КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Сеп 2021, 08:37

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Налаг. на възбр. в/у имущ. на 3-то лице чл. 198,ал. 1т.1ДОПК
Ново мнениеПубликувано на: 24 Яну 2012, 09:47 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 23 Дек 2010, 06:55
Мнения: 39
Смолянски окръжен съд
Определение № 251 към дело 2010400500548
Дата 14.09.2011 година
в състав
председател: Росица КОКУДЕВА
членове: Мария СЛАВЧЕВА
Гюлфие ЯХОВА
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.577 ГПК
С определение №559/12.07.2011г. по ч.т.д. №144/2011г. ВКС, Търговска колегия е отменил определение №1/03.01.2011г. по в.ч.Г.д. №548/2010г. по описа на окръжен съд Г.С. и е върнал делото на окръжен съд Г.С. за продължаване на съдопроизводствените действия.
Постъпила е частна жалба с вх .№2932/03.12.2010г. от А.Н. К., пълномощник на А И. Б. в качеството му на представляващ “. -Б.О.,Г.П. с ЕИК-***** против определение №5/22.11.2010г. по преписка с вх.№703/22.11.2010г. на районен съд Г.Ч. на М. Б., изпълняваща функциите на С. по В. П. районен съд Г.Ч., с което е постановен отказ за вписване на Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№РД-11-1999/11.11.2010г. на старши публичен изпълнител П. ТД НАП Г.П.. Счита, че за доверителя му съществува правен интерес от обжалване на това определение, тъй като с това постановление се налага обезпечителна мярка за обезпечаване на изискуемо вземане на “.-Б.О., Г.П.. Намира, че обжалваното определение е незаконосъобразно и необосновано. Твърди че към молба с вх.№703/22.11.2010г. на районен съд Г.Ч. е представен договор за встъпване в дълг, сключен на основание чл. 101 ЗЗД. Договора е сключен в изискуемата законова форма и е с с нотариално удостоверени подписи. По силата на този договор едно трето лице "Форего -1" О. с ЕИК *** е встъпило в дълга към НАП-П. на "А. Б.О. Г.П. и всъщност по задължението двете юридически лица отговарят като солидарни длъжници. Твърди, че за обезпечаване на вземането срещу първия длъжник “. Б.О. Г.П., представлявано от А Бъбаров, вторият длъжник "Ф.-1"О., представлявано също от А Б., който е предоставил доброволно свой имот за обезпечаване на това вземане в полза на кредотора - в случая Държавата чрез НАП Г.П.. Твърди, че между двете дружества не съществуват противоречиви интереси и те доброволно са се съгласили да бъде обезпечен дълга с налагане на ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, представляващ апартамент №5 с идентификатор №**** ,част от "База за семеен отдих-З. 3" курортен комплекс П.о, собственост на вторият длъжник "Ф.-1" О..Г.П.. Твърди, че кредиторът - Държавата в лицето на ТД НАП Г.П. е изготвил съобразно правилата на ДОПК/чл.198/ Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№РД-11-1999г./11.11.2010г., с което е наложил възбарана върху предоставения като обезпечение недвижим имот и е одобрил съглашението за встъпване на втория длъжник в дълг съобразно правилата на чл.101, предл.2-ро ЗЗД. Счита, че в конкретният случай важат правилата на ДОПК, а не на ЗЗД. Касае се за публично задължение и намира, че мотива на съдията по В., че обезпечение на задължение с недвижим имот се извършвало само с учредяване на ипотека е необосновано. Поради това моли съда да отмени обжалваното определение №5/22.11.2010г. на съдията по В. П. районен съд Г.Ч. и да постанови вписване на Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№РД-11-1999/11.11.2010г. на К. А. К., старши публичен изпълнител П. ТД НАП Г.П.. Моли съда да изиска и приложи по делото цялата преписка с вх.703/22.11.2010г. на районен съд Г.Ч.. Моли съда да присъди на доверителя му и направените разноски, представляващи държавна такса.
Смолянският окръжен съд след като се запозна с депозираната частна жалба и обсъди всички приложени по делото доказателства, намира, че частната жалба е процесуално допустима. Депозирана е в законният срок, от надлежно упълномощен процесуален представител, с междувременно внесена държавна такса и П. наличие на правен интерес от търсената защита.
Разгледана по същество частната жалба е основателна по следните съображения:
Производството пред съдията по вписвания при районен съд Г.Ч. се е развило въз основа на молба с изх.№РД-11-1999/11.11.2010г. от К. А.К. - публичен изпълнител П. ТД на НАП Г. Пловдив искане за вписване на възбрана върху недвижим имот П. спазване на изискванията по чл.195, ал.7 ДОПК. Към молбата е приложено Постановление за налагане на обезпечителна мярка "Възбрана" върху самостоятелен обект-апартамент №**/ с идентификатор на обекта ******* попадащ в сграда 174.13.1 със застроена площ по кадастрална схема 49.59 кв.м., находящ се в "База за семеен отдих-З. 3" курортен комплекс П.о,общ.Ч.. Имотът е собственост на "Форего-1"О. Г.П., представлявано от А И. Б. и е предоставен като обезпечение за принудително изпълнение, съгласно нотариално заверен Договор за встъпване в дългот 10.11.2010г. като балансовата му стойност е 56 367,79 лева. Това постановление е издадено във връзка с установено и изискуемо вземане в размер на 33 794,93 лева, установено с декларация образец №6 за 2009г. и 2010г. на “. Б.О. Г.П. .
Към молбата е приложен и договор за встъпване в дълг, съгласно който "Ф. -1"О. Г.П. е встъпил като солидарен длъжник заедно с “. Б.О. Г.П. към кредитора ТД на НАП Г.П. като е предоставил за обезпечение и принудително изпълнение гореописания недвижим имот.
Незаконосъобразно и необосновано съдията по В. е отказал да впише тази възбрана, тъй като е приел, че съгласно чл. 149 ЗЗД обезпечението на задължението с недвижим имот се извършва чрез учредяване на ипотека като обикновеният писмен догово за встъпване в дълг не поражда исканите от страните правни последици.
Съдията по В. може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само в рамките, установени в Правилника за В., който нормативен акт очертава пределите на неговите правомощия, както и изрично предвиденото в други закони. Съгласно чл.32а от Правилника за В. съдията по В. следва да извърши проверка дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл. 4 и дали този акт отговаря на изискванията на чл. 6 от Правилника за В..
В конкретният случай Постановлението за налагане на обезпечителна мярка "възбрана" е издадено от публичен изпълнител, който е служител на НАП. Той може да налага обезпечителна мярка само с постановление - чл. 195, ал. 3 ДОПК. Видът на обезпечителните мерки е посочен изчерпателно в чл. 198 ДОПК и сред тях липсва възможност да се приеме за обезпечение имущество на трето лице - движима вещ, вземане или ипотека върху недвижим имот. Освен това както по ДОПК така и по ГПК най-общо обезпечителните мерки са запор и възбрана. В този смисъл особеният залог и ипотеката, макар сами по себе си да представляват обезпечителни мерки, не са мерки които биха могли да се реализират по ДОПК[/color], каквото е настоящото производство. Единствено [b]първото по ред предвидено обезпечение в чл. 198, ал. 1 т. 1 ДОПК -възбраната върху недвижим имот или кораб не е обвързано с условие да е собственост на задълженото лице. Това от своя страна дава възможност този вид обезпечителна мярка да се налага и в случаите, когато това имущество не е собственост на задълженото лице.
Поради това ще следва да бъде отменено обжалваното определение като незаконосъобразно и бъде върнато делото на съдията по В. П. районен съд Г.Ч. с указания да разпореди вписване на възбрана, наложена с Постановление за налагане на обезпечителни мерки №РД-11-1999/11.11.2010г. на старши публичен изпълнител П. ТД на НАП Г.П..
Водим от гореизложеното Смолянският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение №5/22.11.2010г.по преписка с вх.№703/22.11.2010г. на районен съд Г.Ч. на М. Б. ,изпълняваща функциите на С. по В. П. районен съд Г.Ч.,с което е постановен отказ за вписване на Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№РД-11-1999/11.11.2010г. на старши публичен изпълнител П. ТД НАП Г.П..,като незаконосъобразно .
ВРЪЩА делото на съдията по В. в службата по вписвания П. районен съд Г.Ч. с указания да разпореди вписване на възбрана наложена с Постановление за налагане на обезпечителни мерки №РД-11-1999/11.11.2010г. на старши публичен изпълнител П. ТД на НАП Г.П..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ :


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов