КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Юли 2021, 14:00

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 14 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 08 Май 2013, 15:30 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 194
[населено място], 08.05.2013 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. П.
ЧЛЕНОВЕ: К. М.
В. М.

като изслуша докладваното от съдия В. М. ч. гр. д.№ 412 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 274, ал.3,т.2 ГПК.
С определение от 15.10.2012г. производството по делото е било спряно до постановяване на решение по тълкувателно дело № 7/2012г. по описа на Върховния касационен съд, Гражданска и Търговска колегия. На 25.04.2013г. е постановено тълкувателно решение по делото като в т.2 е прието, че разпоредбата на чл.6 ал.3 от Правилника за вписванията е неприложима в производството по вписване на вече наложена възбрана по реда на Глава V ПВ. За вписване на възбраната не е необходимо в представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съобразно изискванията на чл.60 т.1-7 З. и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта, достатъчно е имотът да бъде описан съгласно изискванията на чл.6 ал.1 б.”В” от Правилника за вписванията. Поради това производството по настоящето дело следва да бъде възобновено и частната жалба разгледана.
Подадената частна жалба от Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност /К./ е против определение № 226 от 02.07.2012г. по ч. гр.д. № 496/2012г. на С. окръжен съд, Гражданско отделение в частта му, с която е потвърден отказ от 05.06.2012г. на съдията по вписванията при Б. районен съд за вписване на обезпечителна заповед от 01.06.2012г., издадена по ч.гр.д. № 426/2012г. на С. окръжен съд в частта й за налагане на възбрана върху три недвижими имота: 1/ заведение за обществено хранене “гостилница” с площ 115,71 кв.м. в приземния етаж на жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-за жилищен комплекс в кв. 58 по плана на [населено място]; 2/ апартамент № 9 в [населено място] на [улица] жилищен блок “Е.”, вх.А, ет.2; 3/ 2/6 ид.ч. от дворно място с площ 318 кв.м., съставляващо имот пл. № 2263, за който е отреден УПИ ХХІІІ-2263 в кв. 98 по плана на [населено място], заедно с 2/6 ид.ч. от построените в него жилищна сграда и стопанска сграда.
Поддържа се, че определението е неправилно, тъй като по отношение съдържанието на молбата за вписване на възбрана не следва да се прилага разпоредбата на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията, доколкото в чл. 24 П. липсва препращане към този текст. Като основание за допускане на касационно обжалване се поддържа противоречиво разрешаване в практиката на ВКС на правния въпрос дали при вписването на обезпечителна мярка възбрана намира приложение изискването на чл. 6, ал.3 П. за описване на имота според одобрената кадастрална карта на района.
Производството по ч.гр.д. № 496/2012г. на С. окръжен съд е образувано по частна жалба на К. срещу отказ на съдията по вписванията при Б. районен съд да впише обезпечителна мярка възбрана, наложена с обезпечителна заповед на С. окръжен съд, досежно пет недвижими имота, собственост на С. С. К., С. Ц. К. и В. С. К., находящи се в [населено място], в [населено място] и три имота в [населено място]. Отказът на съдията по вписванията е мотивиран с това, че е налице заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], влязла в сила на 13.12.2011г., а в обезпечителната заповед имотите не са описани със съответния идентификатор, начин на трайно ползване и идентификатори на съседните имоти съгласно кадастралната карта, т.е., че не са спазени изискванията на чл. 6, ал.3 П. във вр. с чл. 60,т.1-7 З..
С. окръжен съд с определението си от 02.07.2012г. е отменил отказа досежно двата недвижими имота, които не са в [населено място] и е потвърдил отказа относно трите имота в [населено място]. Посочил е, че обезпечителната заповед за налагане на възбрана трябва да отговаря на изискването на чл.6, ал.3 П. за описание на имота според влязлата в сила кадастрална карта, а такава е налице за [населено място]. Обект на настоящата частна жалба е именно потвърдителната част на определението.
Предвид постановеното тълкувателно решение по релевантния за изхода на спора въпрос и даденото в обжалвания акт разрешение, което противоречи на тълкувателния акт, то следва да се допусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1,т.1 ГПК.
Определението в частта, с която е потвърден отказа на съдията по вписванията да впише наложените възбрани на трите имота в [населено място], се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Неспазването на изискването на чл.6, ал.3 П. за описание на имота според действащата кадастрална карта не е пречка за вписването. В този смисъл е цитираното по-горе Тълкувателно решение № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС, т.2. Поради това определението на С. окръжен съд и потвърдения с него отказ на съдията по вписванията следва да бъдат отменени и да бъде постановено вписване на наложените възбрани върху трите недвижими имота в [населено място].
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.гр.д. № 412/2102г. на Върховния касационен съд Второ гражданско отделение.
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 226 от 02.07.2012г. по ч. гр.д. № 496/2012г. на С. oкръжен съд, Гражданско отделение в частта му, с която е потвърден отказ от 05.06.2012г. на съдията по вписванията при Б. районен съд за вписване на обезпечителна заповед от 01.06.2012г., издадена по ч.гр.д. № 426/2012г. на С. окръжен съд.
ОТМЕНЯ определение № 226 от 02.07.2012г. по ч. гр.д. № 496/2012г. на Софийски окръжен съд и потвърдения с него отказ от 05.06.2012г. на съдията по вписванията при Б. районен съд за вписване на обезпечителна заповед от 01.06.2012г., издадена по ч.гр.д. № 426/2012г. на С. окръжен съд и вместо него постановява:
ДА СЕ ВПИШЕ обезпечителна заповед от 01.06.2012г., издадена от С. окръжен съд по ч.гр.д. № 426/2012г. по молба на Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, за налагане на възбрана върху следните недвижими имоти:
1/ заведение за обществено хранене “Гостилница” с площ 115,71 кв.м., състоящо се от: кът-склад, кът-подготовка, кът-кухня с работни плотове мивки и ел.уреди, бар-плот за кафе, умивалня и санитарен възел, находящо се в приземния етаж на четириетажна жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху държавна и общинска земя в УПИ ХVІІІ-„за жилищен комплекс” в кв. 58 по плана на [населено място], на [улица], при съседи: улица, УПИ ХХ-1359 и парков терен, който имот е собственост на С. С. К. ЕГН [ЕГН] и С. Ц. К. ЕГН [ЕГН];
2/ апартамент № 9 в [населено място] на [улица] жилищната сграда на блок “Е.”, вх.А, ет.2, състоящ се от две стаи, кухня и други сервизни помещения, с площ 65,51 кв.м., при съседи: стълбище, В. П. Ц., апартамент № 10 и [улица], заедно с принадлежащото му избено помещение № 4, както и 1,861% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавна земя, който имот е собственост на В. С. К. ЕГН [ЕГН];
3/ 2/6 ид.ч. от дворно място, цялото с площ 318 кв.м., съставляващо имот пл. № 2263, за който е отреден УПИ ХХІІІ-2263 в кв. 98 по регулационния план на [населено място], урегулиран от 318 кв.м. с уредени регулационни сметки, заедно с по 2/6 ид.ч. от построените в него: едноетажна жилищна сграда, застроена на 68 кв.м., състояща се от две спални, хол, кухня и сервизни помещения, и стопанска сграда, застроена на 27 кв.м., при съседи на парцела: улица, парцел ХХІV-1395, парцел ІІ-1391 и парцел ХХХVІІ-1390, който имот е собственост на С. С. К. ЕГН [ЕГН] и С. Ц. К. ЕГН [ЕГН].
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 10 Май 2013, 08:25 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 195
София, 09.05.2013 година

Върховният касационен съд,Второ гражданско отделение,в закрито заседание на осми май през две хиляди и тринадесета година,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:К. В.
ЧЛЕНОВЕ: С. К.
З. А.
при секретар
като изслуша докладваното от съдия С. К.
гражданско дело № 225 от 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.274,ал.2 ГПК.
С определение №327,постановено на 26.04.2012г. от П. окръжен съд по в.ч.гр.д.№320/2012г. е потвърдено определение от 15.03.2012г. на съдията по вписванията при Районен съд-гр.П.,с което е отказано вписването на постановление за налагане на възбрана по молба на публичен изпълнител Б. Г. с вх.№256/15.03.2012г. по описа на СВ при Районен съд-гр.П..
Определението е обжалвано от Н. а. п. п.-гр.П. с оплаквания,че е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост и с искане да бъде отменено и да бъде вписано постановлението за налагане на възбрана на публичен изпълнител Б. Г.. Поддържа,че неправилно е прието,че разпоредбата на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията следва да намери приложение при вписване на наложена възбрана в полза на лице,което не е легитимирано да иска актуализиране на кадастралната карта,като жалбата следва да бъде допусната до разглеждане,тъй като с обжалваното определение съдът се е произнесъл по въпроса дали разпоредбата на чл.6,ал.3 ПВ намира приложение в производствата по Глава V /чл.24 и чл.25/.
Частната жалба е подадена в срока по чл.275,ал.1 ГПК и е допустима по смисъла на чл.280,ал.3 ГПК,тъй като в обжалваното определение въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС по въпроса за приложимостта на разпоредбата на чл.6,ал.3 ПВ в производства по Глава V /чл.24 и чл.25/ от Правилника за вписванията.
В т.2 на ТР №7/2012 от 25.04.2013г. по тълк.д.№7/2012г. на ОСГТК на ВКС е прието,че разпоредбата на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията е неприложима в производство по вписване на вече наложена възбрана по реда на Глава V от Правилника за вписванията и за вписване на възбрана не е необходимо в представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съобразно изискванията на чл.60,т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и да бъде представена скица-извадка от кадастралната карта-достатъчно е имотът да бъде описан съгласно изискванията на чл.6,ал.1,буква”в” от Правилника за вписванията.
В обжалваното определение е прието,че разпоредбата на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията намира приложение и при постъпило искане за вписване на вече наложена възбрана-имотът следва да бъде описан съобразно данните по чл.60,т.1-7 ЗКИР и да бъде приложена скица-копие от кадастралната карта. Именно поради това е потвърдено и определението на съдията по вписванията от 15.03.2012г. Така изразеното в обжалваното решение становище по приложението на чл.6,ал.3 от Правилника за вписванията в производства по Глава V от същия нормативен акт следователно противоречи на разясненията по приложението на ПВ,дадени в ТР №7/2012 от 25.04.2013г. по т.д.№7/2012г. на ОСГТК на ВКС.
Разгледана по същество жалбата е основателна поради следните съображения:
Неправилно в обжалваното определение е прието,че постъпилото на 15.03.2012г. искане на публичен изпълнител Б. Г. за вписване на възбрана не отговаря на изискванията на ПВ. В същото имотите,върху които е наложена възбрана с постановление на публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.П.,са описани с посочване на местонахождение, граници и площ по документите за собственост /приложените към искането нотариални актове и писмен договор за покупко-продажба,сключен с [община]/,което според дадените в т.2 на ТР №7/2012г. от 25.04.2013г. по т.д.№7/2012г. на ОСГТК на ВКС разяснения е достатъчно,за да се приеме,че имотите са надлежно индивидуализирани съгласно изискванията на чл.6,ал.1 от Правилника за вписванията.
Обжалваното определение,както и потвърденият с него отказ на съдията по вписванията следва да бъдат отменени като неправилни и вместо това бъде постановено вписване на постановлението за налагане на възбрана върху недвижими имоти по молба на публичен изпълнител Б. Г. с изх.№13/РД-10-73/07.03.2012г.,постъпила в службата по вписванията при РС-П. с вх.№256/15.03.2012г.,тъй като същото отговаря на всички установени в чл.6,ал.1 от Правилника за вписванията изисквания.
Водим от гореизложеното,Върховният касационен съд,състав на Второ гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение №327/26.04.2012г. ,постановено по в.ч.гр.д.№320/2012г. от П. окръжен съд, с което е потвърдено определение от 15.03.2012г. на съдия по вписванията при Служба по вписвания-гр.П.,отказващо вписването на постановление за налагане на възбрана по молба на публичен изпълнител Б. Г. с вх.№256/15.03.2012г. по описа на СВ при Районен съд-гр.П. и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ДА СЕ ВПИШЕ постановление за налагане на възбрана върху недвижими имоти по молба на публичен изпълнител Б. Г. с изх.№13/РД-10-73/07.03.2012г.,постъпила в Службата по вписванията при Районен съд-гр.П. с вх.№256/15.03.2012г.
Определението е окончателно.

Председател: Членове:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 10 Май 2013, 12:21 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 332
[населено място], 10.05.2013г.
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и девети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. И.
ЧЛЕНОВЕ: Р. К.
М. К.

след като разгледа, докладваното от съдията Костова ч.т.д. № 548/2012 г. по описа на съда, приема за установено следното:
Производството е по чл. 274, ал.3 във вр. с чл. 280, ал.1 ГПК.
Обжалвано е определение №1263 от 31.05.2012г., постановено по ч.гр.дело№312/2012г. на Б. окръжен съд, с което е потвърдено определение №7 от 13.02.2012г. по преписка № 451 от 13.02.2012г. на съдията по вписванията при Районен съд – [населено място] за отказ за извършване на нотариално действие вписване на постановление за налагане на възбрана върху недв. имот по заявление с изх. №011264/10.02.2012г. на ЧСИ А. Ц. и вх.№451/13.02.2012г. по описа на службата по вписванията [населено място]. Жалбоподателят [фирма] – София иска отмяна на определението като неправилно. В Изложението на основанията за допускане на въззивното определение до касационно обжалване частният касатор формулира следния въпрос: необходимо ли е към молбата за вписване на възбрана да се представи скица – извадка от кадастралната карта на имота, за район с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. Като допълнителен критерий се поддържа противоречива съдебна практика на съдилищата по чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е депозирана в рамките на преклузивния едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.
За да потвърди отказа на съдията по вписванията - вписване на постановление за наложена от ЧСИ възбрана върху недв. имот, окръжният съд е приел, че е необходимо да бъде спазена разпоредбата на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията за представяне на скица – копие от кадастралната карта, когато възбранения имот е самостоятелен обект, с оглед на необходимостта от индивидуализация на подлежащия на вписване имот. Съдът е приел, че за нуждите на вписването, без значение е причината поради която имотът не е описан в кадастралната карта на [населено място], след като града има одобрена кадастрална карта от 10.12.2009г.
С ТР № №7 от 25.04.2013г. по т.д. №7/2012г. ОСГТК на ВКС се произнесе по противоречиво разрешавания от съдилищата правен въпрос, като прие, че разпоредбата на чл.6, ал.3 от ПВ е неприложима в производството по вписване на вече наложена възбрана по реда на Глава V от Правилника за вписванията. За вписване на възбраната не е необходимо в представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан съобразно изискванията на чл.60 т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и да бъде представена скица извадка от кадастралната карта, достатъчно е имотът да бъде описан съгласно изискванията на чл.6 ал.1 б.”В” от ПВ.
Обжалваното определение е в противоречие с горното разрешение на правния въпрос, значим по делото, поради което същото се допуска до касационен контрол.
Разгледана по същество частната касационна жалба е основателна. Неправилно съдът е приел, че за вписване на наложената възбрана е необходимо страната да представи скица извадка от кадастралната карта. Обжалваното определение ще следва да бъде отменено.
Водим от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение №1263 от 31.05.2012г., постановено по в.ч.гр. №312/2012г. на Б. окръжен съд, с което е потвърдено определение № 7 от 13.02.2012г. по преписка вх.№451 от 13.02.2012г. на съдията по вписванията при РС – Р., вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ отказа на съдията по вписванията по преписка вх.№451 от 13.02.2012г. при РС – Р. за извършване на нотариалното действие – вписване на постановление за налагане на възбрана върху недв. имот с изх. № 01264/10.02.2012г. по описа на ЧСИ А. Ц. с рег. № *** на камарата на ЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Благоевград и с вх. № 451/13.02.2012г. по описа на службата по вписванията – [населено място] и връща делото за извършване на нотариалното действие от съдията по вписване.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ, чл. 60 ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 22 Яну 2014, 21:08 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 523
[населено място], 12.08. 2013 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на пети август, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Председател: К. Ю.
Членове: Л. Б.
С. Д.

при секретаря и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията С. Д. ч.гр.д. № 63 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 278, ал. 1, вр. с чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на [фирма] [населено място], чрез процесуалния си представител юриск. В. Р., против въззивно определение № 3 от 02.01.2013 г., постановено по ч.гр.д. № 409/2012 г. по описа на К. окръжен съд, в частта му, с която е оставена без уважение частната жалба на [фирма] касаеща отказа на съдията по вписванията при РС-К. относно имота, посочен в пункт 1 от молба на ДСИ при РС-К. за вписване на възбрана върху УПИ ІV, отреден за имот пл. № 947 в кв. ІІ по ПУП на [населено място], представляващ по кадастралната карта имот с идентификатор № *****.***.***, по изп.д. № *******0400229 по описа на ДСИ при РС-К.
С определение от 04.02.2013 г. по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 7, вр. с чл. 292 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, е спрял производството по делото до постановяване на тълкувателно решение № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС. Тъй като тълкувателно решение за уеднаквяване на съдебната практика № 7/2012 г. е постановено на 25.04.2013 г. по тълк.д. № 7/2012 г., производството по настоящото дело следва да бъде възобновено.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение като констатира, че обжалваното определение е въззивно и с него е потвърден отказа на съдията по вписванията намира, че то подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е редовна по смисъла на чл. 260 и чл. 261 ГПК.

След преценка на доводите на жалбоподателя и обстоятелствата по делото, съдът намира, че не са налице основанията на чл. 274, ал. 3, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на въззивното определение до касационно производство.

С определение от 01.11.2012 г., постановено от съдията по вписванията при РС-К. е отказано вписване на възбрана върху недвижими имоти по молба с вх. № 880 от 01.11.2012 г. на ДСИ при РС-К. С въззивното определение е отменено определението от 01.11.2012 г. на съдията по вписванията при РС-К. в частта му относно имотите, изброени в пункт 1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 3.1 и 3.2 от молба на ДСИ при РС-К. за вписване на възбрана върху същите по изп.д. № *******400229 по описа на ДСИ при РС-К. и преписката е върната за извършване на исканото вписване по отношение на тези имоти, като частната жалба на [фирма] в частта й касаеща отказа на съдията по вписванията при РС-К. относно имота, посочен в пункт 1 от молба на ДСИ при РС-К. за вписване на възбрана върху УПИ ІV, отреден за имот пл. № 947 в кв. ІІ по ПУП на [населено място], представляващ по кадастралната карта имот с идентификатор № *****.***.***, по изп.д. № *******0400229 по описа на ДСИ при РС-К., е оставена без уважение, тъй като описанието на имота не включва неговите граници, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1, б.”в” ПВ. В частната касационна жалба се сочи, че е налице противоречиво разрешаване от съдилищата на правен въпрос, което е основание за допускане до касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК, като соченият въпрос е - необходимо ли е към молбата за вписване на възбрана да се представи скица – извадка от кадастралната карта за имота. Този въпрос е важен и при решаването му е налице противоречива съдебна практика, която е уеднаквена с даденото разрешение в т. 2 на тълкувателно решение № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС по т.д. № 7/2012 г., съгласно което съдията по вписванията не може да отказва вписване на възбрана поради липса на скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър и схема. Този въпрос обаче не е обусловил въззивното определение в обжалваната му част, тъй като за да потвърди отказа на съдията по вписванията относно имота, посочен в пункт 1 от молба на ДСИ при РС-К. за вписване на възбрана върху УПИ ІV, отреден за имот пл. № 947 в кв. ІІ по ПУП на [населено място], въззивният съд е приел, че описанието на имота не включва неговите граници, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1, б.”в” ПВ, а не че не е представена за него скица-копие, т.е., приел е, че имотът не е достатъчно индивидуализиран, така както изисква закона. В този смисъл е и постановеното в т. 2 на ТР № 7/2012 г., а именно, че целта да бъде оповестена възбраната на заинтересованите ще бъде постигната в достатъчна степен с отбелязването в персоналната партида, където е достатъчно имотът да бъде описан, по начина, посочен в чл. 6, ал. 1, б.”в” ПВ. Тъй като приетото от въззивния съд в обжалваната част на определението е в съответствие с тази задължителна съдебна практика, не са налице основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускането му до касационен контрол.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.гр.д. № 63/2013 г. по описа на Върховния касационен съд, Трето гражданско отделение.
НЕ ДОПУСКА до касационно обжалване на въззивно определение № 3 от 02.01.2013 г., постановено по ч.гр.д. № 409/2012 г. по описа на К. окръжен съд, в частта му, с която е оставена без уважение частната жалба на [фирма] касаеща отказа на съдията по вписванията при РС-К. относно имота, посочен в пункт 1 от молба на ДСИ при РС-К. за вписване на възбрана върху УПИ ІV, отреден за имот пл. № 947 в кв. ІІ по ПУП на [населено място], представляващ по кадастралната карта имот с идентификатор № *****.***.***, по изп.д. № *******0400229 по описа на ДСИ при РС-К., по частна касационна жалба с вх. № 11 от 22.01.2013 г. на [фирма] [населено място].
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 14 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов