КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Яну 2021, 07:56

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 7 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ЧЖ подадена в срок
Ново мнениеПубликувано на: 15 Мар 2012, 09:10 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 160
С.,09.03.2012 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т. В.
ЧЛЕНОВЕ: К. Е.
Б. Й.

изслуша докладваното от съдия К. Е. ч. т. д. № 39/2012г.

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма], [населено място] срещу определение № 744 от 09.12.2011 г. по ч. гр. д. № 838/2011 г. на Д. окръжен съд, с което е върната подадената от същото дружество частна жалба срещу постановеното от Съдията по вписванията при Служба по вписванията-К. определение № 149 от 14.11.2011 г. за отказ да бъде вписан договор за особен залог на търговско предприятие и е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател поддържа, че съдебният състав неправилно е счел депозираната от него частна жалба за просрочена, като не е взел предвид, че същата е подадена в последния ден от срока 22.11.2011 г. чрез куриер, за което представя документи, издадени от куриерска служба „С.”.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени данните по делото, приема следното:

Частната жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал.1 ГПК от надлежна страна и е процесуално допустима, а разгледана по същество - същата е и основателна.

За да върне частната жалба, подадена от [фирма], [населено място] срещу определение № 149 от 14.11.2011 г. на Съдията по вписванията при Служба по вписванията-К., въззивният съд е приел, че същата е просрочена. В тази връзка съдебният състав е посочил, че с оглед датата на съобщаване на обжалвания акт на пълномощника на частния жалбоподател – 15.11.2011 г., едноседмичният срок за обжалването му е изтекъл на 22.11.2011 г., докато частната жалба е подадена на 23.11.2011 г., т. е. един ден след изтичането на срока, без да има данни да е подадена по пощата.

Обжалваното определение е неправилно.

Изводът на въззивния съд за просроченост на частната жалба, с която е сезиран, се опровергава категорично от представените пред настоящата инстанция писмени доказателства – товарителница № 22701293 от 22.11.2011 г., служебен бон от същата дата и обратна разписка за доставяне на пратката, издадени от куриерска служба „С.”. От същите се установява, че частната жалба срещу определение № 149 от 14.11.2011 г. на Съдията по вписванията при Служба по вписванията-К. е подадена в предвидения в чл. 577 ГПК срок, поради което е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.
Като е приел обратното, въззивният съд е постановил неправилен акт, който следва да бъде отменен.

Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 744 от 09.12.2011 г. по ч. гр. д. № 838/2011 г. на Добрички окръжен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за разглеждане на подадената от [фирма], [населено място] частна жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧЖ подадена в срок
Ново мнениеПубликувано на: 15 Мар 2012, 09:13 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 310
София, 04.07.2011 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на първи юли през две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. П.
ЧЛЕНОВЕ: К. М.
В. М.

като изслуша докладваното от съдия К. М. ч.гр.д. № 276 по описа за 2011 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [община] против определение № 1265 от 11.05.2011 г., постановено по гр.д. № 1283 по описа за 2011 г. на Окръжен съд-П., с което оставена без разглеждане частна жалба, подадена на 20.04.2011 г. на [община] против определение № 65 от 1.04.2011 г. на съдията по вписванията при А. по преписка вх. рег. № 1067/1.04.2011 г. на Службата по вписванията-А. и е прекратено производството по делото.

Частната жалба е процесуално допустима и разгледана по същество е основателна по следните съображения:

С определение № 65 от 1.04.2011 г. съдията по вписванията при А. е отказал да извърши исканото по посочената преписка нотариално действие – вписване на нотариален акт за учредяване право на строеж от 1.04.2011 г. С атакуваното определение окръжният съд е приел, че срокът за обжалване е започнал да тече на 12.04.2011 г. и е изтекъл на 19.04.2011 г., а частната жалба е подадена на 20.04.2011 г., като няма данни да е била изпращана по пощата. От приложените към частната жалба документи се установява, че частната жалба е получена в Службата по вписванията-А. на 20.04.2011 г. чрез препоръчана пощенска пратка № PS 424100072L M, подадена в станция Л. на [фирма] на 19.04.2011 г. и описана в опис 269 на пощенската станция от същата дата.

С оглед горните констатации следва, че частната жалба е подадена в срока, съответно атакуваното разпореждане следва да бъде отменено и делото да се върне на Пловдивския окръжен съд за разглеждането на частната жалба.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 1265 от 11.05.2011 г., постановено по гр.д. № 1283 по описа за 2011 г. на Окръжен съд-П.
Връща делото на Окръжен съд-П. за разглеждане на частната жалба.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧЖ подадена в срок
Ново мнениеПубликувано на: 15 Мар 2012, 09:21 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 74
С. 01.02.2012 година

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на тридесети януари хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. К.
ЧЛЕНОВЕ:Е. В.
Б. Б.

при секретар и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Р. К. ч. т. дело № 40/ 2012 год.

Производството е по чл. 274 ал. 2 ГПК, образувано по частна жалба на [фирма] - [населено място] срещу Определение № 746 от 12.ХІІ.2012 по ч.гр.д. № 838/ 2011 г. на Д. окръжен съд, с което е прекратено производството по делото поради просрочие на частна жалба вх.№150/23.ХІ.2011 г. срещу Определение № 150/14.ХІ.2011 г. на съдията по вписванията при РС - [населено място]. Жалбоподателят излага, че действително срокът за обжалване по чл. 577, вр. чл. 275 ал. 1 ГПК, изтича на 22.ХІ.2011 г., но съдът, като е нарушил задължението си по чл. 44 ал. 2 ПАРОАВАС (Д.в. бр.66/2009 г ) при обработка на постъпили по пощата книжа да запази плика, с който са изпратени, и на първата страница на тези книжа да отбележи номера на обратната разписка или датата на пощенското клеймо, не е съобразил, че срокът за обжалване е спазен. Жалбоподателят представя доказателства за изпратената чрез куриер на 22.ХІ.2011 г. частна жалба срещу отказа на съдията по вписванията. Иска определението да се отмени и делото да се върне на Д. окръжен съд за разглеждане на своевременно подадената частна жалба.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, намира, че определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд, съгласно чл. 274 ал. 2 ГПК, тъй като прегражда развитието на делото и че частната жалба е допустима, като подадена в срок.

С обжалваното определение е върната на [фирма] - [населено място] частна жалба вх.№150/23.ХІ.2011 г. срещу Определение № 150/14.ХІ.2011 г. на съдията по вписванията при РС - [населено място], като просрочена. Съдът е посочил, че Определението от 14.ХІ.2011 г., е съобщено на жалбоподателя на 15.ХІ.2011 г. с оглед направеното върху него отбелязване, че срокът за обжалване съгласно чл. 577, вр. чл. 275 ал. 1 ГПК, е едноседмичен от съобщаването на определението, който срок е изтекъл на 22. ХІ.2011 г. и подадената на 23.ХІ.2011 г. частна жалба, е просрочена.

Обжалваното определение е неправилно. Жалбоподателят е изпратил жалба вх.№150/23.ХІ.2011 г. чрез куриерска служба [фирма] с товарителница № 22701422 на 22.ХІ.2011 г., за което е издаден служебен бон на 22.ХІ.2011 г., поради което едноседмичният срок по чл. 577, вр. чл. 275 ал. 1 ГПК, считано от 15.ХІ.2011 г., е спазен, съгласно чл. 62 ал. 2 пр. 1 ГПК с подадената на 22.ХІ.2011 г. чрез куриер частна жалба, постъпила в съда на 23.ХІ.2011 г., без да е отбелязана от съда датата на предаването на пратката на куриер.

Неправилно с обжалваното определение частната жалба е оставена без разглеждане, като просрочена.

По изложените съображения обжалваното определение следва да се отмени и делото - да се върне за разглеждане на частна жалба вх.№150/23.ХІ.2011 г. Затова Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ Определение № 746 от 12.ХІІ.2012 по ч.гр.д. № 838/ 2011 г. на Д. окръжен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за разглеждане на частна жалба вх.№150/23.ХІ.2011 г., подадена от [фирма] - [населено място] срещу Определение № 150/14.ХІ.2011 г. на съдията по вписванията при РС - [населено място].
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧЖ подадена в срок чрез АВ
Ново мнениеПубликувано на: 27 Мар 2013, 09:09 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 91
С., 26.03.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на осемнадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. П.
ЧЛЕНОВЕ: Е. М.
И. П.

при секретаря ………………………………..……. и с участието на прокурора ……………………….……………., като изслуша докладваното от съдията Е. М. ч. търг. дело № 1461 по описа за 2013 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1-во във вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частната жалба с вх. № 1087/28.І.2013 г. на Р. С. Х. със съдебен адрес в [населено място], [улица], подадена чрез процесуалния му представител по пълномощие адв. И. И. от АК-С.З. против определение № 1377 на С.З. ОС, ТК, от 14.ХІІ.2012 г., постановено по ч. т. дело № 873/2012 г., с което – като процесуално недопустима (просрочена) - е била оставена без разглеждане негова частна жалба срещу определение № 82/14.ХІ.2012 г. на съдия по вписванията при Районен съд–С. З.: досежно отказ за вписване на решение на едноличния съдружник за апорт от 12.VІІ.2012 г. на [фирма] /ЕИК/ по заявлението на Х. с вх. № 12805/14.ХІ.2012 г.
Единственото оплакване на частния жалбоподател Х. е за незаконосъобразност на атакуваното прекратително определение, поради което той претендира отменяването му. Инвокират се доводи, че обжалването на откази, постановени от съдии по вписванията става чрез Агенцията по вписвания до съответния окръжен съд, поради което в случая е следвало да бъде съобразено обстоятелството, че подаването на оставената без разглеждане частна жалба е станало по реда на чл. 62, ал. 2 ГПК, т.е. по пощата, в пределите на преклузивния срок по чл. 276, ал. 1 ГПК.
Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение, намира, че като постъпила в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК и подадена от надлежна страна в прекратеното частно въззивно пр-во пред С.З. ОС, настоящата частна жалба на Р. С. Х. ще следва да се преценява като процесуално допустима.
Разгледана по същество тази частна жалба е основателна.
Съгласно чл. 58г от закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Агенцията по вписванията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието. Според чл. 5, ал. 1 и чл. 18, т. 1, б. „а” от този Устройствен правилник, приет с ПМС № 89/23.ІV.2007 г., службите по вписванията на АВ осъществяват функциите си по Правилника за вписванията на територията на съдебния район на съответния районен съд, извършвайки вписвания, отбелязвания и заличавания „по разпореждане на съдията по вписванията”. Същевременно работата на последния „се ръководи и контролира”, съгласно чл. 80, ал. 1, т. 6 ЗСВ, от председателя на съответния районен съд. При това положение подаване на жалба до окръжния съд срещу отказ на съдия по вписванията, когато вместо чрез последния, то е било извършено директно чрез съответното териториално поделение на агенцията по вписванията, но в пределите на законоустановения преклузивен срок, следва да се зачете като редовно процесуално действие по смисъла на чл. 64, ал. 1 ГПК.
В конкретния случай подадената от Р. Сл.Х. „Чрез А. Вп. [населено място] до ОС-С. З.” жалба има входящ номер 82 от дата трети ноември 2012 г., поставена в правоъгълен щемпел със следните две наименования, разположени едно под друго: „А. Вп., Служба по вписванията-гр. С. З.”. Доколкото предмет на въпросната оставена без разглеждане жалба /имаща характера на „частна”/ е било „определение № 82 от 14.11.2012 г. на Ж. Л. К., съдия по вписванията в Районен съд С. З.”, очевидно е, че действието по подаването й не би могло да предхожда датата на издаване на атакуваното с нея определение, т.е. достоверната дата в щемпела е следвало да се чете като „30.11.2012 г.”, докато С.З. ОС погрешно я е възприел като „трети декември” с.г. и затова неоснователно е оставил без разглеждане ЧЖ на Х..
Мотивиран от горното Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, Първо отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА определение № 1377 на С.З.ОС, ТК, от 14.ХІІ.2012 г., постановено по ч. т. дело № 873/2012 г.
В Р Ъ Щ А делото на същия състав на ОС-С. З. за произнасяне по съществото на жалбата на Р. Сл. Х. заведена в А.Вп. с вх. № 82/30.ХІ.2012 г. /с погрешно означен ден като „0З”/.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1
2


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧЖ подадена в срок
Ново мнениеПубликувано на: 04 Апр 2013, 08:26 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 230
С., 29.03.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести март две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. К.
ЧЛЕНОВЕ: Л. И.
Е. В.

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Л. И.
ч. т. дело № 1 572/2013 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба от [фирма] [населено място], чрез процесуалния му представител адв. И. И. от СЗАК, срещу определение № 1 378 от 14.12.2012 г. на Окръжен съд [населено място], постановено по ч. т. д. № 874/2012 г., с което е оставена без разглеждане като просрочена частната жалба на дружеството против определение № 83 от 14.11.2012 г. на съдия по вписванията при РС [населено място] и е прекратено производството по ч. т. д. № 874/2012 г.
Частният жалбоподател счита, че обжалваното определение е неправилно. Моли да бъде отменен атакуваният съдебен акт, ведно с произтичащите от това правни последици.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК. Същата е процесуално допустима. Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение, като взе предвид изложеното в частната жалба и провери данните по делото, приема следното:
С атакуваното определение СЗОС е оставил без разглеждане подадената частна жалба по съображения, че същата е просрочена.
Обжалваното определение е неправилно.
С определение № 83 от 14.11.2012 г. съдия по вписванията към СЗРС е отказал вписване на решение на едноличния съдружник за апорт от 12.07.2012 г. и удостоверение за вписване на обстоятелства по партидата на [фирма], депозирани от Г. Д. С., в качеството му на управител на [фирма] [населено място]. За постановения отказ частният жалбоподател е уведомен със съобщение получено на 23.11.2012 г. от Р. А. - юр. сътрудник, ведно с препис от постановения акт. Съгласно чл. 275, ал. 1 ГПК частните жалби се подават в едноседмичен срок от съобщаването на определението. В конкретния случай, преклузивният срок изтича на 30.11.2012 г. – присъствен ден – петък. За да остави без разглеждане частната жалба окръжният съд е приел, че същата е постъпила в деловодството на Служба по вписванията на 03.12.2012 г. и се явява просрочена. С настоящата частна жалба ,обаче, са представени обратна разписка и разпечатка за препоръчана пратка, с дата и печат от 30.11.2012 г. на „Български пощи”, от които е видно, че жалбата срещу отказа е изпратена по пощата в Агенцията по вписвания на 30.11.2012 г.
Изложеното налага извода, че частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, процесуално допустима е, с оглед на което неправилно С.з. окръжен съд е оставил същата без разглеждане като просрочена и е прекратил производството по ч. т. д. № 874/2012 г.
При тези фактически данни, определение № 1 378 от 14.12.2012 г. на Окръжен съд [населено място], постановено по ч. т. д. № 874/2012 г. е неправилно и следва да бъде отменено, а делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената частна жалба.
Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 1 378 от 14.12.2012 г. на Окръжен съд [населено място], постановено по ч. т. д. № 874/2012 г.
ВРЪЩА делото за Окръжен съд [населено място] за продължаване на съдопроизводствените действия по постъпилата частна жалба с вх. № 83/03.12.2012 г. от [фирма] [населено място].
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧЖ подадена в срок
Ново мнениеПубликувано на: 10 Юли 2014, 08:55 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 421
София 09.07.2014 г.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 3408/14г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба от [фирма] със седалище и адрес на управление [населено място], против разпореждане № 12850 от 02.04.2014 г. по ч.гр.д. № 230/2014 г. на Софийски градски съд. В жалбата са изложени доводи за неправилност на обжалваното определение. Жалбоподателят поддържа, че изводът на съда за подаване на частната жалба след изтичане на преклузивния срок по чл. 577 ГПК, не кореспондира с данните по делото.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
С обжалваното разпореждане е върната като просрочена подадената от [фирма] частна жалба вх. № 18-00035 от 20.11.2013 г. срещу отказ на съдия по вписванията при Софийски районен съд да разпореди вписване на нотариален акт № 163, т.ІІ, нот. дело № 316/30.10.2013 г. на нотариус с рег. № 340 на Нотариалната камара. За да постанови този резултат съдът е приел, че според съдържащо се в частната жалба признание, отказът е бил получен на 02.09.2013 г., а частната жалба против него е депозирана на 20.11.2013 г., т.е. след изтичане на едноседмичния срок по чл. 577 във вр. с чл. 275, ал.1 ГПК.
Обжалваното разпореждане е неправилно. При разрешаване на въпроса за спазване на срока за обжалване на отказа по чл. 577 във вр. с чл. 275, ал.1 ГПК съдът е подходил формално, като се е позовал на посоченото в частната жалба, че се прилага към нея уведомление на Службата по вписванията за постановения отказ, получено на 02.09.2013 г. Очевидно е, че се касае за грешка, тъй като видно от приложените към делото писмени доказателства, нотариалният акт, чието вписване е отказано, е издаден на 30.10.2013 г., от същата датата е молбата на нотариуса до съдията по вписванията за вписване на акта, както и определението, обективиращо отказа на съдията по вписванията, който се обжалва. В частната жалба изрично е посочено, че се атакува определение от 30.10.2013 г. за отказ с вх. № 511 в регистъра на отказите за вписване на нотариален акт за учредяване на специални сервитути, подаден за вписване с молба от 30.10.2013 г. Обективно е невъзможно жалбоподателят да е узнал за постановения отказ на 02.09.2013 г., както е приел съдът, близо два месеца преди издаване на нотариалния акт акта и преди постановяване на отказ за вписването му.
Към делото е приложено уведомително писмо от Агенцията по вписванията, адресирано до жалбоподателя, с което на последния се съобщава за постановения отказ под № 511 от 30.10.2013 г. за вписване на нотариален акт № 163, т.ІІ, нот. дело № 316/30.10.2013 г. на нотариус В. Г., връчено на жалбоподателя на 11.11.2013 г. Частната жалба против отказа на съдията по вписванията е подадена по пощата на 18.11.2013 г., т.е. в едноседмичния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. При тези данни, като е приел, че същата е просрочена и е разпоредил връщането й, съдът е постановил незаконосъбразен съдебен акт, който следва да бъде отменен, а делото върнато за разглеждане на частната жалба по същество.
Водим от гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 12850 от 02.04.2014 г. по ч.гр.д. № 230/2014 г. на Софийски градски съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за разглеждане на частна жалба вх. № 18-00-35 от 20.11.2013 г./ изпратена по пощата на 18.11.2013 г./, подадена от [фирма] против определение от 30.10.2013 г. на съдия по вписванията при Софийски районен съд за отказ за вписване на нотариален акт № 163, т.ІІ, нот. дело № 316/30.10.2013 г. на нотариус с рег. № 340 на Нотариалната камара.


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЧЖ подадена в срок
Ново мнениеПубликувано на: 09 Окт 2014, 09:41 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 693

С., 06,10,2014 година

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, І т.о., в закрито заседание на 2 октомври две хиляди и четиринадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Хитров
ЧЛЕНОВЕ: Елеонора Чаначева
Росица Божилова

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от председателя /съдията/ Никола Хитров
ч. т. дело № 2494 /2014 год.

Производството е по реда на чл.274,ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на ГМ С. О.-С. против определение № 14817/10.07.14 г. по ч.гр.д. № 9928/14 г. на СГС, с което се оставя без разглеждане, като просрочена, жалбата му срещу определение от 27.05.14 г. на Ир. Я.-съдия по вписванията при СРС, с което е отказано вписване на дружествения договор, приет с решение на О. на 17.10.13 г. и изменен с решение на О. на 11.11.2013 г.
ВКС-І т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:
СГС е приел, че обжалваното определение е получено на 11.06.14 г., като едноседмичният срок за обжалване е изтекъл на 18.06.14 г., а жалбата е депозирана в АВ на 19.06.14 г., т.е. след срока за обжалване.
Определението е неправилно.
Действително жалбата е входирана в АВ на 19.06.14 г.
Обаче, от сега представените копия от разписка за приета пратка и системен фискален бон за платена услуга от Български пощи Е. с дата 18.06.14 г. се установява своевременно подаване по пощата-чл.62,ал.2 ГПК. Представено е и известие за доставяне с пощенско клеймо на доставяне 19.06.14 г. Върху последното има допълнителна отметка от пощата за съдържанието на писмото.
По изложените съображения, частната жалба е основателна и следва да бъде уважена.
Водим от горното, ВКС-І т.о.
О П Р Е Д Е Л И:

Отменя определение № 14817/10.07.14 г. по ч.гр.д. № 9928/14 г. на СГС.
Връща делото на СГС за продължаване на процесуалните действия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 7 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов