията частна жалба за процесуално недопустима, поради липса на легитимация същият да обжалва отказа - частният съдебен изпълнител действува като длъжностно лице с определена от закона компетентност, но не е страна в изпълнителното производство и компетеността му е уредена в ЗЧСИ, където не е предвидено, дори и по възлагане, правомощие да обжалва отказа на съдията по вписванията.
Направеният извод е законосъобразен, поради което обжалваното определение следва да се потвърди.
Общо правило е процесуална легитимация да обжалват отказа да се извърши нотариално удостоверяване, съгласно чл. 577, ал. 1 ГПК, да имат лицата, които имат качеството страни в него. Съгласно чл. 572 ГПК страни в нотариалното производство /каквото е и това по вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване - чл. 569, т. 5 ГПК/ са лицата, от чието име се иска извършването на нотариалното действие, като същата разпоредба предвижда разграничението им от участвуващи в нотариалното производство - лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява. Изхождайки от предвиденото разграничение и компетентността на частния съдебен изпълнител, като лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания /чл. 2, ал. 1 ЗЧСИ/ и правомощията му във връзка с това, предвидени в Раздел II от същия закон, както и в Глава 38, част V ГПК се налага извод, че освен действията, за които е оправомощен от закона, други извън тях същият не е легитимиран да извършва. Сред последните е и обжалването на отказа на съдията по вписванията да впише исканата възбрана, за което легитимацията принадлежи на взискателя по изпълнителното дело, като страна по нотариалното производство по вписването. Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗЧСИ частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, а в същата взискателят посочва начина на изпълнението - чл. 426, ал. 2 ГПК. Правомощието на съдебния изпълнител да иска вписване на възбрана върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането /чл. 431, ал. 4 ГПК, чл. 26, ал. 1 ПВп/, с оглед възлагането от взискателя на действия по проучването на имущественото състояние на длъжника, вкл. и да определя начина на изпълнението, съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ, не означава включване в правомощията му и правото да обжалва отказа на съдията по вписванията. Поддържаният от жалбоподателя довод за това му правомощие, произтичащо от разпоредбата на чл. 18 ЗЧСИ, вкл. чрез възлагането му от взискателя с подадената молба за изпълнителното производство, е неоснователен, защото такъв извод не може да се направи с оглед съдържанието на разпоредбата на закона, предвиждаща конкретните действия на частния съдебен изпълнител, въз основа на възлагането им от взискателя, между които не е обжалването на отказа на съдията по вписванията, както и от същността на нотариалното действие по вписването на възбраната като обезпечителна мярка - да обезпечи вземането на взискателя по изпълнението и това да бъде оповестено на третите лица. От това действие на вписването се ползува взискателя, като страна по изпълнението, аргумент за който извод се извежда и от предвидената в новата ал. 4 на чл. 431 ГПК в негова тежест такса за вписването.
Затова и като е приел, че частният съдебен изпълнител не е легитимиран да обжалва отказа на съдията по вписванията, поради което и оставил без разглеждане частната му жалба, окръжният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.
По изложените съображения, настоящият състав на ВКС, II гражданско отделение

ОП РЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА определение № 344 от 19.11.2010 год. по ч. гр. д. № 642/2010 год. на Хасковския окръжен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: ЧСИ не е легитимиран да обжалва отказ на съдия по вп.
Ново мнениеПубликувано на: 09 Юни 2011, 15:23 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
Определение № 86 от 8.03.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 56/2011 г., II г. о., ГК, докладчик съдията Велислав Павков
чл. 577, ал. 1 ГПК
--------------------------------------------------------------------------------
Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 и чл. 577 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на частен съдебен изпълнител М. Д., с район на действие Окръжен съд - Стара Загора, против определение № VI-2040/06.12.2010 г., постановено по ч. гр. д. № 1874/2010 г. от Окръжен съд - Бургас, с което е оставена без уважение частна жалба против отказ на съдия по вписванията при Районен съд - Несебър.
Частната жалба, както и производството пред въззивния съд е процесуално недопустимо, поради липса на процесуална легитимация на частния съдебен изпълнител да обжалва отказа на съдията по вписвания, по следните съображения:
Общо правило е процесуална легитимация да обжалват отказа да се извърши нотариално удостоверяване, съгласно разпоредбата на чл. 577, ал. 1 от ГПК, да имат лицата, които са страни в това производство. Съгласно чл. 572 от ГПК, страни в нотариалното производство /каквото е и това по вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване - чл. 569, т. 5 от ГПК/ са лицата, от чието име се иска извършването на съответното действие - било то нотариално удостоверяване или вписване на възбрана, какъвто е настоящия случай. Законът разграничава лицата, от чието име се иска извършването на действието по вписване от лицата, които правят волеизявлението за това. Частния съдебен изпълнител е лице, на което държавата е предоставила извършването на действия по принудително изпълнение на вземания, съгласно правомощията му по ЗЧСИ - раздел II, както и в глава 38, част V от ГПК. Освен действията, с които е оправомощен от закона, частния съдебен изпълнител не разполага с процесуална легитимация да извършва други, извън тях. Сред последните е и обжалването на отказ на съдия по вписванията да впише възбрана, за което легитимацията принадлежи на взискателя по изпълнителното дело, като страна в производството по вписването. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ЗЧСИ, частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение, по молба на заинтересованата страна на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, като в същата молба се посочва и начина на изпълнението - чл. 426, ал. 2 от ГПК. Правомощията на частния съдебен изпълнител да иска вписване на възбрана върху недвижим имот, по отношение на който е насочено изпълнението предвид посочването на начина от взискателя, не означава включване в неговите правомощия и да разполага с правото на жалба от името на взискателя, на още по-малко основание и да обжалва от свое име отказ на съдия по вписванията.

Предвид гореизложеното, както частната жалба против определението на въззивния съд, така и самото производство по обжалването на отказа на съдия по вписванията са недопустими, като постановеното определение от въззивния съд следва да се обезсили, а производството по делото да се прекрати.
Водим от горното, състава на ВКС, второ отделение на гражданската колегия
ОПРЕДЕЛИ:
ОБЕЗСИЛВА определение № VI-2040/06.12.2010 г., постановено по ч. гр. д. № 1874/2010 г. от Окръжен съд - Бургас, с което е оставена без уважение частна жалба против отказ на съдия по вписванията при Районен съд - Несебър, като процесуално недопустимо.
Прекратява производството, образувано по частна жалба на частен съдебен изпълнител М. Д., рег. № 865, район на действие ОС-Стара Загора с вх. № 9092/04.11.2010 г., против определение № 167 от 27.10.2010 г. на К. К., съдия по вписванията при Районен съд - Несебър, с което е отказано вписване на молба от ЧСИ М. Д., рег. № 865 на К., с район на действие Окръжен съд - Стара Загора, за вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на [фирма], с вх. № 8490/27.10.2010 г.
Определението може да се обжалва пред друг състав на ВКС, в седмичен срок от връчването му на страните, на основание чл. 274, ал. 2, изр. първо от ГПК.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧСИ не е проц.легитимиран да обж.отказите на СВп
Ново мнениеПубликувано на: 20 Юни 2011, 18:22 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 260
С., 07.06. 2011 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание в състав:

Председател:Д. В.
Членове:М. С.
Г. Г.

като изслуша докладваното от съдията С. ч. гр. д. № 41/2011 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 вр. чл. 274, ал. 3, т. 2 и чл. 577 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба, подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от частен съдебен изпълнител Л. Т. рег. № 7*7 в КЧСИ и район на действие района на Д. окръжен съд, срещу определение № III-18 от 05.01.2011 г. по ч. гр. д. № 2205/2010 г. на Б. окръжен съд. Относно предпоставките за допускане на касационно обжалване се поддържат основания по чл. 280, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 ГПК.
Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., като обсъди данните по делото, намира следното:
С обжалваното определение е потвърдено определение № 188 от 07.12.2010 г. на съдия по вписванията при Н. районен съд, с което е отказано вписване по искане на частен съдебен изпълнител Л. Т. на възбрана върху недвижими имоти, собственост на [фирма] - длъжник по изпълнително дело, образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден в полза на взискателя [фирма].
Подадената срещу това определение частна жалба е недопустима поради липса на процесуална легитимация на частния съдебен изпълнител да обжалва отказа на съдията по вписванията.
Отказът да се извърши нотариално удостоверяване може да се обжалва, по общо правило, от лицата, които са страни в това производство. Страни в нотариалното производство съпоред чл. 572 ГПК са лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното действие. Съгласно чл. 569, т. 5 ГПК нотариално е и производството, по реда на което се извършват вписвания, отбелязвания и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закон. Същевременно законът в чл. 572 ГПК разграничава лицата, от чието име се иска извършването на съответното действие - страните, от участващите в производството - лицата, чие лично изявление нотариусът удостоверява.
Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания - чл. 2, ал. 1 ЗЧСИ. Правомощията му във връзка с тази компетентност са предвидени в глава втора, раздел II-ри на ЗЧСИ, както и в част V-та, дял I-ви, глава 38 на ГПК.

Като се изхожда от посоченото разграничение между страни и участващи в нотариалното производство, и предвид компетентността на частния съдебен изпълнител, се налага извод, че освен действията, за които е оправомощен от закона, други извън тях частният съдебен изпълнител не е легитимиран да извършва.
Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗЧСИ частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. В молбата си взискателят посочва начина на изпълнението - чл. 426, ал. 2 ГПК. В. върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането, се вписва по искане на съдия-изпълнителя - чл. 26, предл. 1 П., който съгласно чл. 18, ал. 1 ЗЧСИ по възлагане от взискателя може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество. От изложеното обаче не следва, че в правомощията на частния съдебен изпълнител е и това да обжалва - от името на взискателя или от свое име, отказа на съдията по вписванията да впише възбраната. Това действие не е сред конкретно посочените в закона действия, които частният съдебен изпълнител може да извършва по възлагане от взискателя. Наред с това вписването на възбрана като обезпечителна мярка във връзка с изпълнителното производство има за цел да обезпечи вземането на взискателя по изпълнението и това да бъде оповестено на третите лица. От това действие на вписването се ползува взискателят като страна по изпълнението, комуто и принадлежи процесуалната легитимация да обжалва отказа на съдията по вписванията да извърши исканото вписване.
В обобщение, както частната жалба срещу определението на въззивния съд, така и производството по обжалване отказа на съдията по вписванията по жалба на частния съдебен изпълнител са недопустими, поради което обжалваното определение следва да се обезсили, а производството - да се прекрати.
По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЕЗСИЛВА определение № III-18 от 05.01.2011 г. по ч. гр. д. № 2205/2010 г. на Б. окръжен съд, с което е потвърден отказ на съдията по вписванията при Н. районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството, образувано по частна жалба на частния съдебен изпълнител Л. Т. рег. № 7*7 в КЧСИ и район на действие района на Д. окръжен съд, срещу определение № 188 от 07.12.2010 г. на съдия по вписванията при Н. районен съд, с което е отказано вписване по молба на същия частен съдебен изпълнител на възбрана върху недвижими имоти, собственост на [фирма].
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧСИ не е проц.легитимиран да обж.отказите на СВп
Ново мнениеПубликувано на: 21 Юни 2011, 13:51 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
Определение № 178 от 29.04.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 161/2011 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Бонка Дечева
чл. 18 ЗЧСИ,
чл. 431, ал. 4 ГПК

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. Д., частен съдебен изпълнител рег. № 865 с район на действие ОС-Стара Загора против определение № 86 от 8.03.2011 г. по гр. д. № 56/2011 г. на ВКС II гр. о., с което е обезсилено определение № VI-2040/6.12.2010 г., постановено по ч. гр. д. № 1874/2010 г. от Окръжен съд - Бургас, с което е оставена без уважение частна жалба, подадена от същата против отказ на съдия по вписванията при Районен съд - Несебър, като процесуално недопустимо и е прекратено производството по частна жалба вх. № 9092/4.11.2010 г на частен съдебен изпълнител М. Д. против определение № 167 от 27.10.2010 г. на съдия по вписванията при Районен съд - Несебър. С последното е отказано вписване на молба от ЧСИ М. Д., рег. № 865 на К., с район на действие Окръжен съд - Стара Загора, за вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на [фирма], с вх. № 8490/27.10.2010 г.

Навежда се оплакване от жалбоподателя за нарушение на процесуалните правила, тъй като след налагане на възбраната, дори преди вписването й длъжникът не може да се разпорежда с имота, съгласно чл. 451 и 452 от ГПК. Позовава се и на нормата на чл. 18 от ЗЧСИ, който дава правомощието на съдия изпълнител ако му е възложено изпълнение да избира изпълнителния способ и да налага възбрана.

Върховният касационен съд, тричленен състав на първо гр. отделение, като прецени оплакванията в частната жалба и данните по делото, намира следното:
Жалбата е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против определение, преграждащо развитието на делото е, поради което съдът я преценява като допустима, съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 от ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
С обжалваното определение, тричленен състав на ВКС е приел, че частния съдебен изпълнител не е правно легитимиран да обжалва отказа на съдията по вписване, тъй като не е страна в производството по вписване, а такова качество имат само лицата, изброени в чл. 572 от ГПК. Правомощието на частния съдебен изпълнител да иска вписване на възбрана произтича от това, че му е възложено изпълнението и е посочен от взискателя способ за изпълнение, но това правомощие не го прави страна в производството по вписването й и не му дава правомощие да обжалва отказа.

Определението е правилно.
Вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване са вид нотариални удостоверявания, съгласно чл. 569, т. 5 от ГПК. Отказа да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване, съгласно чл. 577 от ГПК. Тази норма не определя кои са оправомощени лица да обжалват. Обща предпоставка за допустимост на жалба против съдебен акт обаче е подалия жалбата да има качеството на страна, освен в изрично предвидените в закона случаи, когато и на други лица е предоставено право да обжалват. Следователно процесуално легитимирани да обжалват отказа да се извърши нотариално удостоверяване имат лицата, които имат качеството страни в него. Съгласно чл. 572 от ГПК страни в нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършването на нотариалното действие за разлика от участниците в нотариалното производство, определени в текста като лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява.

Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания /чл. 2, ал. 1 от ЗЧСИ//. Правомощията му във връзка с това, предвидени в Раздел II от същия закон и тези, предвидени в ГПК не включват възможност да обжалва актове, с които е отказано извършването на действия от други органи във връзка със защитата правата на страните в изпълнителното производство. Те са легитимирани да обжалват откази и действия на административни и съдебни органи, включително и отказа на съдията по вписванията. Диспозитивното начало е основен принцип в изпълнителния процес Частният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, а в същата взискателят посочва начина на изпълнението /чл. 19 от ЗЧСИ и чл. 426, ал. 2 от ГПК / Правомощието на съдебния изпълнител да иска вписване на обезпечителни мерки, включително и възбрана върху недвижим имот, срещу който е насочено изпълнението, предвидено в чл. 431, ал. 4 от ГПК и чл. 26, ал. 1 ПВп / е с оглед възлагане от взискателя на действия по проучването на имущественото състояние на длъжника и запазване на това имущество, с оглед насочване на изпълнението върху него. Действията на частния съдебен изпълнител във връзка с това възлагане, посочени в чл. 18, ал. 1 от ЗЧСИ не включват и възможност за обжалване отказа на съдията по вписванията да впише възбрана върху имуществото на длъжника. Подобно правомощие не е включено нито в изричното съдържание на нормата, нито е част от съдържанието на изброените действия.

По изложените съображения, обжалваното определение, с което е прието, че определението, с което съдът се е произнесъл по частната жалба на съдебния изпълнител против отказа за вписване на възбрана е недопустимо и е прекратено производството по тази частна жалба е съобразено с процесуалния закон и е правилно, поради което следва да се остави в сила.
Водим от горното, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 86 от 8.03.2011 г. по гр. д. № 56/2011 г. на Върховен касационен съд II гр. о.,


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧСИ не е проц.легитимиран да обж.отказите на СВп
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 11:16 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 326
гр. София, 04.07.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети юни през две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. П.
ЧЛЕНОВЕ: Л. Р.
Т. Г.

изслуша докладваното от съдия Р. ч. гр. дело № 308 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взема предвид следното:

Производство по чл. 274 ал. 3 вр. с чл. 280 ал. 1 ГПК.
Частен съдебен изпълнител М. В. е подала частна касационна жалба срещу определение № 1135 от 05.05.2011 г. по гр. № 469/11 г. на Окръжен съд [населено място].
ВКС, след като извърши проверка на данните по делото счита, че производството е недопустимо.
Видно е от данните по делото, че частен съдебен изпълнител М. В. е подала молба до съдия по вписванията [населено място] с искане за вписване на постановление от 25.01.2011 г. с което се налага възбрана върху недвижим имот. С определение от 25.01.2011 г. съдията по вписванията е отказал вписването на основание чл. 6 ал. 1 б. „а” от Правилник за вписванията и чл. 5 от Тарифата за държавните такси. Срещу отказа е подадена е частна жалба от съдебния изпълнител. С разпореждане от 07.02.2011 г. жалбата е оставена без движение, с указание до жалбоподателя да внесе 25 лв. д. т. по сметка на съда. Поради неизпълнение на указанията, с разпореждане от 13.04.2011 г. съдията по вписване е върнал жалбата. С обжалваното определение въззивният съд е потвърдил разпореждането за връщане като е приел, че съгласно чл. 27 от Тарифа за държавните такси които се събират от съдилищата по ГПК се дължи заплащане на държавна такса.
Подадената жалба, както и производството пред въззивния съд, са процесуално недопустими, тъй като частният съдебен изпълнител не е легитимиран да обжалва отказа на съдията по вписванията. В чл. 569 т. 5 ГПК е записано, че вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване са нотариални удостоверявания. Чл. 572 ГПК определя, че участници в нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършването на съответното действие. Т. е. законът прави разграничаване между лицата от чието име се иска извършването на действието по вписване от лицата, които правят волеизявлението за това. Частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата е предоставила извършването на действия по принудително изпълнение на вземания, съгласно правомощията му по раздел втори от Закон за частните съдебни изпълнители, както и тези в чл. 431 ГПК. Освен действията с които е оправомощен от закона, частният съдебен изпълнител не е легитимиран да извършва и други. Отказът на съдията по вписванията да впише възбрана, може да бъде обжалван, но от взискателя по изпълнителното дело като страна в производството по вписването. Правомощието на частния съдебен изпълнител да иска вписване на възбрана върху недвижим имот по отношение на който е насочено изпълнението, не включва и правото да подава жалба от името на взискателя и да обжалва от свое име отказа на съдията по вписванията. По тези съображения частната жалба срещу определението на въззивния съд, както и производството по обжалването на отказа на съдията по вписванията са недопустими. Определението на въззивния съд следва да се обезсили, а производството по делото да се прекрати.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ОБЕЗСИЛВА определение № 1135 от 05.05.2011 г. по гр. № 469/11 г. на Окръжен съд [населено място].
ПРЕКРАТЯВА производството, образувано по частна жалба на частен съдебен изпълнител М. В. с рег. № 797 с район на действие Окръжен съд [населено място] срещу определение от 25.01.2011 г. на съдия по вписванията М. Б. при Районен съд [населено място], с което е отказано вписване на постановление от 25.01.2011 г. за налагане на възбрана върху недвижим имот от частен съдебен изпълнител М. В..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧСИ не е проц.легитимиран да обж.отказите на СВп
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 12:30 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 380
Определение № 215 от 26.05.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 103/2011 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Гълъбина Генчева
чл. 577, вр.

чл. 572 ГПК

--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 274, ал. 2, вр. чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

С определение № 178 от 21.01.2011 г. по ч. гр. д. № 57/2011 г. на Бургаския окръжен съд е оставена без разглеждане частната жалба на Е. М. Д. против отказа на съдията по вписванията да впише възбрана върху недвижим имот.

Окръжният съд е приел, че производството по налагане на обезпечителна мярка възбрана е охранително, в него инициатор и единствена страна е съдебният изпълнител, тъй като само той е оправомощен от чл. 26 от ПВ да отправи такова искане. Производството по вписването на възбрана не е част от изпълнителния процес, затова и страните по изпълнението не са страни в това производство и не са легитимирани да обжалват отказа на съдията по вписванията. По тази причина подадената от взискателя Е. Д. частна жалба срещу отказа да се впише възбрана върху имота на длъжника е процесуално недопустима.

В частната жалба на взискателя Е. Д. се поддържа, че производството по вписване на възбрана е охранително и по аргумент от чл. 577, вр. чл. 572 от ГПК, страна по него е лицето, от чието име се извършва действието - т. е. взискателят, а не съдебният изпълнител.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение приема, че частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество - основателна.

Производството по вписване на възбрана е охранително. Съгласно общото правило на чл. 531 от ГПК, то започва с писмена молба от заинтересованото лице. Заинтересовано лице от своя страна е това лице, от чието име се иска извършване на действието - арг. от чл. 572 от ГПК, който определя страните в нотариалното производство, но следва да бъде прилаган и за всяко друго охранително производство. Вярно е, че съгласно чл. 26 от ПВ, възбраната върху недвижим имот, върху който е обърнато изискването, се вписва по искане на съдия изпълнителя, но това не го прави заинтересовано лице по смисъла на чл. 531 от ГПК. Такова лице е взискателят, от чието име се прави искането за вписване на възбрана, съответно - взискателят е процесуално легитимиран да обжалва отказа на съдията по вписванията. В същия смисъл е и определение № 56 от 14.02.2011 г. по ч. гр. д. 14/2011 г. на ВКС, II ГО.

Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 178 от 21.01.2011 г. по ч. гр. д. № 57/2011 г. на Бургаския окръжен съд.

ВРЪЩА делото на същия съд за постановяване на определение по съществото на частната жалба. Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧСИ не е проц.легитимиран да обж.отказите на СВп
Ново мнениеПубликувано на: 09 Фев 2012, 14:46 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
Определение № 186 от 13.05.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 441/2010 г., II г. о., ГК, докладчик съдията Зоя Атанасова

чл. 433, ал. 2,
чл. 577, ал. 1 ГПК

--------------------------------------------------------------------------------

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от частен съдебен изпълнител Ц. Н. Н. срещу определение № 2027/4.10.2010 г. по ч. гр. дело № 833/2010 г. на П. окръжен съд, с което е потвърдено на осн. чл. 577, ал. 1 ГПК определение на съдията по вписванията при ПРС Е. Б. № 39/2.09.2010 г., с което е отказано да се извърши заличаване на възбрана, вписана с акт № 124, т. I от 2004 на СВ [населено място], съгласно писмо № 6664/2.09.2010 г. на ЧСИ Ц. Н. с район на действие Окръжен съд П.

Жалбоподателят поддържа доводи за незаконосъобразност на обжалваното определение. Иска отмяната му и постановяване на друго, с което да се разпореди заличаване на възбрана, вписана с акт № 124 от 2004 г. на СВ [населено място].

Правният въпрос поставен от жалбоподателя е за възможността на частния съдебен изпълнител да вдигне наложена възбрана по реда на чл. 433, ал. 2 ГПК, решаван противоречиво от съдилищата. Цитирано е определение № 41/22.05.1965 г. по гр. дело № 944/65 г. на ВС I г. о.

Върховният касационен съд, състав на II г. о. като обсъди доводите в частната жалба намира, че подадената частна жалба е процесуално недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на чл. 577, ал. 1 ГПК отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба. Процесуално легитимирани да обжалват постановения отказ имат страните в нотариалното производство и това са лицата, от чието име се иска извършването на нотариалното действие. В настоящият случай производството по заличаване на вписана възбрана е нотариално по смисъла на чл. 569, т. 5 ГПК със страни - лицата, от чието име се иска извършване на действието по заличаване на възбрана. Частният съдебен изпълнител няма качеството на страна в това нотариално производство. Компетентността му е определена от ЗЧСИ, като лице на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания - чл. 2, ал. 1 ЗЧСИ. А според чл. 2, ал. 2 ЗЧСИ държавата може да възлага на ЧСИ и събирането на публични вземания. Правомощията на ЧСИ в рамките на тази компетентност са изчерпателно и ясно посочени в разпоредбите на Раздел II от ЗЧСИ и Глава 38, част V ГПК. Сред действията, за които е оправомощен от закона други частният съдебен изпълнител не е легитимиран да извършва. Обжалването на отказа на съдията по вписванията да извърши заличаване на възбрана не е сред действията, за които ЧСИ е оправомощен от закона да извършва. В подкрепа на този извод е и разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Правилника за вписванията, според която вписването на възбраните се заличава по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, което е наложило възбраната или пред което е представена гаранцията или обезпечението. Когато гаранцията или обезпечението не са послужили, заличаването на възбраната става по искане на заинтересования със заявление, към което се прилага удостоверение от надлежното учреждение, че вписването може да се заличи - чл. 31, ал. 2 ПВ.

Правомощието на ЧСИ, произтичащо в настоящата хипотеза от разпоредбите на чл. 433, ал. 2 ГПК да поиска от съдията по вписванията заличаване на възбрана върху недвижимия имот, вписана с акт № 124/2004 г. на СВ [населено място] не включва и правото да обжалва постановения отказ по това искане.

Като взема предвид изложеното съдът намира, че частната жалба против определението на въззивния съд е процесуално недопустима, като подадена от лице, което не притежава процесуална легитимация за това действие. Обжалваното въззивно определение на П. окръжен съд следва да се обезсили, а производството по делото да се прекрати.

По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

Обезсилва определение № 2027/4.10.2010 г. по ч. гр. дело № 833/2010 г. на П. окръжен съд, с което е потвърдено на осн. чл. 577, ал. 1 ГПК определение на съдията по вписванията при ПРС Е. Б. № 39/2.09.2010 г., с което е отказано да се извърши заличаване на възбрана, вписана с акт № 124, т. I от 2004 г. на СВ [населено място], съгласно писмо № 6664/2.09.2010 г. на ЧСИ Ц. Н. с район на действие Окръжен съд [населено място].

Прекратява производството по ч. гр. дело № 441/2010 г. по описа на ВКС II г. о., образувано по подадена частна жалба от частен съдебен изпълнител Ц. Н. Н. със съдебен адрес [населено място], [улица], ет. 3, офис 1 срещу определение № 2027/4.10.2010 г. по ч. гр. дело № 833/2010 г. на П. окръжен съд, с което е потвърдено на осн. чл. 577, ал. 1 ГПК определение на съдията по вписванията при ПРС Е. Б., с което е отказано да се извърши заличаване на възбрана, вписана с акт № 124, т. I от 2004 г. на СВ [населено място], съгласно писмо № 6664/02.09.2010 г. на ЧСИ Ц. Н. с район на действие Окръжен съд П.

Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му на страните на осн. чл. 274, ал. 2, ГПК.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧСИ не е проц.легитимиран да обж.отказите на СВп
Ново мнениеПубликувано на: 16 Юли 2012, 12:47 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 341
София, 02.07.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова
частно гражданско дело № 125/2012 година по описа на Първо гражданско отделение и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по чл.274 ал.2 ГПК.
И. П., помощник частен съдебен изпълнител при съдебен изпълнител С. Я. рег.№ 844 на К. на частните съдебни изпълнители е обжалвала определението на Окръжен съд Разград № 140 от 13.02.2012г. по в.ч. гр.д.№ 34/2012г. , с което е оставена без разглеждане подадената от нея жалба срещу отказа на съдията по вписванията за вписване на възбрана върху имоти по изп.дело № 20118440400229.
Частната жалба е постъпила в срок срещу определение, преграждащо развитието на производството и е процесуално допустима.
С обжалваното определение Разградският окръжен съд е приел, че частният съдебен изпълнител, респективно неговият помощник не попадат в кръга на надлежно заинтересованите по смисъла на закона лица, имащи право да обжалват отказ на съдията по вписванията.
В частната жалба се поддържа, че по разрешения с обжалваното определение въпрос „попада ли частният съдебен изпълнител в кръга на надлежно заинтересуваните лица по смисъла на закона, имащи право да обжалват отказ на съдия по вписванията да впише наложена от него възбрана на недвижим имот” съществува противоречива съдебна практика, което се затвърждава от определение № 234/05.08.2011г. на Смолянския окръжен съд и определение на Пернишкия окръжен съд № 154 от 10.02.2012 г. по ч.гр.д.№ 25/2012 г. Според частният жалбоподател вписването на възбрана е обезпечителна мярка, а не охранително производство по смисъла на чл.572 ГПК и съдебният изпълнител е лигитимиран да обжалва отказът на съдията по вписванията, той е заинтересована страна , след като съгласно чл.18 ал.1 от Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/ по възлагане на взискателя може във връзка с изпълнителното производство да проучва имуществото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи и др. , освен това от надлежното вписване на възбраната зависи по-нататъшното развитие на изпълнителния процес.
Върховният касационен съд, първо гражданско отделение намира, че обжалваното определение е правилно. Налице е трайно установена съдебна практика на ВКС - определение № 178 от 29.04.2011 г. по ч. гр. д. № 161/2011 г., I г. о.,., определение № 260 от 7.06.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 41/2011 г., I г. о., определение № 56 от 14.02.2011 г. на ВКС по ч. гр. д. № 14/2011 г., II г.о. , определение № 186 от 13.05.2011г. по ч.гр.д.№ 441/2010г., ІІ г.о. определение № 181 от 2.04.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 110/2012 г., I г. о. последното постановено по реда на чл. 274 ал.3 т.1 ГПК , според които правомощията на частния съдебен изпълнител, на когото с чл.2 ЗЧСИ държавата е възложила да извършва принудителното изпълнение на частни притезания, не включват и възможност да обжалва актове, с които е отказано извършването на действия от други органи във връзка със защитата правата на взискателя в изпълнителното производство. Настоящият състав на ВКС не намира основание да бъде изоставена тази съдебна практика и съобразявайки се с нея приема, че частният съдебен изпълнител не е легитимиран да обжалва отказът на съдията по вписванията. Той няма такива правомощия по закон, освен това от действието на вписването на възбрана като обезпечителна мярка във връзка с изпълнителното производство се ползва взискателят и поради това той, а не съдебният изпълнител е страна в охранителното производство по смисъла на чл. 572 ГПК и има право да обжалва постановения отказ по реда на чл. 577 ал.1 ГПК. Ето защо частната жалба е неоснователна и обжалваното определение следва следва да се потвърди.
Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определението на на Окръжен съд Разград № 140 от 13.02.2012г. по в.ч. гр.д.№ 34/2012г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧСИ не е проц.легитимиран да обж.отказите на СВп
Ново мнениеПубликувано на: 28 Авг 2012, 12:33 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 570
гр.София 24.07.2012 г.


Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Ц.
ЧЛЕНОВЕ: А.Б.
Б. Ц.
като изслуша докладвано от съдията А. Б. частно гр.дело № 443/2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на частен съдия изпълнител Н. П. Н. срещу определение № 397/18.06.2012 г. на Д. окръжен съд по ч. гр.д. № 443/2012 г., с което е върната частната му жалба против отказ на съдията по вписванията при Д. районен съд.
Излага доводи за неправилност.
Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение намира, че частната жалба е допустима. Подадена е в срока по чл. 275 ГПК от легитимна срана срещу акт, подлежащ на обжалване.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
Частният съдебен изпълнител Н. Н. с рег. № на Камарата на честните съдебни изпълнители на Република България с район на действие Д. окръжен съд, е поискал вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на Г. Н. Ф. – длъжник по изпълнително дело с взискател [фирма], гр. С.
С определение № 328/23.05.2012 г. е постановен отказ от съдията по вписванията при Д. районен съд.
Частният съдебен изпълнител е подал частна жалба срещу това определение. Тя е върната от сезирания Д. окръжен съд, който е изложил съображения, че само страните в нотариалното производство по вписване на възбраната са легитимирани да обжалват отказа на съдията по вписванията. Частният съдебен изпълнител не разполага с подобно правомощие.
Определението на окръжния съд е правилно.
Нотариалното производство, както и това по вписванията, има охранителен характер, но в него съдия изпълнителят, както и нотариусът не са страна. Те са длъжностни лица с определена от закона компетентност. Правото да обжалват отказите на съдията по вписванията имат само страните в нотариалното производство, а нотариусът и съдия изпълнителят не са такива, нито действат като техни представители.
Нормата на чл. 18, ал. 1 от Закона за частния съдебен изпълнител, на която се позовава частният съдебен изпълнител Н. Н., не го включва в кръга на лицата, легитимирани да обжалват отказа на съдията по вписваният. Подобно правомощие не е изрично включено, нито се следва от съдържанието на изброените в нормата действия на частния съдебен изпълнител с оглед възлагането му от взискателя на действия по проучването на имущественото състояние на длъжника и запазване на това имущество. От действието по вписването на възбраната се ползва взискателят по изпълнението, като страна в изпълнителния процес.

В заключение, обжалваното определение е правилно и трябва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 397/18.06.2012 г. на Д. окръжен съд по ч. гр.д. № 443/2012 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Предложение за тълкувателно решение по въпроса
Ново мнениеПубликувано на: 28 Авг 2012, 12:41 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 320
С., 25.06.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател: Д. В.
Членове: М. С.
Г. Г.

като разгледа докладваното от съдия Г. ч.гр.д.147 по описа за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2, пр.1, вр.чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.
С определение №589 от 05.03.12г. по ч.гр.д.№306/2012г. на Б. окръжен съд е оставена без разглеждане частната жалба на ЧСИ П. Г. №8** в КЧСИ против определение от 01.02.11г. на съдията по вписванията при Служба по вписванията Б., с което е постановен отказ за вписване на възбрана. Окръжният съд е приел, че частната жалба е недопустима, тъй като ЧСИ не разполага с правомощие да обжалва отказа на съдията по вписванията. Позовал се е на практика на ВКС в този смисъл – определение №260 от 07.06.11г. по ч.гр.д.№41/11г. на ВКС, І ГО; определение №86/08.03.11г. по ч.гр.д.№56/11г. на ВКС, ІІ ГО и определение №178 от 29.04.11г. по ч.гр.д.№161/11г. на ВКС, І ГО.
Частна жалба срещу това определение е подадена от ЧСИ П. Г.. Той счита, че като орган на принудително изпълнение е легитимиран да подава частни жалби срещу откази на съдиите по вписванията. Позовава се на определение №313 от 09.06.2011г. по ч.гр.д.№668/10г. на ВКС, ІІ ГО, в което е разгледана по същество частна жалба на ЧСИ срещу отказ на съдията по вписванията.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение приема, че е налице противоречива практика на ВКС по следния процесуалноправен въпрос: Легитимиран ли е съдебният изпълнител да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова молба. Налице са предпоставките на чл.292 от ГПК за сезиране на ОСГК за постановяване на тълкувателно решение по този въпрос. Едва след постановяване на това тълкувателно решение, настоящият състав ще може да се произнесе и по частната жалба, с която е сезиран.
Водим от изложеното и на основание чл.292 от ГПК, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.гр.д.№147 по описа за 2012г. на ВКС, първо гражданско отделение.
ПРЕДЛАГА на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по следния въпрос: Легитимиран ли е съдебният изпълнител да обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова молба.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 13 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов