КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Окт 2020, 04:05

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Тълкуват. д. №3/10,ГК на ВКС-§8, ал.1, изр.2 от ПЗР на ЗУТ
Ново мнениеПубликувано на: 28 Окт 2010, 12:40 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3 ГК
от 06.10.2010 г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. София, 4 август 2010 година
В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ПЪРВО гражданско отделение, в открито заседание на осемнадесети март две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
при секретаря ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
като разгледа докладваното от съдия ГЕНЧЕВА
гр.д.№4864 по описа за 2008г., за да се произнесе, взе предвид следното:
С определение № 444 от 25.05.2009г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивно решение №136/24.04.08г. по гр.д.№123/08г. на Хасковския окръжен съд на основание чл.280, ал.1, т.3 от ГПК по материалноправния въпрос какво е действието на §8, ал.1 от ПЗР на ЗУТ и по-точно – дали отпадането на отчуждителното действие на неприложените дворищнорегулационни планове настъпва автоматично, с изтичане на сроковете по §6, ал.2 и ал.4, или е необходима административна процедура, която да преустанови това действие.
Междувременно са постановени решения на отделни състави на ВКС по чл.290 от ГПК, които дават противоречиво разрешение на този въпрос.
С решение № 167 от 26.04.2010г. по гр.д.№404/2009г. на второ гражданско отделение е прието, че при липса на данни да е изпълнена процедурата по приложение на плана от 1987г. в дадения от ЗУТ преклузивен срок, отчуждителното му действие е прекратено и ответниците нямат основание да се легитимират като собственици на ½ ид.част от парцела, както и че страните остават собственици на имотите си, така както са участвали в общия парцел. С други думи – според това решение отпадането на отчуждителното действие на неприложените дворищнорегулационни планове настъпва автоматично с изтичане на сроковете, посочени в §8, ал.1, изр.1 от ПЗР на ЗУТ.
Същевременно с решение №401 от 17.05.2010г. по гр.д.№510/2009г. на първо гражданско отделение е прието, че до изменението на неприложения дворищнорегулационен план по реда на §8, ал.1, изр.2 от ПЗР на ЗУТ, въпреки отпадането на отчуждителното му действие, парцелът се запазва в границите, определени с този план – т.е. прието е, че отпадането на отчуждителното действие реално не настъпва преди да е проведена процедурата по §8, ал.1, изр.2 от ПЗР на ЗУТ. Същото е прието и в решение №313 от 19.04.2010г. на І ГО.
Поради противоречивото разрешаване на посочения материалноправен въпрос, на основание чл.292 от ГПК, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,
О П Р Е Д Е Л И :
СПИРА производството по гр.д.№4864 по описа за 2008г. на ВКС, първо гражданско отделение.
ПРЕДЛАГА на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по материалноправния въпрос: Дали с изтичането на сроковете, посочени в §8, ал.1 от ПЗР на ЗУТ, автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях, или за да се прекрати това действие е необходимо провеждането на административната процедура по §8, ал.1, изр.2 от ПЗР на ЗУТ за изменение на неприложения дворищнорегулационен план.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: [подпис]
ЧЛЕНОВЕ: 1. [подпис]
2. [подпис]
□ начало

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр. София, 6 октомври 2010 година
Състав на Върховния касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение с определение от 04.08.2010 г. по гр.д. № 4864/2008 г. е постановил спиране на производството по делото и е предложил на общото събрание на гражданска колегия на Върховния касационен съд да постанови тълкувателно решение по следния материалноправен въпрос:
Дали с изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал.1 от ПЗР на ЗУТ, автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни платове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях, или за да се прекрати това действие е необходимо провеждането на административна процедура по § 8, ал.1, изр. 2 от ПЗР на ЗУТ за изменение на неприложения дворищнорегулационен план.
Предвид изложеното следва да се образува дело, което да бъде възложено на съдия – докладчик, както и да бъде насрочено заседание на общото събрание на гражданска колегия.
С оглед на тези съображения
РАЗПОРЕЖДАМ:
1. Да се образува т.д. № 3/2010 г. по описа на Върховния касационен съд, гражданска колегия.
2. Определям за докладчик съдия Теодора Гроздева.
3. Насрочвам делото за 25.11.2010 г. от 14.30 ч. в 15 зала на ВКС.
4. Да се изпратят копия от посоченото по-горе определение на главния прокурор, министъра на правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, директора на Института за правни науки към Българската академия на науките, на ръководителите на катедрите по гражданскоправни науки в юридическите факултети на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, на ръководителя на Департамент „Право” на Нов български университет, които могат да изразят становище.
5. Да се изпратят копия от определението и на председателите на апелативните съдилища, окръжните съдилища, Софийски градски съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
/проф. ЛАЗАР ГРУЕВ/


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Тълкувателно решение от 28.03.2011г. по т.д.№3/2010г. ОСГК
Ново мнениеПубликувано на: 30 Мар 2011, 16:10 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ
№ 3/2010 г.
гр.София, 28 март 2011 г.


Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 24 февруари 2011 г. в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на
ОТДЕЛЕНИЯ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИТОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ
БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
1. ЖАНИН СИЛДАРЕВА
21. ЛИДИЯ РИКЕВСКА
2. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
22. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
3. ЕЛСА ТАШЕВА
23. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
4. ТЕОДОРА НИНОВА
24. МАРИО ПЪРВАНОВ
5. НАДЕЖДА ЗЕКОВА
25. ЕМИЛ ТОМОВ
6. НАДЯ ЗЯПКОВА
26. АЛБЕНА БОНЕВА
7. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
27. БОНКА ДЕЧЕВА
8. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
28. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
9. СТОИЛ СОТИРОВ
29. ЖИВА ДЕКОВА
10. МАРГАРИТА СОКОЛОВА
30. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
11. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
31. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
12. АНИ САРАЛИЕВА
32. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
13. СВЕТЛА ЦАЧЕВА
33. ВАСИЛКА ИЛИЕВА
14. СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
34. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
15. ЛЮБКА БОГДАНОВА
35 ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
16. ВЕСКА РАЙЧЕВА
36. ОЛГА КЕРЕЛСКА
17. ЗЛАТКА РУСЕВА
37. ЗОЯ АТАНАСОВА
18. ДИЯНА ЦЕНЕВА
38. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
19. МАРИЯ ИВАНОВА
39. ВЕСЕЛКА МАРЕВА
20. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
40. БОРИС ИЛИЕВ


при участието на секретаря Борислава Лазарова постави на разглеждане тълкувателно дело № 3 по описа за 2010 г. на ОСГК докладвано от съдията ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

Делото е образувано с разпореждане от 06.10.2010 г. на Председателя на Върховния касационен съд на РБ въз основа на определение от 04.08.2010 г. по гр.д.№ 4864 от 2008 г., с което състав на ВКС, ГК, Първо отделение е предложил на ОСГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния спорен въпрос: Дали с изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ, автоматично се прекратява отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях, или за да се прекрати това действие, е необходимо провеждането на административна процедура по § 8, ал.1, изр.2 от ПР на ЗУТ /сега § 8, ал.2 от ПР на ЗУТ/ за изменение на неприложения дворищнорегулационен план ?

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд, за да се произнесе, съобрази следното:

Систематичното място на разпоредбата на § 8 от ПР на ЗУТ определя тази норма като преходна- целяща да даде правна уредба на правоотношения, възникнали при действието на Закона за териториално и селищно устройство /ЗТСУ /отм./ и продължили да съществуват при действието на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Принципите за промяна на регулационните граници на имотите чрез придаване на част от един имот към парцел, отреден за друг имот и чрез образуване на съсобствени парцели от два маломерни имота по тези два закона съществено се различават:

Съгласно чл.110, ал.1 ЗТСУ /отм./ дворищнорегулационният план /планът, с който се създават дворищнорегулационни парцели за жилищно и вилно застрояване/ има непосредствено отчуждително действие, тоест правото на собственост върху придадените по регулация части от един имот към парцел, отреден за друг имот и съсобствеността върху образувания от два маломерни имота общ парцел се придобиват по силата на самата регулация от момента на влизане в сила на дворищнорегулационния план. Както бе разяснено в Тълкувателно решение № 3 от 15.07.1993 г. по гр.д.№ 2 от 1993 г. на ОСГК на ВС, това придобиване е под прекратително условие, тъй като съгласно чл.33, ал.1 ЗТСУ /отм./ и чл.86, ал.2 ППЗТСУ /отм./, ако до влизане в сила на следващия дворищнорегулационен план, планът, предвиждащ придаване по регулация на част от един имот към съседен парцел, отреден за друг имот, или образуване на общ парцел от два маломерни имота, не бъде приложен, новият план се създава въз основа на първоначалното /преди неприложения план/ положение на недвижимите имоти.

ЗУТ зачита регулационните граници на имотите по влезлите в сила и приложени дворищнорегулационни планове като имотни граници /съгласно чл.15, ал.1 ЗУТ урегулирани веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране, освен в предвидените в този закон случаи/, но въвежда съществено различен режим за промяна на вътрешните регулационни граници между поземлените имоти и за създаване на нови съсобствени имоти, като налага принципа на т.нар.„доброволна” регулация: Съгласно чл.15, ал.2, 3, 4 и 5 ЗУТ изменението на подробен устройствен план, касаещо промяна на границите на урегулирани поземлени имоти /тоест придаването на части от един имот към съседен нему имот и образуването на общ урегулиран поземлен имот от два маломерни имота/, се допуска само със съгласието на собствениците на двата имота, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост. Принудително, без съгласието на собствениците, изменение на границите на урегулираните поземлени имоти при действието на ЗУТ се допуска само по изключение– например в хипотезата на чл.16 ЗУТ.

Този въведен със ЗУТ нов принцип при изменение на границите на урегулираните имоти, е наложил да бъдат уредени отношенията, възникнали по повод на приети по реда на ЗТСУ /отм./, но все още неприложени дворищнорегулационни планове, така че да се осигури приемственост и сравнително плавен преход между режима на „принудителната” регулация, действал по ЗТСУ /отм./ и режима на „доброволна” регулация, въведен със ЗУТ, и да се избегне за в бъдеще евентуална възможност за несъответствие между имотните и регулационни граници на урегулираните поземлени имоти. Именно това е целта на разпоредбите на § 6 и § 8 от ПР на ЗУТ: С тях отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях се продължава само временно- до изтичане на сроковете по § 6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ, след което това отчуждително действие отпада автоматично, по силата на закона. С изтичането на сроковете по § 6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ правото на собственост върху парцела се трансформира в право на собственост върху имота, за който е бил отреден дворищнорегулационния парцел, а придаваемите части се връщат в патримониума на собственика на имота, от който са били отчуждени, съответно създадената по силата на неприложения дворищнорегулационен план съсобственост върху парцел, образуван от два маломерни имота, се прекратява.

Предвидената в § 8, ал.2 от ПР на ЗУТ административна процедура не е условие за прекратяване на отчуждителното действие на неприложените дворищнорегулационни планове, а възможна и незадължителна последица от това прекратяване, имаща за цел да приведе вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на собственост на имотите, спрямо които е отпаднало отчуждителното действие на неприложената дворищна регулация. Непровеждането на тази административна процедура е пречка, съгласно § 8, ал.5 от ПР на ЗУТ, само за застрояването на бившия парцел, но не и за настъпване на предвиденото в § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ прекратяване на отчуждителното действие на регулацията.

Изводът, че отчуждителното действие на посочените в § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ дворищнорегулационни планове се прекратява автоматично с изтичане на сроковете по §6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ, се налага и при систематичното тълкуване на тази разпоредба с разпоредбите на § 6, ал.5 от ПР на ЗУТ и § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ:

- Съгласно § 6, ал.5 от ПР на ЗУТ, след изтичане на сроковете на § 6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ не могат да се извършват сделки за разпореждане с дворищнорегулационен парцел, за който не са изплатени дължимите обезщетения за уреждане на сметки по регулация, когато такива обезщетения се предвиждат, тоест с парцел, за който дворищната регулация не е била приложена. Тази забрана за разпореждане с целия парцел налага извода, че законодателят изхожда от разбирането, че след изтичане на сроковете по § 6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ собствеността върху имотите, за които дворищната регулацията не е приложена, се възстановява автоматично в положението от преди влизане в сила на неприложения дворищнорегулационен план, тоест че собственикът на парцела вече не е собственик на придадените към този парцел части от съседни имоти. Следователно е прието, че отчуждителното действие на неприложения дворищнорегулационен план е прекратено по силата на закона с изтичане на горепосочените преклузивни срокове.

- Съгласно § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ, собствениците на поземлените имоти по ал.1 могат да приложат влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове с договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма. В тази разпоредба законодателят също изхожда от разбирането, че с изтичане на сроковете по § 6, ал.2 и 4 от ПР на ЗУТ собственикът на парцел, към които по силата на неприложената дворищна регулация е била придадена част от съседен имот, вече е загубил правото на собственост върху тази придаваема част. Именно заради това, за да може отново да придобие собствеността върху придаваемата част, той следва да сключи договор в нотариална форма със собственика на съседния имот за прехвърляне на собствеността върху тази реално определена част от парцела, какъвто договор е допустим съгласно чл.200, ал.2 ЗУТ.

По изложените съображения Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд на Република България

Р Е Ш И :

С изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ, отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях се прекратява автоматично, без да е необходимо провеждането на административна процедура по § 8, ал.1, изр.2 от ПР на ЗУТ /сега § 8, ал.2 от ПР на ЗУТ/ за изменение на неприложения дворищнорегулационен план.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на
Гражданска колегия,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС
и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ


ПРЕДСЕДАТЕЛИ на
ОТДЕЛЕНИЯ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИТОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ
БОЙКА СТОИЛОВА


ЧЛЕНОВЕ:

1. ЖАНИН СИЛДАРЕВА
21. ЛИДИЯ РИКЕВСКА
2. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
22. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
3. ЕЛСА ТАШЕВА
23. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
4. ТЕОДОРА НИНОВА
24. МАРИО ПЪРВАНОВ
5. НАДЕЖДА ЗЕКОВА
25. ЕМИЛ ТОМОВ
6. НАДЯ ЗЯПКОВА
26. АЛБЕНА БОНЕВА
7. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
27. БОНКА ДЕЧЕВА
8. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
28. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
9. СТОИЛ СОТИРОВ
29. ЖИВА ДЕКОВА
10. МАРГАРИТА СОКОЛОВА
30. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
11. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
31. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
12. АНИ САРАЛИЕВА
32. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
13. СВЕТЛА ЦАЧЕВА
33. ВАСИЛКА ИЛИЕВА
14. СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
34. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
15. ЛЮБКА БОГДАНОВА
35 ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
16. ВЕСКА РАЙЧЕВА
36. ОЛГА КЕРЕЛСКА
17. ЗЛАТКА РУСЕВА
37. ЗОЯ АТАНАСОВА
18. ДИЯНА ЦЕНЕВА
38. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
19. МАРИЯ ИВАНОВА
39. ВЕСЕЛКА МАРЕВА
20. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
40. БОРИС ИЛИЕВ


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов