КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Юни 2021, 20:35

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 14 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 24 Юни 2011, 16:04 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 126
С., 10,02,2011 г.

Върховният касационен съд на Р. Б., Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Хитров
ЧЛЕНОВЕ: Елеонора Чаначева
Емил Марков

при секретаря ………………………………..……. и с участието на прокурора ………...………………………………….., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков ч. търг. дело № 924 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 във вр. чл. 577 ГПК и чл. 32а ПВ и се развива едностранно.
Образувано е по частната касационна жалба с вх. № А-1334/1.Х.2010 г. на [фирма] - С., подадена против въззивното определение на М. ОС, ГК, от 21.ІХ.2010 г., постановено по ч. гр. дело № 145/10 г., с което е била оставена без уважение частна жалба на търговеца срещу отказ на съдията по вписванията при Б. РС от 2 юни 2010 г. да впише възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжник по образувано от д-вото изп. дело, тъй като не бил посочен идентификатор на имота и липсвала скица от одобрения кадастрален план на[населено място] за същия.
Оплакванията на дружеството частен касатор са за постановяване на атакуваното въззивно определение в нарушение както на материалния, така и на процесуалния закон. Поради това се претендира касирането му и постановяване на съдебен акт от настоящата инстанция, с който да се уважи „искането за налагане на възбрана върху процесния имот”.

В изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, инкорпорирано в текста на жалбата му, частният касатор [фирма] - С. обосновава приложно поле на частното касационно обжалване с наличие на предпоставката по т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, изтъквайки, че с атакуваното въззивно определение М. ОС се е произнесъл по процесуалноправен въпрос от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, „свързан с реда и начина за вписване на възбрана, регламентиран в ПВ, в хипотеза когато имотът, предмет на искането, се намира в място с одобрена кадастрална карта, но без да е бил надлежно отразен в същата и съответно за него да може да се издаде скица и да има посочен идентификатор”. Тезата е за липса на съдебна практика.

Върховният касационен съд на Р., Търговска колегия, Първо отделение намира, че като постъпила в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК и подадена от надлежна страна в частното въззивно пр-во пред М. ОС, частната касационна жалба на [фирма] – С. ще следва да се преценява като процесуално допустима.

Съображенията, че в случая не е налице приложно поле на частното касационно обжалване, са следните:
Съгласно задължителните за съдилищата в Р. постановки по т. 4 на ТР № 1/19.ІІ.2010 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. дело № 1/09 г., правният въпрос от значение за изхода по конкретно дело, разрешен в обжалваното въззивно решение е от значение за точното прилагане на закона, когато разглеждането му допринася за промяна на създадената поради неточно тълкуване съдебна практика или за осъвременяване на тълкуването й с оглед изменения в законодателството и обществените условия, а за развитие на правото, когато законите са непълни, неясни или противоречиви – така че да се създаде съдебна практика по прилагането им или за да бъде тя осъвременена предвид настъпили в законодателството и в обществените условия промени.
В процесния случай освен твърдение за липса на съдебна практика по приложението на чл. 6, ал. 3 ПВ във вр. чл. 60, т.т 1-7 ЗКИР, търговецът частен касатор не излага доводи за неясноти, непълноти или противоречия в цитираните разпоредби на тези два относими нормативни акта от различна степен. Правно несъстоятелно е - при съвършено ясния характер на изискванията за посочване на идентификатор и за прилагане на скица, както и при липсата на спор, че за централната част на[населено място] има одобрена кадастрална карта, да се очаква, че може да има contra L. съдебна практика, т.е. такава, „отменяща” въпросните изисквания в чл. 6, ал. 4 ПВ във вр. чл. 60, т. 1-7 ЗКИР. В заключение, разпоредбата на чл. 53 ЗКИР предвижда ред, по който одобрените кадастрална карта и регистри да се изменят вкл. и когато съдържат непълноти, поради което релевираният от частния касатор процесуалноправен въпрос всъщност дори не е бил предмет на произнасянето на въззивния съд, потвърдил отказа на съдията по вписванията констатирал единствено непълнота по отношение на имота, за който се е отнасяло искането на търговеца за налага на възбрана, в одобрената кадастрална карта на[населено място].

Мотивиран от горното Върховният касационен съд на Р., Търговска колегия, Първо отделение
О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на М. окръжен съд, ГК, от 21.ІХ.2010 г., постановено по ч. гр. дело № 145/2010 г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1 2


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 07 Юли 2011, 19:16 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 313
[населено място] 09.06. 2011 год.

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на осми юни две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. З.
ЧЛЕНОВЕ: . Д.
О. К.

разгледа докладваното от съдията Д. ч.гр.дело №668 по описа за 2010 год.

Производството е по чл.274, ал.3 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на частен съдебен изпълнител И. Б., рег.№*** и район на действие ОС-Б., срещу определение от 15.11.2010г. по ч.гр.д.№1835/2010г. на Б. окръжен съд, с което е потвърдено определение №156 от 18.10.2010г. на съдията по вписванията при Районен съд – Н. за отказ вписването на възбрана върху недвижим имот.

Частната жалба е подадена в срока по чл.275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима.

Върховния касационен съд, състав на ІІІ гражданско отделение, след преценка на данните по делото и доводите в частната жалба, намира следното:

С обжалваното определение е потвърдено определение на съдията по вписванията при Районен съд – Н. за отказ вписването на възбрана върху недвижим имот, собственост на Щ. И. Г..
Съдът е приел, че към молбата на съдебния изпълнител за вписване на възбрана е необходимо представяне на скица-копие и схема от кадастралната карта на възбранения имот, когато конкретният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта.
Частният жалбоподател прилага и се позовава на противоречива съдебна практика /влезли в сила като неподлежащи на обжалване определения на окръжни съдилища/ по така разрешения с обжалваното определение въпрос, поради което следва да бъде допуснато касационно обжалване на определението на основание чл.280, ал.1, т.2 от ГПК.

Настоящият съдебен състав намира, че правилното разрешение е дадено с обжалваното определение, а именно, че за вписване на възбрана е необходимо представяне на скица-копие от кадастралната карта на възбранения имот, когато конкретният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта. Съгласно чл.6, б.”в” от Правилника за вписванията, когато подлежащият на вписване акт се отнася до конкретен имот, той трябва да съдържа описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението /община, населено място, адрес, местност/, номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията изисква описанията да се извършват съобразно данните по чл.60, т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта. Законът в чл.26, във връзка с чл.24, б.”а”, препраща към разпоредбата на чл.6, ал.1, б.”в” от Правилника за вписванията, относно описанието на имота в молбата за вписване на възбрана. Когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, той не може да се индивидуализира с тази данни. Това означава, че в случаите, когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, намират приложение изискванията на чл.6, ал.3 относно описанието на имота. Доколкото в този случай в описанието се посочват данни от кадастралната карта, следва да намери приложение и изискването за удостоверяването на тези данни чрез представяне на скица-копие от плана. Този начин за индивидуализиране и удостоверяване на индивидуализиращи данни цели избягване на съмнения за действието на извършеното вписване. Поради това разпечатка от електронната страница на АГКК на извадка от плана може да бъде използвана за справки и за сведение, но не и вместо скицата на имота, за вписване на възбрана.
По изложените съображения обжалваното определение е правилно и следва да се остави в сила.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение от 15.11.2010г. по ч.гр.д.№1835/2010г. на Б. окръжен съд.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 15.11.2010г. по ч.гр.д.№1835/2010г. на Б. окръжен съд, с което е потвърдено определение №156 от 18.10.2010г. на съдията по вписванията при Районен съд – Н. за отказ вписването на възбрана върху недвижим имот.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 22 Мар 2012, 16:18 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 613
гр. София, 23.12.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети декември две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. Б.
ЧЛЕНОВЕ: 1. С. Н.
2. В. П.

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията П. гр.д.№ 403 по описа за 2011 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.2 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Е. М. Д. против определение №1535/24.06.2011 г., постановено по ч.гр.д.№ 57/2011 г. от Окръжен съд – Бургас.
Частната касационна жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, при условията на чл.274, ал.3, т.2 във вр. с чл.280, ал.1 от ГПК.

С обжалваното определение, окръжния съд е приел, че отказа на съдията по вписванията да впише възбраната върху имота е законосъобразен, тъй като към искането на частния съдебен изпълнител за вписване на възбраната липсва копие – скица от кадастралната карта за имотите, въпреки че за района има одобрена кадастрална карта. Съдът е приел, че описанието на имота следва да отговаря на разпоредбата на чл.60, т.1-7 от ЗКИР и е нужно към молбата за вписване на възбрана да се представи посочената по-горе скица, макар в разпоредбите на Правилника за вписвания – чл.25 и сл., да липсва изрично препращане към разпоредбата на чл.6, ал.3 от ПВ, изискваща тази скица.

В частната жалба, в изложението на основанията, обосноваващи допустимостта на касационното обжалване се сочи, че е налице противоречиво разрешаване от съдилищата на правен въпрос, което е основание за допускане до касационно обжалване на определението на окръжния съд, на основание чл.280, ал.1, т.2 от ГПК. Сочения правен въпрос е, необходимо ли е към молбата за вписване на възбрана да се представи скица-извадка от кадастралната карта за имота, за райони с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.
Представени са определения на ВКС, с които по така поставения правен въпрос е прието обратното на възприетото от окръжния съд становище относно необходимостта от представянето на скица –извадка от кадастралната карта, в различните хипотези на искане за вписване. Това противоречиво разрешаване на правния въпрос от съдилищата е основание за допускане на определението на окръжния съд до касационно обжалване, на основание чл.280, ал.1, т.2 от ГПК.
Вписването на възбрана е уредено в разпоредбите на чл.23 и сл. от ПВ и за това вписване е предвиден облекчен ред, доколкото липсва препращане към чл.6, ал.3 от ПВ, предвиждащ представяне както на скица на кадастралния план, ако съществува такава, така и посочване на идентификационен кадастрален номер на имота. Изричното препращане на разпоредбата на чл.25 от ПВ е към разпоредбата на чл.24 б. „а” до „в”, като разпоредбата на чл. 24, б.”а” от ПВ изисква описание на имота съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1, б.”в” от ПВ, като препращане към чл.6, ал.3 от ПВ липсва, което води до извод, че при искане за вписване на възбрана, при условията на чл.23 и сл. от ПВ, не е необходимо представянето на скица – копие от кадастралната карта, с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти.
По конкретното дело, окръжния съд е приел, че ЗКИР е нормативен акт, по-висок по степен от Правилника за вписванията и следва да се приложат разпоредбата на ЗКИР, в частност разпоредбата на чл.77, ал.2, т.1 от ЗКИР, изискваща представянето на посочената по-горе скица, към молбата за вписването. ЗКИР и ПВ не си противоречат, доколкото уреждат различна правна материя – вписванията по ПВ, съгласно чл.1 от ПВ, се състои в даване на гласност на подлежащите на вписване актове, със следващите са от това законови последици по отношение на всички лица, докато ЗКИР урежда вписването в кадастъра и имотния регистър, като специфичните изисквания на ПВ относно вписването на възбрани не противоречи на разпоредбите на ЗКИР, както е приел окръжния съд, потвърждавайки отказа на съдията по вписвания да впише възбраната.
По изложените съображения, отказа на съдията по вписвания, основан на липсата на заверена скица – копие от кадастралната карта, с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти към искането за вписване е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Видно от молбата, посочени са всички граници на имота, с идентификационните номера по кадастралния план, поради което и това посочено от съдията по вписвания основание за отказ на вписването е незаконосъобразно.
По изложените съображения, определението на окръжния съд следва да се отмени, както и обжалвания отказ на съдията по вписвания, като делото следва да се изпрати на съдията по вписванията, за извършване на вписването по молбата.
Водим от горното, състава на ВКС, второ отделение на гражданската колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение №1535/24.06.2011 г., постановено по ч.гр.д.№ 57/2011 г. от Окръжен съд – Бургас , с което е оставена без уважение частна жалба против отказ на съдия по вписванията при Районен съд – Бургас.
ОТМЕНЯ определение №1535/24.06.2011 г., постановено по ч.гр.д.№ 57/2011 г. от Окръжен съд – Бургас като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ определение №235/06.12.2010 г. на съдия по вписванията при Районен съд – Бургас, с което е отказано вписване на възбрана по молбата в с вх.№ 11535 на ЧСИ №* Н. Г. с район на действие Окръжен съд – Варна.
Връща делото на съдията по вписванията при Районен съд – Бургас, за вписване на възбраната върху недвижим имот.
Определението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.

ОСОБЕНО МНЕНИЕ по ч. гр. д. № 403/2011 год. на ВКС, ІІ г. о.
на съдия Снежанка Николова

По същество на подадената частна жалба против въззивното определение считам, че разрешението по поставения правен въпрос – необходимо ли е към молбата за вписване на възбрана да се представи скица-копие от кадастралната карта за имота, когато се намира в район с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, дадено в обжалваното определение, както и в представеното такова № 48 от 7.02.2011 год. по ч. гр. д. 531/2010 год. на І г. о. на ВКС е правилната съдебна практика, поради което и подадената частна жалба е неоснователна. Съображенията ми за това становище са следните: Липсата на препращане в разпоредбите на чл. 23-26 П. към чл. 6, ал. 3 от същия не може да обоснове извод за предвиден облекчен ред за вписването на възбрани, уреден в раздел Пети от П., тъй като и за възбраните, като актове, подлежащи на вписване, следва да се прилагат общите правила. Такива са разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 3, като последната съдържа пояснение относно хипотезата, при която имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията /т. е. тези по ал.1/ се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 ЗКИР. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта, т. е. уредена е специфична хипотеза, поясняваща правилото на ал. 1. Поради това и с оглед изработването на имотния регистър по партидите на недвижимите имоти, считам, че и при вписване на възбрана за имот, намиращ се в район с одобрена кадастрална карта, следва да се прилага чл. 6, ал. 3 П., поради което и при липса на предвидената в него скица отказът да се впише възбраната е правилен.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 06 Юли 2012, 15:08 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 589
С., 18.07.2010 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на четвърти октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА КОВАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: Л. И.
Е. В.
при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Л. И.
ч. т. дело № 733/2009 г.
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба от ЧСИ Катилин Д. П. от [населено място], срещу определение № 429 от 26.08.2009 г. на Добрички окръжен съд, постановено по ч. гр. д. № 724/2009 г.. Със същото се потвърждава определение № 130 от 03.08.2009 г. на съдия по вписванията при Д., в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана по искане на ЧСИ върху недвижим имот в [населено място] – собственост на длъжника на П. В. П. от [населено място], при режим на собственост с трети лица по изп. дело № 20098520400261 по описа на посочения ЧСИ.
Частният жалбоподател счита, че с обжалваното определение въззивният съд се е произнесъл по материалноправен въпрос, който е решаван противоречиво от съдилищата – касационно основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК. В подкрепа на твърденията си е представил определение от 09.06.2009 г. на Добрички окръжен съд. Същият моли да бъде отменено въззивното определение, както и потвърдения с него отказ на съдията по вписвания и същият да бъде задължен да впише исканата възбрана.
Ответникът по частната касационна жалба П. В. П. от [населено място] е депозирал становище в законоустановения срок. Счита, че частната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение – потвърдено.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на второ отделение преди да се произнесе по основателността на искането за допускане на касационно обжалване, констатира следното:
Частната касационна жалба е подадена от легитимирана страна в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, насочена е към подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима.
За да бъде допуснато определението на въззивен съд до касационно обжалване е необходимо да са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ГПК.
В определение № 130 от 03.08.2010 г. е обективиран отказа на съдията по вписвания при Д. да впише възбрана по искане на ЧСИ Катилин П. върху недвижим имот, находящ се в [населено място], представляващ „кафе – аператив”, собственост на длъжника П. В. П., при режим на собственост с трети лица по изп. дело № 20098520400261 по описа на посочения ЧСИ. Изложени са съображения, че ЧСИ в нарушение на чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗКИР не е представил скица (схема) на имота по кадастралната карта, издадена от Служба по кадастъра, която следва да е изготвена съгласно изискванията на чл. 31-33 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри. С обжалваното в настоящото производството определение, въззивният съд е потвърдил отказа на съдията по вписвания, споделяйки доводите му за това.
Жалбоподателят счита, че материалноправния въпрос, по който се е произнесъл въззивният съд е: приложението на чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията и чл. 77, ал. 2, т. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър по отношение на вписване на възбрани върху недвижими имоти.
Настоящият състав счита, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение, тъй като Добричкият окръжен съд се е произнесъл по материалноправен въпрос, от който зависи изхода на делото – приложението на чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията и чл. 77, ал. 2, т. 1 от Закон за кадастъра и имотния регистър по отношение на вписване на възбрани върху недвижими имоти.
С оглед данните по делото, налице е основание за допускане на касационно основание по чл. 280, ал. 1, т. 2 от ГПК, тъй като даденият в обжалваното определение отговор е решаван противоречиво от съдилищата, видно от представеното от жалбоподателя определение от 09.06.2009 г. на Добрички окръжен съд.
Частната касационна жалба е неоснователна.
По своята същност възбраната представлява разпореждане на съдия изпълнителя, с което определена недвижима вещ на длъжника се предназначава да принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с нея. Същата цели да обезпечи успешния изход на изпълнението на парични притезания върху недвижим имот, като запази фактическата цялост и принадлежността на възбранената вещ към имуществото на длъжника.
С Правилника за вписванията законодателят е регламентирал реда и начина на вписване на актовете, на които следва да се даде гласност. По силата на препращата норма на чл. 24 от същия възбрана се вписва, като се представи заповедта за налагането й. Тя трябва да съдържа и описание, съгласно чл. 6, ал. 1, б. „а” и „в” ПВ. С ал. 3 от посочената разпоредба е предвидено, че когато недвижимия имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията следва да се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1- 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Видно от данните по делото, жалбоподателят е поискал вписване на възбрана върху недвижим имот – „кафе аперитив”, находящ се в [населено място], който е район с одобрена кадастрална карта. Съгласно чл. 77, ал. 2, т. 1 ЗКИР към молбата за вписване се прилагат: 1. скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, а за самостоятелен обект в сграда - и схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови имоти, се прилага и скица-копие от изменените по реда на чл. 54, ал. 1 кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти; 2. писменото доказателство, удостоверяващо вписвания юридически факт; 3. пълномощно, когато молбата се подава от пълномощник. ЧСИ е представил скица (схема), но същата не съответства на чл. 33 от Наредба № 3/2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Тъй като се касае за самостоятелен обект „кафе – аперитив”, намиращ се в двуетажна жилищна сграда, чийто партерен етаж е преустроен, необходимо е да се представи скица на недвижимия имот, а за процесния самостоятелен обект и схема (с оглед идентификацията му), каквато не е представена.

Неоснователни са доводите са жалбоподателя, че при вписване на възбрани разпоредбата на чл. 77, ал. 2, т. 1 ЗКИР не намира приложение, тъй като същата е относима към ал. 1 на посочената норма и е свързана с вписвания в имотния регистър, касаещи откриване и закриване на имотни партиди, каквото не е постановлението за налагане на възбрани. За да поради действие спрямо длъжника и трети лица възбраната следва да бъде вписана в имотния регистър. В цитираните нормативни актове законодателят изрично е посочил реда и документите, който следва да бъдат представени, за да бъде вписана исканата възбрана. И тъй като се касае до вписвания в имотния регистър, на които следва да се даде гласност, за да бъдат защитени правата на длъжника или трети лица, същият не прави разлика между вписванията на възбрани и актове, с който се признават, учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права.
Посочените фактически данни налагат извода, че съдията по вписвания при Д. се е съобразил с посочените разпоредби, с оглед на което е отказал вписване на исканата от жалбоподателя възбрана.
Въз основа на гореизложеното, настоящият съдебен състав счита, че определението на Добричкия окръжен съд следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 429 от 26.08.2009 г. на Добрички окръжен съд, постановено по ч. гр. д. № 724/2009 г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 23 Юли 2012, 10:33 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 284

София, 04.07.2012 година

Върховният касационен съд,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на двадесет и първи юни през две хиляди и дванадесета година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. В.
ЧЛЕНОВЕ: С. К.
З. А.

при секретар
като изслуша докладваното от съдия С. К.
частно гражданско дело № 225 от 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.274,ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на Н. а. по п. срещу определение №327 на П. окръжен съд, постановено на 26.04.2012г. по в.ч.гр.д.№320/2012г.,потвърждаващо определение от 15.03.2012г. на съдията по вписванията при Районен съд-гр.П.,с което е отказано вписване на постановление за налагане на възбрана по молба на публичен изпълнител Б. Г. с вх.№256/15.03.2012г. по описа на СВ при Районен съд-гр.П.
Частният жалбоподател поддържа,че обжалваното определение е неправилно поради неправилно приложение на материалния закон и необоснованост. Поддържа,че неправилно съдът е приел,че разпоредбата на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията е приложима и в производствата по глава V /чл.24 и чл.25/ от този нормативен акт при условие,че няма препращане към тази алинея.
Като основание за допускане на касационно обжалване се сочи произнасяне на въззивния съд по въпроса приложима ли е разпоредбата на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията в производствата за вписване на възбрана по реда на глава V от този нормативен акт /чл.24 и чл.25/,както и по въпроса допустимо ли е съдията по вписванията да изисква актуализиране на кадастралната карта и регистри /чрез допълване, поправяне на грешки,даване на идентификатор и т.н./ от лица,които нямат качеството “заинтересовани страни” по смисъла на §1,т.13 ДР на ЗКИР, вкл. и от публичния изпълнител.
Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл.283 ГПК.
При извършването на преценка за наличието на предпоставките за допускане на касационно обжалване настоящият тричленен състав на ІІ ГО на ВКС констатира следното:
За да постанови обжалваното определение въззивният съд е приел,че когато недвижимият имот се намира в район с кадастрална карта, описванията му следва да се извършат съобразно данните по чл.60,т.1-7 ЗКИР и да се приложи скица-копие от кадастралната карта,като приложение следва да намери разпоредбата на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията. Изложени са съображения,че липсата на изрично препращане в разпоредбите на чл.23-26 от Правилника за вписванията към чл.6,ал.3 не може да обоснове облекчен ред за вписване на възбрани,тъй като и за възбраните като актове,подлежащи на вписване,следва да се прилагат общите правила,а именно разпоредбите на чл.6,ал.1 и ал.3 от Правилника за вписванията като последната съдържа пояснение относно хипотезата, при която имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта,а именно,че описанията следва да се извършват съобразно данните по чл.60,т.1-7 ЗКИР,т.е. уредена е специфична хипотеза,поясняваща правилото на чл.6,ал.1 от Правилника за вписванията.
Определението,с което е отказано вписване на възбраната е потвърдено по причина,че в представения за вписване акт имотите,които попадат в район с одобрена кадастрална карта са описани с номерата по стария план,т.е. именно отговорът на поставения от частния жалбоподател въпрос за приложимостта на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията и за необходимостта идентификацията на тези имоти да бъде извършена съобразно данните по чл.60,т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър е обусловил извода за липсата на предпоставки за вписването на постановлението на публичния изпълнител за налагане на възбрана.
По така поставения въпрос по приложението на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията по отношение на вписване на възбрани върху недвижими имоти в определение №589/18.07.2010г.,постановено по ч.т.д.№733/2009г.,ТК,ІІ ТО на ВКС е прието,че за да породи действие спрямо длъжника и трети лица възбраната следва да бъде вписана в имотния регистър,като реда и документите,които следва да бъдат представени,за да бъде вписана възбраната са посочени в Правилника за вписванията и Закона за кадастъра и имотния регистър. И тъй като се касае до вписвания в имотния регистър,на които следва да се даде гласност,за да бъдат защитени правата на длъжника или на трети лица,законодателят не правил разлика между вписванията на възбрани и актове,с които се признават,учредяват,прехвърлят,изменят или прекратяват вещни права. Прието е,че заповедта за налагане на възбраната трябва да съдържа и описание,съгласно чл.6,ал.1,б.”а” и “в” ПВ,като с ал.3 от посочената разпоредба е предвидено,че когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта,описанията следва да се извършват съобразно данните по чл.60,т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
В определение №48/07.02.2011г. по ч.гр.д.№531/2010г. на І ГО на ГК на ВКС по въпроса трябва ли в обезпечителната заповед за възбрана недвижимият имот да бъде описан съобразно разпоредбата на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията,съответно чл.60,т.1-7 ЗКИР е прието,че заповедта за налагане на възбрана следва да отговаря на изискването на чл.6,ал.3 на Правилника за вписванията,когато се отнася за имот в район с одобрена кадастрална карта,като тази разпоредба,макар и обособена в отделна алинея,трябва да се свърже с чл.6,ал.1,б.”в”,защото я допълва по отношение на имотите,за които има одобрена кадастрална карта като изисква вписването на актове за такива имоти да бъде извършено по характеристиките на тази карта,като определението е постановено в производство по обжалване на определение,потвърждаващо отказ на съдия по вписванията по чл.32а от Правилника за вписванията.
В определение №358/24.10.2008г. по ч.гр.д.№1527/2008г. на V ГО на ВКС по въпроса приложима ли е разпоредбата на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията в обезпечителното производство е прието,че съгласно чл.400,ал.2 ГПК налагането на възбрана като обезпечителна мярка се осъществява чрез вписване на обезпечителната заповед в нотариалните книги. Чл.6,ал.1 от Правилника за вписванията регламентира съдържанието на подлежащите на вписване актове,вкл. и относно описанието на имота,до който се отнася акта /б.”в”/,а ал.3 от текста изисква в районите с одобрена кадастрална карта описанието да се извършва съобразно данните по чл.60,т.1-7 ЗКИР.Изложени са съображения,че съдържанието на обезпечителната заповед е регламентирано в чл.24 от Правилника за вписванията,като б.”а”от текста препраща към нормата на чл.6,ал.1,б.”в” от същия правилник,а съответно за районите с одобрена кадастрална карта и към ал.3 на чл.6.
Различно становище по приложението на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията обаче е изразено в определение №613/23.12.2011г., постановено по гр.д.№403/2011г. по описа на ІІ ГО на ВКС,с което на основание чл.280,ал.1,т.2 ГПК е допуснато касационно обжалване на определение,потвърждаващо отказ на съдия по вписванията да впише възбрана върху недвижим имот по въпроса необходимо ли е към молбата за вписване на възбрана да се представи скица-извадка от кадастралната карта да имота,за райони с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. Прието е,че вписването на възбрана е уредено в разпоредбите на чл.23 и сл. ПВ и за това вписване е предвиден облекчен ред,доколкото липсва препращане към чл.6,ал.3 ПВ,предвиждащ представяне както на скица на кадастралния план,ако съществува такава,така и посочване на идентификационен кадастрален номер на имота по съображения,че изричното препращане на разпоредбата на чл.25 ПВ е към разпоредбата на чл.24,б.”а” до “в”,като разпоредбата на чл.24,б.”а” ПВ изисква описание на имота съгласно разпоредбата на чл.6,ал.1,б.”в” ПВ,като препращане към чл.6,ал.3 ПВ липсва,което пък според състава води до извод,че при искане за вписване на възбрана при условията на чл.23 и сл. ПВ не е необходимо представянето на скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти.
Макар въпросът,обосновал допускане на касационното обжалване в определение №613/23.12.2011г. на ІІ ГО на ВКС по гр.д.№403/2011г. да касае само изискването за представяне на скица-извадка от кадастралната карта за имота,според настоящия състав,доколкото изискването за представяне на такава скица е неразривно свързано с индивидуализацията на имота,а оттам и с изискването за посочване на идентификационен кадастрален номер в представения за вписване акт и последното изрично е обсъдено в определение №613/23.12.2011г. по гр.д.№403/2011г. на ІІ ГО на ВКС, следва да се приеме,че е налице противоречива практика на различни състави на ВКС в определения,постановени по реда на чл.274,ал.3 ГПК, поради което съгласно т.2 на ТР №2/28.09.2011г. по тълк.д.№2/2010г. на ОСГТК на ВКС приема,че следва да сезира ОСГТК по реда на чл.292 ГПК за постановяване на тълкувателно решение. Въпросът,според настоящия състав,следва да бъде поставен за приложението на разпоредбата на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията и за необходимостта идентификацията на недвижимия имот да бъде извършена съобразно данните по чл.60,т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър както в обезпечителното производство,така и в производството по вписване на наложена възбрана,тъй като във всички случаи тричленните състави са извършвали преценка досежно изискванията,на които следва да отговаря заповедта за налагане на възбрана. Освен това налагането на възбрана като обезпечителна мярка се осъществява чрез вписване на обезпечителната заповед на съда в нотариалните книги,изискванията,на които следва да отговаря заповедта за вписване и останалите актове за вписване на възбрана,уредени в разпоредбата на чл.24 от Правилника за вписванията,са идентични и преценката за начина на индивидуализиране на имота се извършва по идентичен начин.
Водим от гореизложеното,Върховният касационен съд,състав на Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.гр.д.№225/2012г. по описа на ВКС,ІІ ГО.
ПРЕДЛАГА на ОСГТК на ВКС да постанови тълкувателно решение по въпроса приложима ли е в обезпечителното производство и в производство по вписване на вече наложена възбрана по реда на глава V от Правилника за вписванията /чл.24 и чл.25/ разпоредбата на чл.6,ал.3 от този нормативен акт и необходимо ли е в представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съобразно изискванията на чл.60,т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта.

Председател:

Членове:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 16 Окт 2012, 15:59 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

[населено място], 15.10.2012 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети октомври през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. П.
ЧЛЕНОВЕ: К. М.
В. М.

като изслуша докладваното от съдия В. М. ч. гр. д.№ 412 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 274, ал.3,т.2 ГПК.
Подадена е частна жалба от Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност /К./ против определение № 226 от 02.07.2012г. по ч. гр.д. № 496/2012г. на С. окръжен съд, Гражданско отделение в частта му, с която е потвърден отказ от 05.06.2012г. на съдията по вписванията при Б. районен съд за вписване на обезпечителна заповед от 01.06.2012г., издадена по ч.гр.д. № 426/2012г. на С. окръжен съд в частта й за налагане на възбрана върху три недвижими имота: 1/ заведение за обществено хранене “гостилница” с площ * кв.м. в приземния етаж на жилищна сграда в УПИ *-за жилищен комплекс в кв. * по плана на [населено място]; 2/ апартамент № * в [населено място] на [улица] жилищен блок “*.”, вх.*, ет.*; */ * ид.ч. от дворно място с площ * кв.м., съставляващо имот пл. № *, за който е отреден УПИ * в кв. * по плана на [населено място], заедно с * ид.ч. от построените в него жилищна сграда и стопанска сграда.
Според частния жалбоподател определението е неправилно. Съдът е приел, че по отношение съдържанието на молбата за вписване на възбрана е приложима разпоредбата на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията, без да вземе предвид, че вписването на възбрана е уредено в чл. 23-32 от Правилника и за него е предвиден облекчен ред. В чл. 24 П. липсва препращане към чл.6, ал.3 ПВ, предвиждащ прилагането на чл. 60, т.1-7 от З.. Разпоредбата на чл. 24 препраща единствено към чл. 6, ал.1,б.”в” П.. Поради това се иска отмяна на определението. В изложението на основанията по чл. 280, ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване жалбоподателят поддържа, че атакуваното определение противоречи на практиката на ВКС по материалноправния въпрос дали при вписването на обезпечителна мярка възбрана намира приложение изискването на чл. 6, ал.3 П. за описване на имота според одобрената кадастрална карта на района. Сочи, че е постановено определение от състав на Върховния касационен съд, с което е сезирано Общото събрание на гражданска и търговска колегия за постановяване на тълкувателно решение по въпроса.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че частната жалба е подадена в срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.
Производството по ч.гр.д. № 496/2012г. на С. окръжен съд е образувано по частна жалба на К. срещу отказ на съдията по вписванията при Б. районен съд да впише обезпечителна мярка възбрана, наложена с обезпечителна заповед на Софийски окръжен съд, досежно пет недвижими имота, собственост на С. С. К., С. Ц. К. и В. С. К., находящи се в [населено място], в [населено място] и три имота в [населено място]. Отказът на съдията по вписванията е мотивиран с това, че е налице заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], влязла в сила на 13.12.2011г., а в обезпечителната заповед имотите не са описани със съответния идентификатор, начин на трайно ползване и идентификатори на съседните имоти съгласно кадастралната карта, т.е., че не са спазени изискванията на чл. 6, ал.3 П. във вр. с чл. 60,т.1-7 З..
С. окръжен съд с определението си от 02.07.2012г. е отменил отказа досежно двата недвижими имота, които не са в [населено място] и е потвърдил отказа относно трите имота в [населено място]. Посочил е, че обезпечителната заповед за налагане на възбрана трябва да отговаря на изискването на чл.6, ал.3 П. за описание на имота според влязлата в сила кадастрална карта, а такава е налице за [населено място].
При преценка на изложените основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1 ГПК съдът установи следното:
Видно, че с определение № 284 от 04.07.2012г. по ч. гр.д. № 225/2012г. на Върховния касационен съд, ІІг.о. е спряно производството по делото и е отправено предложение към ОСГТК на ВКС да постанови тълкувателно решение по въпроса: приложима ли е в обезпечителното производство и в производство по вписване на наложена възбрана по реда на глава V от Правилника за вписванията разпоредбата на чл. 6, ал.3 от същия Правилник и необходимо ли е представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съгласно изискванията на чл. 60, т.1-7 от З. и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта. При служебна проверка настоящият състав установи, че въз основа на това определение е образувано тълкувателно дело № 7/2012г. на Върховния касационен съд, Гражданска и Търговска колегия за приемане на тълкувателно решение по въпроси, свързани с вписванията на актове относно недвижими имоти, като посоченият по-горе въпрос е под №2 в тълкувателното дело.
Поради изложеното е налице основание за спиране производството по настоящето дело, тъй като решаващият за изхода му въпрос е предмет на тълкувателно дело.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по ч. гр.д. № 412/2012г. по описа на Върховния касационен съд, Второ гражданско отделение до постановяване на решение по тълкувателно дело № 7/2012г. по описа на Върховния касационен съд, Гражданска и Търговска колегия.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг тричленен състав на Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 18 Дек 2012, 10:21 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 822

[населено място], 14.12.2012г.
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. И.
ЧЛЕНОВЕ: Р. К.
М. К.

след като разгледа, докладваното от съдията К. ч.т.д. № 548/2012 г. по описа на съда, приема за установено следното:
Производството е по чл. 274, ал.3 във вр. с чл. 280, ал.1 ГПК.
Обжалвано е определение №1263 от 31.05.2012г., постановено по ч.гр.дело№312/2012г. на Б. окръжен съд, с което е потвърдено определение №7 от 13.02.2012г. по преписка № 451 от 13.02.2012г. на съдията по вписванията при Районен съд – [населено място] за отказ за извършване на нотариално действие вписване на постановление за налагане на възбрана върху недв. имот по заявление с изх. №011264/10.02.2012г. на ЧСИ А. Ц. и вх.№451/13.02.2012г. по описа на службата по вписванията [населено място]. Жалбоподателят [фирма] – С. иска отмяна на определението като неправилно. В Изложението на основанията за допускане на въззивното определение до касационно обжалване частният касатор формулира следния въпрос: необходимо ли е към молбата за вписване на възбрана да се представи скица – извадка от кадастралната карта на имота, за район с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. Като допълнителен критерий се поддържа противоречива съдебна практика на съдилищата по чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна, поради което е процесуално допустима. Определението на въззивния съд подлежи на касационен контрол при наличието на някоя от предпоставките на чл.280, ал.1 с оглед на препращането към тази разпоредба на чл.274, ал.3 ГПК.
За да потвърди отказа на съдията по вписванията на постановление за наложена от ЧСИ възбрана върху недв. имот, окръжният съд е приел, че е необходимо да бъде спазена разпоредбата на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията за представяне на скица – копие от кадастралната карта, когато възбранения имот е самостоятелен обект, с оглед на необходимостта от индивидуализация на подлежащия на вписване имот. Съдът е приел, че за нуждите на вписването, без значение е причината поради която имота не е описан в кадастралната карта на [населено място], след като града има одобрена кадастрална карта от 10.12.2009г.
Служебно известно е на състава на първо отделение на ВКС, ТК, че по поставения правен въпрос, по който се е произнесъл и въззивният съд, има образувано тълкувателно дело №7 /2012г. по описа на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по въпроса, поради противоречивото му разрешаване: приложима ли е в обезпечителното производство и в производството по вписване на вече наложена възбрана по реда на гл.V от Правилника за вписванията / чл.24 и чл.25/ разпоредбата на чл.6, ал.3 от същия , и необходимо ли е в представения за вписване акт, недв. имот да бъде описан съобразно изискванията на чл.60, т.1-7 ЗКИР и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта. /т.2 на т.д/. Образуваното тълкувателно дело е основание за спиране на настоящото производство на основание чл.292 ГПК.
Водим от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по ч.т.дело № 548/2012г. по описа на ВКС, ТК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 20 Дек 2012, 10:22 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 560
гр. С.,10.08. 2012 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на девети август, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

Председател: С. Д.
Членове: Ж.Д.
М. Ф.

при секретаря и в присъствието на прокурора
като изслуша докладваното от съдията С. Д. ч.гр.д. № 417 по описа за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 278, ал. 1, вр. с чл. 274, ал. 3, т. 2, вр. с чл. 577 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба с вх. № 1905 от 14.06.2012 г. на [фирма] - С., подадена против въззивно определение № 104 от 14.05.2012 г. на Б. окръжен съд, ГК, постановено по ч. гр. дело № 214/2012 г., с което е било потвърдено определение № 6 от 13.02.2012 г. на съдията по вписванията при Разложкия районен съд, с което е отказано вписване на постановление на ЧСИ А. Ц., с район на действие Б. окръжен съд за налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжник по образувано изп. дело № 2011***0400255 на ЧСИ.
Оплакванията на банката частен касатор са за постановяване на атакуваното въззивно определение в нарушение както на материалния, така и на процесуалния закон. Поради това се претендира касирането му и връщане на делото на съдията по вписванията [населено място] с указания Ла бъде вписана исканата с постановление за налагане на възбрана на ЧСИ възбрана върху процесния имот.
С частната касационна жалба не е представено изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 Г. за допускане на касационното обжалване, а се твърди, че е налице утвърдена съдебна практика на ВКС, съгласно която за вписване на възбрана върху недвижим имот не се изисква прилагане на схема - копие от кадастрална карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижими имоти, като са приложени три определения на ВКС, постановени в производство по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК и две окончателни въззивни определения, което обосновава приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 Г..
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира, че като постъпила в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК и подадена от надлежна страна в частното въззивно производство пред Б. окръжен съд, частната касационна жалба на [фирма] - С. се явява процесуално допустима.
След преценка на доводите на жалбоподателя и обстоятелствата по делото, съдът намира, че не са налице основанията на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК за допускане на въззивното определение до касационно производство по следните съображения :

За да постанови определението си въззивният съд е приел, че отказът на съдията по вписванията при Р. районен съд да впише постановление на ЧСИ А. Ц., с район на действие Б. окръжен съд, за налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжник по образувано изп. дело № 2011***0400255 на ЧСИ, е правилен, тъй като процесният имот не е описан по действащата кадастрална карта/К., а по проект за нейното изменение, обективиран в представената с искането за вписване схема-проект на Службата по геодезия, картография и кадастър -Б., а изискването при вписване на възбрана съгласно чл. 6, ал. 3 ПВ, вр. с чл. 60, т. 1-7 З. е имотът да е описан и да е приложена схема по действащата КК.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира, че жалбоподателят не е изложил кой е материалноправният или процесуалноправен въпрос, разрешен от въззивния съд, който да е от съществено значение за делото, при някоя от хипотезите на чл. 280, ал. 1 ГПК. Липсва депозирано изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК за допускане на частното касационно обжалване, като представената съдебна практика с частната касационна жалба е свързана с въпрос, който не е бил предмет на разглеждане с въззивното определение. В случая не е посочено основание за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, както и правен въпрос, обусловил изхода на делото, поради което въззивното определение не следва да бъде допуснато до касационен контрол.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира, че въззивното определение не следва да се допусне до касационен контрол, тъй като не са налице основанията на чл. 280, ал. 1 ГПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване въззивно определение № 104 от 14.05.2012 г. на Б. окръжен съд, ГК, постановено по ч. гр. дело № 214/2012 г., по частна касационна жалба с вх. № 1905 от 14.06.2012 г. на „О. б. б."АД гр. С..

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 02 Яну 2013, 15:15 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 628
С., 27.09. 2012 г.

Върховният касационен съд, трето гражданско отделение в закрито заседание на 21 септември две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. Ю.
ЧЛЕНОВЕ:Л. Б.
С. Д.

като разгледа докладваното от съдията К. Ю.
ч. гр. д. № 540/2012 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

Производство по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на О. б. б.” АД [населено място] против определение № 1256 от 30.05.2012 г. по в. ч. гр. дело № 313/2012 г. на Б. окръжен съд, с което е потвърдено определение № 3 от 13.02.2012 г. по преписка вх. № 447 от 13.02.2012 г. на съдията по вписванията при Районен съд - [населено място], обективиращо отказ за се разпореди извършване на нотариално действие по реда на чл. 569, т. 5 ГПК - вписване на постановление за налагане на възбрана върху недвижим имот с изх. № 01268/10.02.2012 г. на частен съдебен изпълнител А. Ц. с район на действие Окръжен съд [населено място].
В изложение за допускане на касационно обжалване се поддържа, че с обжалваното определение в противоречие с представена съдебна практика е разрешен правният въпрос - необходимо ли е към молбата за вписване на възбрана да се представи скица-извадка от кадастралната карта за имота за район с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри и въпроса свързан с реда и начина за вписване на възбрана в хипотеза, когато имотът предмет на искането, се намира в място с ободрена кадастрална карта, но без да е бил надлежно отразен в същата и съответно за него да може да се издаде скица и да има посочен идентификатор, поставен като от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото - приложно поле за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 ГПК.

Върховният касационен съд, състав на трето г. о., като взе предвид, че определението е въззивно, с което е потвърдено определение по дадено разрешение по същество на друго производство намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и е редовна.
Поставените правни въпроси не са разрешени с обжалваното определение в противоречие с установената съдебна практика на ВКС цитирана и от решаващия съд при постановяване на съдебния акт - определение по ч.гр. дело № 531/2010г., първо г. о. ВКС; определение по ч.т.дело № 733/2009 г., второ т. о. ВКС; определение по ч.т.дело № 924/2010 г., първо т. о. ВКС; определение по ч. гр. дело № 668/2010 г., трето г. о. ВКС.
Поставените въпроси касаят приложението на чл. 6, ал. 3 във вр. с ал. 1, б. „в” от Правилника за вписванията (П.), чл. 60, т. 1-7 и чл. 77, ал. 2, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (З.).
Съгласно чл. 6, ал. 1, б. „в” П. подлежащите на вписване актове трябва да съдържат описание на имота, до който се отнася актът с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите, а ал. 3 изисква, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т.1-7 З.. Разпоредбата на чл. 77, ал. 2 т. 1 З. изисква към молбата за вписване на възбрана в имотния регистър да се прилага скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, а за самостоятелен обект за сграда и схема.
С частната жалба е обжалвано определение потвърждаващо отказ на съдията по вписванията при районен съд [населено място] да впише постановление за налагане на възбрана по искане на ЧСИ върху недвижим имот собственост на длъжника по изп. дело № 2011***0400255 на ЧСИ, представляващ самостоятелен обет в сграда с посочен идентификатор с предназначение - гараж в сградата с посочена площ, изграден в имот с посочен номер в местността „Г.” по кадастралната карта на [населено място].
Според установената съдебна практика по приложението на цитираните разпоредби, за вписване на възбрана върху недвижим имот представляващ самостоятелен обект, когато конкретният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, е необходимо да се представи скица - копие от кадастралната карта на възбранения имот, а за самостоятелния обект и схема с оглед идентификацията му. Това е така, тъй като вписването на актове за имоти, за които има ободрена кадастрална карта се извършва по характеристиките на тази карта, за да се осъществи предвидената в чл. 6 З. двустранна връзка между кадастъра и имотния регистър въз основа на идентификатора на недвижимия имот с цел синхронизиране на информацията между тях и възможност от имотния регистър да се получат пълни данни за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти. Касае се до регламентиран в Правилника за вписванията ред и начин на вписване на актове, на които следва да се даде гласност. Съдията по вписванията извършва проверка дали заповедта за налагане на възбрана, а в случая постановлението на ЧСИ отговорят на изискванията на чл. 6, ал. 3 от П. във вр. с чл. 60, т. 1-7 З. и чл. 77, ал. 2, т. 1 З..
С обжалваното определение е потвърден отказа на съдията по вписванията на впише постановление на ЧСИ за налагане на възбрана върху недвижим имот на длъжника по образувано изпълнително дело с взискател, настоящият жалбоподател, като е прието, че недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта - [населено място] има одобрена кадастрална карта от 10.12.2009 г., но към преписката не е представена кадастрална скица-схема на самостоятелния обект по кадастралната карта на града, а приложената схема-проект не отговоря на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри - чл. 31-33 от същата. Прието е, че представената схема-проект не може да замести представянето на скица-копие от кадастралната карта и окончателна схема, а без удостоверяване на посочените изисквания по предвидения ред, съдията по вписванията не може да извърши вписване, извличайки данни от други източници, основание неговия отказ да бъде потвърден.
Видно от изложеното изводите на съда не влизат в противоречие с установената съдебна практика, което изключва допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК респ. по т. 3 -та, която е посочена формално без да развити съображения, налагащи промяна на така установената съдебна практика.
Воден от горното, Върховният касационен съд, състав на трето г. о.

О П Р Е Д Е Л И

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 1256 от 30.05.2012 г. по в. ч. гр. дело № 313/2012 г. на Б. окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 30 Апр 2013, 23:01 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№/

София, 29.04.2013 година

Върховният касационен съд,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на двадесет и пети април през две хиляди и тринадесета година,в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. В.
ЧЛЕНОВЕ: С. К.
З. А.
при секретар
като изслуша докладваното от съдия С. К.
гражданско дело № 225 от 2012 година, и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството по делото е спряно на основание чл.292 ГПК с искане до Общото събрание на ГК на ВКС да постанови тълкувателно решение по въпроса приложима ли е в обезпечителното производство и в производството по вписване на вече наложена възбрана по реда на глава V от Правилника за вписванията /чл.24 и чл.25/ разпоредбата на чл.6,ал.3 от този нормативен акт и необходимо ли е в представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съобразно изискванията на чл.60,т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта.
Производството по така направеното искане е приключило с постановяването на тълкувателно решение по тълкувателно дело №7/2012г. на ОСГТК на ВКС,обявено на 25.04.2013г., поради което производството по настоящето дело следва да бъде възобновено.
Водим от гореизложеното,Върховният касационен съд,състав на Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д.№225/2012г. на ІІ ГО на ВКС.
След обявяването на настоящето определение делото да се докладва за произнасяне по частна жалба вх.№2853/04.05.2012г.
Председател:
Членове:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 14 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов