СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
THE UNION OF BULGARIAN JURISTS
София, ул. "Пиротска", № 7, етаж III, sub@sub.bg  

ДРУЖЕСТВО НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
Verba volant, scripta manent
София, ул. "Пиротска", № 7, етаж III, inscribe@abv.bg

 

Начало

Дейност

Новини

Инициативи

e-Government

Правни неправителствени организации

Линкове

Контакти

Важна правна информация

 

 

Заместник-министрите на правосъдието Даниела Машева и Жанета Петрова представиха днес пред журналисти проект по Оперативна програма „Административен капацитет” - „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията”.

Бюджетът на проекта е 1 208 378  лв.
Основната цел е повишаване на професионалната квалификация на служителите в дирекция „Съвет по законодателство” в министерството, която подпомага министъра на правосъдието по правомощията му да изработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с устройството и функционирането на съдебната система. Друга цел е укрепване на капацитета чрез обучения на служителите в Инспектората по Закона за съдебната власт, които подпомагат министъра по отношение взаимодействието между съдебната и изпълнителната власт.
По време на проекта ще бъдат обучени 15 държавни експерти от Съвета по законодателство, 20 от Инспектората и по 113 съдии по вписвания и държавни съдебни изпълнители /за всеки съдебен район по един/.  
На брифинга бе съобщено още, че в рамките на проекта ще бъде разработена за пръв път у нас единна система за атестиране  на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията. В момента система за атестиране имат само магистратите – съдии, прокурори и следователи. По последни данни на МП държаните съдебни изпълнители у нас са 221, а съдиите по вписванията - 199.

 

 
Днес е
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Web Design: Димиър Каранедев WebHosting free.bg Всички права запазени sub.bg