СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
THE UNION OF BULGARIAN JURISTS
София, ул. "Пиротска", № 7, етаж III, sub@sub.bg  

ДРУЖЕСТВО НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
Verba volant, scripta manent
София, ул. "Пиротска", № 7, етаж III, inscribe@abv.bg

 

Начало

Дейност

Новини

Инициативи

e-Government

Правни неправителствени организации

Линкове

Kонтакти

Важна правна информация

 

 

Важна правна информация

Информацията в този сайт подлежи на отказ от отговорност,
авторски права и правила за защита на личните данни

Това е официалната страница на Дружеството на съдиите по вписванията. Тя е направена по такъв начин, че да предоставя на потребителите многостранна информация за законовите задължения и правомощия, задачите, инициативите и дейността на съдиите по вписванията.

Юридическа информация за хипер-връзките в сайта

Хипер-връзките към интернет страници или използването на търговски, фирмени или корпоративни наименования в този сайт, са за удобство на потребителя. Такава употреба не изисква официално потвърждение или одобрение на който и да е уебсайт, продукт или услуга в частния и в публичния сектор. Дружеството на съдиите по вписванията не упражнява каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да намерите на тези места. Такива връзки се предоставят в съответствие с обявената цел на настоящия сайт.

Създаването на връзки към към уебсайта на Дружеството на съдиите по вписванията се приветсват.

Информация относно авторските права

Ако не е посочено авторското право, информацията в този сайт е обществено притежание и може да бъде копирана и разпространявана неограничено. Цитирането на оригиналния източник на информацията се приветства. Ако на снимка, графика или друг материал е посочено авторско право, за копирането на тези материали трябва да се получи разрешение от оригиналния източник.

Юридическа информация относно отговорността

Полагат се всички усилия предоставената информация на уебсайта на Дружеството на съдиите по вписванията да бъде точна и пълна. Но предвид обема на използваните документи, не сме в състояние да гарантираме липсата на грешки.

Дружеството на съдиите по вписванията, или което и да е лице, участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на данните в този сайт се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или представяне на данните, предоставени на посетителите на сайта. Освен това, нито Дружеството на съдиите по вписванията, нито неговите подизпълнители, носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или представяне на материали от този уебсайт. Дружеството на съдиите по вписванията и неговите подизпълнители си запазват правото да потърсят юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо. Позоваването или използването на данни от сайта на Дружеството на съдиите по вписванията означава пълно съгласие с горепосоченото освобождаване от отговорност.

В допълнение, Дружеството на съдиите по вписванията не поема юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на информация, продукт или процес, предоставени тук, и не твърди, че употребата на тази информация, продукт или процес няма да наруши правата на личността.

Регистрация

За да влизате като потребител, е необходимо да се регистрирате. Регистрирането отнема няколко минути, но регистрираните потребители могат да имат допълнителни права и възможности. Преди да влезете, прочетете внимателно всички правила и изисквания за участие.

Събирането на информация става по два начина. Първо, достъпа до сайта ще предизвика phpBB софтуера да направи бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове свалени на вашия компютър. Първите две бисквитки съдържат информация за потребителя ID и идентификатор на сесиите session-id, всичко това се изпълнява автоматично от phpBB. Третата бисквитка Ви позволява да разберете кои форуми/теми са вече прочетени и кои не. Втория начин по които ние събираме информация е чрез Вас. Пример когато пускате мнение като анонимен потребител или след като сте се регистрирали и сте влезли. Вашия акаунт ще съдържа уникално потребителско име, персонална парола за вход в акаунта и персонален валиден email адрес. Информацията в акаунта Ви се защитава от законите на държавата в която е хостнат сайта. Всякаква друга информация изисквана за да се регистрирате се отклонява от правилата. Във всички случай Вие решавате каква ще бъде информацията в публичния Ви акаунт. Паролата Ви е криптирана така, че да бъде на сигурно място. Препоръчително е когато се регистрирате в други форуми/сайтове да използвате различни пароли. Чрез паролата Вие можете да влезете в акаунта си, пазете я. Ако по някаква причина забравите паролата си можете да използвате опцията "забравих си паролата". Въпреки, че администраторите и модераторите на този форум ще се опитат да премахнат или да променят възможно най-бързо всеки материал, носещ вреда, невъзможно е да бъдат прегледани всички съобщения. Вие разбирате, че всички съобщения на тези форуми изразяват личното мнение на съответните им автори, а не на администраторите, модераторите или уебмастъра (като изключим съобщенията, пуснати от тези хора), и следователно те не носят никаква отговорност. Приемате се да не пишете никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран или всякакъв друг материал, който нарушава законите. Такова поведение може да доведе до моменталното и постоянното ви изгонване от форумите (както и уведомяването на вашия доставчик). IP адресите, от които са направени всички съобщения се записват и могат да бъдат използвани в такива случаи. Приемате, че уебмастъра, администратора и модераторите на този форум имат правото да премахват, променят или заключват всяка тема по всяко време, ако намерят за уместно. Като потребител одобрявате записването на всяка информация, която въведете, във база данни. Въпреки, че тази информация няма да бъде предоставяна на трети страни без вашето одобрение, уебмастъра, администратора и модераторите на този форум не могат да бъдат отговорни за всякакви хакерски атаки, които могат да доведат до разкриване на данните. Избирайки Съгласен съм... Вие приемате горепосочените условия Защо въобще трябва да се регистрирам? Може и да не се наложи. От администраторите на форумите зависи дали е необходимо да се регистрирате, за да пускате мнения. При всички положения, обаче, регистрацията ще ви даде достъп до специални функции, недостъпни за гостите. Някои от тези функции са личен аватар, лични съобщения, участие в потребителски групи и други. Регистрацията отнема само няколко минути и е препоръчително да се регистрирате.
Регистрацията не е обвързана с членство в Дружеството на съдиите по вписванията. Заявяйваки обаче пред администраторите и модераторите че сте съдия по вписванията Вие получавате право да публикувате мнения и съобщения в Клуба на съдиите по вписванеията, за разлика от гостите и другите регистрирани потребители, които могат само да четат в този раздел на форума.

Защита на личната информация и сигурността

За целите на управлението на сайта се събира информация за статистически цели. Дружеството на съдиите по вписванията използва софтуерни програми за създаването на кратка статистика, за да се прецени коя информация е повече или по-малко интересна или за да се идентифицират работата на системата или проблемните зони. Информацията, събирана за Вашето посещение на уебсайта на Дружеството на съдиите по вписванията е следната: името на домейна, чрез който влизате в уебсайта на Дружеството на съдиите по вписванията и датата и времето на посещение на сайта. Ако сте избрали да предоставите на Дружеството на съдиите по вписванията лична информация чрез електронна поща, ние я използваме само за да отговорим на вашето електронно съобщение.

Заради сигурността на сайта и за да сме сигурни, че услугата е достъпна за всички потребители, Дружеството на съдиите по вписванията използва софтуерни програми, за да наблюдава трафика в мрежата и да разпознава незаконни опити за въвеждане или промяна на информация или за причиняване на щети.

С изключение на гореспоменатите цели, не се правят никакви други опити за идентифициране на лицата или на техните навици.

СПРАВКА НК

Чл. 319б. (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който без разрешение на лицето, което администрира или ползва компютърна система, добави, промени, изтрие или унищожи компютърна програма или компютърни данни, в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.

(2) Ако с деянието по ал. 1 са причинени значителни вреди или са настъпили други тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева.

(3) Ако деянието по ал. 1 е извършено с цел имотна облага, наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба до пет хиляди лева.

Чл. 319в. (1) (Доп., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който извърши деяние по чл. 319б по отношение на данни, които се дават по силата на закон, по електронен път или на магнитен, електронен, оптичен или друг носител, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба до три хиляди лева.

(2) Ако деянието по ал. 1 е с цел да се осуети изпълнение на задължение, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

Чл. 319г. (1) (Изм., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който въведе компютърен вирус в компютърна система или компютърна мрежа, се наказва с глоба до три хиляди лева.

(2) (Нова, ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който въведе друга компютърна програма, която е предназначена за нарушаване на дейността на компютърна система или компютърна мрежа или за узнаване, заличаване, изтриване, изменение или копиране на компютърни данни без разрешение, когато такова се изисква, доколкото извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

(3) (Предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Ако от деянието по ал. 1 и 2 са настъпили значителни вреди или е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.

 

 
Днес е
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Web Design: Димиър Каранедев WebHosting free.bg Всички права запазени sub.bg